УРОК-ДІАЛОГ ЗА РОМАНОМ Г.УЕЛЛСА “ВІЙНА СВІТІВ”

Зловісна тиша. Холодно і млосно.

О, чим її, прокляту, розірвать,

Щоб зашуміло листя стоголосне

І не дало нам більше спать.

В.Симоненко

Не стримуй добра потребуючому,

Якщо в силі твоєї руки це вчинити.

З приповістей Соломонових

Звучить мелодія Жана Мішель Жара чи “Ода до радості” (сл. Ф.Шиллера, муз. Бетховена).

Учитель. Вслухаймося в це мелодійне звучання. Які асоціації та думки з’явилися у вас?

(Музика навіює думки про щось безконечне, вічне, як зоряне небо).

Тисячі зірок крізь мільйони років щоночі посилають нам своє холодне світло, їхній блиск нагадує людські очі, що ось-ось зронять тремку сльозу-метеорит на теплу щоку землі… Що приховує в собі нічне небо? Які таємниці воно оберігає? Розбурхана людська уява століттями шукала відповіді та малювала позаземні картини зоряних світів. Здатність уявляти здавна називають фантазією, тому все неіснуюче, вигадане зветься фантастичним, а літературна тема, йому присвячена, — фантастикою.

Пригадайте, кого з письменників-фантастів ви знаєте. Яке місце посідає серед них Герберт Уеллс?

Група учнів, що отримала випереджальне домашнє завдання, розповідає про творчу долю письменника, своєрідність його творчої манери тощо.

Дія роману “Війна світів” відбувається в Англії XIX ст. Та ми прочитуємо роман як такий, що стосується швидше майбутнього, ніж минулого Землі. Адже мить теперішнього завжди поєднує ці два часові виміри в неперервний ланцюг так само, як кожна окрема людина своїм існуванням творить весь обшир людства. А якою вона є, сучасна людина?

На дошці малюється силует людини, куди вписуються притаманні їй, на думку учнів, риси. Зокрема жорстокість, егоїзм, корисливість, властолюбство, доброта, наполегливість тощо.

Із чим незвичним довелося зіткнутися звичайній людині в романі Уеллса?

(З появою інопланетян).

В одній зі своїх статей (“Життя на іншій основі”) Г.Уеллс писав: “Увесь Всесвіт – результат нашої уяви, а якщо це так, то легко припустити можливість існування не схожих на нас розумних істот, які діятимуть і думатимуть по-іншому”.

Що спільного між даним висловом та романом, який сьогодні у нашому полі зору?

(І в романі, і в статті йдеться про не подібні до нас створіння).

Інопланетяни уявляються найрізноманітнішими. На доказ цього можна розглянути малюнки ваших однокласників та попередників, де зображено інопланетних істот, добірку ілюстрацій та фото з преси.

А якими постають інопланетяни в романі? Зачитайте відповідні цитати. Що саме наголошується в їх описах?

(Незвичайність, несхожість на людей).

Незвичний вигляд припускає і незвичні дії. Як поводяться марсіани на Землі?

(Складають триножники, спалюють місцевість, руйнують міста, ловлять та використовують в їжу людей).

На основі текстів створіть образ марсіанина. Спробуйте його описати словесно та намалювати.

Дії марсіан на Землі – результат якоїсь невідомої, незнаної людству причини, але вони підпорядковані одній меті, про яку земляни спочатку не здогадуються.


Що стало причиною антигуманних дій? З якою метою прибули на Землю інопланетяни? Знайдіть уривки, які дають відповідь на це запитання.

(Завоювання території).

Отже, інопланетяни переслідували особисті корисливі цілі.

А які були наслідки контакту людей з позаземним розумом?

(Зруйновані будинки, попелища, смерть, рабство).

Чому ще інопланетяни страшні для землян?

(Останні для них – нижчі створіння, матеріал для виконання власних задумів, на людей вони не зважають, так само, як люди не зважають на тварин, бо не бачать в них інтелекту, розуму).

Інопланетяни, безперечно, розумні створіння. Доведіть це прикладами з тексту.

Але чи мають вони почуття, важко сказати. Та й про їхні індивідуальні характери можна говорити тільки умовно. Швидше їм притаманна спільна домінуюча риса поведінки. Звернімося до значення назви планети, з якої прилетіли непрошені гості. Впадає у вічі, що з багатьох планет нашої галактики письменником-, фантастом було обрано саме Марс – символ войовничості.

Чи відповідає поведінка мешканців планети символічному значенню її назви?

Під час зустрічі із землянами гуманоїди керувались холодним розрахунком.

А які почуття виникали у людей, коли вони зустрічалися з інопланетянами?

(Байдужість, зацікавлення, страх).

Коли, як і чому з’явився страх? Які його причини?

(Загроза втратити життя, нездатність, на перший погляд, захиститися від нападників).

А яке почуття домінує у ставленні людей до інопланетян?

(Байдужість).

У романі Г.Уеллса, байдужість – почуття, властиве природі людини. Пригадайте вислів Бруно Ясенського про найстрашнішу людину.


Яку людину потрібно боятися?

(“…Бійся байдужих, бо з їхньої мовчазної згоди відбувається все зло на землі”).

