Узагальнюючий урок № 1 по темі „Найважливіші органічні сполуки”

Тема. Узагальнюючий урок № 1 по темі „Найважливіші органічні сполуки”.

Мета. Узагальнити і систематизувати знання учнів про алкани, алкени та алкіни; вдосконалити вміння складати хімічні рівняння реакцій за схемами, складати структурні формули ізомерів та гомоголів вуглеводнів та називати їх за систематичною номенклатурою; удосконалити вміння розв’язувати розрахункові задачі за загальними формулами вуглеводнів; розвивати логічне мислення учнів, уміння порівнювати, аналізувати, робити висновки; виховувати в учнів почуття толерантності, відповідальності за товаришів у класі, уміння працювати самостійно.

Тип уроку. Коригування і систематизація знань, навичок і вмінь.

Хід уроку.

І. Організаційний момент.

ІІ. Виконання тестової роботи.

Початковий рівень

1.Закон залежності властивостей речовин від їх будови справедливий:

а) тільки для сполук Карбону; б) для всіх хімічних сполук; в) для газуватих сполук.

2. Загальна формула насичених вуглеводнів; а) СnH2n+2; б) СnH2n; в) СnH2nOn.

3. Характеристики, які властиві гомологам:

а) мають однаковий кількісний склад;

б) мають однаковий якісний склад;

в) мають різний кількісний склад;

г) подібні за хімічною будовою;

д) виявляють схожі хімічні властивості.

4. Тип зв’язку, характерний для вуглеводнів ряде етену:

а) одинарний; б) подвійний; в) потрійний.

5. Ацетилен відносять до класу речовин, загальна формула якого:

а) СnH2n+2; б) СnH2n-2; в) СnH2n.

6. Природною сировиною для добування ацетилену є: а) бензин; б) кам’яне вугілля; в) кальцій карбід.

Середній рівень

1. Для алкенів найбільш характерна реакція:

а) заміщення; б) обміну; в) приєднання.

2. Хімічну будову речовини можна охарактеризувати: а) молекулярною формулою; б) молекулярною масою; в) структурною формулою.

3. Метан реагує з: а) натрієм; б) бромною водою; в) киснем; г) хлором.

4. Наведена нижче формула:

Н Н Н а) пентану;

І І І б) пропану;

Н—С—С—С—Н в) етину.

І І І

Н Н Н

5. У результаті гідрування етену утворюється: а) етан; б) пропан; в) метан.

6. Речовина, формула якої СН2=СН—СН3, належить до:

а) алкенів; б) алкінів; в) алканів.

Достатній рівень

1. Напишіть структурні формули можливих ізомерів для речовини С4Н8. Назвіть іх.

2. Який об’єм кисню витрачається під час повного спалювання 10 м3 пропілену (н.у.)?

3. Допишіть схеми хімічних реакцій:

а) С2Н42=; в) С2Н4+НВr=;

б) С2Н42=; г) С3Н82=.

Високий рівень

1. Напишіть рівняння хімічних реакцій, які потрібно здійснити для добування:

а) бутану з метану; б) тетрахлорометану з вуглецю, водню і хлору.

 

2. Ідентифікуйте речовину Х в кожному з наведених рівнянь реакцій.

а) С4Н8+Х→ С4Н9Сl;

б) Х+2Вr2→ С3Н4Вr4;

в) С4Н6+ 2Х → С4Н10;

г) Х+2Сl2 → С4Н6Сl4.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

42 (13.8 KiB, Завантажень: 44)

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,655sec