ТРЕНІНГ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ЕМОЦІЙНОГО ВИСНАЖЕННЯ ПЕДАГОГІВ

СВІТЯЧИ ІНШИМ -НЕ ЗГОРИ САМ

ТРЕНІНГ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ЕМОЦІЙНОГО ВИСНАЖЕННЯ ПЕДАГОГІВ

«Таkе іt еаsу» — сприймай усе легше. Усе, що робиш охоче, — не є тягарем.

Томас Джеферсон

Мета:

• здійснити діагностику рівня емоційно­го виснаження учасників тренінгу;

• зняти психологічну втому;

• активізувати мотиваційний компонент у щоденній роботі та потребу у професійно­му вдосконаленні;

• сприяти глибшому самопізнанню, особистісному зростанню та духовному добро­буту.

Матеріали: папір формату А4, скотч, фло­мастери, годинник із секундною стрілкою, мотузки або палички завдовжки 40—50 см, «золота рибка», стікери.

Вправа «Знайомство»

Запишіть, як би ви хотіли, щоб до вас звертались упродовж нашої роботи, і при­кріпіть стікери до себе. На кожну букву обраного імені придумайте собі характерис­тику, яка починається на ту саму букву.

 

 

 

 

 

 

 

Тема тренінгу : « Емоційне вигорання»

 Мета: ознайомити учасників з поняттям емоційне вигорання, створення позитивної мотивації й зацікавленості в заняттях, взаємної довіри і поваги .

 

 

Хід заняття

 

Вправа « Хто я ? ».

 Мета: знайомство з учасниками групи, створення позитивної мотивації й зацікавленості в заняттях, взаємної довіри і поваги.

Учасникам пропонується назвати один одного іменами племен, які на їхню думку характеризують цю людину. Наприклад  – швидка ріка.

 

Вправа « Правила роботи».

  Мета : прийняти правила роботи групи на тренінгу.

Психолог називає попередньо підготовлені правила роботи групи, учасники обговорюють, доповнюють і приймають.

1.Добровільність.

2.Активність

3.Слухати уважно, не перебивати.

4.Говорити від себе.

5.Критикувати не особистість, а її конкретний вчинок.

6.Спілкуємося тільки тут і зараз.

 

Інформаційне повідомлення «Емоційне вигоряння вчителя».

Через декілька років роботи у школі багато вчителів від­чувають своєрідне психологічне явище — емоційне вигорання. Емоційне вигорання відчувають вчителі у всьому світі. Емоційне виснаження виникає від втоми при надмірних навантаженнях. Оскільки емоційне вигорання — це синдром, що розвивається під дією  безперервного виливу на людину стресових ситуацій і призводить до інтелектуальної, душевної і фізичної пере­втоми та виснаження. Можна сказати, що це захисна реакція організму на постійну дію стресу.

Не є таємницею, що професія вчителя відноситься до ка­тегорії стресогенних. Педагогічна діяльність насичена різними напруженими ситуаціями. До таких ситуацій у педагогічній діяльності відносять:

n  Ситуації взаємодії вчителя з учнем на уроці (порушення дисципліни і правил поведінки, непередбачувані конфліктні ситуації, ігнорування вимог вчителя і т.д.);

n  Ситуації, що виникають у стосунках з колегами по роботі та адміністрацією (різкі розходження в думках, конфліктні ситуації, перенавантаження дорученнями, надмірний контроль, тощо);

n  Ситуації взаємодії вчителя з батьками учнів (відмінність в  оцінці учня батьками і вчителем, відсутність уваги з боку батьків до процесу виховання дітей, тощо).

В окремих випадках емоційне напруження стає критич­ним і педагог втрачає самовладання. Це проявляється и пасивно-захисній (сльози), або в агресивній формі (крик, нервове ходіння по класу, різкий стук по столу тощо). Подібні емоційні реакції роблять педагогів практично профнепридатними. Але і зовнішнє стримування емоцій,  в  той  час  як  всередині  відбувається  сильний емоційний  процес,  не  сприяє заспокоєнню, а лише навпаки підвищує емоційне напруження і негативно позначається на здоров’ї. Вчителі,  як  професійна  група,  відзначаються  надзвичайно низькими по­казниками фізичного і психічного здоров’я. За даними бага­тьох досліджень, основними і постійними хворобами, що су­проводжують вчителів є: захворювання серцево-судинної системи, виразки, захворювання невротичного характеру.

Інформаційне повідомлення

Здоров’я — стан повного фізичного і ду­ховного благополуччя, а не лише відсутність хвороб і фізичних вад. Щохвилини завдяки впливу зовнішніх і внутрішніх чинників лю­дина може почуватися по-різному. Емоції напряму пов’язані зі здоров’ям. Емоційне виснаження — один із захисних механізмів. Його викликає психічна втома: коли людина змушена тривалий час виконувати одну і ту саму роботу, постійно надавати підтримку і допомогу. Це може призвести до знижен­ня сили мотиву і меншої емоційної реакції на різні робочі ситуації.

