Тренінгові заняття з профілактики негативних явищ серед учнівської молоді

Заняття 1

Тема: Здоров’я – що це?

Мета: актуалізувати відчуття важливості, складності здоров’я та потреби дбайливого і відповідального до нього ставлення. Задати напрямок подальшої роботи з осмислення учасниками цінності власного здоров’я.

 

Знайомство

Кожен учасник називає своє ім’я так, як би йому хотілося, щоб його називали в групі.

 

Розминка. Вправа “Сусід праворуч, сусід ліворуч”

Мета: створення доброзичливої атмосфери в групі; підвищення довіри та рівня згуртованості.

Учасники створюють коло. У кого з учасників опиниться в руках м’яч, той називає ім’я сусіда праворуч і ліворуч, і кидає м’яч кому захоче. Той, хто отримав м’яч, продовжує гру і називає імена сусідів праворуч і ліворуч.

 

Основна частина. Вправа “Що таке здоров’я?”

Мета: дати визначення поняттю “здоров’я”, проаналізувати складові здоров’я.

Учасники називають асоціації на слово “здоров’я”. Після цього об’єднуються в 3-4 малі групи і методом мозкової атаки дають власне

визначення поняття “здоров’я”.

Потім учасникам пропонується пригадати прислів’я і приказки про здоров’я.

Після обговорення завдання учасникам пропонується створити коло здоров’я.

 

Рефлексія заняття.

 • Чи є для вас тема здоров’я актуальною?
 • Чому?

Заняття 2

Тема: Інформованість та ставлення молоді до проблеми наркоманії, ВІЛ/СНІДу

Мета: виявити рівень інформованості молоді про наркотики та ставлення до людей, які їх вживають. Створення довірливої і відкритої атмосфери співробітництва.

Методи: рольова гра, опитування, бесіда, вправа.

Рольова гра “Моє ім’я”.

Мета: встановлення особистих контактів, створення передумов для відвертого спілкування.

Хід гри: учасники називають свої ім’я в трьох варіантах (своє ім’я; яким би йому хотілося, щоб його називали; не хотілося, щоб називали), аргументуючи кожну думку, наприклад, подобається, тому що саме так називає мама друзі.

Очікуванні результати: молоді люди почнуть ставитися один до одного з більшою повагою, що створить умови для подальшої відвертості та ефективної роботи усієї групи.

Запитання для обговорення:

 • Чи маєте ви доступ до інформації про наркоманію, ВІЛ/СНІД? Чи достатньо такої інформації?
 • Хто повинен створювати та поширювати профілактичні інформаційно-рекламні матеріали?
 • Які ви знаєте шляхи вживання наркотиків?
 • Що таке залежність?
 • Чи пов’язана поведінка із загрозою наркотичної залежності?
 • Наркоманія стосується кожного, чи тільки представників найбільш уразливих груп населення?

  Треба звернути увагу: на рівень інформованості, особистий досвід підлітків та молоді, на статистичні відомості про розповсюдження наркоманії те, що молодь перебуває у центрі поширення епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні.

  Очікувані результати: переведення загальної проблеми в особисту.

   

   

  Вправа “Хто Я?”

  “Як часто ви задаєте подібні запитання самому собі? З цього заняття і протягом всього тренінгу ви будете багато разів відповідати на запитання “Хто Я?”

  Візьміть листок паперу і дайте відповідь на це запитання декілька разів. Будьте щирі, не обманюйте себе”.

  Ця вправа задає глибоку особистісну установку на постійний внутрішній самоаналіз. Учасники будуть працювати з цим питанням протягом всього тренінгу, кожен раз повертаючись до питання і, головне, до своїх відповідей. Причому, від заняття до заняття відповідь може змінюватись разом із зміною уявлень людини про себе саму.

  Аналіз та обговорення.

 

Рефлексія заняття

 • Що нового ви дізналися на сьогоднішньому занятті?

   

 

 

Заняття 3

Тема:
ВІЛ/СНІД – хвороба ХХІ століття

Мета: виявити поінформованість молоді про ВІЛ/СНІД. Усвідомити необхідність знань для успіху профілактичної роботи.

Методи: бесіда, опитування, дискусія, мозковий штурм.

Запитання для обговорення:

 • Чому СНІД називають “чумою ХХІ століття”?
 • Що вам відомо про стан поширення ВІЛ-інфекції у світі, в Україні?
 • Які умови поглиблюють загрозу поширення ВІЛ-інфекції?
 • Які шляхи інфікування ВІЛ?
 • Які групи населення найбільш уразливі на ВІЛ/СНІД?
 • Яка поведінка пов’язана з загрозою інфікування ВІЛ?
 • ВІЛ стосується кожної людини, чи тільки представників уразливих груп населення?
 • Чи необхідна терпимість та толерантне ставлення до людей, хворих на ВІЛ-інфекцію?

