Умови виникнення і припинення горіння. Вогнегасники, їх види принцип роботи

Тема: Умови виникнення і припинення горіння. Вогнегасники, їх види принцип роботи.

Мета: розширити й поглибити знання учнів про про­цес горіння, порівняти процеси горіння і повільного окиснення; з’ясувати умови виникнення і припинення горіння, а також заходи протипожежної безпеки в по­буті й на виробництві та їх дотримання; розвивати по­дальші вміння й навички написання рівнянь реакцій і розміщення в них коефіцієнтів, розвивати й прище­плювати пізнавальний інтерес, виховувати любов до природи.

Хід заняття

I.Організаційний момент

Учитель. Шановні учні! Погляньте, який чу­довий день за вікном, уже прилетіли пташки з те­плих країв, скрізь чути їх веселий спів, аж душа радіє. Діти, давайте згадаємо урок музики: назвіть по черзі ноти.

Доброго дня усім! Революційного успіху! Міцного здоров’я! Файного настрою! Солідних перемог! Лякатись не треба! Сімейного розуміння! До роботи!

 II. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. На початку уроку я хочу зачитати вам уривок із твору Л. Керролла «Аліса в країні чудес» Діти, хто з вас читав цю книжку? «За кіль­ка кроків від Аліси сидів на гілці Чеширський кіт. “Скажіть, будь ласка, куди мені звідси йти?” — спитала вона. “А куди ти хочеш потрапити?” — спитав у відповідь кіт. “Мені все одно…” — ска­зала Аліса. “Тоді все одно куди йти”,— зауважив кіт».

 • Що хоче сказати цим кіт Алісі й навіщо я про­читала ці слова на початку уроку?
 • Так, правильно, дівчинці треба було знати, куди вона хоче потрапити. Ось і нам з вами по­трібно знати тему своєї роботи, а також визначити її мету.

А тема нашого сьогоднішнього уроку зашифро­вана ось на цьому годиннику. (Додаток 1)

III. Визначення теми і мети заняття

Я пропоную вам на нашому уроці вирушити в подорож і, як Аліса, потрапити до країни Оксид­на. Потрапити туди можна потягом, на важливих місцях уроку будемо робити зупинки. І першою буде зупинка ДЧЦЗМЗ.

Для Чого  Ці  Знання    Мені                      Знадобляться

♦  Діти, скажіть, що ми будемо сьогодні вивчати?

♦  Чому саме цей матеріал треба вивчати?

♦  У чому полягає важливість цього питання для вас особисто?

♦  Який результат ви сподіваєтесь отримати в кін­ці роботи?

Крім того, ми будемо аналізувати матеріал, ро­бити певні висновки, доводити правильність своїх думок.

Отже, на сьогоднішньому  заняття ми з вами ще й повторимо та дізнаємося, від чого може виник­нути пожежа і як її уникнути. Відкрийте свої зо­шити, запишіть число, класна робота. Після цього напишіть словосполучення — «Очікувана оцінка» й поставте собі ту оцінку, яку ви сподіваєтеся сьо­годні отримати, враховуючи вивчену на уроці тему. Ми починаємо з перевірки домашньої роботи.

IV.          Перевірка домашньої роботи

Задача. Обчисліть масові частки Оксигену в карбон(ІV) оксиді.

V. Актуалізація опорних знань

Дописати на дошці рівняння хімічних реакцій (два учні):

1)С + 02 →             2) КМп04

Зупинка «Інтелектуальна»

1) Що вивчає хімія?

2)3 допомогою чого ми можемо виразити склад будь-якої речовини?

3)    Що таке хімічна формула?

4)    Що ми називаємо хімічним рівнянням?

5)    Що таке властивості?

6)    На які дві групи поділяються всі властивості речовин?

7)Які властивості ми називаємо фізичними? хі­мічними? Наведіть приклади фізичних і хіміч­них явищ.

8)Які реакції належать до реакцій розкладу?

9)Які реакції називаються реакціями сполу­чення?

10)Назвіть хімічні властивості кисню?

VI. Вивчення нового матеріалу

Учитель. Зараз ви отримаєте інформаційні листи з повідомленнями про окиснення і горіння. (Додаток 3). Ту частину інформації, яку ви знаєте, відмічаєте пташечкою, а ту інформацію, яку ви ді­зналися щойно на уроці, відмічаєте плюсиком. Для виконання роботи об’єднаємося в три групи. У кож­ної групи на столах лежать інформаційні листи, диференційовані за рівнями. Нагадую: опрацьову­єте, обговорюєте, підбиваємо разом підсумок. Не забувайте правила роботи в групах:

1.Поважати один одного.

2.Вислуховувати один одного.

