УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ЗА ТЕМОЮ «КИЇВСЬКА РУСЬ НАПРИКІНЦІ X – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XI СТ.»

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ЗА ТЕМОЮ «КИЇВСЬКА РУСЬ НАПРИКІНЦІ X – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XI СТ.»

Мета: перевірити рівень засвоєння учнями матеріалу даної теми; повто­рити основні положення теми; розвивати вміння аналізувати, давати письмові відповіді на запитання, самостійно працювати.

Тип уроку: урок контролю та перевірки знань.

Обладнання: картки із завданнями двох варіантів.

ХІД УРОКУ

I.   Організаційна частина уроку

Учитель повідомляє тему та мету уроку. Роз’яснює умови вико­нання роботи. Відповідає на запитання, які виникли в учнів щодо правил виконання роботи.

II.  Виконання завдань

Учні отримують картки із завданнями двох варіантів.

В-1

Початковий рівень

Виберіть правильний варіант відповіді.

 

1. Об’єднання східнослов’янських земель у єдину державу було завершено за правління:

А Ігоря;                                     Б Олега;

 

В Святослава;


Г Володимира.

 

2. Син Володимира, Святополк, отримав прізвисько:

А Мудрий;                                            Б Звитяжний;

В Окаянний;                                         Г Завойовник.

 

3.  Хрещення Русі відбулося:

А 956 р.;

В 1015 р.;

 

4.  Князь Ярослав був прозваний:

А «Красне Сонечко»;

В Окаянним;


 

Б 988 р.;

Г 1045 р.

Б Мудрим;

 Г Красивим.

 

 

5.  Звід законів «Руська правда» було укладено за правління:

А Ольги;                                               Б Святослава;

В Володимира;                                     Г Ярослава.

 

6.  У зовнішній політиці Ярослав надавав перевагу:

А силі зброї;

Б інтригам та обману;

В дипломатії та династичним шлюбам;

Г створенню оборонних блоків держав.

 

Середній рівень

7. Заповніть таблицю « Проблеми, які вирішувала Київська держава за період свого існуван­ня», записавши у відповідний стовпчик номер наведеного твердження: 1) підпорядку­вання окремих земель центру; 2) боротьба з кочівниками; 3) подолання усобиць; 4) уста­новлення рівноправних відносин із державами Європи та Близького Сходу; 5) зміцнення князівської влади; 6) упорядкування збору данини.

Внутрішні Зовнішні
   

 

8. Заповніть пропуски в тексті.

Розквіт давньоруської держави відбувся в період князювання ___________________________________________________. Підтвердженням розвитку правових відносин у державі було створення першого зводу законів — _______________________________ .

Достатній рівень

9. Заповніть таблицю «Культура Київської Русі наприкінці X — у першій половині XI ст.».

 

Галузь культури Основні досягнення Історичне значення культурних здобутків
Освіта і писемність    
 

 

 
 

 

 
Усна народна творчість    
 

 

 
 

 

 
Мистецтво    
 

 

 
 

 

 

 

 

Високий рівень

10 . Прочитайте уривок і дайте відповіді на запитання.

…Володимир віддав Корсунь грекам як віно за царицю, а сам повернувся в Київ. І коли прийшов, повелів звернути всіх кумирів: одних порубать, а других попалити.

Перуна ж повелів прив’язати коневі до хвоста й волочити з гори Боричевим узвозом на Ручай, а дванадцять мужів приставив бити його жезлами. І робили це не тому, що дерево може відчувати, а для наруги над бісами, що спокушали цим образом людей, — хай прийме відплату від людей. Великий ecu, Господи, і дивні діла твої! Учора був шановний людьми, а сьогодні зневажений. І коли тягли Перуна Ручаєм, до Дніпра, оплакували його невірнії люди, бо ще не прийняли хрещення. І, притягнувши, укинули його в Дніпро.

1) Про які події йде мова в уривку? 2) Які правителі Київської Русі робили спроби за­провадити християнство? 3) Які зміни в соціально-економічному та політичному житті Київської держави зумовили прийняття християнства?

 

 

В-2

Початковий рівень                Виберіть правильний варіант відповіді.

1. Кого з князів називали «Красним Сонечком»:

А Ігоря; Б Олега;

В Святослава;                                                  Г Володимира.

2. Християнство стало державною релігією Київської Русі за правління:

А Ольги;                                                             Б Святослава;

В Володимира;                                                  Г Ярослава.

 3. Ярослав остаточно утвердився київським князем:

А 980 р.;                                                             Б 988 р.;

В 1015 р.;                                                           Г 1019 р.

4. «Змієві вали» — це:

А оборонні споруди навколо Києва, будівництво яких було започатковано за Володимира;

Б залишки язичницького святилища, знищеного при хрещенні Русі;

В міські мури Корсуня, знищені Володимиром;

Г природні утворення, які використовувалися для спостереження за кочовими племенами.

5. Остання битва з печенігами відбулася:

А 1019 р.;                                                        Б 1036 р.;

В 1039р.;                                                             Г 1051р.

 

 

6. Головним зовнішнім ворогом Русі за Володимира та Ярослава були:

А готи;                                                               Б гуни;

В печеніги;                                                         Г половці.

Середній рівень

7. Заповніть таблицю «Київська Русь за Володимира Великого та Ярослава Мудрого», записавши у відповідний стовпчик номер наведеного твердження: 1) хрещення Русі; 2) створення «Руської правди»; 3) спорудження Десятинної церкви; 4) спорудження Софійського собору; 5) укріплення південних кордонів Київської Русі; 6) заснування м. Юр’їв (нині — Тарту).

 

Події, що сталися за правління Володимира Великого Події, що сталися за правління Ярослава Мудрого
   

8. Заповніть пропуски в тексті.

Першим із київських князів_________ почав карбувати монети. До того монетними одиницями були__________________ . З одного боку монети був образ Христа, з іншого — постать князя. На деяких монетах замість Христа карбувався знак         .

 

Достатній рівень

9. Заповніть таблицю « Суспільний устрій Київської Русі наприкінці X — у першій половині XI ст.».

 

Верстви населення Майнове становище Правове становище Яке місце в суспільс­тві посідали
Князь      
 

 

   
 

 

   
Боярин      
 

 

   
 

 

   
Холоп      
 

 

   
 

 

   

 

Високий рівень

10. Прочитайте уривок і дайте відповіді на запитання.

Помер же Володимир, князь великий. І на [селі] Берестовім, і потаїли [смерть] його, бо Святополк був у Києві. І вночі ж, розібравши межи покоями поміст [і] в ковер загорнувши, вірьовками опустили його на землю. І, поклавши його на сани, одвезли його, і поставили його у святій Богородиці — в церкві, що її він сам був спорудив. Коли ж довідалися про це люди, то зійшлися без числа. І оплакували його бояре яко заступника землі їхньої, [а] вбогії — яко заступника і кормителя… І положили його в гробі мармуровім, опрятавши тіло його, бла­женного князя, з плачем великим.

Він є новим Константином великого Риму, що охрестився сам і [охрестив] і люди свої,— і сей так учинив, подібно йому.

1) Чому було приховано смерть Володимира? 2) За що Володимира в народі прозвали

«Красним Сонечком»? 3) Чому літописці назвали Володимира «новим Константином

великого Риму»?

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ЗА ТЕМОЮ «КИЇВСЬКА РУСЬ НАПРИКІНЦІ X - У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XI СТ (26.0 KiB, Завантажень: 16)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,330sec