  Дискусія: форми поширення профілактичної інформації.

   

   

  Мозковий штурм “Що цікаво моїм одноліткам”.

  Мета: усвідомити можливість особистої реалізації бажань своїх друзів, однолітків.

  Хід: кожний з учасників визначає від імені своїх однолітків запитання, на які б вони хотіли отримати відповідь.

  Треба звернути увагу: на інформованість молоді, рівень відвертості під час обговорення питань, активну участь у дискусії, бажання отримати знання для допомоги одноліткам.

  Очікуванні результати: переведення загальної проблеми в особисту.

   

  Вправа “Відверто кажучи”

  “Однією з останніх процедур кожного заняття є анкетування. Вам потрібно закінчити речення, які задані в анкеті, і тим самим висловити своє ставлення до пройденого заняття. Будьте щирі, бо ваша думка допоможе ведучому продумувати наступне заняття, зробити його більш корисним для Вас і для групи в цілому”.

  Дата заняття_____________________________________________

  Моє тренінгове ім’я ______________________________________

 1. Під час заняття я зрозумів, що …
 2. Самим корисним для мене було …
 3. Я був би більш відвертим, якби …
 4. Своїми основними помилками на занятті я вважаю …
 5. На наступному заняття я хотів би …
 6. Будучи ведучим тренінгу я б …

 

 

Заняття 4

Тема: Групова робота як один із шляхів поширення знань про наркоманію, ВІЛ-інфекцію, інфекцій, що передаються статевим шляхом тощо

Мета: визначити принципи групової роботи, бажання знайти однодумців та працювати в групі.

Методи: індивідуальні бесіди, групові опитування, дискусія, гра.

Питання для обговорення:

 • мотивація участі кожного у груповій роботі з профілактики наркоманії;
 • принципи групової роботи;
 • що необхідно обговорити з огляду на профілактику наркоманії, ВІЛ-інфекції, інфекцій, що передаються статевим шляхом тощо.
 • Ресурси профілактичної роботи.

   

  Гра “Міфи та реальність”.

  Мета: поширити інформованість учасників, надати можливість виявити свої знання.

  Хід: таблички “міф”, “реальність”, розташовані у різних кутках кімнати. Тренер зачитує висловлювання, а учасники вибирають відповідь і стають біля відповідної таблички.

   

  Дискусія: Чи повинна молода людина нести відповідальність за особисте здоров’я?

  Треба звернути увагу: на молодь, яка стала лідерами у групі на відвертість та емоційність учасників; висновок, що проблема наркоманії стосується усіх, і молода людина повинна нести відповідальність за особисте здоров’я, збереження якого залежить від особистої безпечної поведінки, зумовленої інформованістю молоді про шляхи передачі ВІЛ-інфекції та розуміння того, що проблема ВІЛ-СНІД стосується кожного.

   

  Вправа “Хто Я?” (див. заняття 1)

   

  Домашнє завдання.

  Подумайте:

 1. ВІЛ/СНІД – хвороба поведінки?
 2. Як би могла ваша група здійснювати профілактичну роботу?
 3. “Перспектива”

   

  Сформулюйте основні цілі, які б ви хотіли досягти в недалекому майбутньому? Що Вас чекає в перспективі? До чого Ви прагнете? І головне – подумайте, які конкретні кроки треба зробити для досягнення цих цілей. Що можете зробити тільки ви? Кому прийдеться звернутись за допомогою. Основне завдання – скласти конкретну програму ваших дій на недалеке майбутнє, пригадуючи Ваші перспективні цілі.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Заняття 5

Тема: «Групи ризику», тенденції розвитку наркоманії,

епідемії ВІЛ/СНІДу

Мета: поширення знань про загрозу вживання наркотичних речовин та ВІЛ-інфекції – основа ставлення кожного до цієї проблеми.

Методи: бесіда, опитування, дискусія, ігри.

Питання для обговорення:

– “групи ризику”;

– історія виявлення ВІЛ-інфекції;

– особливе місце ВІЛ серед інфекційних хвороб;

– особистий досвід спілкування з представниками “груп ризику”;

– ВІЛ і кожен із нас.

 

Дискусія: ВІЛ/СНІД – хвороба поведінки?

Треба звернути увагу: ВІЛ-інфекція стосується не тільки наркоманів, повій; проблема, СНІД – результат поведінки. У жорстокому світі СНІДу немає своїх та чужих.