3.Кожен бажаючий має висловити свою думку.

4.Допомога в разі потреби.

3 хв на ознайомлення, 3 хв на обговорення.

Але перед тим як почати опрацьовувати інфор­маційні листи, я пропоную вам зупинитися побли­зу двох полін і послухати, про що вони говорять.

Сценка (записано у вигляді аудіофайлу)

—Окиснюємося, братухо?

—Окиснюємось!

—Ну, і як воно? Нічого?

—Нічого.

—Щось ти дуже поспішаєш, це, брате, не по-моєму. Окиснюватися треба повільно, з розумін­ням…

—А чого тягти? Раз —і готовий!

—Готово! Це дивлячись як готово!.. Ти окиснюйся по совісті, не як заманеться. У мене в цій справі досвід є, я вже півроку тут окиснююсь…

Запитання.

 • Про які ж два види окиснення йде мова? (Горіння, гниття)
 • Як називаються речовини, що утворюються під час окиснення речовин?

Для того щоб відповісти на це питання, давайте заслухаємо повідомлення учнів.

Повідомлення 1

Горіння — це процес приєднання кисню з ви­діленням тепла і світла. Під час горіння речовин утворюються складні речовини — оксиди. Ще в сиву давнину стародавні люди навчилися добу­вати вогонь і користуватися ним. Його можна вва­жати другом людини, тому що він нас і зігріває, і годує. Але з вогнем треба поводитись обережно, щоб у якусь необачну мить він не перетворився на ворога.

Повідомлення 2

Повільне окиснення — це процес приєднав кисню лише з виділенням тепла, який може три ти досить довго; унаслідок окиснення утворюються оксиди. Цей процес може перейти в горіння.

Повільно окиснюватися може сіно, яке не і сить добре висушене, і коли ваші батьки складають скирти, то дехто крізь них пронизує залізний дріт. Цей дріт стає досить теплим, якщо вогке сі нагрівається,— і це ознака того, що сіно треба р кидати й підсушити. Так робили ще наші пращури. Бувало й таке, що скирти загорялися.

Повідомлення 3

Умови виникнення горіння:

 • Наявність кисню 02.
 • Наявність горючої речовини.
  • Нагрівання займистої речовини до температури самозаймання.

Умови припинення горіння:

 • Перекривання доступу кисню 02.
 • Вилучення займистої речовини.
  • Зниження температури самозаймання речовини, яка горить.

Учитель. А тепер ознайомтесь, будь ласка з інформаційними листами, деякі матеріали і ще невідомі. У вас на партах є папірці «Ми знає: що…». Візьміть їх і по черзі дайте відповідь на питання в них, починаючи фразою «Я знаю, що.. Надаємо слово учасникам груп (по черзі).

Питання

1) Як називаються продукти горіння простих речовин у кисні? А чи можуть горіти   складні речовини?

2) Які  речовини   утворюються   під   час   горіння складних речовин?

3) Назвіть умови виникнення горіння.

4) Назвіть умови припинення горіння.

5) Що треба робити, якщо виникла пожежа й лк не в змозі її погасити власноруч?

6) Які засоби гасіння ви знаєте?

7) Як називаються речовини, які можуть легко загорітися?

8)Чи є серед легкозаймистих речовин такі, які можна гасити водою? А чим їх треба гасити

9) Чим відрізняється горіння від повільного окиснення?

10) Де може відбуватися мимовільне окиснення Повідомлення 4

Деякі речовини можуть повільно окиснюватися під впливом повітря температури, нижчої за температуру самозаймання. Наприклад, залізо іржа: срібло вкривається срібним нальотом. Такий про називається мимовільним окисненням. Щоб позбутися цього небажаного явища, треба використовувати інгібітори — уповільнювачі хімічних процесів, вкривати поверхню металу захисним шаром якоїсь речовини Наприклад, залізний паркан фарбують

деякі залізні речі вкривають золотом, нікелем (про них кажуть «позолочені», «нікельовані»).

Учитель. А чому саме ці речовини використо­вують? (Малоактивні)

VIІ Закріплення вивченого матеріалу

Зупинка «Так — ні» Дати відповідь «так» або «ні» на запитання:

1.Складні речовини під час горіння не утворюють оксиди.

2.Для горіння необхідний кисень.

3.У всіх речовин однакова температура самозай­мання.

4.Бензин легко можна погасити водою.

5.Оксиди — це складні речовини, утворені двома елементами, одним з яких обов’язково є Оксиген.

6.Складні речовини не горять.

7.Прості речовини під час горіння утворюють оксиди.

8.Для гасіння будь-якої речовини необхідно пе­рекрити доступ повітря і знизити температуру самозаймання та видалити горючу речовину.

