Узагальнення і систематизація знань про займенник. Розбір займенника як частини мови

Тема. Узагальнення і систематизація знань про займенник. Розбір займенника як частини мови

Мета: повторити й узагальнити знання учнів про займенник, закріпити уміння і навички, набуті під час цієї теми; розвивати пам’ять, спостережливість, аналітичне мислення; спонукати до творчості; виховувати любов і пошану до  батьків, родини.

Тип уроку: узагальнення і систематизації знань.

 

Хід уроку

 

Організаційний момент.

 

Оголошення теми, мети, завдань уроку.Мотивація навчальної діяльності учнів.

 

Актуалізація опорних знань.

 

Гра «Інтервю». 

 1. Двоє ведучих (за вибором учителя) задають питання учням відносно вивченого про займенник.
  -Яку частину мови ми називаємо займенником?
  -Які ознаки займенника співвідносні з іменником, прикметником, числівником?
  -Яку синтаксичну роль виконують займенники?
  -Назвіть розряди займенників.

– Чи мають займенники єдині граматичні ознаки ?

– На які три класи за своїми граматичними ознаками поділяються займенники?

– Яка синтаксична роль займенників?

– Які особливості культури мовлення займенників ви знаєте?

–  У якому стилі мовлення займенники вживаються дуже рідко? А найчастіше?

 

Вправа «Займи позицію».

Учням роздаються карточки із займенниками, вони повинні обрати певний розряд займенника (назви розрядів спроектовані на екрані комп’ютера або написані в таблиці на дошці). Свій вибір обґрунтувати.

 1. Він. 2. Мене.3. Кожен. 4. Сам. 5. Себе. 6. Абихто. 7. Нікотрий. 8. Який. 9. Ваш. 10. Цей. 11. Такий. 12. Весь. 13. Жодний. 14. Хто-небудь. 15. Скільки. 16. Дехто. 17. Той. 18. Ми. 19. Його. 20. Ніхто…

 

Систематизація і узагальнення вивченого.

 

 

 

Робота з текстом. «Хто більше?»

Випишіть займенники. Визначте особу, рід, число, відмінок.

Шануй і поважай матір і батька. Вони дали тобі життя. Ти будеш дорослою людиною, але для матері і батька до останнього їхнього подиху залишишся дитям. Своєю працею і піклуванням вони несуть радість у твою колиску. Не забувай, що батьки також мають право на радість. Шануй і поважай бабусю й дідуся… дорожи честю сім’ї, оберігай її, як святиню. Де б ти не був, ніколи не забувай про свою рідну домівку. Завжди пам’ятай про неї  (В. Сухомлинський).

– Займенник якої особи ви вживаєте, коли звертаєтеся до батьків, бабусі, дідуся?

– Коли вживаються займенники ти, ви?

– Як пишуться займенники, вжиті у ввічливо-пошанному значенні?

Провідміняйте виділений  займенник.

 

Робота біля дошки. Вправа «Дуель».

Запишіть займенники.

2 учнів біля дошки записують займенники, хто напише більше правильно, той і переміг. Наступних 2 учнів перевіряють і пояснюють написання.

(Ні)чий, (будь)хто, якому(сь), (ні)(в) що, (казна)хто, (ні)(до)кого, (ні)скільки, (який)небудь, (де)кого, (аби)який, (будь)(з) ким, (хтозна)(до) чого, (де)(в) чому, (чий)небудь

 

 Дослідження – відновлення.

Запишіть народні прислів’я. На місці крапок вставте займенники. Усно поясніть значення прислів’їв.

син не схожий на свого батька?
дерево –клин, батько –син.
мати навчить, й батько не перевчить

… сім’я вмісті – так і душа на місці.

Матері … дитини жаль, бо котрого пальця не вріж, то все болить

Завдання для кмітливих «Утвори слово”.

Займенники  утворюють слова інших частин мови . Відгадайте ці слова, у яких загубилися займенники Сам, все, цього, інший.

Підказка! Вони утворюються шляхом заміни коротких визначень.

 1. 1. Не схожий на інше, неповторний, оригінальний (самобутній. ).
 2. Здобуття освіти без допомоги вчителя (самостійно).
 3. Який охоплює що-небудь з усіх боків ( всеохоплюючий).
 4. Який відбувається або відбувся цього року ( цьогорічний).
 5. Який походить з іншої мови (іншомовний).

– Які розряди займенників допомогли утворити слова іншої частини мови?
 

 

 Морфологічний розбір.

Знайдіть у поданому нижче тексті займенники, зробіть їхній морфологічний розбір.

Дехто думає, що в колі сім’ї немає потреби дотримуватися тих норм поведінки, які вважаються обов’язковими під час спілкування зі сторонніми. Так може думати тільки людина низької культури, для якої ввічливість — щось на зразок парадного костюма: в домашній обстановці вона швидко його знімає, щоб не зім’явся і не запилився від зайвого користування.

Повага до старших — основа кожної сім’ї. А тому великого значення набуває повсякденна ввічливість у спілкуванні, готовність завжди прийти на допомогу.  (3 журналу)

 

Послідовність розбору займенника як частини мови.
1. Займенник, його загальне значення.
2. Початкова форма.
3. Розряд за значенням.
4. Рід (якщо є).
5. Число (якщо є).
6. Відмінок.
7. Синтаксична роль.

 

Творча робота.   

Складіть зв’язний текст (4-5 речень) на тему: «Моя сім’я». Використовуючи займенники.

 

Підведення підсумків уроку.

Вправа «Незакінчене речення»

Я знаю… Я вмію… Я навчився… Я усвідомив…

 

Домашнє завдання.

 1. Повторити тему «Займенник», підготуватися до контрольної роботи.
  2. У формі невеличкого оповідання розкрийте зміст прислів’я «До свого роду хоч і через воду».
завантаження...
WordPress: 22.89MB | MySQL:26 | 0,320sec