Цигарка – це бікфордів шнур

Заняття «Цигарка – це бікфордів шнур»

Мета: ознайомити учнів зі шкідли­вим впливом нікотину на організм лю­дини; формувати вміння категорично відмовитися від уживання тютюну; сформувати навички ведення здоро­вого способу життя; допомогти усві­домити шкідливу дію нікотину та ін­ших токсичних складових тютюну на організм людини.

                 Обладнання: малюнки з серії «Антиреклама шкідливих звичок», ви­слови відомих людей про шкідливі звички.

Форма проведення: синтетична

Зміст заняття

 І. Організаційний момент

   II. Актуалізація чуттєвого досвіду й опорних знань

Учитель.

Что єсть жизнь

это вечный вопрос.

Но решать его надо всерьез.

Жизнь прекрасна и бесконечна,

Если только она человечна!

Посмотри! Как прекрасна земля!

Реки, гори, леса и поля

Это все — наша жизнь и вовек

Ты в ответе за жизнь человек!

Но какая-то страшная сила

Человеческий разум затмила,

Краски радуги тьмой заменила,

И шагаем мы в бездну уныло.

Мы забыли, зачем родились

Что перед нами прекрасная жизнь

Человек! Взрослый ти иль дитя,

Жизнь одна только есть у тебя,

Ты в ответе один за себя!

Кто сказал, что все надо попробовать?

Кто сказал, что все надо познать?

Нужно верную вибрать дорогу,

Чтоби твердо по жизни шагать!

Здрастуйте! Добрий день!

Коли люди говорять один одному «Здрастуйте!», «Добрий день!», вони вкладають у ці      слова якийсь зміст — бажають здоров’я всім і кожному!

Що ж таке здоров’я?

Здоров’я — стан повного фізично­го, духовного і соціального благополуч­чя, а не тільки відсутність хвороб і фі­зичних недоліків. Духовне здоров’я — це здоров’я нашого розуму, а фізич­не — здоров’я нашого тіла. Складові здоров’я повинні гармонійно розвива­тися. Здоров’я людини — безцінний дар природи. Зруйнувати здоров’я можна, а купити — ні. Щоб бути здоровим, не­обхідно вести здоровий спосіб життя, до якого належать: рухова активність, раціональне харчування, дотримання режиму праці і відпочинку, особиста гі­гієна, психічна й емоційна стійкість, відмова від шкідливих звичок.

— А що ж таке звичка? (Звичка укладений спосіб поведінки, втілення якого у певних ситуаціях набуває для лю­дини характеру потреби. Шкідливі звички — звички, закріплені в особисто­му способі поведінки, агресивні щодо са­мої особистості або суспільства.)

III. Викладання нового матеріалу

      1) Розповідь учителя з елементами бесіди

1. Вплив шкідливих звичок на здоров’я людини.

Щодня можна побачити, у якому жахливому світі ми живемо. Що руй­нує здоров’я? Недокурки, пивні бан­ки, шприці у під’їздах, над якими тремтять божевільні хлопці та дівчата.

Куріння — найпоширеніша шкід­лива звичка, що негативно впливає на здоров’я того, хто курить, і оточуючих людей, спричиняє розвиток хвороб серця, судин, легенів, шлунка.

Нині куріння та вживання алкого­лю глибоко увійшли в побут багатьох людей, стало повсякденним явищем. У середньому в світі курять близько 50 % чоловіків і 25 % жінок. Заданими ВООЗ, нині 3 млн людей на рік убиває тютюн, а у 2020 р. від куріння загинуть приблизно 10 млн людей у віці від 30 до 40 років. Від алкоголізму щоріч­но помирає приблизно 6 млн людей. Тривалість життя курця скорочується у середньому на 10 років, а алкоголі­ка — на 15. Тому залишається актуаль­ною проблема відмови від шкідливих звичок. До того ж іще одна проблема: за статистикою, після закінчення шко­ли серед випускників майже немає здо­рових дітей. Задумайтеся над цим!

