Узагальнення й систематизація знань з теми «Класи неорганічних сполук»

Дидактичні матеріали з хімії по темі: Узагальнення  й систематизація знань з теми «Класи неорганічних сполук»

Тести

Варіант 1

1. Вкажіть назву кислоти  H2SO3:

А) сульфатна;  Б) сульфітна;  В) сульфідна;  Г) метасилікатна.

2. Вкажіть рівняння реакції нейтралізації:

А) Li2O + 2HCl = 2LiCl + H2O;         Б) MgCl2 + 2NaOH = 2NaCl + Mg(OH)2;

В) Fe(OH)2 + H2SO4 = FeSO4 + 2H2O;   Г) 2NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O.

3. Запропонуйте пропущену сполуку у рівнянні реакції

_______ = ZnO + NO2­ + O2­:

А) Zn(NO3)2;  Б) Zn(NO2)2;  В) Zn(OH)2;  Г) Zn3N2.

4. Вкажіть, яка пара запропонованих речовин не взаємодіятиме:

А) Zn і HCl;  Б) MnSO4 і Cu(OH)2;  В) Na2O і HI;  Г) SO3 і H2O.

5. Встановіть пропущені речовини у рівнянні реакції, вкажіть ознаку реакції

MnCl2 + ____ = Mn(OH)2 + _____:

А) Cu(OH)2 і CuCl2;  Б) Ba(OH)2 і BaCl2;  В) NaOH і NaCl;

Г) випадання осаду;  Ґ) виділення газу.

6. Встановіть відповідність між оксидами та відповідними гідроксидами:

А) SO3;                   1) Fe(OH)2;

Б) FeO;                   2) Fe(OH)3;

В) SO2;                   3) H2SO3;

Г) Fe2O3.                4) H2SO4;

5) H2S.

7. Встановіть відповідність між назвою кислоти та її класифікацією:

А) сульфідна;           а) одноосновна;        1) оксигеновмісна;

Б) хлоридна;            б) двохосновна;        2) безоксигенова.

В) ортофосфатна;    в) трьохосновна.

Г) сульфітна.

8. Запропонуйте відповідність між реагентами та продуктами реакцій:

А) FeO + H2SO4 ®;               1) FeSO4;

Б) Fe(OH)2 + H2SO4 ®;        2) FeSO4 + Cu;

В) Fe + H2SO4 ®;                  3) FeSO4 + H2O;

Г) Fe CuSO4 ®.                     4) FeSO4 + 2H2O;

5) FeSO4 + H2­.

9. Запропонуйте послідовність речовин, щоб здійснити перетворення від

манган ( ІІ ) сульфату до манган ( ІІ ) сульфіду

MnSO4 ® ? ® ? ® ? ® ? ® MnS:

А) MnO;  Б) Mn(NO3)2;  В) Mn(OH)2;  Г) MnBr2.

10. Барій оксид масою 1,5 г прореагував із водою. Встановіть масу продукту

реакції.

А) 1,5 г;  Б) 1,7 г;  В) 2,5 г;  Г) 2,7 г.

 

Тести

Варіант 2

1. Вкажіть назву солі CuSO4:

А) купрум ( І ) сульфіт;   Б) купрум ( ІІ ) сульфіт;

В) купрум ( І ) сульфат;   Г) купрум ( ІІ ) сульфат.

2. Вкажіть тип рівняння реакції K2SO4 + Ba(OH)2 = BaSO4 + 2KOH:

А) сполучення;  Б) обміну;  В) розкладу;  Г) заміщення.

3. Запропонуйте пропущену сполуку у рівнянні реакції

3Fe(OH)2 + _______ = Fe3(PO4)2 + 3H2O:

А) H3PO4;  Б) HPO3;  В) P2O5;  Г) P2O3.