9.Реакції горіння здебільшого є реакціями сполу­чення.

10.У разі повільного окиснення оксиди не утворю­ються.

11.Процес окиснення речовин ще можна назвати гниттям.

Зупинка «Коректор» Розставити   індекси   й   коефіцієнти   (виконує один учень):В + 0 = ВО;   Мg + 0 = Мg0;   С + 0 = СО;    HS + 0 = S0 + НО

VIII.  Підсумок уроку

 • 3 якими сполуками ми з вами ознайомилися на уроці?
 • Що ми називаємо оксидами?
 • Назвіть умови виникнення горіння.
 • Назвіть умови припинення горіння.
 • Що треба робити у разі пожежі?

IX. Рефлексія

Оцініть себе кожен у листі самооцінки. (Дода­ток 2). Виведіть середнє арифметичне. Чи таку оцінку ви очікували на початку уроку?

 X. Домашнє завдання

Додаток 1

 

 

 

 

 

Додаток 3  Лист самооцінки

ПІБ учня Домашнє завдання Інтелектуальна 1 бал Мікрофон 1 бал Так — ні Коректор Повідомлення Сума балів

1

             

2

             

3

             

4

             

5

             

6

             

7

             

Мінімальна кількість балів — 0; максимальна — 2 за кожен вид завдання, сума не має перевищувати 12 балів. Додаток 2  Інформаційні листи до теми.

 

Рівень знань учня Необхідна інформація Знаю  «V»

Нова — «+»

 

Рівень знань учня Необхідна інформація Знаю  «V»

Нова — «+»

III Горіння — це процес приєднання кисню з утворенням складних речовин, які називаються оксидами, і виділенням тепла і світла.

Складні речовини горять з утворенням двох оксидів тих елементів, з яких утворена складна речовина. Наприклад:

2S+302= 20    2S02

Речовини, які легко займаються і мають низьку температуру самозайман­ня, називаються легкозаймистими — наприклад, солома, фосфор, папір. Спирт, нафту, бензин не можна гасити водою, бо ці речовини легші за неї і, спливаючи на її поверхню, продовжують горіти. Такі речовини треба гасити піском.

Умови виникнення горіння:

•    доступ кисню 02;

•    наявність горючої речовини;

•    нагрівання речовини до її температури самозаймання.
Умови припинення горіння:

•    перекривання доступу кисню 02;

•    вилучення горючої речовини;

•    зниження температури самозаймання речовини, яка горить

 
 

 

Лист 2

 

 

Рівень знань учня Необхідна інформація Знаю  «V» Нова — «+»
II Горіння — це процес приєднання кисню з утворенням складних речовин, які називаються оксидами.

Прості речовини горять з утворенням складних речовин — оксидів. Напри­клад:

S + 02= S 02

Умови виникнення горіння:

•    доступ кисню 02;

•    наявність горючої речовини;

•    нагрівання речовини до її температури самозаймання.
Окиснення — це процес приєднання кисню без виділення тепла.
Умови припинення горіння:

•    перекривання доступу кисню 02;

•    вилучення горючої речовини;

•    зниження температури самозаймання речовини, яка горить

 

 

 

 

•    наявність горючої речовини;

•    нагрівання речовини до її температури самозаймання.
Окиснення — це процес приєднання кисню без виділення тепла.
Умови припинення горіння:

•    перекривання доступу кисню 02;

•    вилучення горючої речовини;

•    зниження температури самозаймання речовини, яка горить

 
 

Лист 3

Рівень знань учня Необхідна інформація Знаю —«V»   Нова — «+»
І Горіння — це приєднання кисню з виділенням тепла і світла. Окиснення — це процес приєднання кисню без виділення тепла. Умови виникнення горіння:

•    доступ кисню 02;

•    наявність горючої речовини;

•    нагрівання речовини до її температури самозаймання.
Умови припинення горіння:

•    перекривання доступу кисню 02;

•    вилучення горючої речовини;

•    зниження температури самозаймання речовини, яка горить

 

 

Додаткові завдання 1. Хімічне доміно

І III   п І   I III
СІ   О3 К   ОН А12

 

 

I

(ОН)3

I

H

  II

S

I

Na

  I

Мп04

II

Сu

 

 

 

II

S03

I

Li

  III

ро4

І

K2

 

 

2. Хімічний годинник

Учням пропонується записати або назвати яко­мога більше хімічних формул кислот і солей, вико­ристовуючи стрілки годинника. Розставити відпо­відні індекси у формулах.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Умови виникнення і припинення горіння Вогнегасники, їх види принцип роботи (71.3 KiB, Завантажень: 10)

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 1,730sec