ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ І ЦІЛІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В ЗОШ. ПРОБЛЕМИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ НАВЧАННЯ

ЗОШ формує високо освітніх всебічно розвинутих основних будівників суспільства, здібних до творчої праці в різних галузях нар. Господарства. Свій внесок в досягненні цих цілей вносить підготовка, яку одержують учні оволодіваючи ШКМ. Коротко мету навч мат можна в ЗОШ можна визначити так. ШКМ має забезпечити місце і свідоме оволодіння основами мат. знань, умінь і навичок, які потрібні для загального розвитку учнів, для їх практичної діяльності в умовах сучасного виробництва. Разом з тим вивч мат повинно бути підпорядковано загальній меті суспільного виховання учнів, тобто що викладання мат в шк. Повинно відповідати заг освітнім, виховним і розвивальним цілям. Загально освіт цілі вимагають від вчителя:

 • Передати учням певну суму мат знань, умінь і навичок;
 • Допомогти учням оволодіти мат методами, пізнання реальної діяльності;
 • Навчити учнів усної і письмової мат мови;
 • Допомагати учням оволодіти мат методом пізнання реальної діяльності;
 • Допомогти учням оволодіти мінімумом мат відомостей потрібних для того щоб застосувати наявні в них знання, навички і вміння для активної пізнавальної діяльності в процесі діяльності і самоосвіти.

  Виховні цілі в ЗОШ полягають в наступному:

 • Вих. в учнів наук світогляду;
 • Вих. в учнів стійкого інтересу до вивч мат;
 • Мораль і естетичне вих. учнів (повагу до праці, почуття обов’язку);
 • Розвиток мат мислення в учнів, вих. в них мат культури.

  До практичних чи розв цілей навч мат відносять:

 • Уміння застосовувати одержанні знання для розв. простіших задач життєвої практики, для вивч іншої дисципліни;
 • Уміння користуватися мат інструментами і приладами;
 • Уміння самостійно добувати знання(робота з навч літературою).

  Раніше виклад мат було розраховане на середнього учня. В результаті сильні учні скучали, слабші не розуміли. Зараз навч мат повинно враховувати особливості учнів.

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 1,421sec