Очікувані результати: розуміння необхідності кожного контролювати свою поведінку; нести відповідальність за власне здоров’я, поповнювати свої знання.

 

Гра “Чи ризикую я?”

Мета: виявити поінформованість молоді про ризиковані та не ризиковані форми поведінки.

Хід гри: підготувати набір карток з описом ситуацій, пов’язаних з вживанням наркотиків, інфікування на ВІЛ/СНІД. ситуації на картках програються та коментуються. Приклад карток: дружні обійми, статевий акт без презерватива, ін’єкція в лікувальному закладі, статеве життя в шлюбі, переливання крові, користування зубною щіткою іншої особи, відвідування басейну, статевий акт із споживачем наркотиків, догляд за хворим на СНІД, статеві зв’язки із кількома партнерами, проколювання вух, проживання в одному помешканні з ВІЛ-інфікованим, статевий акт після вживання алкоголю, татуювання, навчання в одному навчальному закладі з ВІЛ-інфікованим, статевий акт із використанням презерватива тощо.

 

Вправа “Мої слабкі і сильні сторони”.

У кожного із нас є сильні сторони, ті, які ми цінуємо, приймаємо і любимо в собі, що дає нам відчуття внутрішньої свободи і впевненості у своїх силах, а також слабкі сторони, такі які ми усвідомлюємо як внутрішній бар’єр.

Сформулюйте їх. На складання списку вам дається 7 хвилин.

Аналіз та обговорення.

 

Гра “Впевненість”.

Мета: вдосконалення отриманих знань та застосування їх на практиці.

Хід гри: готуються картки із різним ступенем ризику: високий, невисокий, ризик відсутній, ступінь ризику невідомий, не знаю. На підлозі проводять “Лінію ризику”. З одного боку від лінії розміщують зону “Високий ризик”, з протилежного – зону “Ризик відсутній”, зону “Невеликий ризик” розміщують ближче до середини, місцезнаходження зон “Не знаю” та “Ступінь ризику невідомий” визначає сама група. Кожен з учасників отримує картки, аналізує записану ситуацію та розміщує картки у певній зоні, обґрунтовуючи своє рішення. Якщо є сумніви стосовно вибору, то картка потрапляє в зону “Не знаю”. Після того, як усі учасники групи розклали свої картки, обговорюються ситуації з невизначеним ризиком.

Приклади відповідей на запитання, позначені на картках:

“Високий ризик” – статеві зв’язки з кількома партнерами, статевий акт із споживачем наркотиків тощо.

“Невеликий ризик” – проколювання вух, використання зубної щітки іншої людини тощо.

“Ризик відсутній” – статеве життя в шлюбі (з неінфікованим партнером), відвідування басейну, дружні обійми, догляд за хворим на СНІД, проживання в одному помешканні з ВІЛ-інфікованим тощо.

Звернути увагу: підвищена емоційність учасників може бути викликана називанням незнайомих термінів, слів, ситуацій або заборонених дорослими. Необхідно скористатися нагодою, обговорити та пояснити доречність термінів, які зумовлюють сором або небажання говорити.

Очікуванні результати: чітке усвідомлення ризикованих ситуацій.

 

Вправа “Відверто кажучи” (див. заняття 2)

Домашнє завдання:

– подумати, чи стосується ВІЛ кожного з нас?

– знайти синоніми для опису особливо загрозливих форм поведінки.

 

 

Заняття 6

Тема: Здоровий спосіб життя – вигадки чи необхідність?

Мета: пропаганда здорового способу життя, профілактика вживання наркотиків. Поширення об’єктивної інформації про шляхи передачі ВІЛ-інфекції.

Методи: бесіда, опитування, дискусія, рольова гра.

Питання для обговорення:

 • поняття “здоровий спосіб життя”;
 • здоровий спосіб життя – свідомий вибір, необхідність, вигадки;
 • чи достатнє інформування про переваги здорового способу життя;
 • роль поведінкових навичок щодо ведення здорового способу життя;
 • функції імунної системи людини, поняття “імунітет”;
 • функції імунної системи, їхні зміни під впливом ВІЛ.

   

  Дискусія: чи стосується ВІЛ кожного з нас, чи є люди, котрі не можуть бути ВІЛ-інфіковані? Проводиться у трьох підгрупах. Одна обговорює переваги здорового способу життя, друга – переваги нездорового. Кожна з двох груп представляє третій свої доведення.

  Треба звернути увагу: повага до свого здоров’я, позитивний досвід здорового способу життя вимагає певних зусиль; особистий досвід відмови від нездорового способу життя свідчить про наявність характеру, сили волі, поваги до себе.

