Узагальнення й систематизація знань з теми «Основні класи неорганічних сполук»

Узагальнення й систематизація знань з теми «Основні класи неорганічних сполук»

(основи, амфотерні гідроксиди, солі)

Тести

Варіант 1

1. Вкажіть розчинну основи:

А) барій гідроксид;               Б) ферум ( ІІ ) гідроксид;

В) купрум ( ІІ ) гідроксид;    Г) магній гідроксид.

2. Вкажіть пропущену речовину у рівнянні реакції

Al(OH)3 + 3KOH = ____ + 3H2O:

А) K3AlO3;  Б) KAlO2;  В) AlKO;  Г) K2O.

3. Вкажіть якого кольору набуде фенолфталеїн у розчині лугу:

А) червоного;  Б) жовтого;  В) малинового;  Г) синього.

4. Запропонуйте метал, який може витіснити Цинк із його солі:

А) залізо;  Б) манган;  В) станум;  Г) мідь.

5. Вкажіть ознаку реакції CuSO4 + H2S ®:

А) виділення газу;   Б) випадання осаду;

В) утворення води;  Г) реакція залишається непомітною.

6. Запропонуйте відповідність між реагентами та продуктами реакцій:

А) барій хлорид + натрій ортофосфат;                    1) Fe(OH)2 + 2NaCl;

Б) натрій гідроксид + ортофосфатна кислота;       2) Ba3(PO4)2 + NaCl;

В) натрій гідроксид + фосфор ( V ) оксид;             3) Na3PO4 + 3 H2O;

Г) натрій гідроксид + ферум ( ІІ ) хлорид.              4) 2Na3РO4 + 3H2O;

5) Fe(OH)3 + 2NaCl.

7. Встановіть відповідність між ознакою реакції та реагентами:

1) виділення газу;                              А) AI(OH)3 ®;

2) випадання осаду;                           Б) CaSO3 ®;

3) утворення води.                             В) Zn(OH)2 + HCl ®;

Г) Cu(OH)2 + H2S ®.

8. Запропонуйте відповідність між можливістю взаємодії та речовинами:

1) реакція відбувається;          А) манган ( ІІ ) хлорид + калій гідроксид;

2) реакція не відбувається.     Б) алюміній гідроксид + калій гідроксид;

В) мідь + ферум ( ІІ ) хлорид;

Г) калій гідроксид + літій.

9. Запропонуйте правильну послідовність речовин у схемі перетворень

Ba® 1 ® 2 ® 3 ® 4 ® Na2CO3:

А) CO2;  Б) CaO;  В) CaCO3;  Г) Ca(OH)2.

10. Встановіть масу міді, яка утворилася внаслідок взаємодії цинку із

25 г купрум ( ІІ ) нітрату.

А) 9 г;  Б) 29 г;  В) 59 г;  Г) 69 г.

 

Тести

Варіант 2

1. Вкажіть нерозчинну основу:

А) натрій гідроксид;      Б) барій гідроксид;

В) кальцій гідроксид;    Г) купрум ( ІІ ) гідроксид.

2. Вкажіть пропущену речовину у рівнянні реакції

Zn(OH)2 + 2NaOH = ____ + 2H2O:

А) NaZnO2;  Б) Na2ZnO2;  В) Na2ZnO;  Г) Na2ZnO3.

3. Вкажіть якого кольору набуде лакмус у розчині лугу:

А) червоного;  Б) жовтого;  В) малинового;  Г) синього.

4. Запропонуйте метал, який може витіснити Ферум із його солі:

А) кадмій;  Б) срібло;  В) алюміній;  Г) свинець.

5. Вкажіть ознаку реакції CaCO3 + HCl ®:

А) виділення газу;   Б) випадання осаду;

В) утворення води;  Г) реакція залишається непомітною.

6. Запропонуйте відповідність між реагентами та продуктами реакцій:

А) барій бромід + калій сульфат;                      1) K2SO4 + CO2­ + H2O;

Б) калій гідроксид + сульфатна кислота;          2) K2SO4 + 2 H2O;

В) калій гідроксид + сульфур ( VІ ) оксид;       3) K2SO3 + H2O;

Г) калій карбонат + сульфатна кислота.            4) BaSO4 + 2 KBr;

5) K2SO4 + H2O.

