Тести з хімії по темі: Ненасичені вуглеводні

Тести з хімії по темі: Ненасичені вуглеводні (І)

Варіант 1.

Завдання 1-9 мають по  чотири  варіатни відповідей. У кожному завданні лише ОДНА ПРАВИЛЬНА  відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією.

  1. Впізнайте  загальну формулу алкенів

а) СnH2n         б) CnH2n-2       в) CnH2n+2       г)  CnH2n+1

2.  Вкажіть молекулярну формулу етену

а) С2Н6         б) С2Н2            в) С2Н4          г) С2Н5СІ

3.  Впізнайте гомолог  бутену

а) С3Н8         б) С3Н6           в) С3Н7СІ        г) С5Н12

4.   Згадайте суфікс з допомогою якого утворюються  назви  алкенів

а) –ан           б) – ин            в) – ен             г) –ін

5.   Вкажіть загальну формулу  алкінів

а) CnH2n+2       б) CnH2n          в) CnH2n-2        г) CnH2n+1

6.   Згадайте тип  зв’язку  характерний для  алкінів

а) одинарний    б) подвійний    в) потрійний      г)ароматичний

7.   Вирізнити з чого добувають етен у промисловості

а) целюлоза       б) нафта           в) крохмаль       г)вугілля

8.   Вирізніть гомолог  етину

а) С3Н8            б) С3Н6             в) С3Н4            г) С2Н6

9.   Вкажіть  гібридизацію  атомних орбіталей в алкенів

а) sp-              б) sp2–               в) sp3–           г) s-

Завдання  10-14 мають на  меті встановлення відповідності. До кожного  стовбчика, позначеного цифрами,  доберіть відповідник, позначений  буквою, і впишіть їх в бланк.

10.  Встановіть відповідність  між загальними формулами та классами

вуглеводнів

1. CnH2n+2                            а) алкени

2.CnH2n                                б) алкіни

3. СnH2n-2                                             в) алкани

11. Встановіть відповідність між молекулярними формулами  та

назвами  вуглеводнів

1. С3Н6                                 а) гексен

2. С5Н10                               б) пентен

3. С4Н8                                 в) бутен

4. С6Н12                                г) пропен

12.  Встановіть  відповідність  між  назвами та структурними формулами

вуглеводнів

1. 2-метилбутен-2                   а) СН3 – С = СН2

                                                                                                                                   СН3

 2. 2-метилпропен                    б)  СН3 – СН = СН – СН3

3. 2-бутен                                 в)  СН3 – С = СН – СН3

4. 3-метилбутин-1                   г)   СН3 – СН – С    СН

 

 

 

13.  Встановіть відповідність між вуглеводнями  та їх зв’язками

1. алкани                                  а) потрійний

2. алкени                                  б) одинарний

3. алкіни                                   в) два подвійних

4. дієни                                     г) подвійний

14.   Встановіть  відповідність  між  вуглеводнями  та будовою гібридних

орбіталей

1. sp3– гібридизація                 а) алкіни

2. sp2– гібридизація                 б) алкани

3. sp-гібридизація                     в) алкени

В завданнях  15-18 розташуйте варіанти дій  у правельній послідовності. Запишіть букви, якими  позначені дії попорядку, у  бланк

15.  Встановіть послідовність збільшення молекулярних мас

а) гексен

б) бутен

в) етен

г) пентен

д) пропен

16.  Встановіть послідовність

А) що містять в будові

Б) Вуглеводні,

В) називаються

Г) потрійний зв’язок

Д) алкінами.

17.   Встановіть послідовність

А) подвійний зв’язок

Б) що містять  в  будові

В) називають

Г) Вуглеводні,

Д) алкенами.

18. Встановіть послідовність

А) речовини

Б) називають

В) Реакції відщеплення

Г) реакціями гідрування.

Д) водню від органічних

Завдання 19-30 передбачають певні обчислення і мають чотири варіанти відповідей. Оберіть правильну відповідь та позначте їх у бланку відповідей

19. Розрахуйте яку кількість кисню потрібно для повного згоряння 2 моль

етену

А) 44,8л            б) 67,2л           в)134,4л                г) 192л

20.  Вкажіть суму коефіцієнтів в рівнянні  горіння етену:

А) 9                   б) 8                  в) 7                      г)6

21.   Вирізнити валентний кут  в молекулі ацетилену

А) 109,50           б) 1800             в) 900                   г) 1200

22.   Встановіть число структурних ізомерів вуглеводню С4Н8

А) 1                   б) 2                   в)3                       г) 4

23.   Розрахуйте густину  парів  етену за воднем:

А) 28                 б) 14                в) 7                      г) 42

24.    Зобразити  молекулярну формулу вуглеводню якщо масові частки

Карбону і Гідрогену  відповідно 85,7% і 14,3% , а густина за воднем 21.