  Очікуванні результати: формування знань про переваги здорового способу життя, шляхи передачі ВІЛ-інфекції, усвідомлення доречності здорового способу життя та особистої відповідальності за своє життя.

  Висновок: отримана інформація повинна переростати у знання, знання – у мотивацію, мотивація – у переконання, які впливатимуть на поведінкові навички кожної молодої людини.

 


Вправа “Хто Я?”
(див. заняття 1)

Рольова гра “Мрії про майбутнє”.

Мета: усвідомлення розуміння відмінності ідеальних і реальних уявлень про життя та особистої відповідальності за реалізацію мрій.

Хід гри: кожний учасник протягом 15 хвилин пише про свою майбутню професію, сім’ю, стосунки у ній, свого обранця. Потім за бажанням розповідають про свої мрії, відповідають на запитання (наприклад, про риси та якості вимріяного хлопця чи дівчини, розподіл сімейних обов’язків, вирішення життєвих труднощів тощо).

Звернути увагу: на можливість “зіткнення” ідеальних і реальних уявлень про життя, на можливість втручання негативних факторів (алкоголізму, наркоманії, ІПСШ тощо), збереження у цих обставинах особистих цінностей та ідеалів.

Очікуванні результати: розуміння особистої відповідальності за майбутнє (коханих, близьких, сім’ю, здоров’я дітей); бажання набути навички здорового способу життя.

 

Вправа “Відверто кажучи” (див. заняття 2)

 

Домашнє завдання:

Пояснити взаємозв’язок між поняттям кохання – секс – діти – сім’я – відповідальність;

Моделювання життєвих ситуацій, пов’язаних з вживанням алкоголю, наркотиків тощо.

 

 

 

Заняття 7

Тема: Толерантне ставлення до себе та інших

Мета: сформувати толерантне ставлення до ВІЛ-інфікованих людей, дати уявлення про особливості толерантної та інтолерантної особистості.

 

Розминка. Вправа “П’ять добрих слів”

Кожен з учасників обводить свою руку на папері, підписує її своїм ім’ям і віддає сусіду, який на кожному пальці пише якусь позитивну якість про його власника.

 

Основна частина. Вправа “Риси толерантної людини”

Мета: ознайомити учасників з основними рисами толерантної особистості, дати можливість підліткам оцінити свою міру толерантності.

Учасники отримують бланки, на яких написані 15 характеристик, які відповідають толерантній людині. Наприклад:

 • тактовність;
 • активність;
 • лояльність;
 • терпимість;
 • надійність;
 • раціональність;
 • ініціативність;
 • творчість;
 • гуманізм;
 • почуття гумору;
 • дружелюбність;
 • уміння слухати;
 • емпатія;
 • альтруїзм;
 • довіра.

   

Потім пропонується учасникам проставити плюси напроти тих якостей, які вони вважають найбільш важливими і вираженими в них самих. Після цього йдеться обговорення тих якостей, які група відмітила найбільше і вони співпадають. По закінченні ці якості записуються на плакаті “Толерантна людина”.

 

Вправа “Чим відрізняється толерантна людина від інтолерантної?”

Мета: дати учасникам можливість з’ясувати, яких якостей не вистачає для того, щоб вважатися толерантною людиною.

Учасники на основі попередньої вправи підбирають антоніми до визначених якостей толерантної людини. Після цього йдеться обговорення.

Вправа “Чарівна крамниця”

Мета: дати можливість з’ясувати, яких якостей не вистачає самим учасникам для того, щоб вважатися толерантною людиною.

Учасникам пропонується уявити, що існує крамниця, де можна придбати позитивні якості характеру, при умові обміну на негативні риси. Після цього йде обговорення придбаної якості.

 

Рефлексія.

– Які, на ваш погляд, повинні бути умови для того, щоб формувалась толерантна особистість?

 

 

 

Заняття 8

Тема: Українське законодавство про ВІЛ

Мета: надати інформацію про законодавчу базу щодо ВІЛ -інфікованих людей.

Вступ

Мета: ознайомити із структурою заняття, основними завдання теми.

 

Знайомство “Асоціація”

Мета: підготувати учасників до подальшої роботи, сприяти створенню настрою на роботу.

Хід вправи: учасники групи кидають один одному м’яч при цьому називають ім’я і тварину з якою він асоціюється.

 

Очікування: “Акваріум”

Мета: допомогти учасникам усвідомити власні очікування від заняття.

Матеріали: плакат із зображенням акваріума, різнокольорові рибки.

Хід вправи: учасники пишуть свої очікування на стікерах у вигляді рибок і прикріплюють на плакаті із зображенням акваріума при цьому проговорюючи свої очікування від заняття. По завершенню заняття кожен учасник знаходить свою рибку і якщо очікування виправдались рибка залишається в акваріумі.

