Узагальнюючий урок № 2 по темі „Найважливіші органічні сполуки”

Тема. Узагальнюючий урок № 2 по темі „Найважливіші органічні сполуки”

Мета. Узагальнити і систематизувати знання учнів про спирти; вдосконалити вміння складати хімічні рівняння реакцій за схемами, складати структурні формули ізомерів та гомо голів спиртів та називати їх за систематичною номенклатурою; повторити якісні реакції на одноатомні, багатоатомні спирти; удосконалити вміння розв’язувати розрахункові задачі за загальною формулою одноатомних спиртів; розвивати логічне мислення учнів, уміння порівнювати, аналізувати, робити висновки; виховувати в учнів почуття толерантності, відповідальності за товаришів у класі, уміння працювати самостійно.

Тип уроку. Коригування і систематизація знань, навичок і вмінь.

Хід уроку.

І. Організаційний момент.

ІІ. Виконання тестової роботи.

 

Початковий рівень.

1.Вкажіть загальну формулу одноатомних спиртів.

а)СnН2n+2OH; 6)R-OH; 6)HO-R-OH.

2.Зазначте, яка група атомів є характеристичною для спиртів.

а) гідроксогрупа – ОН; б) аміногрупа – NH2; в) метильна група – СН3.

3. Вкажіть правильну назву спирту.

а) етан; б) етаналь; в) етанол.

4.Для розпізнавання гліцерину можна використовувати:

а) свіжо виготовлений купрум (II) гідроксид; б) аміачний розчин Аg2О; в) натрій гідроксид.

5.Гомологом С2Н5ОН є: а) пропанол; б) гліцерин; в) етиленгліколь. 6.Кольорова реакція з купрум (II) гідроксидом характерна для:

а) етанолу; б) гліцерину; в) метанолу.

Середній рівень.

1.Назви одноатомних насичених спиртів утворюють за допомогою суфікса:

а) -ил; б) -ин; в) -ол; г) -діол.

2.Бутанол належить до?

а) альдегідів; б) спиртів; в) карбонових кислот.

3.Якісною реакцією на багатоатомні спирти е взаємодія з:

a) Cu(OH)2; б) NaOH ; в) H2SO4.

4.Спиртам властива ізомерія:

а) тільки карбонового ланцюга; б) тільки характеристичної групи ОН;

в) карбонового ланцюга і розташування характеристичної групи;

г) геометрична цис-, транс ізомерія .

5.У молекулах спиртів найрухливішими є атоми Гідрогену:

а) вуглеводневого радикала; б) гідроксогрупи; г) відмінність не простежується.

6.Кількість ізомерних спиртів, що мають формулу С4Н9ОН, дорівнює:

а) 2; б) 3; в) 4; г) 5.

Достатній рівень.

1. Серед наведених формул вкажіть речовину, яка взаємодіє з натрій гідроксидом.

a) C2H5OH ; б) С6Н6; в) C6H5OH ; г) СН3ОН .

2. Із 92 кг етанолу добуто 115 кг оцтової кислоти. Обчисліть масову частку виходу кислоти ( у % від теоретично можливого).

3. Напешіть рівняння реакції за такою схемою:

метан → ацетилен → етилен → етанол.

Високий рівень.

1.Здійсніть перетворення:

СН3Сl → С2Н6→ С2Н5ОН → СН3СООН.

2. З речовин, формули яких наведено нижче, випишіть окремо: 1) гомологи; 2) ізомери. Під формулами зазначте назви відповідних речовин.

 

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

52 (274.5 KiB, Завантажень: 43)

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,316sec