Толерантність

Мета: ознайомити школярів з поняттям толерантного спілкування, показати значущість
толерантної поведінки під час взаємодії з іншими, формувати моральні якості і навички культури спілкування.

 

№ з/п

Види роботи

Орієнтовна тривалість, хв

Ресурсне забезпечення

1.

Привітання. Активізація учасників. Вправа “Емоції по колу”

5

 

2.

Інформаційне повідомлення

5

3.

Асоціативний ряд до слова “толерантність”

10

Аркуш паперу АЗ, маркери

4.

Гра-розминка “Нетрадиційне вітання”

5

 

5.

Вправа “Емблема толерантності”

10

Кольоровий папір, ножниці, фломастери, клей, аркуші паперу АЗ

6.

Підведення підсумків

5

Клубочок ниток. Плакат, стікери, вирізані у формі лебедів

 

Гра-розминка “Емоції по колу”

Мета: активізувати учасників, розвивати навички невербального спілкування.

Хід вправи. Усі учасники сидять у колі, кожен по черзі за допомогою міміки і жестів передає емоції радості, щастя.

Обговорення

 

Інформаційне повідомлення: “Толерантність, критерії толерантності”

Толерантність – це повага, прийняття та визнання рівноправності людської культури, норм, цінностей, вірування та різноманіття їх виявлення; відмова від домінування та насильства. Толерантність передбачає готовність прийняти інших такими, які вони є, та взаємодіяти на основі згоди.

Толерантність – це особистісна або суспільна характеристика, що припускає усвідомлення того, що світ і соціальне середовище багатовимірні, а отже, і погляди на цей світ різні, вони не можуть і не повинні зводитися до одноманітності або бути на чиюсь користь.

 

 

 

Критерії толерантності:

•    рівноправність (рівний доступ до соціальних благ, до управлінських,
освітніх та економічних можливостей для всіх людей, незалежно від статі,
релігії, належності до будь – якої групи);

•    взаємоповага членів групи або суспільства, доброзичливість та
терпиме ставлення до різних груп (інвалідів, біженців, гомосексуалістів та

ін.);

•    рівні можливості для участі в політичному житті всіх членів

суспільства;

•    збереження та розвиток природної самобутності та мов національних
меншин;

•    цікавість до подій суспільного характеру, свят, якомога більшої
кількості людей, якщо це не суперечить їхнім культурним традиціям та
релігійним віруванням;

 • можливість дотримуватися своїх традицій для всіх культур,
  представлених у даному суспільстві;
 • свобода віросповідань за умови, що це не обмежує права та
  можливості інших членів суспільства;
  • співпраця та солідарність у розв’язанні загальних проблем;
  • позитивна лексика у найнапруженіших сферах міжетичних,
   між расових відносин, у відносинах між статями.

    

   Вправа “Асоціативний ряд до слова толерантність

   Мета: засвоїти поняття толерантності, розширити його зміст.

   Хід вправи. На аркуші паперу по вертикалі записується слово толерантність. Учасники називають характеристики людини, що асоціюються з поняттям толерантності і починаються з букви вертикального рядка.

    

   Вправа “Нетрадиційне вітання”

   Мета: емоційне розвантаження учасників.

   Хід вправи. Учасники ходять по кімнаті і за командою ведучого при зустрічі вітаються: долонями, колінами, чолом, боком.

   Обговорення

 

Вправа “Емблема толерантності”

Мета: уточнити та закріпити знання учасників про основні характеристики толерантності.

Хід вправи: Учасники об’єднуються у три команди. Кожна група одержує аркуші кольорового паперу, фломастери, клей, ножиці і повинна створити емблему толерантності. Після закінчення роботи група презентує свою емблему і коментує значення деяких елементів.

Обговорення

 

Підведення підсумків

Тренер дякує за продуктивну співпрацю і, тримаючи кінець нитки, передає клубок іншому учаснику, той, в сою чергу, дякує ще одному учаснику тренінгу і передає клубочок далі. Всі присутні мають бути опутані павутинкою взаємоповаги і розуміння.

Коли ми розпочинали тренінг – то записували очікування. Отже, якщо вони збулися, то ваші лебеді повинні пристати до берега озера… Дякую всім за продуктивну співпрацю. До побачення.

завантаження...
WordPress: 22.98MB | MySQL:26 | 0,324sec