ТВАРИННИЙ СВІТ. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ВИДОВОГО СКЛАДУ ТВАРИН. ВПЛИВ ЛЮДИНИ НА ТВАРИННИЙ СВІТ. ТВАРИНИ, ЗАНЕСЕНІ ДО ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ. ТВАРИННІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ, ЗАХОДИ ЩОДО ЇХ ВІДТВОРЕННЯ Й ОХОРОНИ

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки:

 • Називати фауністичний склад лісів, луків, степів, боліт, водойм
 • Характеризу вати видовий склад і поширення тварин; тваринні ресурси
 • Розпізнавати види тварин, занесених до Червоної книги України
 • Наводити приклади акліматизації та реакліматизації тварин
  • Роботи висновки про закономірності поширення тваринного світу, стан тваринних ресурсів

Обладнання: підручник, атласи, мультимедійна презентація теми в схемах, електронний атлас «Географія України» , карти, таблиці

Ключові поняття:

 • Фауна
 • Тваринні ресурси
 • Акліматизація і реакліматизація

Хід уроку:

 

І. Організаційна частина. Мотивація.

ІІ. Створення ситуації успіху

 • Назвіть типові види тварин у різних біогеоценозах
 • Які види тварин водяться у нашому краї?
 • Чому треба берегти тваринний світ?

   

  ІІІ. ВНМ

 1. Вступна лекція вчителя про тваринні ресурси України та заходи щодо їх відтворення й охорони
 2. Робота в групах дослідження фауністичних комплексів України

 

1 група фауністичний комплекс зони мішаних лісів

2 група фауністичний комплекс лісостепу

3 група фауністичний комплекс степу

4 група фауністичний комплекс гірських районів

5 група фауністичний комплекс Азовського та Чорного морів

 

Індивідуальне завдання Дослідити зміни тваринного світу упродовж

історичного та геологічного періодів на території України.

 

ІУ. Обговорення , узагальнення та систематизація результатів досліджень

 

 

Підсумки Рефлексія Д\З написати міні-твір «Рослини і тварини – джерело

духовного збагачення і виховання людини»

завантаження...
WordPress: 22.87MB | MySQL:26 | 0,684sec