Утворення ковалентних зв’язків між атомами Карбону. Структурні формули органічних речовин

Тема. Утворення ковалентних зв’язків між атомами Карбону. Структурні формули органічних речовин.

Мета: Дати поняття про типи зв’язків між атомами в органічних сполуках: одинарний, подвійний, потрійний, σ та π-звязки. Ознайомитись із видами хімічних формул органічних речовин. Розвивати вміння учнів працювати з підручником; встановлювати зв’язки між будовою та властивостями речовин; вміння записувати структурні формули органічних речовин. Виховувати вміння свідомо приймати рішення.

 

Хід уроку

 

І. Організаційна частина.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

1. В чому полягає подібність органічних і неорганічних сполук?

2. Чим органічні речовини відрізняються від неорганічних?

3. Які типи хімічних зв’язків існують в неорганічних сполуках?

4. Які електрони беруть участь в утворені хімічних зв’язків?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Бесіда вчителя про тип гібридизації орбіта лей атома Карбону, SP3 – гібридизацію, типи хімічних зв’язків в молекулах органічних сполук.

 

 

2. Утворення σ-звязку та π-звязку.

Робота учнів над таблицею (таблиця на картоні).

 Зв’язок між двома атомами, напрямлений вздовж прямої, що сполучає їх ядра і співпадає з віссю симетрії електронних хмар називається σ-звязком . Довжина зв’язку С – Н становить 0,109 км, енергія зв’язку дорівнює 432 к Дж/моль.

 

3. Види хімічних формул органічних речовин.

Робота в початкових групах.

І група. З’ясувати порядок з’єднання атомів у молекулах органічних речовин.

ІІ група. З’ясувати характер напівструктурних формул речовин.

ІІІ група. З’ясувати, що відображає молекулярна формула органічної речовини.

Робота в експертних групах. В ці групи входять учні з трьох початкових груп. Вони обмінюються інформацією. Потім повертаються в початкові групи і засвоюють матеріал.

ІV. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Фронтальне опитування.

2. Індивідуальна робота.

Виписати формули органічних речовин:

BaCO3; СН4; СО2; СН3ОН; Н2СО3; НСl; С6Н6; Na2CO34Н10; С2Н5СООН; NН3; КНСО3; СН32.

3. Робота в групах.

Записати структурні та напівструктурні формули:

І група

а) С – С – С – С; б) С – С – С; в) С – С;

І І

С С

 

ІІ група

а) С – С – С – С; б) С – С – С; в) С – С – С – С

І І І І

С С С С – С

 

4. Звіт груп про виконану роботу.

 

V. Підведення підсумків. Оцінення.

 

VІ. Рефлексія.

1. Що нового я дізнався на уроці?

2. Де застосувати вивчений матеріал?

 

Схема SP3 – гібридизації

 

∞ + 8 + 8 +O → ∞

2P2P2P2SSP3

 

Формула SP3 – гібридизованої орбіта лі

 

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

33 (33.9 KiB, Завантажень: 34)

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,721sec