А) С2Н4             б) С3Н6             в) С2Н6               г) С3Н8

25.   Зобразити молекулярну формулу  вуглеводню массою 4,2г, що

спалюють  з  утворенням  Карбон (ІV) оксидом  масою 13,2г. Відносна

густина  пари цієї речовини за воднем – 42.

А) С6Н12            б) С6Н14           в) С6Н6                 г) С6Н10

26.  Розрахуйте  об’єм ацетилену, який можна добути з 130 г кальцій карбіду, якщо масова частка домішок у ньому становить 10%.

А)                        б)                      в)                           г)

27.  Віднайти  молекулярну  формулу  етиленового  вуглеводню

масою  5,6г , що  приєднує 7,3г   гідроген  хлориду

а) С2Н6                б) С2Н4            в) С2Н2                  г) С3Н6

28.   Віднайдіть формулу  органічної  речовини   при спалюванні  10г якої

утворюється  27,5 г вуглекислого газу  і 22,5г води. Відносна  густина

пари  за киснем дорівнює 0,5

А) СН4             б)С2Н4              в)С2Н6                      г)С2Н2

29.   Розрахуйте який  об’єм  водню (н.у.) виділиться  при дегідруванні  8,4л

циклогексану  якщо практичний вихід  водню 80%

А) 6,72 л          б)3,66л             в) 5,376л            г) 22,4л

30.    Віднайдіть формулу вуглеводню  якщо внаслідок  спалювання його

масою 8,8г   утворилося 26,4 г   карбон  (ІV) оксиду. Маса 1л

речовини  1,96 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ненасичені вуглеводні (І)

Варіант 2.

Завдання 1-9 мають по  чотири  варіатни відповідей. У кожному завданні лише ОДНА ПРАВИЛЬНА  відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією.

  1. Згадайте  назву речовини формула  якої  СН    С – СН3

А) пропен         б) пропен-2          в) пропін            г) пропан

2.   Вирізніть гомолог  пентену

А) С4Н8            б) С4Н10                в) С5Н12              г) С4Н6

3.   Вкажіть продукт реакції етину з однією молекулою Вr

А)брометан   б)1,2-диброметен    в)1,2-диброметан   г)1,1,2-триброметен

4.   Згадайте тип реакції  етилену з воднем

А)гідрування   б)дегідрування       в) гідратація     г)дегідратація

5.   Вкажіть коефіцієнт  перед формулою кисню в рівнянні  горіння  етену

А) 1              б)2                     в) 3                      г) 4

6.   Вирізніть число структурних ізомерів  вуглеводню  С5Н10

А) 2              б)4                    в) 6                       г) 8

7.    Впізнайте  продукт  реакції  гідрування  етену

А) пропан      б) етан           в) метан               г) етин

8.    Вкажіть назву радикалу етену

А)етил              б) вініл          в)метил             г) пропіл

9.     Впізнайте  реактив  для розпізнавання етиленових вуглеводнів

А) СІ2             б) Н2               в) Вr                  г) О2

Завдання  10-14 мають на  меті встановлення відповідності. До кожного  стовбчика, позначеного цифрами,  доберіть відповідник, позначений  буквою, і впишіть їх в бланк.

10.   Встановіть відповідність  між вихідними речовинами та продуктами

реакції

1.   СН2 = СН2 +  Н2                     а) СН3 – СН2 – СН3

2.   СН3 – СН = СН2                    б) СН3 – СНВr

3.   СН2  = СН2 + Вr2                    в) СН3 – СН

4.   СН2 = СН2  + НВr                  г) СН2Вr – СН2Вr

11.    Встановіть відповідність між вихідними речовинами та продуктами

реакцій:

1.  СН2 = СН2 + Н2О                    а) СН2 = СН2

2.  СН     СН  + Н2       Ni,t             б) СН2 = СНСІ

3.  СН     СН  + НСІ                      в) СН3 – СН2ОН

4.  СН     СН  + Вr                         г) СНВr = СНВr

12.    Встановіть відповідність  між структурними формулами та назвами

речовин:

1. СН    С – СН3                           а) пропан

2. СН2 = СН – СН3                       б) пропіл

3. СН3 – СН2 – СН3                                   в) бутен

4. СН3 – СН = СН – СН3              г) пропен

 

