Тести з хімії по темі: Нітроген і фосфор, їх місце в Періодичній системі. Амоніак: будова молекули. Солі амонію. Фізичні та хімічні властивості

Тести з хімії по темі: Нітроген і фосфор, їх місце в Періодичній системі. Амоніак: будова молекули. Солі амонію. Фізичні та хімічні властивості.

Варіант І

 У завданнях 1-9 правильну відповідь позначте тільки так

1. Позначте кількість електронних рівнів у атома елемента Нітрогену:

А) 1;

Б) 2;

В) 3;

Г) 4.

2. Обчисліть та позначте ступінь окиснення Нітрогену у формулі амоніаку:

А) +3;

Б) -2;

В) -3;

Г) +1.

3. Позначте електронну формулу атома Фосфору:

А) 1s22s22p3;

Б) 1s22s22p63s23p5;

В) 1s22s22p63s2p63d34S2;

Г) 1s22s22p63s23p3.

4. Позначте властивість амоніаку, яку він має завдяки молекулярним кристалічним граткам:

А) висока реакційна здатність;

Б) невисока температура плавлення;

В) висока розчинність у воді;

Г) електропровідність.

5. Обчисліть та позначте кількість р-електронів у атома Нітрогену:

А) 3;

Б) 4;

В) 2;

Г) 6.

6. Вкажіть в якій групі знаходиться елемент вищий оксид якого має формулу R2O5?

А) І;

Б) ІІІ;

В) IV;

Г) V.

7. Назвіть вищий оксид елемента з протонним числом 15:

А) R2O3;

Б) R2O5;

В) RO3;

Г) R2O7.

8. Позначте та вкажіть кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні у атома Фосфору.

А) 1;

Б) 3;

В) 5;

Г) 6.

9. Над склянкою з розчином хлоридної кислоти розкрили колбу з амоніаком. Позначте процес, який пояснює появу білого туману між отворами обох посудин:

А) взаємодія амоніаку з парами води;

Б) утворення солі;

В) окиснення амоніаку хлоридною кислотою;

Г) конденсація амоніаку.

 

У завданнях 10-24 відповідь записуйте цифрами або великими літерами

10. Установіть відповідність між масами реагентів та об’ємом (н.у) продуктів реакції.

Маса реагентів

Об’єм продуктів реакції

А) сірка (4г), кисень (4г) 1. 112 л
Б) азот (70г), водень (60г) 2. 224 л
В) азот (5,6г), кисень (6,4г) 3. 126 л
Г) вуглець (120г), кисень (180г) 4. 2,8 л
  5. 8,96 л

11. Узгодьте реагенти та продукти реакції

А)N2+3H2 1) 2NO2
Б) NH3+H2O 2) NH4CL
В) NH3+HCL 3. NH4OH
Г) NO+O2 4. 2NH3

12. Встановіть відповідність між назвами речовин та їх формулами:

Назва речовин

Формули

А. Амоніак 1. Ca2(РO4)2
Б) Калій нітрат 2. NH3
В) Кальцій фосфат 3. NH4NO3
г) Амоній нітрат 4. K2SO4
  5. KNO3

13. Установіть послідовність зростання кількості неспарених електронів у атомів елементів у стабільному стані:

А) С;

Б) Al;

В) Р;

Г) Be.

14. Встановіть відповідність між процесами та хімічними рівняннями:

Процеси

Хімічні рівняння

А) каталітичне окиснення амоніаку 1. P+O2
Б) взаємодія азоту з магнієм 2. NH3+O2
В) взаємодія фосфору з киснем 3. N2+Mg
Г) взаємодія фосфор (V) оксиду з водою 4. P2O5+H2O

15. Установіть відповідність між атомом та числом протонів:

А) Атом Оксигену 1. 7
Б) Атом Фосфору 2. 16
В) Атом Нітрогену 3. 8
Г) Атом Сульфуру 4. 15
  5. 31

16. Встановіть послідовність добування амоніаку:

А) сульфат амонію;

Б) азот;

В) нітрат амонію;

Г) амоніак.

17. Встановіть послідовність зменшення молярної маси газів:

А) вуглекислий газ;

Б) кисень;

В) азот;

Г) Сірководень.

18. Установіть послідовність зростання електронегативності елементів:

А) О;

Б) Р;

В) Cl;

Г) Li.

19. Установіть послідовність процесів що здійснюються для збільшення виходу амоніаку:

А) видалення із зони реакції амоніаку, що утворюється;

Б) збільшувати концентрацію азоту і водню;

В) збільшувати тиск.

