Утворення ковалентного полярного зв’язку. Електронні формули молекул речовин

Тема.  Утворення ковалентного полярного зв’язку. Електронні формули молекул речовин.

Мета: сформувати вміння складати схему утворення полярного ковалентного  зв’язку, розрізняти полярний та неполярний ковалентний зв’язок; виявити залежність властивостей речовин від типу хімічного зв’язку; виховувати вміння логічно мислити, робити висновки, формувати вміння взаємо оцінювання.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: таблиця «Схеми утворення ковалентного зв’язку».

Девіз: Для опису властивостей речовин достатньо знати їх електронну структуру.

                                                                                                                       (Л.Полінг)

Структура уроку

І. Організаційно – вступна частина

Взаємне вітання вчителя та учнів, психологічний настрій учнів на продуктивну роботу, перевірка домашнього завдання. Повідомлення теми уроку.

ІІ. Актуалізація і корекція опорних знань учнів

Фронтальне опитування у вигляді «опитування-ланцюжок» з теми «Ковалентний зв’язок, його види – полярний і неполярний. Утворення ковалентного неполярного зв’язку».

1. Чому виникає хімічний зв’язок між атомами?

2. За рахунок чого виникає хімічний зв’язок?

3. Які ви знаєте типи хімічного зв’язку ?

4. Приклади речовин із різним типом хімічного зв’язку між атомами.

5. Що таке ковалентний зв’язок ?

6. Між атомами яких хімічних елементів виникає ковалентний неполярний зв’язок?

7. Чи всі електрони, що знаходяться в атомі хімічного елемента, беруть участь в утворенні ковалентного зв’язку?

ІІІ. Постановка завдань уроку

  1. Визначити відмінність між полярним та неполярним ковалентним зв’язком.
  2. Механізм утворення молекули хлороводню. Електронна формула молекули.

3.  Чи завжди молекула з ковалентним полярним зв’язком буде полярною?

4.  Виявити залежність властивостей речовин від типу хімічного зв’язку.

ІV.Пояснення нової теми

1. Ковалентний полярний зв’язок

Вчитель. Розглянемо схему утворення молекули HCl. Прокоментуйте схему зображену на таблиці, і знайдіть відмінність між схемами утворення  молекул водню та хлороводню.

Що буде відбуватись зі спільними електронами в молекулі HCl, враховуючи, що елементи Гідроген та Хлор відрізняються електронегативністю?

Оскільки Хлор має більшу електронегативність, ніж Гідроген, то електрони будуть частково зміщуватися від Гідрогену до Хлору. У результаті такого  зміщення атоми будуть набувати часткового заряду. Атом Гідрогену набуває часткового позитивного заряду, атом Хлору – часткового негативного. Молекула стає полярною, і виникає диполь.

Знайдіть визначення диполя у підручнику.

Диполь – це система з двох зарядів, однакових за величиною та протилежних за знаком.

Вчитель. На основі розглянутої схеми дайте визначення ковалентного полярного зв’язку.

Ковалентний полярний зв’язок – це зв’язок, у разі утворення якого відбувається зміщення спільних електронних пар до атома з більшою електронегативністю.

Формули, які складаються з символів елементів, навколо яких електрони останнього електронного шару позначені точками, а між атомами – зв’язуючі електронні пари називаються електронними формулами . Вони показують порядок сполучення атомів у молекулі, а також природу хімічного зв’язку і механізм утворення молекул з атомів. За ними легко визначити кількість спільних електронних пар і валентність елементів. Атоми Гідрогену та Хлору об’єднані з допомогою однієї електронної пари, їх валентність відповідно дорівнює І.

Завдання. Напишіть схему утворення молекули води.

            2. Полярні та неполярні молекули

Вчитель. Використовуючи підручник, визначте, чи всі молекули з ковалентним полярним зв’язком будуть полярні. Визначте, чи будуть полярними молекули карбон (ІІ) оксиду, хлороводню, амоніаку.

           3. Фізичні властивості речовин із ковалентним зв’язком

Це рідкі, газоподібні або тверді речовини з низькою температурою плавлення.

V. Закріплення вивченого на уроці

   Учні дають відповіді на питання з підручника

VІ. Контроль вивченого на уроці

Самостійна робота в групах по чотири учні. Заздалегідь вибрано керівника групи, який має вищий рівень обізнаності з предмета. Робота проводиться за трьома варіантами.

Варіант І

  1. Складіть рівняння реакції між простими речовинами, утвореними елементами з порядковими номерами 1 і 9.
  2. Визначте тип зв’язку і складіть схему утворення отриманої сполуки.
  3. Чи буде молекула цієї сполуки полярна?

Варіант ІІ

  1. Складіть рівняння реакції між простими речовинами, утвореними елементами з порядковими номерами 1 і 8.
  2. Визначте тип зв’язку і складіть схему утворення отриманої сполуки.
  3. Чи буде молекула цієї сполуки полярна?

Варіант ІІІ

1.   Складіть рівняння реакції між простими речовинами, утвореними елементами з порядковими номерами 6 і 8.

2.   Визначте тип зв’язку і складіть схему утворення отриманої сполуки.

3.   Чи буде молекула цієї сполуки полярна?

 

VІІ. Домашнє завдання

Вивчити параграф. Вкажіть сполуки з ковалентним полярним зв’язком: водень, вода, магній хлорид, фтороводень, кисень, метан.

* Написати схему утворення молекули бромоводню.

VІІІ. Підсумки уроку. Оцінювання знань учнів

Керівники груп оцінюють тих учнів, які брали участь у фронтальному опитуванні. Вчитель оцінює керівників груп та їх уміння здійснювати взаємооцінювання.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

63 (15.7 KiB, Завантажень: 64)

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,333sec