Цікаві запитання з хімії

Цікаві запитання з хімії

  • Цей елемент було названо на честь синів Геї (богині Землі) та Урана (бога Неба), могутніх і грізних богів. Це елемент 4-го періоду IV групи побічної підгрупи періодичної системи Д.І. Менделєєва.

  • Цей елемент названо на честь міфічного героя-титана, який подарував людям вогонь. Батьком його був титан Іапет, а матір’ю — велика Феміда, богиня справедливості й правосуддя. Радіоактивний елемент родини лантаноїдів.

3.Хто з вчених-філософів і в якому творі уперше висловив думку, що хімічні перетворення зумовлюються особливим типом руху матерії?

4.Яку «хімічну» поему написав М. В. Ломоносов?

5. Що, за словами Д. І. Менделєєва, принесло йому ви­знання?

6.Який видатний російський хімік другої половини XIX сто­ліття після своєї подорожі за кордон зазначив, що усі погляди з хімії, зустрінуті ним за кордоном, не були для нього незвичай­ними?

7.Чи бував Д. І. Менделєєв на Україні?

8.Коли і де відбувся Перший міжнародний з’їзд хіміків?

9. Коли відбулися перший і десятий (ювілейний) Менделєєвські з’їзди?

10. Про кого з видатних російських хіміків А. Гофман, видат­ний німецький хімік, сказав, що навіть за один синтез аніліну його ім’я слід записати золотими літерамуи в історію хімії?

11.Скільки видань «Основ хімії» вийшло за життя Д. І. Мен­делєєва?

12.Який видатний російський хімік усунув уявні суперечності між гідратною теорією Д. І. Менделєєва і теорією електролітич­ної дисоціації С. Арреніуса?

13.Хто і коли вперше запропонував електронну теорію окис­лювально-відновних процесів?

14.У якій країні було вперше здійснено промисловий синтез каучуку?

15.Який російський вчений і революціонер, перебуваючи в ув’язненні, теоретично передбачив існування благородних газів, складну будову атома, можливість його розкладу тощо?

16.Хто з видатних радянських хіміків-органіків особливо ба­гато зробив для розвитку «третьої хімії»?

17.Кому належить висловлення: «Електрон є так само неви­черпний як і атом, природа безконечна…»?

18.Чи відповідає первинне значення терміна «атом» сучас­ному рівню хімічної науки?

19.Хто з видатних російських хіміків (згодом радянський академік), що працював у Петербурзькому університеті, був про­довжувачем досліджень Д. І. Менделєєва з теорії розчинів?

20.Який іноземний хімік добре відомий своїми працями в галузі теорії хімічного звязку та як автор оригінального підручника з хімії.

21.У літературі часто порівнюють число Авогадро з кількіс­тю волосинок на головах людей усієї земної кулі. Якщо вважати, що населення земної кулі становить 4 млрд. чоловік, а на голові людини — 40 000 волосинок, підрахуйте, чи справедливе це по­рівняння.

22.Уявімо, що моль водню виходить з якогось отвору так, що молекули можна полічити. Скільки часу треба було б лічити їх населенню земної кулі, якщо за секунду кожна людина лічи­ла б одну молекулу?

23.Скільки грамів важить 1 моль електронів?

24.Коли б ми помітили всі молекули води, які є в склянці (200 мл), і перемішали цю воду з усією водою земної кулі, а по­тім набрали де завгодно склянку води, то в ній було б близько 1000 мічених молекул. Як перевірити це твердження?

25.Обчисліть, скільки приблизно споживають кисню щодоби всі люди нашої планети, якщо доросла людина видихає 660 л карбон (IV) оксиду. Приймемо, що населення Землі становить 4 млрд. чоловік.

26.Скільки передбачається хімічних елементів у 8-му періоді періодичної системи елементів Д. І. Менделєєва?

27.Від чого найчастіше утворюються назви хімічних еле­ментів?

28.Назви яких елементів мають російське походження?

29.Чи правильне твердження, що неорганічних сполук у ба­гато разів менше, ніж органічних?

30.Хто автор сучасного хімічного алфавіту?

31.Як використовуватиметься в майбутньому водневий «лід»?

32.Яких хімічних елементів в космосі найбільше?

33.Які види зв’язку можна передбачати у водневих сполуках, виходячи з електронної будови атома водню?