 

Правила групи: “Назви по порядку.”

Мета: повторити правила роботи в групи.

Хід вправи: тренер знімає правила роботи групи і пропонує учасникам пригадати і записати по порядку правила роботи. Потім учасникам зачитують правила і зрівнюють з оригіналом.

 

Вправа. “Що я знаю/ Хочу знати/Відповідь.”

Мета: з’ясувати рівень проінформованих учасників стосовно Українського законодавства щодо ВІЛ/СНІДу .

Хід вправи:

1 й етап .Учасники заповнюють першу колонку таблички “Що я знаю”. Потім зачитують і обмінюються думками.

2й етап. Учасники заповнюють 2 колонки таблиці “Хочу знати”. Запитують і обмінюються думками.

Зй етап. Тренер пропонує учасникам інформацію повідомлення стосовно українського законодавства щодо поширення ВІЛ/СНІДу. Акценти роботи на тому питанню. Де можна обстежитися не ВІЛ – інтенцію? Чи є обмеження добровільним? Які закони регламентують життя ВІЛ -інфікованих людей.

4й етап. Учасники заповнюють 3 колонки таблиці “Що я дізнався”.

 

Стратегія: “Запитання – відповідь.”

Хід вправи: учасники групи дивляться на 2 колонки таблиці яку заповнювали при виконанні минулої вправи та відмічають ті запитання на які вони не знайшли відповідь. Потім задають питання і з’ясовують спільними зусиллями.

 

Підведення підсумків роботи.

 

 

 

 

Заняття 9

Тема: Коли ви ризикуєте?

Мета: з’ясувати поняття “ризикована ситуація”, “ризикована поведінка” та допомогти підліткам усвідомити взаємозв’язок з ризиком ВІЛ -інфікування, формувати відповідальне ставлення до власного здоров’я.

 

Вступ

Мета: Активізувати увагу учасників

 

Знайомство. ” П’ять добрих слів”

Мета: згуртувати учасників, налаштувати на співпрацю в групі. Хід вправи. Тренер пропонує кожному учаснику групи назвати своє ім’я і сказати п’ять добрих слів про себе.

 

Очікування: “Острів мрій”

Мета: з’ясувати сподівання і очікування учасників від заняття. Матеріали: плакат із зображенням острова, стікери у вигляді корабликів.

Хід вправи: кожен учасник на стікерах пише своє очікування від заняття і прикріплює їх на хвилях. По закінченню заняття кораблик досягає острова мрій.

 

Правила роботи

Мета: повторити правила роботи групи.

Хід вправи: учасникам пропонується відповідь на запитання “Чи порушували ми правила роботи у групі? Які?” Учасники висловлюють свої думки і міркування.

 

Вправа “Мозкова атака”, “Ризикована поведінка – це…”

Мета: дати поняття “ризикована поведінка”, усвідомити власну відповідальність в ризикованих ситуаціях.

Хід вправи. Тренер пропонує учасникам груп дати визначення на окремих аркушах поняття “ризикована поведінка”. Кожен учасник групи записує, а потім обговорює своє думки.

 

Вправа “Ситуація ризику”

Мета: активізувати учасників і сприяти усвідомленню, що не тільки екстремальні ситуації вимагають відповідальних рішень.

Хід вправи:

1й етап. Учасники записують ситуації, які могли б назвати ризикованими.

2й етап. Учасники діляться на 3 групи, для того, аби знайти рішення в певних ситуаціях, які описані у попередній вправі.

 

Вправа “Як зміцнити здоров’я”

Мета: розкрити фактори, які сприяють зміцненню здоров’я, усвідомити відповідальність за наслідки поведінки у ризикованих ситуаціях.

Хід вправи. Учасники діляться на дві групи. Кожній групі надається ватман із зображенням дерева життя з корінням. Пропонується на коренях написати фактори, які сприяють зміцненню здоров’я. По закінченню учасники презентують свою роботу.

 

Підведення підсумків роботи.

 

 

 

Заняття 10

Тема: Залежності – тютюнопаління, алкоголь, немедичне вживання наркотиків

Мета: вплив на формування розуміння, що залежності виникають під впливом певних речовин, обставин незалежно від вашого бажання. Усвідомлення психічної та фізичної стадії залежності. Виявлення поведінкових орієнтирів стосовно наркотичних речовин, а також впевненості підлітків щодо особистих ціннісних настанов.

Методи: опитування, обговорення життєвих ситуацій, дискусія, рольова гра.

 

Дискусія: без чого життя може втратити сенс.