20. Розташуйте речовини в порядку збільшення ступеня окиснення Нітрогену:

А) NH3;

Б) N2;

В) NO2;

Г) HNO3.

21. Визначіть та обчисліть найбільший вміст Нітрогену в оксиді:

А) N2O;

Б) NO;

В) NO2;

Г) N2O3.

22. Обчисліть масу 2 моль фосфор (V) оксиду.

А) 160 г;

Б) 284 г;

В) 324 г.

23. Обчисліть та вкажіть масу осаду, що утвориться при змішуванні 15г плюмбум нітрату та 7 г сульфатної кислоти

А) 13,73 г;

Б) 15,73 г;

В) 18 г.

24. Обчисліть та вкажіть суму коефіцієнтів у лівій частині рівняння: N2+H2

А) 1;

Б) 2;

В) 3;

Г) 4.

 

У завданнях 25-30 відповідь записуйте великими літерами

25. Вкажіть вихід амоніаку від теоретично можливого, якщо з азоту масою 9,24 кг одержали 8,19 кг амоніаку.

А) 70%;

Б) 73%;

В) 83%;

Г) 90%.

26. Вкажіть суму всіх коефіцієнтів у рівнянні реакції літію з азотом.

А) 5;

Б) 7;

В) 9;

Г) 11.

27. До розчину, який містить натрій сульфат масою 7,1 г, додали надлишок барій нітрату. Обчисліть та вкажіть масу отриманої в результаті реакції нерозчинної солі.

А) 11,65 г;

Б) 15 г;

В) 18 г;

Г) 20.

28. Термохімічне рівняння має вигляд: 0,5N2+0,5O2=NO-21,6 кКал. Обчисліть та вкажіть, яку кількість енергії потрібно затратити для окислення 1,12 л азоту.

А) 84;

Б) 62;

В) 36;

Г) 2,16.

29. Обчисліть та вкажіть загальну суму коефіцієнтів у правій частині рівняння, схема якого: CuS+HNO3      CuSO4+NO2+H2O

А) 28;

Б) 20;

В) 13;

Г) 7.

30. Обчисліть обєм амоніаку, що добувається для утворення амоній сульфату масою 26.4 г., якщо амоніак може бути витрачений лише на 80%.

А) 2,2 л;

Б) 5,2 л;

В) 7,2 л;

В) 11,2 л.

 

 

Тема. Нітроген і фосфор, їх місце в Періодичній системі. Амоніак: будова молекули. Солі амонію. Фізичні та хімічні властивості.

Варіант ІІ

У завданнях 1-9 правильну відповідь позначте тільки так

1. Визначіть тип хімічного звязку в молекулі амоніаку:

А) йонний;

Б) ковалентний полярний;

В) ковалентний неполярний;

Г) металічний.

2. Вкажіть тип кристалічної гратки амоніаку:

А) атомна;

Б) молекулярна;

В) йонна;

Г) металічна.

3. Позначте фізичні властивості амоніаку:

А) безбарвний газ;

Б) газ бурого кольору;

В) має різкий запах;

Г) без запаху;

Д) добре розчинний у воді;

Є) важчий за повітря.

4. Вкажіть відомий вам лабораторний спосіб одержання амоніаку:

А) синтез із азоту і водню;

Б) у результаті взаємодії кристалічних кальцій гідроксиду і амоній хлориду;

В) у результаті взаємодії розчинів амоній хлориду і калій гідроксиду;

Г) у результаті взаємодії розчинів амоній хлориду й аргентум нітрату.

5. Визначіть та вкажіть валентність катіона амонію:

А) І;

Б) ІІ;

В) ІІІ;

Г) IV.

6. Визначіть та вкажіть ступінь окиснення фосфору у фосфор (V) оксиді:

А) -5;

Б) +2;

В) +5;

Г) -2.

7. Вкажіть алотропні модифікації Фосфору:

А) фосфорит;

Б) білий фосфор;

В) апатит;

Г) червоний фосфор.

8. Обчисліть та вкажіть кількість р-електронів у атома Фосфору:

А) 1;

Б) 2;

В) 3;

Г) 4.

9. Визначіть тип реакції синтезу амоніаку з азоту і водню:

А) оборотна;

Б) необоротна;

В) екзотермічна;

Г) ендотермічна.

У завданнях 10-24 відповідь записуйте цифрами або великими літерами

10. Вкажіть характеристику для процесу:

Р0          Р-3

А) окиснення Р0+3е     Р-3 ;

Б) окиснення Р0-3е        Р-3;

В) відновлення   Р0-3е      Р-3;

Г) відновлення .Р0+3е       Р-3.