34.Які сполуки водню — найенергійніші відновники?

35.Де використовується гелійове повітря?

36.Який метал є сировиною для добування термоядерного палива?

37.Відомий хімік Джозеф Прістлі писав, що кисень не роз­чиняється у воді. Чи так   це?

38.Який елемент називали колись «вогняним повітрям»?

39.Що таке «вуглецевий годинник»?

40.Чи існують різні види атомів Оксигену?

41.Яку речовину називали колись «окисленою водою»?

42.Чи застосовується кисень як вибухова речовина?

43.Що таке біле золото?

44.Скільки відомо рідких оксидів?

45.Чим пояснюється, що графіт, подібно до металів, прово­дить електричний струм?

46.Як найпростіше відрізнити вуглецеві мінерали від крем­нієвих?

47.Назвіть елемент, назву якому дав хлопчик.

48.Хто і який неметал назвав всюдисущим?

49.Чому є хлорна вода, бромна вода, йодна вода, а фторної води немає?

50.Який елемент є основою неживої природи?

51.Чи правильне твердження: «Плавикова кислота — сильна кислота, бо вона розчиняє навіть скло»?

52.Чи зустрічається сульфатна кислота як природний продукт?

53.Яку сполуку можна назвати основою основ хімічної про­мисловості?

54.Як застосовуються самоцвіти в техніці?

55.Чи можливий метал, який за нормальних умов буде га­зом?

56.У перекладі з латинської мови назва одного з елементів — темно-червоний. Який це елемент?

57.Який дуже поширений дешевий метал входить до складу дорогоцінних каменів: рубіну, сапфіру?

58.Який метал можна назвати будівельним?

59.Які коштовні прикраси не рекомендується довго зберіга­ти, не одягаючи їх?

60.Який метал скорочував життя мешканцям стародавнього Риму?

61.Олово — причина   загибелі   експедиції   Роберта   Скотта (1912 р.). Чому?

62.Який метал необхідний для надання листю рослин зеле­ного кольору?

63.Яка органічна речовина оптично прозоріша, ніж віконне скло?

64.Як провести хромування без електроліту?

65.Що таке конкреції?

66.Чи є в природі чисте залізо?

67.Яку речовину можна назвати «неорганічним сахарином»?

69.Що таке булат? Хто відкрив таємницю його виготовлення?

70.Що таке кристал Чернова?

71.Чи можливе добування заліза без домен?

72.Які метали називають побратимами заліза? Для чого їх використовують у промисловості?

73.Який дорогоцінний метал колись зневажливо називали «сріблечком»?

74.Чому вислів «інертні гази» тепер втратив своє початкове значення?

75.Які з актиноїдів використовують як атомне паливо?

76.Що таке «чорне золото»?

77.Які основні природні джерела органічної сировини?

78.Яку сполуку можна назвати органічною платиною?

79.Чи може бути каучук кристалічним?

80.Що таке неорганічний каучук?

81.Яка вода буває «твердою» за кімнатної температури?

82.Чи багато води у водяному газі?

83.Чому персидський цар Кір, який жив більше двох тисяч років тому, під час походів пив воду із срібної посудини?

84.В якій воді розчиняється золото?

85.За який елемент у вигляді простої речовини то платять дорожче, ніж за золото, то навпаки, платять за те, щоб позбу­тися його?

86.Що таке надважка вода?

87.Стародавня легенда розповідає, що цариця Клеопатра виграла оригінальне парі, з’ївши «сніданок», який коштував 100 000 систерцій (дуже велика сума). Що з’їла вигадлива ца­риця?

88.У медицині соляну кислоту часто називають «кислота мурія». Так пишуть і в рецептах. Що означає слово «мурій»?

89.Чи «хворіють» метали на епідемічні хвороби?

89.Який метал «кричить»?

89.Які речовини можна вважати «паливом» для нашого ор­ганізму?

90.Що таке кисневі танки?

91.Який дорогоцінний метал «боїться» отрути?

92.Чи багато золота в сусальному золоті?

93.Що було б, якби азот став більш активним елементом?

94.Чи може горіти вода?

95.В. Інбер писала, що подібно до того, як кисень і азот, сполучаючись, утворюють повітря, необхідне для життя, так са­мо думки і почуття утворюють повітря, що ним дихає поезія. У чому помилка поетеси?
96.Який льон не горить?