7. Встановіть відповідність між ознакою реакції та реагентами:

1) виділення газу;                                             А) Ca(OH)2 + CO2 ®;

2) випадання осаду;                                          Б) Mg(NO3)2 ®;

3) утворення води.                                            В) Ba(OH)2 + HI®;

Г) Ni(OH)2 ®.

8. Запропонуйте відповідність між можливістю взаємодії та речовинами:

1) реакція відбувається;            А) барій нітрат + магній хлорид;

2) реакція не відбувається.       Б) купрум ( ІІ ) гідроксид + натрій хлорид;

В) барій гідроксид ®;

Г) натрій гідроксид + нітратна кислота.

9. Запропонуйте правильну послідовність речовин у схемі перетворень

Cu(OH)2 ® 1 ® 2 ® 3 ® 4 ® ZnCl2:

А) Zn(OH)2;  Б) CuSO4;  В) ZnSO4;  Г) CuO.

10. Встановіть об’єм нітроген ( ІV ) оксиду, якщо розклалося 30 г

манган ( ІІ ) нітрату.

А) 8 л;  Б) 16 л ;  В) 24 л;  Г) 32 л.

 

Хімічний диктант

Варіант 1

1. Реакція нейтралізації – це реакція між кислотою та основою.

2. Лакмус у розчині лугу забарвлюється у малиновий колір.

3. Натрій гідроксид, калій гідроксид, барій гідроксид – луги.

4. Натрій гідроксид взаємодії із хлоридною кислотою.

5. При взаємодії кальцій гідроксиду із сульфатною кислотою утворюється

сіль та нова основа.

6. Цинк гідроксид взаємодіє із барій гідроксидом. Якщо так, то запишіть

рівняння реакції.

7. Натрій гідроксид розкладається при нагріванні. Якщо так, то запишіть

рівняння реакції.

8. Купрум (ІІ ) нітрат взаємодіє із залізом. Якщо так, то запишіть

рівняння реакції.

9. Отримайте барій сульфат трьома різними способами.

10. Обрахуйте масу нітратної кислоти, що провзаємодіяла із 3 г кальцій

оксиду.

 

Хімічний диктант

Варіант 2

1. Реакція нейтралізація – різновид реакції обміну.

2. Фенолфталеїн у розчині купрум ( ІІ ) гідроксиду забарвлюється у

малиновий колір.

3. Цинк гідроксид, ферум ( ІІІ ) гідроксид, хром ( ІІІ ) гідроксид – амфотерні

гідроксиди.

4. Аргентум нітрат не взаємодіє з калій хлоридом.

5. При взаємодії кальцій сульфіту із хлоридною кислотою виділяється газ.

6. Натрій сульфат взаємодіє із барій гідроксидом. Якщо так, то запишіть

рівняння реакції.

7. Бромідна кислота розкладається при нагріванні. Якщо так, то запишіть

рівняння реакції.

8. Ферум ( ІІІ ) хлорид взаємодіє з манган ( ІІ ) гідроксидом. Якщо так, то

запишіть рівняння реакції.

9. Отримайте цинк хлорид трьома різними способами.

10. Обрахуйте масу манган ( ІІ ) хлориду, що провзаємодіяв із калій

гідроксидом, якщо маса солі що утворилася 5 г.

Схема

Варіант 1

    Завдання 1. Запишіть усі можливі рівняння реакцій між  натрій

гідроксидом та запропонованими сполуками.

Завдання 2. Обрахуйте масу продуктів реакції взаємодії 3 г натрій гідроксиду із сполукою біля стрілки № 4.

 

Схема

Варіант 2

    Завдання 1. Запишіть усі можливі рівняння реакцій між  кальцій сульфітом та запропонованими сполуками.

Завдання 2. Обрахуйте масу продуктів реакції взаємодії 8,5 г кальцій сульфіту із сполукою біля стрілки № 1.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Узагальнення й систематизація знань з теми «Основні класи неорганічних сполук» (30.3 KiB, Завантажень: 19)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,335sec