Тести з хімії по темі: Карбон і Силіцій їх місце в Періодичній системі. Хімічні властивості. Карбон оксиди та силіцій оксид. Карбонатна кислота і карбонати. Якісна реакція на карбонат-йони

Тести з хімії по темі: Карбон і Силіцій їх місце в Періодичній системі. Хімічні властивості. Карбон оксиди та силіцій оксид. Карбонатна кислота і карбонати. Якісна реакція на карбонат-йони.

Варіант І

У завданнях 1-9 правильну відповідь позначте тільки так

1. Позначте властивість графіту, яку він має завдяки атомно-металевим кристалічним граткам:

А) твердість;

Б) леткість;

В) електропровідність;

Г) розчинність у воді.

2. Позначте електрону формулу атома Силіцію:

А) 1s22s22p23s2;

Б) 1s22s22p63s2;

В) 1s22s22p63s23p2;

Г) 1s22s22p0.

3. Позначте основні природні сполуки Кальцію:

А) пірит;

Б) сильвініт;

В) вапняк;

Г) доломіт.

4. Обчисліть та позначте валентність Карбону у формулі вуглекислого газу:

А) IV;

Б) III;

В) I;

Г) II.

5. Позначте кількість неспарених електронів у атома елемента Карбону:

А) 1;

Б) 2;

В) 3;

Г) не має неспарених електронів.

6. Позначте речовину, з якою взаємодіє карбон (IV) оксид:

А) калій оксид;

Б) калій сульфат;

В) залізо;

Г) хром (IV) оксид.

7. Вкажіть формули речовин з якими реагує атом Карбону:

А) CuO;

Б) N2;

В) Cl2;

Г) O2.

8. Вирізніть спільну властивість в будові атомів Карбону і Силіцію?

А) кількість енергетичних рівнів;

Б) радіус атома;

В) кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні.

9. Вкажіть, які ступені окиснення має Карбон:

А) -2;

Б) +2;

В) -4;

Г) +4.

У завданнях 10-24 відповідь записуйте цифрами або великими літерами

10. Обчисліть та вкажіть об’єм кисню, що витрачається на спалювання 2,8 л силану:

А) 4,8 л;

Б) 5,2 л;

В) 5,6 л;

Г) 6,4 л.

11. Узгодьте реагенти та продукти реакції:

Реагенти

Продукти реакції

А) CaCO3+CO2+H2O 1. CaCO3+H2O
Б) CaO+CO2 2. Ca(OH)2+H2O
В) Ca(HCO3)2+Ca(OH)2 3. CaCO3
  4. Ca(HCO3)2

12. Установіть відповідність між історичною назвою речовини, її сучасною назвою та галузями використання:

Історична назва

Сучасна назва

Галузі використання

І. питна сода А) кальцій карбонат 1. будівельний матеріал
ІІ. поварена сіль Б) натрій стеарат 2. хлібопекарська справа
ІІІ. вапняк В) натрій гідрогенкарбонат 3. гігієнічний засіб
IV. мило Г) натрій хлорид 4. харчова приправа

13. Установіть послідовність зменшення кислотних властивостей:

А) HCl;

Б) H2SO3;

В) HBr;

Г) H2CO3.

14. Вкажіть послідовність зростання ступенів окиснення атома Карбону в сполуках:

А) CH4;

Б) H2CO3;

В) CO;

Г) CaC2.

15. Вкажіть послідовність стадій добування кальцій карбонату:

А) калій карбонат;

Б) карбон;

В) карбон (IV) оксид.

16. Обчисліть та вкажіть суму всіх коефіцієнтів в реакції: NaOH+CO2     А) 4;

Б) 5;

В) 6;

Г) 7.

17. Вкажіть відповідність між формулами речовин та їх назвами:

Назва

Формула

А) кальцій гідрогенкарбонат 1. K2CO3
Б) поташ 2. Na2CO3
В) питна сода 3. Ca(HCO3)2
Г) натрій карбонат 4. NaHCO3

18. Вкажіть кількість електронів, які приєднує окисник у рівнянні схема якого: C+Al

А) 1;

Б) 2;

В) 4;

Г) 5.

19. Вкажіть які властивості проявляє карбон (ІІ) оксид в реакції з цинк оксидом?

А) окиснювальні;

Б) відновні;

В) окисно-відновні.

20. Обчисліть та вкажіть об’єм карбон (IV) оксиду що поглинається 160г натрій гідроксиду:

А) 52,6 л;

Б) 44.8 л;

В) 37,6 л.

21. Вкажіть послідовність стадій добування силікатної кислоти:

А) натрій силікат; Б) силіцій; В) силіцій (IV) оксид.