97.Чому річковий пісок і дорогоцінний камінь аметист — родичі?

98.Від чого залежить колір золотого піску?

99.Лантаноїди — близнюки чи родичі?

100.Чи можна зварити мило із свічки?

101.Для чого використовують «сльози дерева»?

102.Якими солями органічних кислот можна вмиватися як милом?

103.Яке взуття не можна виготовити без сірки?

104.Чи можна добувати тканини з води, повітря та вугілля?

105.Що таке «кисневий лід»?

106.Яку сполуку металів людина одержала вперше, хоч і не знала її складу?

107.Якій знахідці в теслярській шухлядці дуже зрадів Робінзон Крузо, герой роману Даніеля Дефо?

108.Які є види водню?

109.Яку довжину мала б «нитка» з атомів вjдню, кількість яких відповідає числу Авогадро? (Радіус атома водню за Н. Бо­ром дорівнює 0,53 А).

110.Який закон можна сформулювати ще й так: 1 м3 будь-якого газу або суміші газів має за нормальних умов однакове число молекул газу?

111.Який спирт не горить?

112.Чи є абсолютно чисті речовини?

113.Чи є солодкі солі?

114.Як невдачливий алхімік спалив чимало дрібних алмазів?

115.Що таке сапфірові вуса та для чого їх застосовують?

116.Де в природі є кришталеві льохи?

117.Які заячі вуха мають унікальну цінність?

118.Якому з хімічних елементів у середні віки було дано 60 позначень?

119.Яка назва більше відповідає властивостям елемента: фтор чи флуор?

120.Один хімік запропонував змінити назву елемента «во­день» на кисень, а назву «кисень» на водень. З яких міркувань він виходив і чи мав при цьому рацію?

121.Яку помилку допустив Д. І. Менделєєв, працюючи над варіантами періодичної системи?

122.Який закон його автор висловив у такій образній формі
«Природа надала хімічній сполуці постійного складу і цим поставила її в особливе становище порівняно з сумішшю. Від одного полюса Землі до другого сполуки мають однаковий склад і однакові властивості. Немає ніякої різниці між оксидом заліза південної півкулі і північної. Малахіт із Сибіру має такий самий склад, як і малахіт із Іспанії. В усьому світі тільки одна кіно­вар»?

 

ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 

1. Титан

2.Прометій.

1.Енгельс у  творі «Анти-Дюрінг».

4. «Слово про користь скла».

5. «Періодичний закон, дослідження пружності газів, розу­міння розчинів як асоціацій, «Основи хімії».

6. О. М. Бутлеров — видатний російський хімік-органік.

7. Д. І. Менделєєв був на Донбасі і в Києві. Повернувшись з Донбасу, він подав нову для того часу ідею підземної газифіка­ції вугілля, яка була втілена в життя лише за Радянської вла­ди. У 1903 р. під головуванням Д. І. Менделєєва відбувся пер­ший випуск інженерів Київського політехнічного інституту.

8.У 1860 р. в Карлсруе. На з’їзді були присутні Д. І. Мен­делєєв, М. М. Зінін, О. М. Бутлеров, О. П. Бородін та ін.

9. Перший Менделєєвський з’їзд розпочав роботу 20 грудня 1907 року, десятий, присвячений 100-річчю з дня організації Ро­сійського хімічного товариства і 100-річчю відкриття періодично­го закону, — 23 листопада 1969 р

10. Про М. М. Зініна.

11. Вісім. Перше в 1869 р., восьме — в 1906 р. Крім того, за життя вченого праця вийшла англійською, німецькою та фран­цузькою мовами.

12. І. О. Каблуков (1875—1942). Ще в 1891 р. він вказав, що іони у воді гідратуються, що дисоціація на іони і гідратація (сольватація) іонів відбуваються одночасно .

13.У 1914 р. Л. В. Писаржевський (1874—1938) —видатний український радянський хімік, академік АН СРСР.

14.В СРСР у 1932 р. Автор першого промислового синтезу — академік С. В. Лебедєв.

15.О. М. Морозов, який 25 років був ув’язнений при царсь­кому уряді.

16.О. М. Несмеянов (нар. 1899 р.). «Третьою хімією» назива­ють хімію елементоорганічних (перш за все металоорганічних)сполук, наприклад, такого складу:  (СН3)2Zn, (СН3)3Р, СН3МgІ та ін.

