УМОВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Мета: Визначити умови розвитку культури у другій половині ХVІ ст., розвивати в учнів уміння на основі джерел визначати характерні ознаки розвитку культури, виховувати в учнів повагу до історії свого народу.

Обладнання: Карта України, карти з текстовими джерелами

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Очікуванні результати

Після цього уроку учні зможуть:

 • характеризувати суперечливий характер впливу основних чинників культурного розвитку ХVІ – ХVІІІ ст.
 • показувати на карті територіальні зміни, що відбулися внаслідок Люблінської унії;
 • пояснювати тенденції розвитку українського суспільства культури ХVІ – ХVІІІ ст. та співвідносити їх загальноєвропейськими тенденціями розвитку культури Нової доби;
 • застосовувати та пояснювати на прикладах поняття й терміни «культура» та «козацька доба»

  ХІД УРОКУ

  І. Актуалізація опорних знань учнів

  На початку уроку учні пригадують характеристику українських земель у середині ХVІ – ХVІІІ ст.. Тут можна застосувати метод «Мозкова атака». Учні характеризують становище в Україні у ХVІ – ХVІІІ ст., а вчитель робить висновки, доповнює в разі необхідності ці відомості.

  ІІ. Мотивація навчальної діяльності

  Учитель. У середині ХVІ ст. в Україні склалося надзвичайно цікаве становище. Після Люблінської унії майже всі українські землі об’єдналися в одній державі. Об’єднання сприяло інтенсивному розвитку економіки та з іншого боку, посиленню експлуатації селянства. Поширюється католицизм, почався наступ на православ’я. на українські землі через Польщу проникли з Європи ідеї Реформації, Відродження, гуманізму.

  Реформація — суспільно-політичний та ідеологічний рух у більшості країн Західної та Центральної Європи у XVI ст., що набрав форм боротьби проти католицької церкви.

  Відродження (Ренесанс) — епоха у розвитку культури в Західній та Центральній Європі, що настала після Середньовіччя. Характеризується небаченим злетом думки та мистецтва, розкріпаченням людського духу, гуманістичним світовідчуттям.

  Гуманізм — інтелектуальна і культурна течія західноєвропейської культури епохи Відродження, напрям громадської думки, що ставив у центрі людину, стверджував необхідність поваги до гідності й розуму людини, її права на земне щастя, на вільний вияв природних людських почуттів і здібностей.

  Культура – сукупність матеріальних і духовних надбань людства, нагромаджених упродовж історичного розвитку всіх поколінь

  Козацька доба ХVІ – ХVІІ ст. домінування в Україні козаків нового суспільного стану людей, які займалися господарською діяльністю, обороняли Україну від іноземних загарбників та сприяли розвитку культури.

  Запитання

 • Які позитивні чинники культурного розвитку ви знаєте?
 • Назвіть негативні чинники в розвитку культури.

  ІІІ. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

  Робота над документом і таблицею.

  За мурами Пречистенського монастиря, що в Пересопниці, – хвилювання й урочисте піднесення.

 • Ідуть! Ідуть! – вихопилося в когось із послушників.

  Ченці Григорій та Михайло обережно, з якимсь зачаєним тремом, несли книгу. У мерехтливому сяєві свічок книга та, загорнена у вишитий обрус, здавалася живою. З чернечих келій визирали зачудовані обличчя: усім хотілося подивитися на неї зблизька. Знали в монастирі про сміливий задум – перекласти Святе Письмо українською мовою. Копітка праця перекладача й переписувача тривала п’ять років. І ось сьогодні та праця скінчилася -у світі житиме ще одна книга! Та чи тривалим буде її .життя? Григорій – автор перекладу – вірив у щасливу долю своєї книги, бо ж народилася вона з любові до рідної землі. Тому писав про себе, що «не любив злата і серебра тліючих». День і ніч молився, щоб Господь сподобив його «видіти діла свого кінець і почитати в ньому начертані письмена» і мав він «пильність і любов до писання сеї книги»

  Робота з настінною картою

  Розповідь учителя про територіальні зміни, що відбулися внаслідок Люблінської унії, показує на карті володіння Речі Посполитої та її сусідів, українського воєводства їх центри, створення найвизначніших культурних пам’яток.

  Розповідь учителя

  Значний вплив на розвиток культури мала відсутність в українців власної державності, полонізація та покатоличення їх у складі Речі Посполитої втрата православною церквою привілейованого становища в суспільстві, значний вплив героїчних походів, взаємодія із західною культурою, вплив ідей Відродження, реформації та Гуманізму та можливість одержання вищої освіти в європейських університетах.

  Робота з документом.

  Після певної паузи в поступальному розвитку культури, своєрідного інтелектуального та культурного застою, розпочинається переорієнтація на західну цивілізацію, активне засвоєння на ґрунті києво-руської духовності надбань західноєвропейської культури. Виявами цих якісних змін у духовній сфері України стали: 1) відхід від візантійських зразків та канонів (у XV—XVI ст. в іконописі постаті святих виходять за межі візантійських умовностей, набувають рис індивідуальності, передається динаміка руху); 2) поширення ідей гуманізму та реформації; 3)    поява нових форм самовираження і мистецьких стилів (у літературі набуває поширення полемічний стиль, виникає українське віршування; у живописі наприкінці XVI ст. з’являються нові жанри — портрет, історичний живопис, зростає інтерес до пейзажу; виникають такі жанри світської музики, як побутова пісня для триголосого ансамблю або хору (кант), сольна пісня із супроводом; у 1573 р. створюється вітчизняний ляльковий театр, що надалі переростає в традицію українського вертепу; зароджується стиль бароко; 4)    посилення світського елементу в культурі, зростання уваги до людини та її духовного світу; 5) індивідуалізація творчості.

  Запитання

 • На якому ґрунті відбулося засвоєння західної культури?
 • Які ідеї поширювали в українській культурі?
 • Який новий літературний стиль з’являється в Україні?
 • Які нові жанри з’являються у живописі?
 • Що відбулося у 1578 році?

  Узагальнення та систематизація знань

  За допомогою методу «Прес» учні характеризують розвиток української культури – другої половини XVI ст.

  Домашнє завдання

  Опрацювати матеріали в зошиті.

Учень – консультант готує повідомлення Пересопницьке Євангеліє – пам’ятка живої української мови XVI ст.

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,500sec