 

13.    Встановіть відповідність  між назвами та структурними формулами

речовин:                                                                  СН3   СН3

1. 2-метилгексин-3                      а) СН     С – СН – СН – СН3

2. 3,4-диметилпентин-1              б) СН3 – СН = СН – СН3

3. бутен-2                                      в) СН3 – СН – С    С – СН2 – СН3

4. 4,4-диметилпентен-2                              СН3

СН3

г) СН3 – С – СН = СН – СН3

СН3

  1. Встановіть відповідність між формулами радикалів  та назвами:

1. СН3*                                       а) вініл

2. С2Н5*                                      б) пропіл

3. С3Н7*                                      в) етил

4. С2Н3*                                      г) метил

В завданнях  15-18 розташуйте варіанти дій  у правельній послідовності. Запишіть букви, якими  позначені дії попорядку, у  бланк

15.  Встановіть послідовність

А) низькомолекулярних  речовин

Б) Процес послідовного

В) з утворенням високомолекулярних

Г)  називають  полімеризацією

Д) сполучення молекул

16.  Встановіть послідовність

А) до речовин

Б)  реакцією

В) Приєднання  водню

Г) гідрування

Д)  називають

17.   Встановіть послідовність

А) Ізомери –

Б) склад молекул

В) що мають однаковий

Г) але різну будову

Д) це речовини

18. Встановіть послідовність зростання молекулярних мас речовин

А) С4Н6

Б)  С2Н2

В)  С4Н8

Г)  С3Н4

Д)  С3Н6

Завдання 19-30 передбачають певні обчислення і мають чотири варіанти відповідей. Оберіть правильну відповідь та позначте їх у бланку відповідей

19.  Визначіть молекулярну формулу вуглеводню де масові частки

Карбону і Гідрогену  становлять відповідно 85,7% і 14,3%, а густина

парів за воднем 21.

А) С3Н8             б) С3Н6              в) С3Н4             г)С4Н8

 

20.   Визначте суму коефіцієнтів в рівнянні горіння етину (ацетилену)

А)11                   б) 12                  в) 13                 г) 14

21.   Доповнити рівняння хімічної реакції СН2 = СН2 + ?        СН3 – СН3

А) О2                  б) Н2                  в) СІ2                г) Н2О

22.   Розрахуйте скільки літрів кисню потрібно для повного згоряння  2моль

етилену  (н.у.):

а) 44,8л              б) 67,2л             в)134л                г) 96г

23.    Визначіть густину пари етену   за воднем

А) 14                 б) 28                  в) 42                   г) 80

24.    Віднайдіть  молекулярну  формулу  вуглеводню  масою 2,7 г  який

повністю прореагував з 16г брому

А) С2Н4              б) С2Н2              в) С2Н6              г) С3Н8

25.     Зазначте ступінь окиснення кисню  в рівнянні горіння ацетилену

А) 0                    б) -1                   в) +2                 г) -2

26.     Розрахувати об’єм пропену  (н.у.), необхідний для повного знебарвлення  бромної води масою 500 г  масовою часткою брому 3,2%

А) 16 г                  б) 2,24 л            в) 22,4л              г) 0,448 л

27.     Доповнити  рівняння  хімічної  реакції  С2Н6      tNi    С2Н4 + ?

А) СО2                  б) С2Н2              в) Н2                  г) СО

28.   Розрахуйте скільки грамів кальцій карбіду потрібно для одержання

4,48 л ацетилену (н.у.), якщо об’ємна частка виходу ацетилену

Складає 80% від  теоретично  можливого

А) 5,6 л                 б) 16 г                в) 32 г               г) 12,8 г

29.   Розрахуйте, який об’єм ацетилену можна добути з 15 кг кальцій карбіду масова частка домішок в якому 25,8%

А) 5,250 м3                  б) 38,9 м3            в) 52,5 м3          г) 3,895 м3

30.    Визначіть молекулярну формулу  вуглеводню, який містить 93,75%

Карбону.  Відносна густина за повітрям 4,41.

А) С10Н8                б) С10Н20             в) С10Н22          г) С10Н18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ненасичені  вуглеводні (ІІ)

Варіант 1.

Завдання 1-9 мають по  чотири  варіатни відповідей. У кожному завданні лише ОДНА ПРАВИЛЬНА  відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією.