17.В. І. Леніну (Повне зібр. тв., т. 18, с. 256).

18.Не відповідає. Слово «атом» походить від грецького сло­ва «атомос» — неподільний. Як відомо, атом є неподільним тіль­ки при хімічних реакціях.

19.Д. П. Коновалов (1856—1929), учень О. М. Бутлерова.

20.Відомий американський фізик і хімік, двічі Лауреат Нобелівської премії Л. Полінг.

21.Кількість волосинок на головах усіх людей наближено до­рівнює 4∙109∙4∙104, тобто 1,6- 1014. Це в мільярди разів менше, ніж число Авогадро.

22.60 млн. років. Розрахунки слід провести так само, як і в попередній задачі.

23.54∙10-5 г, або 0,00054 г. Маса електрона 9,1 ∙10~28 г. В молі буде 6,02∙1023 електронів.

24.Вважатимемо, що об’єм світового океану дорівнює 1,37 • 109 км3, або 1,37 ∙1024 мл (см3). Отже, взявши до уваги зна­чення числа Авогадро та кількість молів води в склянці (200 г),

6,02∙1023∙200∙200
знаходимо:————– ≈1000 (молекул),

18∙1,37∙1024

25. 660∙4∙109л, або 2,64∙1011м3

26.П’ятдесят. Як відомо тепер, два великих періоди мають по 32 елементи (2∙42). Цей період може мати 2∙52.

27.Від назви країни або місцевості, де знайдено мінерал чи хімічний  елемент,  від  прізвища  першовідкривача   або  іншого великого вченого, від імен міфічних стародавніх богів, назви ха­рактерної ознаки елемента .

28.Рутеній—стародавня назва Росії, са­марій, менделєєвій, курчатовій.

29.Є багато ізотопів елементів, сполуки яких інколи різко відрізняються одна від одної. Крім того, відомо дуже багато нестехіометричних сполук змінного складу — гідриди, карбіди, бориди, нітриди, силіциди, різні змішані сполуки тощо. Отже, хоч органічних речовин звичайно більше, проте є дуже багато й не­органічних речовин. Їх значно більше від 100 000, як це традицій­но вважають.30.Відомий шведський хімік Ієнс Якоб Берцеліус. За його пропозицією хімічні елементи почали з 1814 р. позначати 1—2 латинськими літерами від назви елемента .

31.Як паливо.

32.Водню і гелію. Вважають, що в космосі 76% за масою водню, 23% гелію й приблизно 1% інших елементів. Маса Сонця складається на 60% з водню .

33.Виходячи з електронної будови атома Гідрогену, можна пе­редбачити утворення його сполук з ковалентним неполярним, ко­валентним полярним та йонним хімічними видами зв’язків, на­приклад: СН4, НС1, NаН.

34.Гідриди.

35.У медицині, ним лікують бронхіальну астму та захворювання горла. Цим повітрям дихають під час роботи водолази.

36.Ізотоп літію-6. З нього добувають тритій (Т, або 31Н) за ядерною реакцією, рівняння якої:

                                                     36Lі + 1оn = 31Н +   24Не.

Нині тритій — сировина для термоядерного палива.

37.Ні. Кисень розчиняється у воді, хоч і не дуже добре. Роз­чиненим у воді киснем дихають, наприклад, риби й інші меш­канці водойм.

38.Кисень.

39.Це метод визначення віку археологічних, палеонтологіч­них та інших найстародавніших знахідок за вмістом у них ра­діоактивного карбону С. Період напіврозпаду радіоактивного карбону постійний — 5570 років. Кількість вкарбону 64С в живо­му організмі незмінна. Після смерті організму вона поступово зменшується. Час, що пройшов з моменту смерті організму, мо­жна обчислити за вмістом у ньому 146С.

40.Є три стабільних ізотопи Оксигену: 168O, І78О, 188O. Найпоширеніший з них перший: (99,75%).

41.Пероксид гідрогену Н2O2. Така назва спрощено передає склад, і властивості цієї сполуки.

42.Так. Органічні речовини, просочені рідким киснем, при підпалюванні вибухають. Такий вибуховий матеріал називають оксиліквітом.