   Із історії вживання тютюну.

Народна мудрість каже: «Щоб пе­ремогти ворога, треба знати його в об­личчя».

До XVI ст. у Європі не знали про тютюн. Моряки з Іспанії — супутни­ки Христофора Колумба — привезли тютюн з Америки (12 жовтня 1492 р.) від індіанців, щоправда в них тютюн мав символічний зміст. Супротивни­ки сідали у коло, вождь розкурював люльку і передавав її сусіду. Той після однієї-двох затяжок передавав люль­ку своєму сусіду, а той далі. І так по колу йшла «люлька миру».

Незважаючи на широке розповсю­дження тютюну у Європі, в різних кра­їнах куріння через деякий час було заборонено. У Сант-Яго у 1692 р. за куріння були замуровані у стіни 5 мо­нахів. У Туреччині куріння розгляда­лося як порушення законів Корану: людину били і возили на віслюку ву­лицями Константинополя, а після по­жеж відбулися масові страти курців. У Персії куріння заборонялося під стра­хом позбавлення губів і носа, а торгов­ців тютюном спалювали на вогнищі.

У Російську імперію тютюн завезли через Архангельськ ще при Івані Гроз­ному. При царі Михайлі Федоровичі — першому з династії Романових—за спо­живання «зелья табачища» виривали ніздрі, били батогами і засилали до Си­біру, однак курці не переводилися. У XVI—XVII ст. Москва була дерев’я­ною, тому куріння заборонили через не­безпеку виникнення пожеж. Проте ситуація змінилася за правління Пе­тра І—тоді куріння навіть заохочували.

      Вплив куріння на організм людини.

Нікотин — одна з найнебезпечніших отрут рослинного походження. Він включається у процес обміну ре­човин в організмі людини і стає необ­хідним — так з’являється залежність.

У літературі описано випадок, коли в кімнату, у якій у пакунках лежав тю­тюн, поклали спати дівчинку і вона че­рез кілька годин померла. Діти, які живуть у накурених приміщеннях, час­тіше страждають від захворювань ор­ганів дихання, у них виникають різ­номанітні алергії. Тютюновий дим за­тримує сонячне ультрафіолетове про­міння, важливе для підростаючого ди­тячого організму, впливає на обмін ре­човин, руйнує вітамін С, необхідний дитині у період росту. У дітей, які по­чинають курити, сповільнюється ріст організму. Настає кисневе голоду­вання. Під впливом нікотину посла­блюється сприйняття червоного кольо­ру. Діти, матері яких курили під час ва­гітності, можуть хворіти на епілепсію.

Згідно зі статистикою, кожен п’ятий школяр у Луганській області курить. І якщо раніше курили здебіль­шого хлопці, то зараз є багато дівчат-курців. Учені встановили, що курін­ня — основна причина сліпоти, курці у чотири рази частіше помирають від раку легенів, ніж ті, хто не курить.

—Яка доза нікотину є смертельною? (Смертельною є доза від 50 до 100мг. Саме така доза може потрапити в організм після викурювання 20—25 цигарок.)

Нікотинова залежність:

І стадія — епізодичне куріння не більш ніж 5 цигарок на день; виникають незначні зміни у діяльності нервової системи повністю зворотні;

II стадія — постійне куріння від 5 до 15 цигарок на день; виникає незначна залежність; при припиненні розвиваєть­ся стан, важкий і фізично, і психічно, його знімає куріння чергової цигарки;

III стадія — постійне викурювання від 1 до 1,5 пачки на день; виробляєть­ся звичка курити натщесерце, відразу після їжі або серед ночі; звикання до тю­тюну дуже сильне; припинення курін­ня викликає тяжкий стан курця, зміни у нервовій системі і внутрішніх органах.

2) Проведення досліду

У пробірку насипають тютюн із цига­рок, закріплюють пробірку в тримач і на­грівають. Учні можуть спостерігати за появою на стінках пробірки неприємної на запах чорно-коричневої смоли.