4. Вкажіть, яка пара запропонованих речовин не взаємодіятиме:

А) Zn(OH)2 і HCl;  Б) H2 і Cl2;  В)Na2O і H2O;  Г) Sn і MgCl2.

5. Встановіть пропущені речовини у рівнянні реакції, вкажіть ознаку реакції

Na2SiO3 + ____ = H2SiO3 + ____:

А) H2SO3 і Na2SO3;  Б) H2SO4 і Na2SO4;  В) SO3 і Na2SO4;

Г) випадання осаду;  Ґ) виділення газу.

6. Встановіть відповідність між оксидами та відповідними гідроксидами:

А) CuO;                   1) CuOH;

Б) P2O5;                   2) Cu(OH)2;

В) N2O5;                  3) H3PO3;

Г) Cu2O.                  4) HNO3;

5) H3PO4.

7. Встановіть відповідність між назвою основи та її класифікацією:

А) кальцій гідроксид;            а) однокислотна;       1) нерозчинна;

Б) манган ( ІІ ) гідроксид;     б) двохкислотна;       2) розчинна;

В) барій гідроксид;                в) трьохкислотна.     3) малорозчинна.

Г) ферум ( ІІ ) гідроксид.

8. Запропонуйте відповідність між реагентами та продуктами реакцій:

А) P2O5 + 3 Na2O ®;                   1) 2 Na3PO4 + H2­;

Б) P2O5 + 6 NaOH ®;                  2) Na3PO4 + Zn;

В) H3PO4 + 3 NaOH ®;               3) 2 Na3PO4;

Г) 2 H3PO4 + 6 Na ®.                  4) Na3PO4 + 3 H2O;

5) 2 Na3PO4 + 3 H2O.

9. Запропонуйте послідовність речовин, щоб здійснити перетворення від

Алюміній хлориду до барій сульфату

AlCl2 ® ? ® ? ® ? ® ? ® BaSO4:

А) Al2O3;  Б) K3AlO3;  В) K2SO4;  Г) AL(OH)3.

10. Магній карбонат прореагував із сульфатною кислотою, виділилося 14 л

карбон ( ІV ) оксиду. Встановіть масу магній карбонату.

А) 35 г;  Б) 53 г;  В) 64 г;  Г) 83 г.

 

Хімічний диктант

Дано речовини:

Варіант 1 – сульфатна кислота. Варіант 3 –  натрій гідроксид.

Варіант 2 – кальцій карбонат.    Варіант 4 –  фосфор ( V ) оксид.

Варіант 5 – купрум ( ІІ ) оксид.  Варіант 6 – алюміній гідроксид.

Із даного переліку тверджень виберіть  лише ті, які підходять до запропонованої вам речовини

1. Речовина має йонну будову.

2. У розчині цієї сполуки лакмус набуває червоного кольору.

3. Реагує з барій оксидом.

4. Реагує з ферум ( ІІ ) гідроксидом.

5. Реагує з водою.

6. Реагує з карбон ( ІV ) оксидом.

7. Реагує з хлоридною кислотою.

8. Розкладається при нагріванні.

9. Реагує з калій хлоридом.

10. Реагує з магнієм.

 

Хімічний лабіринт

Варіант 1

   Завдання 1. Запропонуйте шлях за допомогою якого можна здійснити перетворення від сірки до барій сульфату. Усього 6 перетворень.

Завдання 2. Запишіть рівняння реакцій згідно знайденої вами схеми перетворень.

 

 

Старт

Фініш

Хімічний лабіринт

Варіант 2

   Завдання 1. Запропонуйте шлях за допомогою якого можна здійснити перетворення від магній ( ІІ ) сульфату до натрій оксиду. Усього 6 перетворень.

Завдання 2. Запишіть рівняння реакцій згідно знайденої вами схеми перетворень.

 

 

Старт

Фініш

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Узагальнення й систематизація знань з теми «Класи неорганічних сполук» (30.6 KiB, Завантажень: 6)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,331sec