43.Природний сплав золота з платиною. Білим золотом його назвали стародавні римляни.

44.Два: вода і нестійкий хлор (VIІ) оксид С12O7.

45.Графіт має змішану кристалічну решітку. Вона подібно до алмазу атомна і, як у металів, має металічний зв’язок.

46.Подіяти на мінерал хлоридною кислотою. Карбонати реагу­ють із шипінням: виділяється вуглекислий газ.

47.Неон. Його відкрив Рамзай, назву газу дав син хіміка.

48.Так академік Ферсман назвав йод за поширеність у при­роді.

49.Тому що фтор надзвичайно енергійно реагує з водою.

50.Кремній. Він входить до складу багатьох гірських порід і силікатів. З кремнію і кисню складається один з найпоширені­ших мінералів — діоксид кремнію.

51.Ні. Плавикова кислота — електроліт слабкий, але вона реагує із сполуками кремнію, утворюючи силіцій (IV) фторид . Отже, плавикова кислота реагує із склом тому, що це її специфічна властивість, а не тому, що вона сильна.

52.Сульфатна кислота у вигляді розчинів зустрічається в де­яких водах вулканічного походження та іноді в річковій воді.

53.Сульфатну кислоту; її застосовують у багатьох галузях хі­мічної та інших видів промисловості.

54.Самоцвіти (штучні) застосовуються як надтверді матері­али. Крім того, використовують їх оптичні властивості.

55.Метали, крім ртуті, за нормальних умов — тверді речовини. Теоретично доведено можливість існування газоподібного ме­талу. Це буде важкий аналог ртуті — мешканець восьмого пері­оду з порядковим номером 130. Цього елемента ще не добуто.

56.Рубідій. Його названо так за утворення червоних ліній у спектрі.

57.Алюміній. Рубін і сапфір — це кристали алюміній оксиду, забарвлені відповідно домішкою хром оксиду і титан оксиду .

58. Кальцій. Він входить у сполуки, мінерали, суміші (вапно, крейда, мармур, гіпс, алебастр, цемент та ін.), які використову­ються в будівництві.

59.Перли. При довгому зберіганні відбувається виділення води, яка знаходиться в перлах, тому вони висихають і розсипа­ються. Дотикання до шкіри людини та знаходження на волого­му повітрі підтримує в них певну кількість вологи .

60.Цезій. Він застосовується в електроніці й автоматиці, в атомних реакторах і космічних кораблях та ін.

61.Свинець. З нього робили труби для подачі води. Під впли­вом води та розчинених у ній газів свинець переходив у розчин, потрапляв в організм людини і поступово отруював його.

62..Звичайне біле олово при низьких температурах перехо­дить у сіре олово — дуже крихкий метал. Експедиція Роберта Скотта до Південного полюса (1912) закінчилася трагічно, бо паливо, яке зберігалося в залізних цистернах, запаяних оловом, витекло.

63.Магній. Він входить до складу хлорофілу.

64.Скло-плексиглас. Воно пропускає ультрафіолетове   про­міння.

65.Напилюванням металу.

66.Поклади марганцю — мінеральні утворення округлої фор­ми, що зустрічаються на дні океану. Марганцю в них близько 55%. За розрахунками вчених, на дні Тихого океану поклади конкрецій становлять 1,5 млрд. тонн.

67.Є, але дуже мало. Наприклад, залізо зустрічається в са­мородному стані в Гренландії .

68.Сахарин, органічна сполука —це безбарвні кристали. Він солодший від цукру в 400—500 раз. Хво­рі на діабет вживають сахарин замість цукру.

Комплексна сіль срібла Na3[Аg(S2O3)2] —неорганічна речо­вина, яка значно солодша, ніж цукор. Солодкий смак відчува­ється у воді, навіть при концентрації 1 : 320 000. Але вживати його не можна.

69. Високоякісна вуглецева сталь, яка відзначається високою твердістю, пружністю і в’язкістю. Батьківщиною булату вважа­ється Індія, де його виробництво було відоме в 1 ст. до н. є. В XIV ст. секрет виготовлення булату було втрачено. У першій, половині XIX ст. таємницю виготовлення булату відкрив росій­ський металург П. П. Аносов.

70.Монокристал заліза, названий так на честь видатного ро­сійського металурга. Вага кристала 3450 г, довжина — 39 см.