  1. Згадайте  агрегатний стан (н.у.) пропілену:

а) газ            б) рідина             в) тверда речовина        г)плазма

2.   Вкажіть назву речовини   формула  якої   СН2 = СН – СН3

а) пропан      б) пропен           в) пропін              г) пентен

3.   Вирізніть гомолог етину

а) С2Н6          б) С2Н4              в) С3Н4              г) С3Н6

4.   Впізнайте  назву продукту реакції етену з бромом

а) 1-брометан       б)1,1-диброметан    в) 1,2-диброметан    г)2-брометан

5.   Зазначте  тип  реакції ацетилену з воднем

а) заміщення         б) гідрування          в) дегідрування     г) гідратація

6.   Вкажіть коефіцієнт перед формулою кисню в рівнянні горіння ацетилену

а) 1                б)3                   в)5                 г)7

7.   Згадайте  число структурних ізомерів вуглеводню С4Н8

                  а) 1                б) 2                 в) 3               г)4

8.    Вкажіть тип зв’язку характерний для  алкінів

а) одинарний    б) подвійний        в) ароматичний       г) потрійний

9.    Зазначте  до якого типу належить реакція  добування поліетилену

а) заміщення      б) обміну              в) полімеризації      г)сполучення

Завдання  10-13 мають на  меті встановлення відповідності. До кожного  стовбчика, позначеного цифрами,  доберіть відповідник, позначений  буквою, і впишіть їх в бланк

10.   Встановіть   відповідність   між формулами  та назвами  речовин

1. СН3 – СН = СН2                        а) пропін-1

2. СН3 – СН – СН = СН3        б) 3-метилбутен-1

СН3

3. СН3 – СН2 – СН = СН2       в) бутен – 1

4. СН3 – С = СН                       г) пропен-1.

11.    Встановіть  відповідність  між молекулярними формулами вуглеводнів

та їх назвами

1. С4Н8                            а) бутин

2. С4Н6                            б) пентен

3. С5Н10                                в) пентин

4. С5Н8                             г) бутен

12   Встановіть відповідність  між вихідними  речовинами та продуктами

Реакції :

1. 2СН4  1500 С                   а) С2Н4   +  Н2

2.  СН    СН + 2Н2  Pt,Ni    б) СН     СН  + 3Н2

3.  С2Н6   Ni,t                      в) ( – СН2 – СН2– )n

4. n СН2=СН2                              г) СН3 – СН3

 

 

 

13.   Встановіть відповідність між вихідними  речовинами та продуктами

Реакції

1. СН    СН  +  НСІ           а) СНВr – СНВr

2. СН    СН   + 2Вr2           б) СН2СІ – СН2СІ

3. СН2 = СН2  + СІ2            в) СН2 = СНСІ

4. СН2 = СН2  +Н2              г) СН3 – СН3

В завданнях  14-17 розташуйте варіанти дій  у правельній послідовності. Запишіть букви, якими  позначені дії попорядку, у  бланк

14.   Встановіть послідовність

А)високомолекулярні сполуки,

Б) з великої кількості угруповань,

В) Полімери –

Г) що повторюються

Д) молекули яких складаються

15.   Встановіть послідовність

А) будову молекул і подібні

Б) різняться за складом на групу СН2

В) називають гомологами

Г) хімічні властивості та

Д) Сполуки, що мають подібну

16.   Встановіть послідовність

А) Сполуки, що мають

Б) але різну будову та

В) різні властивості

Г) однакову молекулярну  формулу,

Д) називаються ізомерами

17.   Встановіть послідовність  зростання молекулярної маси речовин

А) С5Н12

Б)  С3Н6

В)  С3Н8

Г)  С4Н10

Д)  С4Н6

Завдання 18-30 передбачають певні обчислення і мають чотири варіанти відповідей. Оберіть правильну відповідь та позначте їх у бланку відповідей

18    Доповніть рівняння реакції  С4Н8 + ? О2       4СО2  +  4Н2О

А) 4                   б) 5                   в)6                 г)7

19.    Розрахувати масу етену який, реагуючий  з воднем, утворює 8 г

Етану

А) 64г              б) 6,4 г              в) 3,2           г) 4,6г

20.    Віднайдіть молекулярну формулу  вуглеводню масою  16,8г, що

приєднує  6,72 л бромоводню

а) С2Н2             б) С3Н6             в) С4Н10      г) С4Н8

21.    Обчисліть кількість речовини  ацетилену  об’ємом 67,2 л (н.у.)