Для синдрому емоційного виснаження ха­рактерні:

• невдоволення собою, небажання пра­цювати;

посилення соматичних хвороб; безсоння або поганий сон; нехтування своїми обов’язками; потреба у стимуляторах (кава, алко­голь, тютюн);

зниження апетиту або переїдання; негативна самооцінка; цинізм, песимізм; неможливість зосередитися; неможливість закінчити роботу вчасно; швидкий темп мовлення; відсутність задоволення від роботи; відсутність нових ідей; втома;

зниження ентузіазму; невпевненість, дратівливість; формальне виконання обов’язків; почуття влади;

дистанціювання від учнів, втрата здат­ності співчувати;

• прагнення до усамітнення;

• почуття провини.

Найбільше емоційне виснаження загро­жує тим, хто не може власне «Я» відділити від «ти», тобто чужі проблеми сприймає, як свої. У небезпеці є ті, хто не вміє спілку­ватися, висловлювати свої почуття, емоції.

Помилково думати, що лише емоційні стреси зумовлюють емоційне виснаження. Нудьга також може стати його причиною.

Вберігає від емоційного виснаження:

• одержання емоційного ресурсу від ро­дини, друзів;

• позитивне мислення, доброзич­ливість;

• сильна віра;

• міцне здоров’я;

• адекватне почуття відповідальності;

• улюблені заняття, спорт, прогулянки;

• аутотренінг, інші методи релаксації;

• масаж, гаряча ванна, ароматерапія;

• навички планування часу;

• вміння сказати «ні».

 

 

Вправа  « Я –– вдома, я –– на роботі».

Мета: допомогти учасникам подивитись на власні стосунки з професією з боку, визначити своє відношення до ситуації, що склалася.

Розділити аркуш навпіл. Скласти два списки визначень (якомога більше) «Я — вдома», «Я — на роботі».

Обговорення. Схожі риси; протилежні риси; однакові якості, що проявляються в різних модальностях; відсутність спільних рис; який список було легше складати, який вийшов об’ємнішим; яке ваше ставлення до того, що в характеристи­ках є помітні відмінності і т.д.

 

Методика «Професійне вигорання».

Мета даного дослідження полягає в тому, щоб визначити, як люди Вашої професії розглядають свою роботу та людей, з якими вони тісно співпрацюють. Вам пропонується 22 твердження про почуття та переживання , що пов’язані з  роботою. Будь ласка, уважно прочитайте кожне твердження та  вирішіть, чи  почуваєте Ви себе таким же чином відносно вашої роботи. Якщо у Вас не було такого почуття, у відповіді відмітьте  позицію  0 –  «ніколи».  Якщо  у  Вас  було таке почуття вкажіть, як часто  Ви  його відчували.  Для  цього оберіть бал,  що  відповідає  частоті  переживань того чи іншого почуття.

 1. Я почуваю себе емоційно спустошеним.
 2. До кінця робочогодня я почуваю себе як вичавлений лимон.
 3. Я почуваю себе втомленим, коли прокидаюсь зранку і повинен йти на роботу.

4.Я  добре  розумію,  що  почувають  мої  клієнти  та  співробітники, і використовую це в інтересах справи.

5.Я  відчуваю,  що  спілкуюсь  з  деякими   клієнтами  як  з

предметами ( без щирості та прихильності до них );

 1. Я почуваю себе енергійним та емоційно піднесеним;
 2. Я вмію знаходити вірне вирішення конфліктних ситуацій.
 3. Я почуваю пригніченість та апатію.
 4. Я можу позитивно впливати на моїх клієнтів та співробітників.

10. В останній час я стаю більш байдужим у ставленні до тих, з ким працюю.

11. Як правило, ті, з ким мені доводиться працювати, малоцікаві люди,  швидше стомлюють мене, ніж викликають радість.

11. У мене чимало планів на майбутнє, і я переконаний у їх здійсненні.

12. В мене все частіше розчарування у житті.

13. Я відчуваю байдужість та втрату інтересу до того, що викликало радість та захоплення раніше.

14. Буває так, що мені дійсно байдуже до того, що відбувається з деякими моїми клієнтами та співробітниками.

15. Мені хочеться усамітнення та відпочити від всього та усіх.

16.Я з легкістю можу створити атмосферу доброзичливості та співробітництва в колективі.

18. Я легко знаходжу спільну мову  та спілкуюсь з  людьми незалежно від їх статусу та характеру.

19. Я багато встигаю зробити.

