Узагальнення матеріалу з теми « Високомолекулярні сполуки ( полімери)»

Тема. Узагальнення матеріалу з теми « Високомолекулярні сполуки ( полімери)».

Цілі: узагальнити знання з теми.

Обладнання та реактиви: тести, індивідуальні завдання.

                                  Хід заняття

І. Організаційний момент.

ІІ. Виконання тестів.

         Тести

Завдання початкового та середнього  рівня навчальних досягнень.

1. Будова макромолекул полімеру зі ступенем полімеризації п
…-СН (СН3)-СН2-СН (СН3)-СН2-СН (СН3)-СН2-СН (СН3) – …
можна представити формулою:
а) [-CH2-] п;
б)[-CH (CH3)-CH2-CH (CH3) -] п;
в)[-CH2-CH2-CH (CH3) -] п;
г)[-CH3] п;
д)[-CH2-CH (CH3) -] п;
е)[-CH (CH3) -] п.
2. Яка група атомів є структурною ланкою макромолекули
…-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-…?
а)-NH-CH2-;
б)-CO-NH-;
в)-CO-NH-CH2-CO-NH-;
г)-NH-CH2-CO-;
д)-NH-CH2-CO-NH-CH2-.
3. Деякий полімер містить 67,9% вуглецю, 26,4% азоту і 5,7% водню. Встановіть формулу структурної ланки цього полімеру.
а)-CH2-CH (NH2) -;
б)-CH2-CH (СN) -;
в)-CH2-NH-;
г)-CH (CN)-CH (CN) -;
д)-CH2-N (CH3) -;
е)-CH (CH3)-NH-.
4. Високомолекулярна сполука, що містить різні мономерні ланки, називається
5. Структурною ланкою макромолекул целюлози є залишок
нуклеотиду:
а)α-глюкози;
б)β-фруктози;
в)α-амінокислоти;
г)β-глюкози;
д)α-фруктози;
е)β-рибози.
6. Гомологічної різницею в ряду полімергомологів полістиролу є група:
а)-CH2-C6H4-;
б)-CH2-CH (C2H5) -;
в)-CH2-;
г)-CH2-CH (C6H5) -;
д)-C6H4-;
е)-CH (C6H5) -.
7. Гнучкість макромолекул полімеру визначається:
а)ланцюговою будівлею;
б)обертанням по σ-зв’язків;
в)обертанням по π-зв’язків;
г)розгалуженим будовою;
д)утворенням водневих зв’язків;
е)просторовою структурою.
8. Гібкоцепні полімери (в якості основного компонента) використовуються у виробництві:
а)волокна;
б)гумових виробів;
в)не знаходять застосування;
г)пластмаси;
д)моторного палива;
е)небиткого скола;
і)нтетічних полімерів.

9. Який спосіб використовується для отримання штучних полімерів?
а)полімеризація;
б)хімічні перетворення .

10. В основі біосинтезу природних полімерів лежать реакції:
а)полімеризації і поліконденсації;
б)гідролізу;
в)кополімеризації;
г)кополімеризації і конденсації;
д)поліконденсації;
е)полімеризації.
11. Основу натуральних бавовняних тканин становить:
а)білок;
б)целюлоза;
в)1,4-трансполіізопрен;
г)амілаза;
д)амілопектин;
е)1,4-цис-поліізопрен.
12. Натуральний шовк складається з макромолекул:
а)амілази;
б)полінуклеотіда;
в)амілопектину;
д)1,4-цис-поліізопрену;
е)білка;
і)целюлози;
и)ацетату целюлози.

 Завдання достатнього рівня навчальних досягнень.

1.Склаліть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення.

СН4→СН3Cl→СН3ОН;

С2Н4→С2Н5Cl→С2Н5ОН→С2Н4→СО2.

2.Які способи синтезу полімерів вам відомі? Чим вони відрізняються між собою?

3. Як впливає на властивості полімеру лінійна структура його макромолекул?

      Завдання високого рівня навчальних досягнень.

 

Яка середня молекулярна маса полівінілхлориду, якщо N його макромолекул мають ступінь полімеризації 2000, 2N макромолекул – 5000 і 3N – 6000?

ІІІ. Підбиття підсумків.

ІV.Оцінювання учнів.

завантаження...
WordPress: 22.87MB | MySQL:26 | 1,371sec