Усний вибірковий переказ з елементами роздуму в науковому стилі

Тема. Усний вибірковий  переказ з елементами роздуму в науковому стилі

Мета:  поглибити знання учнів про науковий стиль, формувати вміння учнів

           правильно висловлювати свої думки в науковому стилі, вирізняти в

тексті  наукового стилю терміни та свідомо вживати їх у переказі; виховувати   любов до рідного слова, національного мистецтва.

Тип уроку: розвитку комунікативних умінь

 Хід уроку

Організаційний момент.

Оголошення теми і мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Читання тексту

Кожен народ має чим пишатися у своїй історії. І най­головніша гордість будь-якого народу — це його мистецтво. За весь період існування людства кожна нація створила щось своє — неповторне і незрівнянне. Так, у японців — це нецке, у росіян — матрьошка, українці таким символом можуть вва­жати писанку.

Історія писанки сягає сивої давнини, і писанка не переста­ла існувати, тому що вона є символом духовності, невід’ємною складовою міфо-обрядової культури, однією ланкою в ланцюжку народних традицій, втрата чи зруйнування яких може призвес­ти до втрати духовних і моральних орієнтирів у суспільстві. Пи­санка пов’язана із вшануванням родючості землі, з величанням весняного відродження життя. Яйце символізує сонце і відрод­ження. Наші предки вірили, що писанка наділена магічною си­лою приносити добро, щастя, захищати від усього злого.

Існує багато способів виготовлення писанок. Яйця, пофарбо­вані в один колір, називають крашанками. Червоне яйце озна­чає радість, життя, любов, жовте — врожай, блакитне — небо, здоров’я, зелене — плодючість.

Зараз ми пов’язуємо писанку з Великоднем: малюнки на пи­санці мають символічне значення: зірка і хрест — символи сон­ця; рослини — юності, краси, здоров’я; колосся — врожаю.

Завжди, ще з прадавніх часів, писанку шанували, у кожно­му регіоні були свої елементи орнаменту, кольори, у кожного майстра або господині були свої секрети розпису. Для Поділля характерний геометричний малюнок на темному фоні (синьо­му, чорному, коричневому), для Наддніпрянщини характерний рослинний орнамент, у Карпатах геометричний орнамент нано­сять тоненькими жовтими або блакитними контурами.

Упродовж віків писанка збереглася, вона є яскравим вті­ленням самої своєї суті — вічного життя. Недарма в багатьох первісних суспільствах за модель світобудови обирається саме яйце — Світове Яйце. За своєю будовою і функцією воно є іде­альною мініатюрною будовою Всесвіту. Але писанка — то не просто гарно декороване яйце, а предмет культу, поклоніння, який має чітко визначене місце в міфологічно-ритуальній сис­темі українського народу, предмет, який формував специфіч­не бачення довколишнього світу, його сприйняття і ставлення до нього, формував ментальність української нації і саме тому став символом його невмирущої, прекрасної, вічної душі.

(298 сл.)    (Із книги «Світ моєї України»)

Комунікативний практикум

– До якого стилю належить даний текст? Аргументувати свою відповідь.

(Текст належить до наукового стилю. У ньому точно, детально розповідається про один із видів народного мистецтва – писанку, , технічні прийоми писанкарства, її символіку). У тексті багато наукової лексики (орнамент, складова міфо-обрядової культури, регіон, геометричний малюнок, контури, первісні суспільства, міфологічно-ритуальна сис­тема тощо). Речення, як правило, складні. Майже відсутня емоційна лексика).

– Що таке писанка?

– Коли виникло мистецтво писанкарства?

– Як називаються яйця пофарбовані в один колір?

– Що символізує яйце?

– З яким святом ми пов’язуємо писанку?

– Які особливості писанкарства на Поділлі, Наддніпрянщині, у Карпатах?

– Символом чого є писанка?

Лексичний практикум

Пояснити значення слів: магічна сила,  регіон, декор, ментальність.

Магічна сила— сукупність прийомів і обрядів, що здійснюються з метою вплинути надприродним шляхом на явища природи, тварин або людину.

Регіон – певна територія України.

Декор – система прикрас споруди або виробу.

Орнамент – візерунок або узор, побудований на ритмічному повторенні геометричних елементів

Ментальність – спосіб мислення, загальна духовна налаштованість, до навколишнього світу.

 

Колективне складання плану технології виготовлення писанок.

Орієнтовний план

  1. Крашанки – яйця пофарбовані в один колір.
  2. Символічне значення малюнків на писанці.
  3. У кожно­му регіоні були свої елементи орнаменту.
  4. Для Поділля характерний геометричний малюнок.
  5. Рослинний орнамент Наддніпрянщини.
  6. Геометричний орнамент Карпат.

Зв’язне мовлення

Завдання: переказати уривок про технологію виготовлення писанок.

Переказування учнями тексту

 

Підведення підсумків уроку

Домашнє завдання

Записати переказ технології виготовлення писанок

завантаження...
WordPress: 22.87MB | MySQL:26 | 0,504sec