Питання для обговорення:

 • поняття “залежність” у широкому (від батьків, коханих, обставин) та вузькому значенні (від речовин);
 • особистий досвід тютюнопаління;
 • особистий досвід вживання алкоголю;
 • чому в усіх країнах існує вікове обмеження для продажу та вживання алкоголю, тютюну;
 • наркотичні речовини, медичне та немедичне вживання;
 • наркотик як остання допомога для хворих на онкологічні захворювання;
 • коли, для чого, за яких обставин може відбуватися перший досвід вживання наркотиків;
 • які можливі наслідки вживання тютюну, алкоголю, наркотиків;
 • чи є серед знайомих залежні від алкоголю, наркотиків, чи подобаються вони та їхнє життя;
 • причини і ситуації першого досвіду вживання наркотиків;
 • приклади життєвих ситуацій.

  Треба звернути увагу: на фатальність легковажного ставлення до експерименту з наркотичними речовинами, які викликають залежність.

  Очікуванні результати: формування чітких уявлень про наслідки вживання наркотиків, реальне розуміння, чим це загрожує особистому здоров’ю, майбутньому. Аналіз причин першого досвіду вживання наркотиків. Самостійність висновку учасників, що відповідальність за особисте життя та поведінку – усвідомлений вибір кожного!

   

Рольова гра “Ти мене не вмовиш спробувати “травичку”.

Мета: виявити ціннісні настанови щодо готовності не вживати наркотики.

Хід гри: учасники групи діляться на пари, у кожній парі один гравець протягом 10 хвилин вмовляє іншого спробувати “травичку”. Як аргументовано відмовитись від цього? Потім гравці міняються ролями. Спільне обговорення учасниками групи почуттів, емоцій, які викликала гра. Складання переліку найпереконливіших аргументів за та проти наміру спробувати наркотик.

 

Дискусія: в житі все варто спробувати!

Треба звернути увагу: на реакцію щодо можливості стати наркоманом, на відчуття, які виникають, коли хтось змушує до того, що не хочеться робити; на стійкість позиції щодо негативного ставлення до вживання наркотичних речовин; переконаність в особистій правоті, в тому, що кожний відповідає за своє здоров’я.

Очікуванні результати: свідоме розуміння відповідальності за будь-які вчинки перед собою, своїм життям, суспільством.

 

Вправа “Відверто кажучи” (див. зан.3)

Домашнє завдання. Розробити звернення до своїх однолітків з метою пропаганди здорового способу життя та профілактики наркоманії у вигляді інформаційно-методичних матеріалів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття 11

Тема: Наркотики, наркозалежнісь – загроза для здоров’я, життя людини.

Мета: усвідомлене сприйняття об’єктивних відомостей про наркотики та наркозалежність і на розуміння пагубного впливу наркотиків на людське життя. Формування свідомого вибору не вживати наркотики.

Методи: обговорення життєвих ситуацій, опитування, гра.

На початку заняття учасники обмінюються розробленими інформаційно-методичними матеріалами з профілактики наркоманії, аналізують їх, відбирають найкращі.

Питання, які необхідно обговорити:

– чи дійсно немедичне вживання наркотиків шкідливе;

– чи є принципова різниця в способі вживання наркотичних речовин з огляду на результат;

– психічна та фізична наркозалежність – вигадки чи факт;

– шляхи виходу із залежностей;

– як пов’язані наркотики з ВІЛ-інфекцією;

– вживання наркотиків – соціальне явище;

– приклади життєвих ситуацій.

Треба звернути увагу: на зміни у ставленні до вживання наркотиків і готовність говорити про це; відстежити самовпевнені вислови про наркозалежність; акцентувати увагу на психічній залежності.

Очікувані результати: досягнення розуміння, що наркотик сильніший за бажання відмовитися від нього; переконаність, що вживання наркотиків має загрозу для особистості, здоров’я та життя. Свідомий вибір учасниками здорового способу життя без вживання наркотиків.

 

Гра “Мій товариш – наркоман”.

Мета: відтворення шляху легковажної спроби наркотику до залежності та ВІЛ-інфекції.

Хід гри: учасники протягом 25 хвилин складають опис життя знайомого (друга, вигаданої людини), який став наркоманом, потім учасники групи зачитують свої спостереження, діляться думками про причини залежності, шляхи виходу з неї.

Треба звернути увагу: на результат опрацювання кожного із випадків. Обговорити загальнолюдські та особистісні цінності життя

Очікуванні результати: досягнення розуміння, що розпочати вживати наркотики дуже легко, регулярне вживання веде до залежності, конфліктів із законом, інфікування ВІЛ, руйнування особистості, відсутності сім’ї, друзів, дітей, і, як наслідок – до смерті від передозування або хвороб. Формування готовності відповідати перед собою та суспільством за свій життєвий вибір і вчинки.