20. Я почуваю себе на межі можливостей.

21.Я багато чого зможу ще досягти в житті

 1. 22.  Буває, що клієнти та співробітники перекладають на мене свої проблеми та обов’язки.

ЛИСТ ДЛЯ ВІДПОВІДЕЙ

 

Номер тверд-

ження

0

ніколи

1

дуже  рідко

2

рід-ко

3

інколи

4

час-то

5

ду-же

часто

6

завжди

1

 

             
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              

 10

             
 11              
12              
13              
14              
 15              
 16              
 17              
 18              
 19              
 20              
 21              
 22              

 

Ключ

Субшкала 1: 1,2,3,6,8,13,14,16,20

Субшкала 2: 5,10,11,15,22

Субшкала 3: 4,7,9,12,17,18,19,21

    Нижче дана  таблиця – дешифратор до тексту. Учасникам пояснюють,  що    кожна  з  трьох  субшкал  відповідає  одному  із запропонованих  аспектів  вигорання.  Визначаються  їх  максимально можливі результати.
Емоційне виснаження – 54 (максим.)

Деперсоналізація – 30 (максим.)

Редукція особистісних та професійних досягнень ( чим більше,   тим краще).

Низький рівень               Середній рівень          Високий рівень

і.    0-16                                      17-26                        27і більше

2.  0 -6                                       7-12                         13 і більше

3.  39 і більше                           38-32                       31-0

 

 

 

 

Релаксація « Сходи до успіху»

Уявіть собі, що перед вами високі сходи без перил, без поручнів. Ви робити перші кроки, вам важко, ви відчуваєте втому, головний біль, починає терпнути шия,боліти плечі, на ваших плечах важка ноша, ви відчуваєте знесилення, у вас болять руки. Ця біль передається по всьому тілі, вам важко йти, ноги перестають вас слухати, але ви не зупиняєтеся і рухаєтеся в перед. Ви наближаєтеся до половини сход, і вам несила іти. Але вам простягають руку допомоги, ви не знаєте хто це, але ви йому довіряєте, і знову рухаєтеся вперед. У вас поступово перестають боліти ноги, руки, біль відступає, ноша на плечах вже стає не такою важкою, ви можете розслабити шию. Головний біль проходить. Ви відчуваєте полегшення, ноша здається вже не такою важкою. І ось ви піднімаєте голову і бачити, що знаходитися майже на вершині. У вас прилив сил, відкрилося «друге дихання» і ви піднімаєтеся на саму верхню сходинку. Перед вами синя стрічка. Це стрічка вашого успіху. Ви берете ножиці і перерізаєте її.

Ви досягли вершини успіху, ви відчуваєте гордість за себе. Вас переповнює радість. Вам хочеться кричати від щастя, від задоволення. Ви найкращі!!!!!!!!!! Запам’ятайте це відчуття!!!

Тепер ви впевненні, що подолаєте усі перешкоди, проблеми, щоб знову досягти успіху.

Вправа «Мух краще ловити на мед» (10 хв.)

Тренер пропонує учасникам об’єднатися в пари, стати обличчям один до одного , одному члену пари затиснути руку в кулак і тримати кулак перед напарником.

Завдання для одного з кожної пари – якомога швидше розтулити кулак партнера, через 10 секунд учасники міняються ролями. Через 10 секунд тренер зупиняє вправу й констатує , що більшість учасників намагаються змусити партнерів розтулити долоню силою, проте чим більше сили вони доклали, тим більшим був опір. Тренер запитує, чи застосував хтось інший спосіб спонукати партнера розтулити долоню, наприклад, чемно попросити. Як правило, комусь із учасників спало на думку використати цей найпростіший спосіб.

 

Питання для обговорення

–         Які ефективні методи ви можете запропонувати для запровадження змін поводження учнів?

–         Чому так називається вправа?

–         Які при цьому треба формувати у собі навички? (Фокусувати увагу на корисності дій без примусу, за умов поваги до інших, творчого сприяння змінам, відкритості до нестандартних ідей.)

Вправа «Скринька з проблемами» (15хв)

 

Запропонувати учасникам на невели­ких аркушах паперу сформулювати одну свою проблему й покласти аркуш у скринь­ку. Кожен із учасників тренінгу пізніше витягує один із аркушів і пропонує свій ва­ріант вирішення проблеми. Так знаходять вирішення усі запропоновані ситуації, мож­ливо, спільними зусиллями.

 

Очікування. Поради повинні бути дієвими та конкретними. Як кажуть, якщо хочеш почути відповідь, промов її вголос. А людина сама вибере потрібну її відповідь

Вправа на релаксацію (10 хв.)

Тренер пропонує учасникам підвестися та за його інструкцією «малювати» цифри по порядку за допомогою частин тіла.