71.Так. У майбутньому залізна руда відновлюватиметься су­мішшю карбон (II) оксиду і водню в реакторі. Губчасте залізо переплавлятиметься в електричній п ечі.

72.Кобальт і нікель. Це легуючі елементи. Крім того, ні­кель — основа багатьох сплавів. Чимале значення має нікелю­вання, яке захищає металічні поверхні від корозії. Кобальт бере участь у синтезі в організмі вітаміну В12, кобальт застосовують для лікування злоякісних пухлин.

73.Платину. У перекладі з іспанської мови слово «платина»-означає сріблечко. Тепер платина використовується не тільки в ювелірній справі, а й у техніці.

74.За час, що минув з 1962 р. (відкриття першої сполуки ксе­нону), було добуто багато різних сполук інертних газів, тому сьогодні ми з повним правом говоримо про хімію цих елементів.Тепер вже інертними їх назвати не можна.

75.Торій, уран і плутоній.

76.«Чорним золотом» називають нафту за її велике госпо­дарське значення.

77.Нафта, кам’яне вугілля, природний газ, деревина.

78.Високомолекулярну сполуку (пластмасу) політетрафторетилен, інакше тефлон ( — СF2 — СF2)п. У хімічному відно­шенні вона стійкіша, ніж платина.

79.Може. Кристалічний каучук можна добути в особливих умовах. Зрозуміло, його не використовують як звичайний каучук.

Високомолекулярні полімери фосфонітрилхлоридів, які мають високу еластичність. Молекулярна маса цього полімеру лежить у межах 20 000— 80 000 в. о. Застосування його обмежується значною схильністю до гідролізу.

80.У водяному газі немає води. Це — переважно суміш  карбон (II) ок­сиду  і водню.

81.Іони срібла мають бактерицидну дію. Тепер «срібну во­ду» використовують у медицині. Учені визначили, що 0,5 г сріб­ла за півгодини знищує всі шкідливі бактерії в літрі води.

82.Золото розчиняється в хлорній воді. Це знав ще М. В. Ломоносов.

83.Йдеться про алмаз і сажу, що накопичується у димарях. Хімічний склад їх однаковий — вуглець.

84. Оксид тритію 3Н2O, або Т2O. На Землі у вільному стані важкої води лише кілька кілограмів.

85.Клеопатра розчинила в бокалі з оцтом своє коштовне намисто з перлів і випила розчин. Перли складаються переваж­но з кальцій карбонату і тому легко розчиняються в кислотах.

86.Назву особливого елемента, з оксиду якого, на думку ал­хіміків, нібито утворювався хлороводень.

87.Перетворення звичайного (білого) олова в сіре відбувається з утворенням на білому олові своєрідних лишаїв, які ви­кришуються. Явище розвивається як хвороба. Через це воно ді­стало назву «олов’яна чума» .

88.При згинанні олов’яної палички в результаті тертя крис­талів виникає своєрідний звук. Це явище дістало назву «олов’я­ний крик»

89.Білки, вуглеводи та жири. За рахунок їх «спалювання» людина і дістає необхідну їй енергію.

90.Ємкості для транспортування рідкого кисню. Не зважаю­чи на те, що вони відкриті, втрата кисню невелика — 3-4%.

91.Платина. Платина, яка застосовується як каталізатор, значно погіршує свої каталітичні властивості під впливом спо­лук миш’яку.

92.Сусальне золото — це станум (IV) сульфід . Таку назву сполука дістала за свій вигляд.

93.Азот вступив би в реакцію з киснем повітря, утворивши нітроген оксиди . Життя на Землі стало б неможливим.

94.Може. Нагріта вода горить у струмені фтору голубим полум’ям, оскільки відбувається енергійне окислення кисню за рівнянням:

2O + 2F2 = О2 + 4НF.

95.Повітря не сполука Оксигену й Нітрогену, а їх суміш. Дихати сполукою Оксигену й Нітрогену  неможливо.

96. «Гірський льон», або азбест, — мінерал, який має хімічний склад 2SiO2∙2MgО∙3Н2O. Такий «льон» витримує дуже си­льне нагрівання.

97.Їх основою є силіцій (IV) оксид.

98.Від вмісту в ньому срібла, міді, платини .

99.Родичі. Вони мають дуже подібні хімічні ознаки, але від­різняються за електронною будовою атомів.