 

Вправа “Відверто кажучи” (див. заняття 2)

Домашнє завдання:

Подумати, яким чином ти можеш брати участь у профілактиці наркоманії та ВІЛ/СНІДу серед дітей, підлітків та молоді?

Розробити план власних дій, які можна спрямувати на друзів, товаришів, котрі вже опинилися в зоні ризику, та на профілактику наркоманії, ВІЛ/СНІДу серед однолітків.

 

 

Заняття 12

Тема:
Профілактика ВІЛ/СНІДу – завдання не тільки фахівців, але і твоє особисте!

Мета: розуміння проблеми профілактики наркоманії, ВІЛ/СНІДу не тільки як загальнолюдської проблеми, а й особистої. Формування свідомого ставлення не тільки до свого життя, а й до життя своїх товаришів, однолітків.

Методи: дискусія, опитування, обговорення життєвих ситуацій, гра.

Вправа “Хто Я?” (див. заняття 2).

Дискусія: яким чином краще проводити профілактику ВІЛ/СНІДу серед своїх друзів, товаришів, однолітків?

Питання для обговорення:

– прогнози поширення епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні серед підлітків та молоді;

– чинники впливу на поширення ВІЛ серед підлітків та молоді;

– законодавство України про профілактику наркоманії, ВІЛ/СНІДу;

– в яких заходах суспільства з профілактики наркоманії, ВІЛ/СНІДу ми можемо взяти участь?

– які групи підлітків та молоді найбільш уразливі до ВІЛ/СНІДу, як до них ставитися?

– наскільки доречна в нашому суспільстві стратегія “зменшення шкоди”?

– приклади життєвих ситуацій.

Треба звернути увагу: на здатність критично і відверто висловлювати особисте ставлення до проблеми та шляхів її вирішення.

Очікуванні результати: розуміння того, що наркоманія та ВІЛ-інфекція стосується кожного, формування особистої відповідальності за свої вчинки, здоров’я та життя своїх друзів, товаришів, однолітків.

 

Гра “Мої права та обов’язки в разі можливого ураження ВІЛ-інфекцією, ІПСШ та залежністю від наркотиків”.

Мета: усвідомлення громадських прав, обов’язків та відповідальності в разі можливого ураження ВІЛ-інфекцією, ІПСШ та залежністю від наркотиків, формування розуміння, на що законодавчо може розраховувати підліток та молода людина, як слід себе поводити при виникненні захворювань, що можна, необхідно робити, а що переслідується чинним законодавством.

Хід гри: кожний учасник групи протягом 25 хвилин записує свої права та обв’язки. Потім учасники їх обговорюють, висловлюють думки про можливі наслідки вчинків, відповідальність перед законом.

Треба звернути увагу: на усвідомлення, що незнання закону не звільняє від відповідальності.

Очікуванні результати: розуміння особистої відповідальності за своє майбутнє та майбутнє своїх друзів, товаришів, однолітків. Активна позиція кожного учасника занять – запорука зменшення поширенню негативних явищ серед підлітків та молоді в Україні.

Висновки: інформованість та засвоєння правових норм зменшить поширення наркоманії, ВІЛ/СНІДу та інших негативних явищ серед підлітків та молоді в Україні.

Домашнє завдання.

Подумайте, що робити і як жити підліткам та молоді, ураженим ВІЛ-інфекцією?

 

 

Завдання 13

Тема: Наркоманія, ВІЛ-інфекція – розплата чи випадок?

Мета: формування толерантного ставлення до наркозалежних та ВІЛ-інфікованих.

Методи: обговорення життєвих ситуацій, дискусія, рольова гра. Питання, які необхідно розглянути:

• ставлення до хворої на наркоманію та ВІЛ-інфікованої молоді у різних країнах світу;

• чи зустрічалися ви з наркозалежними, ВІЛ-інфікованими підлітками та молодими людьми, як ви ставилися до них;

• чи треба ізолювати наркозалежних та ВІЛ-інфікованих від суспільства;

• чи мають право наркозалежні та ВІЛ-інфіковані діти, підлітки та молодь навчатися в школах, перебувати у дошкільних закладах тощо;

• чи має право ВІЛ-позитивна жінка народжувати дітей;

• приклади життєвих ситуацій.

 

Дискусія:
права та обов’язки наркозалежних та ВІЛ-інфікованих підлітків і молоді.