11. Узгодьте реагенти та продукти реакції:

Реагенти

Продукти реакції

А) Li+N2 1. PCl3
Б) P+Cl2 2. NH3 +HCl
В) NH4NO2 3. Li3N
Г) NH4CL 4. N2  +H2O

12. Встановіть відповідність між назвами речовин та їх хімічними формулами:

Назви

Хімічні формули

А) Нашатирний спирт 1. NH4Cl
Б) Амоній фосфат 2. NH3*H2O
В) Нашатир 3. Mg3P2
Г) Магній фосфід 4. (NH4)3PO4

13. Встановіть відповідність між атомами елементів та їх електронними формулами:

А) 2s22p4;

Б) 3s23p3;

В) 3s23p6;

Г) 2s22p3.

1) Ar;    2) O;    3) N;     4) P.

14. Встановіть відповідність між формулами речовин та їх молярними масами

Формули речовин

Молярні маси

NH4NO3 1) 182 г/моль
NH3 2) 142 г/моль
Ca3P2 3) 80 г/моль
P2O5 4) 17 г/моль

15. Встановіть відповідність між формулами речовин та йонами, що утворюються під час дисоціації.

А) Al(NO3)3 1. H+ i NO3
Б) NH4Cl 2. 2NH4+ i SO42-
В) HNO3 3. Al3+ i 3NO3
Г) (NH4)2SO4 4. Al3+ i NO3
  5. NH4+ i Ce

16. Визначіть та обчисліть кількість відданих чи приєднаних електронів в зазначеній схемі: N-3        N0:

А) 2;

Б) 5;

В) 3;

Г) 1.

17. Встановіть генетичний ланцюжок добування амоній сульфату:

А) амоніак;

Б) азот;

В) амоній сульфат.

18. Установіть послідовність стадії розчинення у воді твердого електроліту:

А) гідратація;

Б) дифузія;

В) руйнування кристалічної гратки.

19. Назвіть елемент: атом якого має  на 5 електронів більше ніж йон Натрію.

А) Al;

Б) P;

В) N;

Г) O.

20. Обчисліть та вкажіть густину амоніаку за повітрям:

А) 0,53;

Б) 0,59;

В) 0,33;

Г) 1,12.

21. Встановіть генетичний ланцюжок добування фосфор (V) оксиду:

А) кальцій фосфід;

Б) фосфор;

В) фосфіт.

22. Розташуйте речовини в порядку зростання ступеня окиснення Фосфору:

А) P2O3;

Б) PH3;

В) P;

Г) P2O5.

23. Обчисліть та вкажіть суму коефіцієнтів у правій частині рівняння: NH3+O2

А) 4;

Б) 6;

В) 8;

Г) 12.

24. Встановіть послідовність збільшення числа зовнішніх електронів у атомах елементів:

А) F;

Б) P;

В) B;

Г) Mg.

 

У завданнях 25-30 відповідь записуйте великими літерами

25. Обчисліть та вкажіть загальну суму коефіцієнтів у лівій частині рівняння, схема якого: CuO+NH3         Cu+N2+H2O

А) 1;

Б) 3;

В) 5;

Г) 7.

26. Змішали 20г гашеного вапна і 20г амоній хлориду. Який обєм амоніаку (н.у) можна одержати при нагріванні цієї суміші.

А) 6 л;

Б) 8,4 л;

В) 10 л;

Г) 11.

27. Вкажіть суму всіх коефіцієнтів у рівнянні реакції взаємодії фосфору з хлором.

А) 2;

Б) 4;

В) 6;

Г) 7.

28. При дії на амоній хлорид надлишком розчину калій гідроксиду утворився газ об’ємом 11 л (н.у). Яка маса амоній хлориду прореагувала, якщо вихід реакції 76%?

А) 20 г;

Б) 40 г;

В) 60 г;

Г) 80 г.

29. Обчислити густину азоту за повітрям.

А) 0,97;

Б) 1,97;

В) 2,97;

Г) 3.97.

30. Під кущ троянди необхідно внести фосфорне добриво у перерахунку на фосфор (V) оксид масою 5 г. Яку масу подвійного суперфосфату Ca(H2PO4)2 треба взяти?

А) 4 г;

Б) 6 г;

В) 8,23 г;

Г) 10 г.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Тести з хімії по темі Нітроген і фосфор, їх місце в Періодичній системі Амоніак (27.8 KiB, Завантажень: 17)

завантаження...
WordPress: 22.95MB | MySQL:26 | 0,776sec