Уявлення підлітків про життєві орієнтири

Старі орієнтири виховання, тобто норми, на яких базувалося виховання батьків сучасної молоді, давно зламані, а нові або не сформовано, або вони підходять не всім підліткам. Основна складність виховання полягає в тому, що юнаки і дівчата мають прийняти нові орієнтири, усвідомити їх і перетворити на складові структури своєї особистості, на ідеальне «Я». Становлення «Я»-концепції сучасного підлітка є складним психологічним явищем, яке вимагає глибокого наукового аналізу. Водночас дослідження цього феномену повинно мати прикладний характер. Аналіз наукових здобутків психологів, які вивчають проблему ідеального «Я» та його роль у становленні образу «Я»-концепції підлітка, демонструє, що це питання висвітлене недостатньо і вимагає подальшого доповнення як на теоретичному, так і на практичному рівнях.

З погляду розвитку образу ідеального «Я» підлітка дуже важливим нам видається вивчення ролі самого ідеалу як образу, на який орієнтується юнак чи дівчина у процесі дорослішання. Також, аналізуючи питання розвитку ідеального «Я» підлітка, необхідно зробити акцент на тій ролі, яку відіграє доросла спільнота у цьому процесі, а також приділити належну увагу одноліткам, з якими відбувається щоденне спілкування. Саме ці дві суспільні структури є найважливішими у формуванні життєвого простору підлітка.

Останнім часом інтерес до питань, пов’язаних із розвитком образу «Я», помітно зріс. Це викликано, насамперед, інтенсивними змінами, що відбулися у свідомості молодого покоління за історично короткий час. Саме підлітки виявляють значний інтерес до сучасних подій. Вони шукають своє місце в життєвому просторі, набагато глибше, порівняно з представниками інших вікових категорій, сприймають перетворення, що відбуваються в суспільстві та власних сім’ях, у колі ровесників.

У сучасних умовах на шляху пошуків і сподівань підлітки нерідко натрапляють на труднощі, які унеможливлюють адекватне ставлення до тієї чи іншої людини, певних полій у сім’ї, класі, школі чи суспільстві взагалі. Такий рівень ставлення зумовлений непослідовністю педагогічного впливу, недостатньою увагою батьків, а часом і суперечливою діяльністю інститутів соціалізації, особливо засобів масової інформації. Якщо брати до уваги основні труднощі, які впливають на розвиток ідеального «Я підлітка, то їх дві: по-перше, це серйозний брак позитивного впливу на особистість цього віку всіх інститутів соціалізації: сім’ї, ЗМІ. закладів культури, освітньо-виховних установ; по-друге — нейтральна позиція дорослої спільноти щодо вирішення проблем підлітків. Крім того, в освітянському середовищі відсутні «вагомі виховні    які б відповідально стверджували нові моральні норми та ідеали, що викликали б довіру всіх людей і, зокрема, підлітків, котрі переживають інтенсивний період особистісного зростання та визначення місця у житті.

Для психологів та педагогів, які безпосередньо працюють із молодим поколінням важливо перш за все уявити, що молодь думає про проблему життєвого орієнтиру, ідеалу, на який вони рівняються.

завантаження...
WordPress: 22.88MB | MySQL:26 | 0,323sec