Тема незворушності людини до долі суспільства порушується Уеллсом іще на початку роману, коли його герої байдуже ставляться до звістки про загарбання марсіанами одного з міст Англії. Саме ця незворушність дала змогу п’ятдесятьом марсіанам захопити країну за три дні. Така ж сама загроза нависла не тільки над Англією та Америкою, а й усім світом.

Як діють люди в такій ситуації?


Знайдіть у творі відповідні цитати.

(Люди діють як жорстокі та егоїстичні створіння. Борючись за своє життя, вони втрачають кращі свої риси та почуття. Г.Уеллс пише: “Це був початок краху людства”).

В чому саме полягав цей крах?

(Крім того, що людей знищують інопланетяни, вони знищують самі себе).

Отже, людина – істота, яка знищує сама себе і собі подібних. Навіть тварини не чинять так одна з одною під час небезпеки.

Люди втрачають свої кращі риси, бо намагаються зберегти життя. Зробити це можна двома шляхами: уникаючи небезпеки та борючись із нею.


Який шлях обрали земляни?

(Відповідь неоднозначна: перший бій з марсіанами і поразка; історія есмінця “Син грому”, що довела самовідданість людей).

Як називають людей, які жертвують собою задля блага інших, які на перше місце ставлять інтереси суспільства, а не свої? (Альтруїсти).

Як ви розумієте поняття “альтруїзм “? Скористайтеся для пояснення тлумачним словником.

(Альтруїзм – готовність безкорисливо діяти для блага інших, не рахуючись зі своїми особистими інтересами).

Запишіть значення поняття “альтруїзм” до зошитів.

Доберіть низку слів, близьких за значенням до даного поняття.

(Людяність, гуманізм, самовідданість, безкорисливість, патріотизм тощо). Завдяки альтруїстам людство дізналося, що гуманоїди вразливі, але здобути перемогу над ними важко, а то й неможливо.


Чого не вистачало людям, щоб здобути перемогу?


(Єдності, згуртованості, швидкої реакції на обставини,
що змінювалися, сміливості, мужності).

Досконало вивчивши технічний та суспільний розвиток Землі, інопланетяни впевнюються у своїй перемозі. Але зрештою людство щасливо уникає запланованого для нього майбуття.


Що його врятувало?

(Мікроб).

Де взявся цей мікроб, як про нього дізналися?


(Існував від початку виникнення життя на Землі, але люди про нього дізналися випадково).

Чи прагнули люди здобути перемогу


(Ні. Порятунок у романі Уеллса – випадковість).

Чи врятувалося б людство без згаданого мікроба? (Можливо).

На основі нашої бесіди та проробленої вами вдома роботи створіть образ землянина, який би міг вистояти І в такій екстремальній ситуації, як у романі Уеллса.

Які риси характеру він би мусив мати?

(Сміливість, впевненість, цілеспрямованість, організованість, практичність, жорстокість в ставленні до ворогів).

Ви змалювали умовний образ землянина, здатного вистояти в боротьбі за виживання. Але земляни не абстракція, а ми з вами. Порівняйте створену модель з моделлю ідеальної людини, над якою працювали ваші товариші.

(Риси характеру ідеальної людини: освічена, добра, чуйна, відважна, сильна, доброзичлива, мужня, впевнена у собі, здатна на самопожертву, гуманна).

Зіставте обидві моделі з моделлю сучасника, яку ви окреслювали на початку уроку.

Людьми нас роблять такі риси, як доброзичливість, гуманність, тактовність, великодушність, альтруїзм. Герої Уеллса втратили свої кращі риси і наближаються до образів-моделей марсіан, які теж мають хороші знання, практичні, згуртовані, цілеспрямовані, жорстокі, егоїстичні, корисливі. Отже, марсіани, можливо, модель людини майбутнього?

Рей Бредбері казав: “Фантастика про майбутнє допомагає жити сьогодні”, — маючи на увазі застереження, які в ній закладено. Роман Г.Уеллса застерігає людство від втрати кращих рис, притаманних саме людині.

Марсіани – це не тільки інопланетяни, це алегоричний образ таких рис нашого характеру, як корисливість, егоїзм, войовничість, марнославство, прагнення будь-що бути першими, які розрослися, як бур’яни в садку поганого господаря, і заглушили хороші паростки: гуманність, доброту, альтруїзм, великодушність тощо.

Ви — сьогодні учні. А завтра створюватимете реальне майбутнє. Ваше покоління має стати людством, яке мусить вистояти в екстремальній ситуації і не втратити в собі людину, не стати істотою, що знищує сама себе і собі подібних.

Спробуйте створити свою модель як людини майбутнього.

Робота учнів відбувається у парах, кожна з яких вибирає тільки одну рису, яка повинна бути притаманна людині майбутнього. На силуеті, який намальований на дошці, пишуться всі обрані риси.

Риси характеру людини майбутнього: смілива, мужня, альтруїстична, цілеспрямована, добра, гуманна, доброзичлива, уважна до інших, впевнена в собі, чуйна, має хороші знання.

Перенесіть до зошитів дану модель людини майбутнього і запам’ятайте: у нас є шанс уникнути загибелі, якщо кожен повернеться обличчям до свого ближнього і стане цінувати гармонію й красу людських стосунків.

Бути ідеальним важко, але прагнути досконалості треба. Тож простуючи в майбутнє, не забувайте про модель людини, яку ви сьогодні створили і, крім розуму, цінуйте в кожному щире серце.

Домашнє завдання. Написати твір – роздум «В чому щастя людини».

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,494sec