Типи визначення статі. Статеві хромосоми, гомогаметна та гетерогаметна стать

Тема: Типи визначення статі. Статеві хромосоми, гомогаметна та гетерогаметна стать.

Мета: Вивчити особливості визначення статі , будову статевих хромосом, розвивати спостережливість увагу, логічне мислення, формувати вміння самостійно аналізувати матеріал та робити висновки.

Методи та форми: Лекція

Обладнання: Довідкова література, таблиці, схеми.

 

Хід заняття

І. Організаційний момент.

ІІ. Вивчення нового матеріалу

Лекція

Хромосомне визначення статі.

Багато ооранізмів мають спеціальні хромосоми, які газивають статевими. Саме їх сполучення у зиготі зумовлює жіночу чи чоловічу стать особини. Стать особини формується під час запліднення, оскільки залежить від того, які саме гамети беруть у ньому участь. Як це не дивно, в людини і дрозофіли виявлено саме такий механізм визначення статі. Самки дрозофіл – гомогаметні (ХХ), тобто несуть дві величезні Х-хромосоми, які в они дістали від матері і від батька. Самці цих мушок гетерогаметні (ХY), оскільки мають Х-хромосому від матері і малесеньку Y-хромосому від батька.

Таке визначення статі у царстві тварин є швидше винятком, ніж правилом. У рептилій і птахів, наприклад, гетерогаметними є самки. У перетинчастокрилих комах (зокрема бджіл) самці з’являються з незапліднених яєць і тому гаплоїдні, тоді як самки – диплоїдні, оскільки народжуються із запліднених яєць. У прямокрилих (коників, сарани) самці в одному з двох гаплоїдних наборів мають на одну хромосому менше. У риб взагалі стать може визначатися після запліднення. Якщо ікринка чи личинка розвивається в оптимальних умовах, то співвідношення статей рівне, якщо в екстремальних – вихід самців збільшується і навіть доходить до 100%.

Як визначають стать людини?

Як вам уже відомо в яйцеклітині й у сперматозоїді міститься по 23 хромосоми (зигота в нормі містить 46 хромосом, тобто повний їхній набір, характерний для клітин тіла людини). При злитті яйцеклітини і сперматозоїда під ч ас запліднення одну половину хромосомного набору (23 хромосоми) запліднене яйце дістає від батьківського, а другу (23) – від материнського організму. Таким чином, запліднене яйце (зигота) містить інформацію про спадкові ознаки обох батьків.

У людини стать визначається за поєднанням статевих хромосом під час запліднення яйцеклітини. Хромосоми в соматичних клітинах організму людини складають парні (диплоїдні) набори (2n). Серед них розрізняють нестатеві хромомсоми (ауто соми) і одну пару статевих хромосом, які умовно позначають певними літерами латинського алфавіту Х, Y. Клітини жінки містять дві однакові статеві хромосоми, які позначають ХХ. У чоловіків вони представлені двома різними хромосомами Х і Y. Тож набори хромомсом жінки і чоловіка відрізняються лише однією хромосомою: хромосомний набір жінки містить 44А +ХХ, чоловіка – 44А+ХY )А –нестатеві хромосоми – ауто соми). Статеві клітини (гамети) у людини мають половинний (гаплоїдний) набір хромосом: яйцеклітини містять 22А+Х хромосоми. Таким чином, у жіночої статі утворюється лише один тип гамет (гамети з Х-хромосомою). У чоловіка гамети містять і 22А+Х, 22+Y хромосоми, тобто утворюється два типи гамет ( зХ-хромосомою і з Y-хромосомою). Якщо при заплідненні до яйцеклітини потрапляє сперматозоїд Х-хромосомою, утворюється зародок жіночої статі, а з Y-хромосомою – чоловічої статі. Отже визначення статі в людини залежить від наявності Х- або Y-хромосоми в сперматозоїді, що запліднює яйцеклітину.

 

ІІІ. Закріплення вивченого матеріалу.

Питання для самоконтролю:

– Як проводять хромосомне визначення статі?

– Як визначають стать людини?

– Від яких факторів залежить розвиток особин чоловічої і жіночої статі?

 

ІV. Домашнє завдання.

Опрацювати теоретичний матеріал теми уроку.

завантаження...
WordPress: 22.87MB | MySQL:26 | 0,612sec