А) 1 моль        б) 2 моль         в) 3 моль       г) 4 моль

22.   Розрахуйте густину етену за повітрям

А) 0,724           б) 0,966           в) 0,828         г) 0,856

 

 

23. Визначте який   об’єм  водню необхідний  для добування  268,8 л етану  при реакції гідрування ацетилену

А) 22,4л          б) 268,8л          в)м537,6 л           г) 44,8 л

24. Доповнити рівняння реакції  2С2Н2 + 5 О2     ? СО2  + 2Н2О

А) 4                 б) 3                   в) 2                       г) 1

25.  Розрахуйте вихід етилену від практично можливого, якщо в результаті

каталітичної  реакції з етилового спирту  масою  92г добули етилен

об’ємом 42,56 л (н.у.)

а) 80%              б)85%              в) 90%                г)95%

26.   Розрахуйте  який об’єм  водню   (н.у.)  виділиться  при дегідруванні

8,4 л  циклогексану  якщо  практичний  вихід  водню 80%

А) 6,72л            б) 67,2 л           в) о,672 л           г)672 л

27.   Визначте об’єм пропену  (н.у.), необхідний  для повного знебарвлення  бромної  води  масою 500 г масова  частка брому  3,2%

А) 16г                б)2,24л            в) 22,4л              г) о,448 л

28.  Доповнити  рівняння реакції  С2Н6   tNi   C2Н4  +  ?

А) О2                  б) Н2                в) С                   г) СО

29.    Вкажіть об’єм газу, який отримали  при  взаємодії  технічного  кальцій карбіду  масою  16г  з  домішками  20%, а  практичний вихід  водню

дорівнює  80%

а) 35,84л             б) 358,4л          в) 3,584л        г) о,3584 л

30.   Віднайдіть яку  масу   бутадієну-1,3  можна  добути з 10л   бутану (н.у.)  об’ємна  частка  домішок у якому 10%.

А) 21,7 г               б) 0,217г         в) 2,17 г         г) 217г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ненасичені  вуглеводні  (ІІ)

Варіант  2.

Завдання 1-9 мають по  чотири  варіатни відповідей. У кожному завданні лише ОДНА ПРАВИЛЬНА  відповідь. Оберіть правильну відповідь  позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією

1.  Вкажіть назву речовини формула якої   СН   С – СН3

А) пропен           б) пропен-2       в) пропін          г)пропан

2.  Вкажіть гомолог  пентену

А) С4Н8              б) С4Н10             в) С5Н12              г) С4Н6

3.  Вкажіть  продукт  реакції етину з однією молекулою  Br2

А)брометан     б)1,2-диброметен   в)1,2-диброметан    г)1,1,2-триброметен

4.   Вкажіть тип реакції етилену  з воднем

А) гідрування     б)дегідрування     в)гідратація      г)дегідратація

5.   Вкажіть коефіцієнт  перед  формулою кисню в рівнянні реакції горіння

Етену

А) 1                б)2                 в)3                г) 4

6.   Вкажіть число  структурних      ізомерів   вуглеводню  С5Н10

А) 2                б)4                 в) 6               г) 8

7.    Вкажіть  продукт  реакції  гідрування  етену

а)пропан        б) етан          в) метан       г) етин

8.    Вкажіть назву   радикалу  етену

А)етил            б) вініл          в) метил      г)пропіл

9.     Вкажіть  реактив    для  позпізнавання   етиленових  вуглеводнів

А) СІ2             б)Н2              в)Br2             г) О2

Завдання  10-14 мають на  меті встановлення відповідності. До кожного  стовбчика, позначеного цифрами,  доберіть відповідник, позначений  буквою, і впишіть їх в бланк

10.     Встановіть відповідність між  вихідн. речовинами та продуктами реакції

1. СН2=СН2 + Н                        а) СН3 – СН2 – СН3

                            2. СН3 – СН =СН  + Н2                   б)  СН2 – СН2Br

3. СН2 = СН2 + Br2                       в) СН3 – СН3

4. СН2=СН2 + НBr                       г) СН2Br – CH2Br

11.     Встановіть відповідність між вихідними речовинами  та продуктами

реакції

1. СН2 – СН2  + Н2О                    а) СН2 = СН2

2. СН    СН  + Н2                          б) СН2 = СНСІ

3. СН     СН  +НСІ                        в) СН3 – СН2ОН

4. СН     СН  + Br2                         г) CHBr = CHBr

12.     Встановіть  відповідність  між структурними  формулами та назвами

вуглеводнів

1. СН     С – СН3                           а) пропан

2. СН2= СН –СН3                         б) пропіл

3. СН3 – СН2 – СН3                       в) бутен

4. СН3 – СН = СН – СН3              г) пропен

 

