Угруповання та екосистеми. Склад і структура угруповань

Тема. Угруповання та екосистеми. Склад і структура угруповань.

Мета: сформувати знання про угруповання та екосистеми. Розглянути склад і структуру угруповань; розвивати вміння працювати з різними джерелами інформації, логічне мислення учнів, сприяти гігієнічному вихованню.

Тип уроку: комбінований урок.

Методи та форми роботи: наочні, словесні, елементи інтерактивних технологій.

Терміни та поняття: Угруповання та екосистеми, редуценти, продуценти, консументи біотоп, показники екосистеми: видове розмаїття, густота популяцій, біомаса, біологічна продуктивність (площа чи об’єм); просторова структура екосистеми, екологічна структура екосистеми.

Обладнання: довідкова література, таблиці «Угруповання  організмів».

Девіз уроку.

Не тільки істина дає впевненість,

але й пошук її.

Б.Паскаль

 

Хід уроку.

І.       Організаційних момент.

Психологічна вправа «Настрій»

Вчитель пропонує кожному учневі, «замалювати» у кружечку той настрій, який зараз у нього. Після чого робить висновок, який настрій переважає у класі і робить прогноз, чи зможе урок змінити його».

ІІ.      Актуалізація опорних знань.

Вставте пропущені слова у тексті.

Кожна популяція характеризується чисельністю. Чисельність особин у популяції коливається у значних межах, однак вона не може бути нижче певних меж. Скорочення чисельності за ці межи може призвести до___________ популяції. Вважають, що при чисельності популяції менше кількох сотень особин, будь-які випадкові причини (пожежа, повінь, рясні снігопади, сильні морози та ін.) можуть скоротити ___________настільки, що особини, які залишились, не зможуть __________та залишити ___________. Народжуваність припинить природне зменшення, і особини, що залишились, за короткий час _____________  .Якщо у популяції переважають старі особини, можна впевнено сказати, що дана _____________закінчує своє__________ та має тенденцію на ________________

Слова для довідки: покривати, зустрітися, вимирання, чисельність, потомство, популяція, вимиранню, існування, вимруть.

ІІІ.    Мотивація навчальної діяльності.

ІV.    Повідомлення теми і теми уроку.

(Монітор комп’ютера).

План уроку

1. Угруповання та екосистеми.

2. Склад і структура угруповань

V.      Надання необхідної інформації.

Під терміном «екосистема» розуміють природну одиницю, яка складається з низки живих та неживих компонентів. В результаті їхньої взаємодії створюється стабільна система, в якій постійно відбувається колообіг речовин.

Екосистеми можуть бути крупними (озеро, лісовий масив) або малими (акваріум). Інакше екосистему називають біогеоценозом.

Структура екосистем

Абіотична частина                         Біотична частина – біоценоз

Неорганічні сполуки.                    1. Продуценти (зелені рослини)

I порядку

IIпорядку

3. Редуценти (мінералізують органічні

Органічні сполуки.                          за­лишки)

Мікроклімат.

 

Характеристика   (показники)  екосистеми

Видове розмаїття Сукупність популяцій різних видів даної екосистеми. Іноді в екосистемі домінують окремі види (наприклад, сосна). Існує певний зв’язок: чим бідніший видовий склад, тим чіткіше виражене домінування. У процесі становлення та розвитку нових екосистем видове розмаїття, як правило, збільшується, в старих – зменшується.
Густота видових популяцій Кількість особин, віднесене до одиниці площі.
Біомаса Загальна кількість органічної речовини (суха маса на одиницю площі).
Біологічна продуктів-ність Швидкість утворювання біомаси:

первинна (швидкість утворювання біомаси автотрофами);

вторинна (швидкість утворювання біомаси гетеротрофами).

Площа чи об’єм, який займає екосистема.

Властивості екосистеми

Цілісність Забезпечується тісними взаємодіями організмів між собою та фак­торами неживої природи. У результаті цих взаємодій виникають потоки енергії і колообіг речовин, які об’єднують їх у єдине ціле.
Здатність до са­мовідтворення Залежить від взаємодії популяцій, які саморегулюються, і забезпе­чується наявністю природних ресурсів (вода, їжа тощо.).
Стійкість Завдяки різноманітним адаптаціям, організми здатні протистояти несприятливим зовнішнім діям.
Саморегуляція Полягає у коливанні всіх показників екосистеми (видове розмаїття, густота біомаса, продуктивність, площа або об’єм) у межах певних середніх величин. Регулюючі механізми: внутрішньовидові і міжвідо-ві зв’язки

 

VІ.    Інтерактивна вправа.

Заповніть таблицю « Засоби живлення гетеротрофів»

Засоби живлення Чим живляться Приклади
Сапротрофи    
Паразити    
Фітофаги    
Поліфаги    
Мікотрофи    
Перехідні форми    
Хижаки    

 

VІІ.   Рефлексія.

Вправа «Настрій»

–         А тепер також зобразіть настрій, що панує у вас зараз? Чи змінився він? Чому?

 

VІІІ. Підсумок уроку.         Оцінювання і мотивація.

ІХ.    Домашнє завдання.

Опрацювати матеріал в підручнику.

Дати відповіді на запитання.

–  Яку роль в екосистемі виконують хижаки?

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

34 Тема Угруповання та екосистеми Склад і структура угруповань. (19.7 KiB, Завантажень: 17)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

34 урок екосистема (91.4 KiB, Завантажень: 6)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,593sec