Учитель. Така сама суха перегонка тютюну відбувається при курінні ци­гарок чи сигар: їхні смоли осідають в органах дихання та потрапляють у травну систему, а потім по кровонос­ній системі розносяться по всьому ор­ганізму, отруюючи його.

Тимко разів три не поснідав у школі

І грошей зібрав на покупку доволі.

Він викликав друга Грицька в коридор

І тихо шепнув йому: «Є “Біломор”…»

Подалі від класу, у темнім кутку,

Під сходи шугнули вони нашвидку.

Сяйнула цигарка в Тимка під рукою:

Грицьку, затягайся, а я за тобою…

Ой, що ж то за смак у тому «Біломорі»?

Курці сполотніли, курці наче хворі,

Туман в голові, і у грудях пече…

Грицькові Тимко похиливсь на плече.

У класі ледь сіли хлоп’ята за парти,

Учитель по черзі їх кличе до карти…

Тимко бачить карту неначе в тумані.

Дніпро він шукає в далекім Ірані.

А Гриць, замість Дунаю, заплив на Ігарку…

Ну й лаяв же він лиходійку-цигарку!

Та вже ж не цигарці, отій лиходійці,

Курцям записали в журналі по двійці!

3)    Розповідь учителя

Перша допомога при отруєнні тютюном

1.Напоїти водою (чаєм, соком, але без газу). У жодному разі не давати мо­локо — воно допомагає організму за­своювати отруту.

2.Викликати блювоту (щоб вивес­ти отруту з організму).

3.Дати таблетку активованого ву­гілля (щоб зв’язати отруту, що зали­шилася в організм

4)Повідомлення учнів (випереджаль­не завдання)

 Учні за бажанням зачитують свої реферати на тему «Причини поширен­ня куріння».

5) Тестування

Тест на нікотинову залежність лікаря Фагерстрома

1. Коли ви тягнетеся до цигарки після того, як прокинетеся:

а)       упродовж 5 хв (3);

б) від 6 до 30 хв (2);

в )від 31 до60хв(1);

г) більше ніж 60 хв (0)?

2. Чи важко вам не курити у місцях, де це заборонено:

а)так(І);

б)ні(0)?

3. Від якої цигарки найважче відмо­витися:

а) ранкової (1);

б) подальшої (0)?

4.Скільки цигарок ви щоденно ви­курюєте:

а) 10 і менше (0);

б) 11-20(2);

в) 21 і більше (3)?

5.Ви більше курите вранці чи впро­довж дня: ,

а) вранці (1);

б) упродовж дня (0)?

6.Чи курите ви під час хвороби, коли перебуваєте на постільному режимі:

а) так(І);

б) ні(0)?

Ключ до тесту

0—3 бали — низький рівень залеж­ності;

4—5 балів — середній рівень залеж­ності;

6—10 балів — високий рівень залеж­ності.

Учитель. За допомогою сили волі, а також за підтримки лікаря, фарма­цевта, знайомих ви можете звільнити­ся від нікотинової залежності. Регуляр­не вживання жувальної гумки «Нікоретте» повинно допомогти вам пере­бороти бажання курити. Ваш організм може опиратися бажанню відмовити­ся від цигарки. Жувальна гумка «Нікоретге» звільнить Вас від неприємно­го відчуття нікотинового голоду. Я не питаю про набрані бали, але кожен з вас хай задумається. Я у своєму жит­ті ніколи не курила, тому дуже легко роблю це… (розривається пачка цига­рок). А ви можете зробити так само?

IV. Домашнє завдання

1. Вивчити відповідний параграф підручника та матеріал у конспекті.

2. За бажанням: підготувати пові­домлення (реферат) на тему «Вплив алкоголю на розум людини».

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Цигарка – це бікфордів шнур (24.0 KiB, Завантажень: 4)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,345sec