Треба звернути увагу: наскільки судження учасників відповідають знанням, отриманим на попередніх заняттях.

Очікувані результати: формування ставлення до наркозалежних та ВІЛ-інфікованих підлітків та молодих людей як до звичайних членів суспільства, визнання їхніх прав на повноцінне життя.

 

Рольова гра «Я — наркозалежний, я — ВІЛ-інфікований».

Мета: формування толерантності та дружніх почуттів до наркозалежних і ВІЛ-інфікованих.

Хід гри: учасники групи по черзі виходять у коло і вимовляють: «Я наркозалежний, я — ВІЛ-інфікований». Після того, як кожний відчув себе в ролі наркозалежного і ВІЛ-інфікованого, учасники групи обмінюються своїми почуттями, переживаннями, коли були в ролі «хворої» та «здорової людини».

Треба звернути увагу: на почуття, які виникли в ході ролі ВІЛ-інфікованого, чи легко було говорити перед усіма про своє особисте, чи з’явилося відчуття страху, чи змінилося ставлення до наркозалежних та ВІЛ-інфікованих, коли у ролі хворої людини ви бачили свого товариша.

Очікувані результати: позитивне ставлення до наркозалежних та ВІЛ-позитивних підлітків і молодих людей, бажання допомогти. Розуміння переваг здорового способу життя, бажання його пропагувати і стверджувати особистим прикладом.

 

Вправа “Відверто кажучи”
(див. заняття 2).

Домашнє завдання.

Уявіть себе волонтером профілактичних програм. Ви ведете здоровий спосіб життя. Чи є це прикладом для інших?

 

 

Заняття 14

Тема: Особистий план дій з профілактики наркоманії, ВІЛ/СНІДу серед дітей, підлітків та молоді.

Мета: формування бажання вести здоровий спосіб життя. Осмислення і систематизація отриманих у процесі занять знань та умінь. Можливості застосувати їх на практиці.

Методи: дискусія, обговорення життєвих ситуацій, бесіда, практичне заняття.

Вправа “Хто Я?” (див. заняття 2).

 

Дискусія: чи може ваш здоровий спосіб життя бути прикладом для інших? Чи можлива зміна небезпечної поведінки чи сексуальних стосунків на більш безпечну?

Питання, які необхідно розглянути:

• здоровий спосіб життя — данина моді чи необхідність;

• переваги здорового способу життя;

• набуття позитивного життєвого досвіду;

• чи допоможуть профілактичні програми пропаганді здорового способу життя змінити небезпечну поведінку наркозалежних та сексуальні стосунки підлітків та молоді на більш безпечні;

• приклади життєвих ситуацій.

Треба звернути увагу: наскільки висловлювання учасників відповідають знанням та практичним навичкам, сформованих на попередніх заняттях; чи збільшився позитивний життєвий досвід.

 

Очікувані результати: бажання вести здоровий спосіб життя, брати участь у реалізації профілактичних програм за методикою «рівний-рівному».

 

Висновки: систематичне опрацювання життєвих ситуацій, пов’язаних зі зловживанням наркотичних речовин та можливостями ураження ВІЛ-інфекцією, активне обговорення негативного життєвого досвіду поступово веде учасників занять до пошуку найбільш ефективних варіантів вирішення життєвих ситуацій, набуття стійкого позитивного досвіду.

 

 

Заняття 15

Тема: Кроки до УСПІХУ

 

Мета: узагальнити знання учнів про ВІЛ/СНІД,
виробити стійку життєву позицію.

 

Розминка Вправа “Встигни вставити слово”

Учасники стоять в колі і кидають один одному м’яч. Учасник, який кидає м’яч називає будь-який іменник. Той, хто ловить м’яч повинен назвати дієслово до цього іменника і т.д.

 

Основна частина. Реклама “Здоровий спосіб життя – крок до успіху”.

Мета: створити рекламу на тему здорового способу життя, закріпити знання та навички з даної проблеми.

 

Учасники об’єднуються в групи.

Кожній групі пропонується скласти пам’ятку “Кроки до успіху”. Подається орієнтовний варіант пам’ятки:

 • зовнішні дані;
 • талант;
 • здоровий спосіб життя;
 • освіта тощо.

Після цього пропонується зробити позначки біля трьох кроків, які вважаються головними на шляху до успіху. Потім відбувається обговорення і визначаються пріоритети молоді.

 

Рефлексія.

 • Яке місце у вашому житті посідає піклування про власне здоров’я та здоров’я близьких людей?
  • Назвіть складові вашого успіху.
  • Чи вважаєте ви себе успішною людиною? Чому?
завантаження...
WordPress: 23.16MB | MySQL:26 | 0,357sec