Увага

  1. Поняття про увагу.
  2. Види уваги.
  3. Властивості уваги.

Поняття про увагу.

Увага – це спрямованість психічної діяльності людини та її зосередженість у даний момент на об’єкті або явищі, яке має для людини значення.

Зміст : на відміну від інших пізнавальних процесів увага свого особливого змісту не має ( бо ми не можемо бути уважними взагалі), а виявляється під час інших психологічних процесів і характеризує динаміку їх перебігу: ми вдивляємося, прислуховуємося, принюхуємося…

Фізіологічна основа уваги – домінуюча ділянка збудження у корі головного мозку.

Умова фізіологічної уваги – певний рівень загальної активності організму ( наприклад, коли людина квола показники уваги низькі)

Домінантний подразник – головний подразник, що викликає в корі головного мозку найсильніший осередок збудження.

Домінанта – нервове збудження, що виникає під впливом домінантного подразника.

Щоб краще уявити явище домінанти, спробуйте уявити собі, що у вас дуже сильно болить зуб і при цьому засвербіла рука. Чи звернете ви увагу на свербіння? Звичайно, ні, тому що зубний біль буде сильнішою домінантою, яка підкорить собі     всі інші осередки збудження від подразників.

Види уваги:

Мимовільна увага ( пасивна, емоційна) – виникає як реакція на яскравий, незвичайний, сильний подразник; з’являється вона тоді, коли людина виявляє інтерес до певного об’єкту; така увага не потребує від людини зусиль ( т.т. виникає “мимо волі”).

Довільна увага ( активна, вольова) – виникає тоді, коли людині доводиться докладати зусиль для зосередження внаслідок того, що вона розуміє необхідність певного виду діяльності чи зосередженості саме на цьому об’єкті ( т.т. зосередження не на тому, що цікаво, а на тому, що потрібно).

Післядовільна увага ( виникає із довільної) – виникає тоді, коли знижується вольове зусилля , а зростає інтерес.

Властивості уваги:

Обсяг уваги – це кількість об’єктів, які сприймаються одночасно з достатньою чіткістю ( т.т. одночасно людина може зосередитись на кількох об’єктах : 5 – 7 одиниць).

Розподіл уваги – це одночасна увага до двох або кількох об’єктів та одночасне виконання дій з ними чи спостереження за ними ( дві роботи тільки тоді можна виконувати одночасно, коли одна з них настільки засвоєна або легка, що не потребує надмірної зосередженості.

Зосередженість – це утримування уваги на одному об’єкті або на одній діяльності ( пов’язана з глибоким дійовим інтересом до діяльності).

Стійкість уваги – це тривали утримання уваги на предметі чи будь-якій діяльності. Коливання уваги – періодичне відвернення та послаблення уваги до певного об’єкта або діяльності.

Переключення уваги – це переміщення уваги з одного об’єкта на інший в зв’язку з переходом від однієї діяльності до іншої і з постановкою нового завдання ( потребує вольового зусилля).

завантаження...
WordPress: 22.89MB | MySQL:26 | 0,320sec