22. Узгодьте реагенти та продукти реакції:

А) K2SiO3+H2SO4 1. Hg+CO
Б) ZnO+SiO2 2. Cu+CO2
В) HgO+C 3. ZnSiO3
Г) CuO+CO 4. H2SiO3+K2SO4

23. Вкажіть кількість електронів, що приймає або віддає атом Карбону у даній схемі: С-4       С+4

А) +8;

Б) -8;

В) -4;

Г) +4.

24. Який обєм карбон (IV) оксиду виділиться в результаті прожарювання вапняку масою 400г, масова частка домішок в якому становить 15%?

А) 76 л;

Б) 81 л;

В) 82,5 л;

Г) 93 л.

У завданнях 25-30 відповідь записуйте великими літерами

25. Який обєм газу виділиться при взаємодії 50г розчину з масовою часткою нітратної кислоти 0,63 з 4 г кальцій карбонату:

А) 89,6 л;

Б) 0,896 л;

В) 22,4 л;

Г) 896 л.

26. Вкажіть суму всіх коефіцієнтів у правій частині рівняння схема якого: Р2О5+С        Р+СО

А) 5;

Б) 6;

В) 7;

Г) 8.

27. До розчину, який містить натрій карбонат масою 15,9 г, додали надлишок кальцій броміду. Обчисліть та вкажіть масу осаду, який випав в результаті реакції:

А) 10 г;

Б) 12 г;

В) 15 г;

Г) 19 г.

28. Вкажіть суму всіх коефіцієнтів у рівнянні реакції термічного розкладу кальцій гідрогенкарбонату:

А) 2;

Б) 4;

В) 6;

Г) 8.

29. При спалюванні 9 г невизначеної кислоти було отримано 4,48 л вуглекислого газу та 1,8 г води. Обчисліть та вкажіть кількість речовини лугу, що знадобиться для повної нейтралізації 27 г цієї кислоти.

А) 6;

Б) 16;

В) 0,6;

Г) 0,9.

30. Обчисліть об’єм (н.у.) карбон (IV) оксиду, який утворюється внаслідок взаємодії крейди масою 500 г, з масовою часткою кальцій карбонату 80%, із сульфатною кислотою:

А) 89,6 л;

Б) 90 л;

В) 95 л;

Г) 99 л.

 

Тема. Карбон і Силіцій їх місце в Періодичній системі. Хімічні властивості. Карбон оксиди та силіцій оксид. Карбонатна кислота і карбонати. Якісна реакція на карбонат-йони.

Варіант ІІ

Х

 

У завданнях 1-9 правильну відповідь позначте тільки так

 

1. Вирізніть спільну властивість в будові атомів Карбону і Силіцію:

А) кількість енергетичних рівнів;

Б) кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні;

В) радіус атома.

2. Вкажіть речовини з яких утворюється силікатна кислота:

А) вода та SiO2;

Б) кальцій хлорид та Na2SiO3;

В) хлоридна кислота та Na2SiO3;

Г) луг та SiO2.

3. Вкажіть реакцію внаслідок якої можна добути карбон (IV) оксид:

А) Na2SO4+BaCl2

Б) NaCO3+HCl

В) Na2Cl3+Ca(NO3)2

Г) (NH4)2CO3+Ca(NO3)2

4. Вкажіть кількість електронів на 2р- підрівні атома Карбону:

А) 4;

Б) 2;

В) 6;

Г) 1.

5. Вкажіть кількість вільних 3-р-орбіталей у атома Силіцію:

А) 0;

Б) 1;

В) 2;

Г) 3.

6. Обчисліть та вкажіть масову частку Карбону в карбонатній кислоті:

А) 10;

Б) 20;

В) 30;

Г) 40.

7. Вкажіть ступені окиснення Силіцію:

А) -2;

Б) +2;

В) -4;

Г) +4;

Д) +6.

8. Вкажіть стан, в якому вуглець проявляє найкращу адсорбційну здатність:

А) графіт;

Б) кам’яне вугілля;

В) алмаз;

Г) деревне вугілля.

9. Вкажіть продукт реакції СО22О

А) СО;

Б) О2;

В) Н2СО3;

Г) Н2.

 

У завданнях 10-24 відповідь записуйте цифрами або великими літерами

10. Обчисліть та вкажіть число молекул, що містяться в 5,6 л вуглекислого газу:

А) 7,6*1022;

Б) 1,5*1023;

В) 6,02*1023;

Г) 3,01*1023.

11. Вкажіть відносну атомну масу металу, якщо при розкладі 12,5 г карбонату двовалентного металу виділився карбон (IV) оксид об’ємом 2,8 л?

А) 24;

Б) 40;

В) 56;

Г) 65.

