Узагальнююче заняття по темі «Основи цитології і гістології»

Тема: Узагальнююче заняття  по темі «Основи цитології і гістології»

Мета: узагальнити знання учнів з теми, визначити індивідуальний рівень засвоєння матеріалу теми для кожного з учнів.

І рівень

    Вкажіть  правильну відповідь “так” чи “ні “

1)    Усі організми мають клітинну будову.

2)    Ззовні клітина оточена мембраною.

3)    Всередині клітина заповнена цитоплазмою.

4)    Кров – це сполучна тканина.

5)     Нервові клітини мають численні короткі і кілька довгих відростків.

6)    Основна властивість нервової тканини – збудливість і провідність.

ІІ рівень

  1. До еукаріот належать організми:

а) клітини яких мають ядро;

б) клітини яких не мають ядра;

в) одноклітинні організми.

2. Тканина – це:

а) сукупність клітин, які подібні за будовою, що виконують однакові функції,

б) безструктурна речовина,

в) сукупність однакових за будовою клітин, що виконують різні функції.

3. Тканина, що виконує різні типи рухів організму в цілому та окремих його частин – це:

 

    а) нервова,

б) м’язова,

в) епітеліальна,

г) сполучна.

 

  1. Фотосинтез у клітинах рослин відбувається в :

а) ядрі,

б) хлоропластах,

в) вакуолях.

  1. Завдяки поділу клітин рослинний організм  :

а) живиться і накопичує поживні речовини ; б) росте і розвивається ;

в) росте, розвивається і розмножується ; г) синтезує поживні речовини .

6.  Клітини твірної  тканини:

а) дрібні,  постійно діляться,  клітини з великими ядрами, без вакуолей;

б) великі клітини, що містять багато міжклітинної речовини;

в) клітини з товстими стінками;

г) великі клітини з великою кількістю хлоропластів.

ІІІ рівень

  1. Дайте визначення понять «цитологія», «гістологія».
  2. Які типи покривних тканин вам відомі? Які особливості їхньої будови та функції?
  3. Які функції жирової сполучної тканини?

ІV рівень

Порівняйте будову рослинних та тваринних тканин, вкажіть  на спільні та відмінні ознаки в їх будові та функціях.

завантаження...
WordPress: 22.87MB | MySQL:26 | 0,333sec