 

 

13.     Встановіть  відповідність  між  назвами  ізомерів  та структурними

формулами

1. 2-метилгексин-3                        а) СН    С – СН – СН – СН3

СН3    СН3

2.  3,4- диметилпентин-1              б) СН3 – СН= СН – СН3

3.  бутен-2                                       в) СН3 – СН – С    С – СН2 – СН3

СН3               СН3

4.  4,4-диметилпентен-2                 г) СН3 – СН = СН – С – СН3

СН3

  1.  Встановіть  відповідність  між  радикалами та їх  назвами

1.  СН3*                           а) вініл

2.  С2Н5*                          б) пропіл

3.  С3Н7*                          в) етил

4.  С2Н3*                          г) метил

В завданнях  15-18 розташуйте варіанти дій  у правельній послідовності. Запишіть букви, якими  позначені дії попорядку, у  бланк

15. Встановіть послідовність

А) що містять в будові

Б) Вуглеводні,

В) називаються

Г) потрійний зв’язок

Д) алкінами

16.  Встановіть послідовність

А) речовини

Б) називають

В) Реакції відщеплення

Г) реакціями дегідрування.

Д) водгю від органічних

17.  Встановіть послідовність

А) низькомолекулярні речовини

Б) Процес послідовного

В) з утворенням високомолекулярних

Г) називають полімеризацією

Д) сполучення молекул

18.  Встановіть  послідовність  зростання молекулярних мас речовин

А) С4Н6

Б) С2Н2

В) С4Н8

Г)  С3Н4

Д)  С3Н6

Завдання 19-30 передбачають певні обчислення і мають чотири варіанти відповідей. Оберіть правильну відповідь та позначте їх у бланку відповідей

19.  Вкажіть молекулярну формулу  вуглеводню де масова частка Карбону

і  Гідрогену відповідно 85,7% і 14,3%, а густина його парів за воднем 21

а) С3Н8            б)С3Н6            в) С3Н4              г)С4Н8

20.   Визначте   суму  коефіцієнтів  в рівнянні реакції горіння  етину

А) 11                б) 12               в) 13                 г) 14

21.   Допишіть рівняння  хімічної  реакції  СН2 = СН2 +  ?      СН3 – СН3

А) О2                б) Н2               в) СІ2                г) Н2О

22.   Визначте  скільки літрів кисню для  повного  згоряння 2 моль етилену

(н.у.)

а) 44,8 л          б) 67,2л           в) 134л            г) 96л

23.    Визначіть   густину  етену  С2Н4  за воднем

а) 14                б) 28                в) 42                г) 80

24.    Вкажіть  молекулярну  формулу   вуглеводню  масою 2,7г  який

повністю   прореагував   з 16г

а) С2Н4            б) С2Н2            в) С2Н6            г) С3Н8

25.     Визначте  об’єм  ацетилену  який  можна  добути з 15 кг технічного

карбіду  кальцію  з  масовою часткою  домішок  25,8%.

а) 4 моль        б)22,4л          в) 3,9 м3            г) 44,8л

26.     Вкажіть ступінь окиснення  кисню  в  рівнянні горіння ацетилену

а) 0                б) – 1               в)+2                г) –2

27.      Вкажіть  масову  частку  виходу  бензену  якщо  із  ацетилену об’є-

мом  речовини  25 л одержано  16 г  бензену.

А) 22,4 л        б) 55,2%          в) 95%          г) 90%

28.      Зазначте молекулярну формулу  4,2г вуглеводню, що спалюють  з

утворенням карбон (ІV) оксиду  масою 13,2 г . Відносна   густина

пари цієї речовини за воднем – 42.

А) С6Н12          б)С6Н14            в) С6Н6         г) С6Н10

29.     Віднайдіть  молекулярну  формулу етиленового  вуглеводню  масою

5,6 г що приєднує  7,3г  гідроген  хлориду:

А) С2Н6            б)С2Н4             в) С2Н2         г)С3Н6

30.    Визначте  об’єм пропену (н.у.), необхідний для повного знебарвлення

Бромної води масою  500 г  масовою  часткою   брому 3,2 %

А) 16г                б) 2,24 л          в) 22,4 л        г)0,448 л

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Тести з хімії по темі Ненасичені вуглеводні (45.9 KiB, Завантажень: 45)

завантаження...
WordPress: 22.96MB | MySQL:26 | 0,652sec