12. Узгодьте реагенти та продукти реакції:

А) Са+С 1. Cu+CO
Б) С+CuO 2. SiO2
В) Si+Fe2O3 3. CaC2
Г) Si+O2 4. Fe+SiO2

13. Встановіть відповідність між формулами речовин та їх назвами:

Формула речовин

Назви

А) Н2СО3 1. плюмбум силікат
Б) СаС2 2. карбонатна кислота
В) РbSiO3 3. чадний газ
Г) СО 4. кальцій карбід

14. Вкажіть, якій кількості речовини відповідають 11,2 л (н.у.) 22 г карбон (IV) оксиду?

А) 5 моль;

Б) 2,5 моль;

В) 0,5 моль;

Г) 0,25 моль.

15. Вкажіть число відданих електронів в схемі реакції: Si+O2

А) 2;

Б) 3;

В) 4;

Г) 5.

16. Встановіть відповідність:

А) Mr(H2CO3) 1) 84
Б) Mr (NaHCO3) 2) 116
В) Mr (CO2) 3) 62
Г) Mr (CaSiO3) 4) 44

17. Встановіть відповідність:

Сполука

Ступінь окиснення Карбону та Силіцію

1. SiH4 А) +2
2. KHCO3 Б) +4
3. Na2SiO3 В) +4
4. CO Г) -4

18. Вкажіть послідовність стадій добування калій карбонату:

А) карбон (IV) оксид;

Б) барій хлорид;

В) барій карбонат.

19. Встановіть послідовність збільшення електронегативності атомів елементів:

А) Mg;

Б) Zn;

В) F;

Г) C.

20. Установіть послідовність зростання кількості неспарених електронів у атомів елементів у стабільному стані.

А) С;

Б) Al;

В) P;

Г) Be.

21. Установіть відповідність між кислотами та їх властивостями:

А) H2SO4 1. нестійка речовина, у розчині слабі кислотні властивості
Б) H2S 2. жовтувата рідина, погано розчинна у воді
В) H2CO3 3. в’язка рідина, сильний окисник
  4. літка рідина, водний розчин має неприємний запах

22. Вкажіть, як обчистити яйце не розбиваючи його. Напишіть рівняння реакції, вкажіть суму коефіцієнтів у правій частині рівняння:

А) 2;

Б) 3;

В) 4;

Г) 5.

23. Який обєм карбон (IV) оксиду можна отримати прожарюванням вапняку масою 250 кг, масова частка домішок в якому 20%.

А) 44,8 л;

Б) 67,2 л;

В) 74 л;

Г) 91 л.

24. Обчисліть та вкажіть відносну густину вуглекислого газу за азотом?

А) 2;

Б) 3,1;

В) 4;

Г) 5.

 

У завданнях 25-30 відповідь записуйте великими літерами

25. Обчисліть та вкажіть суму усіх коефіцієнтів у рівнянні реакції, схема якого: Si+HNO3+HF          H2SiF6+NO+H2O:

А) 18;

Б) 26;

В) 34;

Г) 40.

26. Який обєм карбон (IV) оксиду можна добути під час дії хлоридної кислоти на мармур масою 200 кг, що містить 15% домішок, якщо практичний вихід СО2 складає 90%:

А) 12 л;

Б) 22,4 л;

В) 34.2 л;

Г) 46 л.

27. У реакційній системі FeO3 (тв) + 3CO (г) = 2Fe (тв) + 3СО2 (газ) було підвищено тиск у 2 рази. Обчисліть та вкажіть, у скільки разів зросте швидкість реакції після підвищення тиску:

А) 4;

Б) 6;

В) 8;

Г) 10.

28. Вуглекислий газ, добутий у результаті повного згоряння вугілля, маса карбону в якому дорівнює 2,4 г, пропустили крізь розчин масою 40г з масовою часткою натрій гідроксиду 20%. Обчислити масу утвореної солі.

А) 168 г;

Б) 16,8 г;

В) 1,68 г;

Г) 26,8 г.

29. Обчисліть та вкажіть суму всіх коефіцієнтів у рівнянні реакції горіння вуглецю в надлишку кисню:

А) 2;

Б) 4;

В) 6;

Г) 8.

30. Який об’єм карбон (IV) оксиду виділиться при взаємодії силіцій (IV) оксиду кількістю речовини 1 моль і 20 г крейди з масовою часткою карбонату 20%.

А) 0,896 л;

Б) 8,96 л;

В) 89,6 л;

Г) 896 л.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Тести з хімії по темі Карбон і Силіцій їх місце в Періодичній (27.9 KiB, Завантажень: 20)

завантаження...
WordPress: 22.95MB | MySQL:26 | 0,750sec