100.Можна, якщо свічка стеаринова, а не парафінова.

101.«Сльози дерева» — це молочний сік (латекс) каучуконос­ного дерева гевеї. З нього добувають натуральний каучук.

102.Натрієвими і калієвими солями деяких органічних кис­лот (пальмітинової, стеаринової, олеїнової тощо). Вони і є ос­новою мила.

103.Гумове. Гуму добувають із каучуку, вулканізуючи його сіркою. Проте, крім сірки, є й інші вулканізуючі аленти (селен, телур, фізичні методи) .

104.    Можна. Вони називаються синтетичними.

105. «Кисневий лід» — це твердий кисень.

106. 3 тис. років тому виготовляли олов’янисту бронзу. Тепер відомо, що в ній є сполуки олова з міддю: Сu3Sn, Сu6Sn5 та ін. так звані інтерметалічні сполуки (нестехіометричні). Очевидно, це перші сполуки металів .

107.Залізним інструментам.

108.Ізотопи:  протій 11Н(Н), дейтерій 2 1Н(D) і тритій 31Н(Т), нестійкий ізотоп 41Н, особливі форми молекул водню, чистих та «змішаних», відомі форми орто- і пара-воднів, мезо-водні та ін. .

109.1,061028∙6,02-1023А, або 6∙ 1018 см, або 6∙1015 м. Нагада­ємо, що радіус земного екватора становить приблизно 6,4∙106 м. Отже, довжина його близько 4∙107 м. Водневу «нитку» можна було б обкрутити навколо Землі більше 100 000 000 раз.

110.Закон Авогадро.

111.Амоній гідроксид NН4ОН (нашатирний спирт). Алхіміки називали спиртами леткої рідини.

112.Немає. Можна говорити про ступінь чистоти речовин.

113.Є солі солоні, гіркі, солодкі та ін. Солодкі, наприклад, солі берилію, плюмбуму. Колись берилій за солодкий смак назива­ли гліциній (від лат. «солодкий»). Плюмбум ацетат і тепер нази­вають солодким цукром.

114.Він вирішив «сплавити» дрібні алмази у великий, нагрі­ваючи їх за допомогою збільшувального скла. Алмази згоріли.

115.Вусами або віскерсами називають добуті штучно нитко­подібні кристали деяких речовин. Є вуса графітні, з силіцій карбіду, алюміній оксиду, заліза, кобальту, міді та ін. Особливо міцні вуса з сапфіру — близько 2800 кг/мм2. Зазначимо, що міц­ність сталі близько 200 кг/мм2. Це пояснюється майже повною відсутністю дефектів у структурі алюміній оксиду, з якого скла­дається сапфір. Сапфірові вуса застосовують для виготовлення підвісок для приладів та інших виробів, які застосовуються в на­укових лабораторіях і на виробництві.

116.У мінеральних жилах часом трапляються порожнини, стінки яких вкриті кришталем, аметистами, топазами та іншими мінералами.

117.Унікальний самородок золота, який було знайдено в СРСР (1935). Вага зливка 3345 г. Формою він нагадує заячі вуха.

118.Алхіміки позначали хімічні елементи значками, що спри­чинялося часом до плутанини. Меркурій, зокрема, мав 60 по­значень.

119.Фтор. Назва походить від латинського «фторос» — руй­нівний. Флюор (цю назву вживають, зокрема, у Франції) похо­дить від слова «текти». Фториди металів часто є легкоплавкими мінералами. Для фтору характернішою є властивість вступати в енергійні хімічні реакції.

120.Така пропозиція має певну наукову підставу. Є безкисневі кислоти, і з цієї точки зору кисень не можна назвати елементом, який обов’язково входить до їх складу. Безводневих кис­лот немає. Отже, і виникла думка змінити назви цих елементів. Проте, це було б надзвичайно незручно, оскільки згадані елемен­ти названо дуже давно і їх назви вжито в тисячах книжок.

121.В одному з варіантів періодичної системи першим еле­ментом Д. І. Менделєєв назвав «світовий ефір» і помістив його в нульову групу над гелієм, надавши йому атомну масу 0,000001. Вчений помилився: такого «елемента» не існує.

122.Закон сталості складу. Його сформулював французький хімік Ж- Пруст (1808).

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,795sec