Трагічна історія родини Федорчуків – новітня інтерпритація християнського мотиву братовбивства. Михайло і Сава – протилежні психологічні типи

Тема. Трагічна історія родини Федорчуків – новітня інтерпритація  християнського мотиву братовбивства. Михайло і Сава – протилежні психологічні типи.

Мета: на основі аналізу повісті О.Кобилянської „Земля” і психологічних досліджень з׳ясувати  причини трагедії в родині Федорчуків; розвивати навички працювати з додатковою літературою, робити порівняльний аналіз, узагальнення й висновки;виховувати високі моральні якості .

Тип уроку: інтегрований .

Форма уроку: урок-дослідження.

Обладнання: тексти повісті О.Кобилянської, тести, додатковий інформаційний матеріал з психології.

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань. Перевірка виконання домашнього завдання.   

           Перевірка знань тексту (тести).

1.О.Кобилинська присвятила повість „Земля”…     (Батькові  Юліанові

Я. Кобилянському).

2. Епіграф до повісті написаний… мовою (Німецькою)

3. Повість складається з…розділів (32).

4. Парасинка вийшла заміж за… (Тодорика)

5. Улюбленим заняттям Сави було…(Стріляти в птахів)

6. Івоніка Федорчук був колись… (Бідним зарібником)

7. Земля, праця, доля – це три слова, які тісно переплітаються, визначають найглибшу сутність …(Івоніки).

8. Михайло просить батька принести йому в казарму…(Сопілку).

9. Величаві посмертні обіди відбувалися…рази на рік (Два).

10. Петро одружився з …(Анною).

11. Михайлову землю Івоніка відписує… (Синові Анни).

12. Стара нещасна жінка здіймає грізно кулак і грозить страшно в сторону…(Де проживає той,що винен її горю ).

II. Мотивація повчальної діяльності учнів. оголошення теми й мети уроку.

Учитель. Людина і земля –одвічна проблема. Кількість землі, праця на ній завжди була показником добробуту родини, працьовитості, гордості, пихи, любові і ненависті, щедрості і скупості, щастя і невимовного болю. До цієї одвічної проблеми зажди зверталися ряд письменників у своїх творах . Слід згадати твір  Нечуя –Левицького „Кайдашева сім׳я, Панаса Мирного „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”, О. Кобилянської „Земля”, М.Коцюбинського  „Fata morgana”, „Коні не винні”, В. Стефаника „Камінний хрест”, І. Карпенка-Карого „ Хазяїн”, Бориса Грінченка „ Серед темної ночі”, „ Під тихими вербами”.

Земля завжди була причиною загарбницьких війн, міжусобиць, в яких брат вбивав брата, порушуючи заповідь Господню „ не вбивай”.

Мабуть, далеко не всі зрозуміли Господній урок, який отримав Каїн, що навіть вбивши, не можна зайняти чуже місце  і досягти мети.

Спробуймо з׳ясувати мотив, який штовхає людину до безодні-братовбивства, і простежмо це на прикладі  повісті О. Кобилянської „Земля”.

Знайти відповіді нам допоможуть представники трьох напрямів: ”літературознавці” й „текстологи” – дослідники повісті „Земля” –  і „психологи”.

III. Опрацювання навчального матеріалу

         Рольова гра з елементами дискусії.

Учитель. Чому повторив гріх Каїна Сава Федорчук? Як наважився порушити заповідь  „не убий”? Чи невідворотним був злочин і чи не можна було його відвернути? Саме такі думки тривожать кожного, хто прочитав „Землю”.

На перший погляд ніби все зрозуміло. Убив, бо хотів бути єдиним, убив, бо хотів отримати спадок. Але чи правильними будуть наші висновки, чи так просто  розібратися в думках і почуттях людини, зрозуміти її?

  • Мабуть, людина, яка чинить такий страшний злочин, є злою, аморальною особистістю. Чи є таким Сава?

          Перший „ текстолог”.

