Типи хімічних реакцій. Реакції зі зміною ступеня окиснення елементів

Тема. Типи хімічних реакцій. Реакції зі зміною ступеня окиснення  елементів.

Цілі: поглибити знання учнів про класифікацію хімічних реакцій за різними ознаками, удосконалити навички складання рівнянь хімічних реакцій; розвивати самостійність, формувати  комунікативну, інформаційну, компетентність, компетенції самоосвіти і саморозвитку .

Обладнання: періодична система хімічних елементів Д. І.  Менделєєва, електрохімічний ряд напруг металів.

                                                          Девіз:Збиратися разом – це початок,

                                                   Триматися разом – це процес,

                                                   Працювати разом – це успіх.

 

                                      Хід заняття

І. Організаційний етап.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

 Метод «Мікрофон».

 1. Які явища називаються хімічними?
 2. Що показує рівняння хімічних реакцій?
 3. Які речовини називаються реагентами й продуктами реакцій?
  1. Якого закону слід дотримуватись при складанні рівнянь хімічних реакцій?
  2. Які ви знаєте типи хімічних реакцій?
  3. Дайте визначення реакцій сполучення.
  4. Дайте визначення реакції розкладу.
  5. Дайте визначення реакції обміну.
  6. Дайте визначення реакції заміщення.

10.Наведіть приклади реакцій  з якими ви зустрічаєтесь у побуті.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Хімічна реакція (хімічне явище) – процес, під час якого одна речовина перетворюється на інші відмінні за складом.

Хімічне рівняння – це зображення хімічної реакції за допомогою хімічних формул та коефіцієнтів.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Наприклад:  H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

 

                   Вихідні речовини,                 продукти

реагенти              реакції

Що показує хімічне рівняння? (речовини, які вступають в хімічну реакцію і речовин, що утворюються внаслідок реакції)

 

з/п

Ознака класифікації Зміна або відсутність змін числа реагентів продуктів реакції
1 Зміна або відсутність змін числа реагентів продуктів реакції Сполучення

Розкладу

Заміщення

Обміну

2 Зміна або відсутність змін ступенів окиснення елементів, які входять до складу реагуючих речовин Окисно-відновні

Без зміни ступеня окиснення елементів

3 Виділення або поглинання енергії в ході реакції Екзотермічні

Ендотермічні

4 Тип з одного з реагентів Галогенування (хлорування, бромування)

Гідрування (гідрогенізація)

Гідратація

Гідроліз

Нітрування

5 Наявність каталізатора Каталітичні

Некаталітичні

6 Протікання реакцій до кінця Оборотні

Необоротні

 

 1. Реакції сполучення  –  хімічні реакції, в результаті яких із двох або кількох речовин утворюється одна нова складна  речовина.

А +В = АВ

Запропонуйте і запишіть реакції сполучення.

Наприклад:

Zn + S → ZnS

CaO +H2O → Ca(OH)2

 

 1. Реакції розкладу – хімічні реакції, в результаті яких із однієї складної речовини утворюється дві чи більше нових речовин.

АВ → А +В

Запропонуйте і запишіть реакції розкладу.

Наприклад:

(NH4)2Cr2O7 → Cr2O3 + N2 + 4H2O

Cu(OH)2 → CuO + H2O

 

 1. 3.                Реакції заміщення – хімічні реакції між простою і складною речовинами,  під час яких атоми простої речовини заміщують атоми одного з елементів у складній речовині, утворюючи нову просту і нову складну речовини.

А +ВС = АС + В

Запропонуйте і запишіть реакції заміщення.

Наприклад:

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

 

 1. 4.                Реакції обміну  – хімічні реакції, під час яких дві речовини обмінюються своїми складовими частинками, утворюючи дві нові речовини.

АВ +СD = АD + CВ

Запропонуйте і запишіть реакції обміну.

Наприклад:

NaOH + HCl → NaCl + H2O

CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaCl

Реакції зі зміною ступення окиснення.

Однією з ознак класифікації хімічних реакцій є зміна або відсутність зміни ступенів окиснення елементів, що входять до складу речовин, які реагують. За цією ознакою реакції поділяються на окисно-відновні та такі, які відбуваються без зміни ступенів окиснення елементів.

Процес віддавання електронів речовинами називається окисненням, а процес приймання електронів – відновленням.

З точки зору електронної теорії валентності окисненням називається процес віддачі атомом, молекулою або іоном електронів, незалежно від того, бере кисень участь у реакції чи не бере. Процес приєднання атомом, молекулою або іоном електронів називається відновленням. Атом, молекула або іон, що віддає електрони, називаються відновником. Віддаючи електрони, сам відновник окиснюється. І навпаки, атом, молекула або іон, що приєднує електрони, називають окисником. Приєднуючи електрони, окисник відновлюється.

ІV. Узагальнення й систематизація знань.

Бесіда

 1. Як називається реакція, в результаті якої з однієї складної речовини утворюється декілька простіших?
 2. Як називається реакція, в результаті якої з  декількох речовин утворюється одна зі складнішим складом?
 3. Як називається реакція, під час якої дві складні речовини обмінюються своїми складовими частинами?
 4. Як називається реакція, у якій атоми простої речовини заміщують атоми одного з елементів у складній?
 5. Здійснити перетворення. Вказати типи реакції.

Zn → ZnO → ZnCl2→Zn(OH)2 → ZnO

V. Домашнє завдання.

Навести приклади реакцій, які людина використовує для одержання енергії у побуті.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Типи хімічних реакцій Реакції зі зміною ступеня окиснення елементів (22.9 KiB, Завантажень: 5)

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,534sec