Циклопарафіни (циклоалкани), їх склад, будова, ізомерія. Залежність властивостей циклоалканів від будови циклів. Одержання і застосування циклопарафінів

Тема. Циклопарафіни (циклоалкани), їх склад, будова, ізомерія.  Залежність властивостей циклоалканів від будови циклів. Одержання і застосування циклопарафінів.

Цілі :  поглибити знання учнів про склад і будову молекул вуглеводнів, ізомерію на прикладі представників класу циклопарафінів; дати поняття про конформації циклогексану; розкрити залежність властивостей циклоалканів від будови циклів; ознайомити учнів зі способами одержання й застосування циклопарафінів.

Обладнання і матеріали: кулестрижневі моделі молекул гексану, циклогексану.

                                     Хід заняття

        І. Організаційний етап.

ІІ. Актуалізація опорних знань. Самостійна робота.

Виконання вправ на повторення матеріалу з теми «Насичені вуглеводні».

Наводимо приклади типових завдань.

1. За структурними формулами речовин дати їм назви:

а) СН3 ─ СН2 ─ СН ─ СН2 ─  СН3

СН3

б)  СН3 ─ СН2 ─ СН ─ СН2 ─ СН ─ СН3

│                   │

С2Н5               С2Н5            

2. скласти структурні формули вуглеводнів за їх назвами:

а) метил пропан;

б) 2-метилбутан.

3. Скласти рівняння реакцій двох стадій галогенування пропану.

4. Написати рівняння реакцій ізомеризації бутану. У чому полягає особливість реакцій?

Написати формули сполук двох найближчих гомологів бутану. Які основні ознаки характерні для членів цього гомологічного ряду?

Під час виконання вправ два учні на дошці розв’язують задачі на знаходження молекулярних формул речовин.

Наприклад

 1. Визначити істину формулу вуглеводню, у результаті спалювання 2, 1  г якого одержали 6, 6  г карбон (ІV) оксиду і 2, 7  г води. Відносна густина його парів за повітрям—2,90.
 2. У результаті спалювання 8, 6  г вуглеводню утворилося 26, 4  г карбон (ІV) оксиду і 12, 7  г води. Знайти молекулярну формулу цього вуглеводню, якщо його густина відносно повітря дорівнює 2, 966.

Виведені формули С6Н12, С6Н14 дають можливість вчителеві перейти до ознайомлення з вуглеводнями ряду циклопарафінів.

 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу. Пояснення вчителя.

 1. Використовуючи куле стрижневі  моделі речовин, підводимо учнів до розв’язання таких проблем:
 • Чим подібні ці речовини? (Якісний склад, зв’язки)
 • Чим вони відрізняються?
 • Як речовину С6Н12 одержати з речовини С6Н14?

Після з’ясування цих питань даємо поняття про циклопарафіни.

Циклопарафіни— це циклічні вуглеводні, які відповідають загальній формулі СnH2n . Вищі представники цього класу—рідини.

 1. З метою ознайомлення з питанням про ізомерію циклоалканів на дошці    наводимо формули речовин:

а) Н2С ─ СН2                      б) СН2 ─ СН ─  СН3       в) Н2С ─  СН ─ СН3

│  │                       │        │                                  \   ⁄

Н2С    СН2                    СН2 ─ СН2                            СН ─ СН3

\     ⁄

СН2

Ставимо проблемне питання:

 • Чи є ці речовини ізомерами? Доведіть.
 • Який вид ізомерії характерний для представників циклопарафінів?
 1. Спираючись на знання учнів про електронну і просторову будову насичених вуглеводнів, розглядаємо конформації циклогексану:

а) крісло;                                                      б) човник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наявність різних конформацій гексану спричинено:

 • Відмінністю валентних кутів між атомами, які утворюють кільце і «нормальними», що дорівнюють 1090 28′;
 • Розміщенням кільця циклогексану в різних площинах.
 1. На прикладі реакцій галогенування знайомимо учнів із залежністю      властивостей циклоалканів від будови циклів.

Унаслідок галогенування циклоалканів зазвичай утворюються їх галогенопохідні, наприклад:

 

 

 

 

 

+ Вr2 →                      ─ Вr + HВr

 

 

Циклогексан              Бромциклогексан

Проте реакція циклопропану і циклобутану із бромом веде до розмикання циклу:                                               СН2 –Вr

Н2С ─ СН2 + Вr2 → Н2С

\     ⁄                             \

СН2                                             СН2 –Вr

Циклопропан                   1, 3 – дибромпропан

4. Одержання й застосування циклопарафінів. (Робота з підручником).

У природі циклопарафіни (циклогексан, циклопропан) зустрічаються в деяких сортах нафти.

У лабораторних умовах їх можна одержати в результаті реакцій:

а) дегідрування алканів:

 

СН2 ─ СН3                        СН2 ─ СН2

│                          →         │         │        +  Н2

СН2 ─ СН3                                      СН2 ─ СН2

б) дії металів на дигалогенопохідні алканів:

 

СН2 –Вr

⁄                                        Н2С ─ СН2

СН2                   + Zn  →                \     ⁄        + ZnВr2

\

СН2 –Вr                                  СН2

г) гідрування бензену:

t0, каталізатор

С6Н6 + 3Н2               С6Н12

 

5. Застосування циклопарафінів.

Повідомлення учнів.

 

ІV. Узагальнення і закріплення знань учнів.

Тестові завдання

1. Загальною формулою циклопарафінів є:

а) СnH2n+2;   б) СnH2n;   в) СnH2n-2;   г) СnH2n-1.

2.   Установіть відповідність.

Алкан                                  Циклопарафін

а) С3Н8                                 1) С4Н8

б) С6Н14                                2) С3Н6

 

в) С4Н10                                3) С5Н10

 

г) С5Н12                                4) С6Н12

3.Циклоалкани одержують з речовини:

а) нафти;        б) галогенопохідних;        в) метану;        г) етану.

4.Установіть відповідність.

Застосування                                              Речовина

а) синтез барвників                                   1. циклопропан

б) знеболювальний засіб                          2. циклопентан

в) синтез волокна                                      3. циклогексан

г) добавка до пального                             4. метил циклогексан

5.Установіть відповідність.

Алкан                                                           Агрегатний стан

а) С6Н14                                                        1) газ

б) С4Н10                                                        2) рідина

в) С5Н12

г) С3Н8

6.Реакція заміщення циклоалканів:

а) С3Н6 + Сl2→ С3Н6Сl2

б) С3Н8 + Сl2→ С3Н7Сl + НСl

в) С5Н10+ Сl2  С5Н9Сl + НСl

г) С5Н12 + Сl2  С5Н11Сl + НСl

 

V. Домашнє завдання

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Циклопарафіни (циклоалкани), їх склад, будова, ізомерія. (22.3 KiB, Завантажень: 2)

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 0,328sec