Сава: „Був високий ростом, вищий від свого брата, але ніжно збудований як мати. З лиця подобав також на неї і був би гарний, коли б не його безустанно заблуканий погляд, що мав у собі щось зимного й несупокійного. Його очі, великі й сиві, не мали нічого спільного з його дитинячо-молодим обличчям. Холодним, мов ніж, зимним блиском, що постепенно  змагався, відпихав від себе, і треба було усміху його молодих ніжних уст, щоб привабити душу до себе”. „Вже змалку був такий упертий і злосливий! Був непослушний  і впертий і робив своїй мамі все наперекір, як вона приказувала що-небудь”.

Бесіда

  • Чи правильним буде твердження, що дитина, яка щойно народилася, вже є злою, упертою, лінивою або доброю, роботящою, щирою?

( В людину від народження закладено все – і добро, і  зло. Якщо життя зруйнує духовні цінності – переможе зло. А коли до душі ніхто не постукає-настає трагедія.).

  • Ми часто чуємо, що коли людині притаманні гарні риси, якості, то вона має гарний характер, а якщо погані-поганий характер. А чи тотожні поняття  характер і темперамент? (Темперамент – це вроджені якості, а характер – набуті).

           Словникова робота

Темперамент – сукупність індивідуально–психічних особливостей людини, що виражаються  швидкості виникнення почуттів і їхній силі.

Характер – сукупність стійких історичних психічних особливостей, що зумовлюють типову поведінку людини в певних життєвих ситуаціях. Характер охоплює моральну спрямованість особистості та її вольову сферу.

       Учитель. За допомогою текстологів, ми акцентуємо свою увагу на

епізодах, в яких описано братів-старшого Михайла і молодшого Сави, а психологи визначать типи їхніх темпераментів. Дослідники за допомогою цитат із тексту визначають фактори впливу  на формування характерів Михайла і Сави.

Перший „текстолог”.

Михайло „По всіх селах навкруги немає йому пари-такий добрий”. „ Молодий хлопець опирався всьому завзято. Сміючись виходив із дому і сміючись вертався назад. Мов олень, перескакував весною глибокі шанці в полях, якими гнала розбурхана вода, а восени, як птах з висоти, розрізняв і в найгустішій мряці всі предмети на пустих просторах”. „ Я так зроду не любив стрільби! Стрільби чи там пістоля уникав я з дитинства. Воно скрите й небезпечне, мов нечисте”. „ Візьміть мене з собою звідси, тату! – вирвалося знову, як передше,  болісно з грудей хлопця . –Я хочу геть, куди-небудь, я тут гину, я тут сонця не виджу! Робіть, як хочете, нехай мене пустять!”

Фактори Виховання (улюблена дитина). Позитивна оцінка, гарне

впливу     ставлення односельців. Стосунки з доброю, тихою дівчиною.

Перший „психолог”. Підсумовує вище сказане алгоритмом і визначає тип темпераменту Михайла (записи в зошиті).

 

 

Михайло

 

 

 

Спокійний, тихий, сумирний, лагідний, завзятий, пунктуальний, де в чому нерішучий, пасивний

 

 


Флегматик

 

 

Перший „літературознавець”. Багато авторів відзначало особливу поетичність „Землі”, майстерність художньої деталі, гармонію частин і цілого. Не раз висловлювався про „Землю” Іван Франко. У „Землі”, вказував критик, якнайповніше виявився талант  письменниці. Концепція твору Задумана тонко, персонажі окреслені чітко. „… Повість „Земля”, – зазначає      І. Франко, – крім літературної та мовної вартості, зберігатиме тривале значення як документ способу мислення нашого народу”.

Поки що Михайло вважає себе частинкою природи. Він не задумується над основами буття. Молода, здорова натура Михайла утверджується в праці, як і його батько. Але син не є копією батька. Йому бракує тієї глибини душевного життя, якою позначений Івоніка. Тонкими, майже непомітними натяками письменниця готує читача до змін у душі героя, до наступних подій.