Цифра

Частина тіла

один

Носом

два

Ліктем правої руки

три

Ліктем лівої руки

чотири

Коліном правої ноги

п’ять

Коліном лівої ноги

шість

Головою

сім

Плечем правої руки

вісім

Плечем лівої руки

дев’ять

П’ятою правої ноги

десять

П’ятою лівої руки

Вправа « Дерево побажань»

Учасники на стікерах пишуть один одному побажання і ліплять на « Дерево побажань»

Мета: розглянути поняття про здоров’язберігаючу компетентність; оцінити реальний стан  власного здоров’я; налаштування членів групи на дотримання правил здорового способу життя.

 

Хід заняття.

Вступна частина.

 

 1. 1.               Вступне слово психолога.( 10 хв.)

  «Найголовніше в житті здоров’я!»  –  так, напевно, відповість чи не кожна людина, якщо її запитати що для неї головне в житті. Особливо в питаннях збереження здоров’я мають бути обізнані вчителі, для того, щоб вчити цьому  підростаюче покоління . Компетентне ставлення до власного здоров’я включає в себе наступні складові:

–         соматичне здоров’я;

–         клінічне здоров’я;

–         фізичне здоровся

–         психічне здоров’я;

–         рівень валеологічних знань.

Здоров’я  – це стан повного фізичного, душевного й соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб і фізичних вад. Сучасне уявлення про здоров’я називають холістичним (від англ.. «whole» – цілісний). Воно враховує не лише фізичне благополуччя людини, а й інші виміри: її емоційний стан, інтелектуальний розвиток, рівень соціальності та духовності.

 


(на дошку вивішується плакат із холі стичною моделлю здоров’я.

Здебільшого до погіршення здоров’я призводять стреси. Стрес – нормальна реакція організму на загрозу, зміни внутрішнього стану, порушення внутрішньої рівноваги. Найбільш небезпечним  для життєдіяльності організму є хронічний стрес, який характеризується постійним порушенням внутрішньої рівноваги. Симптоми хронічного стресу: порушення пам’яті і концентрації уваги, безсоння, депресія, відчуття провини. Наслідки – головна біль, псоріаз, випадіння волосся, підвищений тиск, серцеві хвороби,

Стресостійкість обумовлена кількома причинами:

В сучасному світі сформувалась загрозлива тенденція до посилення ролі стресових чинників середовища як фактора, що порушує здоров’я. До 90% усіх захворювань людини в тій чи іншій мірі пов’язані зі стресом.

В скарбниці людства накопичено багато профілактичних технік, оволодіння якими стало можливим завдяки стресменеджменту.

Перше положення детермінує необхідність боротьби зі стресом, друге – обумовлює можливість його ефективної профілактики.

Треба звернути увагу на те, що не завжди і не всі стреси бувають негативними. В деякій мірі вони навіть корисні, бо відіграють мобілізуючу роль і допомагають людині пристосуватися до змінних умов. Нормативні стреси не травмують психіку, а спонукають людину до осмислення ситуації, особистісного зросту. Вони мають пізнавальну цінність.

 

Основна частина.

 

 1. 2.               Вправа «НОРМОГРАМА

БЛАГОПОЛУЧЧЯ»(15 хв.)

 

Мета: оцінити реальний стан  власного здоров’я.

Обладнання: роздаткові картки із номограмою благополуччя.

Хід вправи

     Оцініть кожен вимір благополуччя за десятибальною шкалою і у великому колі поставте відповідні позначки. З’єднайте позначки і рофарбуйте внутрішню частину. Оцініть резерви свого здоров’я та  можливості самовдосконалення. Якщо Ваша нормограма близька до зовнішнього кола – Ви добре дбаєте про всі аспекти благополуччя і маєте великі резерви здоров’я. А якщо ні – у Вас значні можливості для розвитку і самовдосконалення.

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексія: за бажанням кожен може продемонструвати та обговорити свою нормограму з членами групи.

 

 1. 3.               Вправа «ПРОЕКТ

                       САМОВДОСКОНАЛЕННЯ»(15 хв.)

 

 Мета: налаштування членів групи на дотримання правил здорового способу життя.

 

Хід вправи

   «Складіть кожен індивідуально для себе план здорового способу життя. Включити до нього можна раціональне харчування, заняття спортом і взагалі все, що на Вашу думку сприяє повноцінному здоров’ю».

 

 

Прикріпіть цей план у себе дома і намагайтесь постійно його дотримуватись і Ви самі побачите наскільки покращиться Ваше благополуччя.

Рефлексія.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Заняття 1 (118.0 KiB, Завантажень: 23)

завантаження...
WordPress: 22.96MB | MySQL:26 | 0,337sec