Узагальнюючий урок № 3 по темі „Найважливіші органічні сполуки”

Тема. Узагальнюючий урок № 3 по темі „Найважливіші органічні сполуки”.

Мета. Узагальнити і систематизувати знання учнів про вуглеводи: глюкозу, сахарозу, крохмаль, целюлозу, амінооцтову кислоту, білки, нуклеїнові кислоти; вдосконалити вміння складати хімічні рівняння реакцій за схемами, складати структурні формули вуглеводів та називати їх за систематичною номенклатурою; удосконалити вміння розв’язувати розрахункові задачі; розвивати логічне мислення учнів, уміння порівнювати, аналізувати, робити висновки; виховувати в учнів почуття толерантності, відповідальності за товаришів у класі,  уміння працювати самостійно.

Тип уроку. Коригування  і систематизація знань, навичок і вмінь.

Хід уроку.

І. Організаційний момент.

ІІ. Виконання тестової роботи.

Початковий рівень

1. Виберіть закінчення, прийняті для хімічних назв природних полімерів.

а) -ол;                      б) -аль;             в) -оза.

2. Вкажіть, які характеристичні групи мають молекули вуглеводів.

а) карбонільну і гідроксильну;

б) карбоксильну і гідроксильну;

в) карбонільну і карбоксильну.

3. Вкажіть, які характеристичні групи присутні в молекулах усіх амінокислот.

а) карбоксильна група та аміногрупа;

б) гідроксильна група та аміногрупа;

в) гідроксильна і карбоксильна групи.

4. Визначте, атоми яких елементів присутні в усіх молекулах пептидів.

а) Нітроген, Гідроген, Сульфур;

б) Карбон, Силіцій, Оксиген;

в) Карбон, Гідроген, Нітроген.

5.  Білки належать до:

а) естерів;         б) природних полімерів;    в) вуглеводів.

6. Якісна реакція на глюкозу:

а) відновлення глюкози до шестиатомного спирту;

б) спиртове бродіння;

в) взаємодія глюкози з аміачним розчином аргентум (І) оксиду.

Середній рівень

1. Встановіть відповідність між назвами та молекулярними формулами вуглеводів.

а) глюкоза-                                 1)(С6Н1005)n;

б) сахароза-                                2) С6Н12О6;

в) крохмаль-                               3) С12Н22О11.

2. До полісахаридів належать:

а) глюкоза;                        б) крохмаль;             в) целюлоза.

3. Сахароза належить до:

а,) моносахаридів;              б) дисахаридів;          в) полісахаридів.

4. Якісною реакцією на крохмаль є взаємодія з:

а) аміачним розчином аргентум (І) оксиду;         в) йодом;

б) концентрованою сульфатною кислотою;          г) бромною водою.

5. Розчин глюкози можна відрізнити від розчину сахарози за допомогою:

а) КОН;                               б) Вr2;                         в) Ag(NH3)2OH.

6. Вкажіть, які ознаки в будові крохмалю і целюлози є однаковими.

а) структура макромолекул;              б) ступінь полімеризації;

в) склад молекул;              г) середня відносна молекулярна маса.

Достатній рівень

1. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна добути амінооцтову кислоту з метану.

2. Масова частка крохмалю (С6Н10О5)n в картоплі складає 20%. Яку масу глю­кози можна отримати з картоплі масою 1620 г?

3. Як розпізнати розчини гліцерину і глюкози, що містяться в банках без етикеток?

Високий рівень

1.  Напишіть рівняння реакцій взаємодії амінооцтової кислоти з: етанолом, калій гідроксидом, хлоридною кислотою. Назвіть продукти реакцій.

2. Здійсніть перетворення:

метан →метанол→ глюкоза→ сахароза→ вуглекислий газ

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

65 (14.5 KiB, Завантажень: 54)

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,309sec