Другий „текстолог”.

Сава                     „ … Розумний він уже й тепер… Ой, іще й який  розумний!..   Який молодий, а він перехитрить вас хоч би й якого заводіяку. Лише його лінь гризе мене; він не любить землі”. „ Любив стріляти птахів… Побіг живо до бурдея, зірвав зі стіни батькову стрільбу, повернув на давнє місце, підняв стрільбу догори, замірився на птахів і вистрілив… „ Сава дивився мовчки на неї ( свою матір), очі його збільшіли у холоднім, страшнім полиску і набрали виразу, що не мав нічого спільного з його ніжними, дитячими чертами. Ледве що можна б було       як-так означити. Щось незглибимого розігралося в тих очах, мов вічна нерозгадана загадка, на яку він сам не знав відповіді ”. „ Сава був лінивий і впертий, твердий, мов камінь, у роті мав на кожну хвилю повно лихих слів, що доводили родичів до роздражнення”. „ Сором признатися перед усіма, що ось його син злодій, а з другим злодієм камратує й туманить людей”. „ В нім нема ладу! Сьогодні хотів орати й сіяти, хотів день у день за плугом ходити, а завтра або позавтра буде, як той вовк, снуватися, нишпорячи, буде хмарний, неспокійний і ні до чого пальцем не діткнеться. Як той вітер…”

Фактори  впливу        Огріхи у вихованні (хорошу дитину легше

формування                 полюбити,   як неврівноважену) .Через це формується

характеру                     комплекс  неповноцінності, який впливає на вибір

друзів та коханої        жінки.

 

Мрійливий, замкнутий, пригнічений, неврівноважений, серйозний, непіддатливий, повільний, безвідповідальний

Другий „психолог” підсумовує вище сказане і визначає тип темпераменту Сави (записи в зошиті).

 

Сава

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Меланхолік

 

 

 

 

 

Другий „літературознавець”. Поведінку Сави можна схарактеризувати відомим терміном, який виражається в словах „логіка крайнощів”. Злий і впертий у стосунках з батьками та Михайлом, він „був воском” у руках Рахіри, піддаючись „цілковито власті її дикого, бездонного характеру”. Сава – тип людини, емоційне життя якої майже не контролюється свідомістю. Щось дике і потворне зринає в душі Сави, коли він розсердиться.

О.Кобилянська послідовно підкреслює цю рису Сави. Відокремившись, Сава остаточно збайдужів до батьків. На докори матері він відповідає зі злістю та ворожим блиском в очах. Неспокійний, тривожний, ходить, „мов збуджений”. Він може кинути все, щоб убити зайця, бо „мусить його мати… Його душа мов без внутрішнього постійного життя, мов без ладу стала. Чи, може, вже з дитинства така була? Трудно сказати! Ніхто не слідив за об’явами тої предивної гри психічних струн”. „Вже шостий рік минає по смерті брата. Він щохвилини інший. Як кажуть люди, не має супокою”.

IV. Підбиття підсумків уроку. Оцінювання. Підсумкове слово вчителя.

Велику розвідку про „Землю” написав український письменник Гнат Хоткевич. Критик говорив про глибину і тонкість психологічного аналізу, про особливу музичність, про її жіноче, ласкаве перо. У праці Г. Хоткевич вказував на, так би мовити, „ефект присутності” читача: „ Ви немов берете участь у переживаннях дійових осіб і самі ніби стаєте жерцями великого таїнства життя. Ваше „я” немов поширюється; збільшується, коли можна так сказати, об’єм самого вашого життя і його зміст…”, – писав критик.

V.  Домашнє завдання. 

Виписати по три цитати до образів Івоніки, Марійки, Сави, Рахіри.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Тема Трагічна історія родини Федорчуків новітня інтерпритація християнського мотиву братовбивства (23.3 KiB, Завантажень: 8)

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 0,311sec