Тести з хімії по темі: Хімія в житті суспільства

Тести з хімії по темі: Хімія в житті суспільства

Завдання 1-9 мають по  чотири  варіатни відповідей. У кожному завданні лише ОДНА ПРАВИЛЬНА  відповідь. Оберіть правильну відповідь  позначте її  бланку відповідей згідно з інструкцією.

  1. Згадайте, як називають період у хімії, який характеризується  спробами поставити  хімію  на  службу   медицини, називають:

А)біохімією       б)ятрохімією        в)фізхімією       г)геохімією

2.  Зазначте  як називають  речовини, які використовують  для виготовлення

будь-якого  фізичного тіла

а) каучуки           б)полімерами       в)матеріалами    г) фторопластами

3.   Згадайте  на використання  якої енергії заснована геліоенергетика

А)Сонця             б)підзімного  тепла     в)вітру      г)хімічних реакцій

4.   Впізнайте як називається наука  про  взаємодію  організмів  між  собою

та  довкіллям

А)хімією            б) біологією         в)біоорганікою     г) екологією

5.   Згадайте, композити – це матеріали

А) що утворені  з органічних полімерів

Б) утворені на основі кераміки

В) газуваті наповнювачі

Г) скадаються  з матриці та наповнювачі

6.   Згадайте як називається  сировина з якої  добувають  метали

А) нерудною      б) металічною      в)енергетичною     г)рудною

7.   Зазначте чим пояснюється мийна  дія ПАР

А) розчиняться у воді

Б)  зменшувати  твердість  води

В)  відбілювати  тканини

Г) з’єднувати  з водою  часточки бруду та жиру, попередньо

Розчиняються у них

  1. Вкажіть до чого відносяться пластмаси, хімічні волокна та полімер-

Ні покриття

А)неметалічні матеріали

Б) металічні матеріали

В) керамічні  матеріали

Г) деревних конструкцій

9.   Зазначте яке місце посідає хімія  серед наук  про  природу

А) фізикою  та біологією

Б) історією  та математикою

В) біологією  та геологією

Г) є єдиною природничою наукою

Завдання  10-13 мають на  меті встановлення відповідності. До кожного  стовбчика, позначеного цифрами,  доберіть відповідник, позначений  буквою, і впишіть їх в бланк

  1. Встановіть відповідність  між  фракціями  перегонки  нафти та

їх  використанням

1. Бензин            а) пальне для тракторів та реактивних двигунів

2. Лігроїн           б) виготовляють  мастила різних  видів

3.   Гас                  в) моторне та автомобільне паливо

4.   Мазут             г) розчинник  в лакофарбній промисловості

10. Встановіть відповідність  між природними джерелами  вуглеводнів  та

продуктами  її переробки

1. Природний газ          а) газолін

2. Кам’яне вугілля        б) газойль

3. Нафта                        в) амоніак

4. Супутні гази             г) метан

11.  Встановіть послідовність  між

В завданнях  14-17 розташуйте варіанти дій  у правельній послідовності. Запишіть букви, якими  позначені дії попорядку, у  бланк

14.  Встановіть послідовність

А) наука про

Б) між собою

В) Екологія – це

Г)  відношення організмів

Д) та з довкіллям

15. Встановіть  послідовність

А) виробництві,

Б) називаються сировиною.

В) Природні матеріали,

Г) що використовують у

Д) промислових продуктів,

16.  Встановіть послідовність

А)  називаються матеріалами.

Б)  Речовини,

В)  виготовлення будь-якого

Г)  фізичного тіла,

Д)  що використовуються для

17.  Встановіть послідовність

А) властивостей  речовин,

Б) хімічних процесів і хімічних методів

В) Хімізація – це використання

Г) і передусім у сфері матеріального виробництва

Д) аналізу в практичній діяльності людини,

Завдання 18-30 передбачають певні обчислення і мають чотири варіанти відповідей. Оберіть одну правильну відповідь та позначте їх у бланку відповідей  .

  1. Для проведення місцевої анестезії при хірургічній операції

необхідно  виготовити 5,6 л газоподібного  хлоретану. Яку кількість

речовини етилену  слід взяти  для цього

а) 0,65 моль      б) 4 моль     в)0,25 моль       г) 5 моль

19.    Обчисліть  суму коефіцієнтів лівої частини  рівняння добування

Аміаку за схемою N2 + H2       NH3

А) 5                 б) 4                  в) 3                   г) 2

20.    Доповніть   рівняння  реакції  С6Н12О6       С2Н5ОН   +  2СО2

А) 2                 б) 3                   в)4                    г)5

21.      Розрахуйте  скільки руди  необхідно  для виділення 1 т Мангану

З піролюзиту, що містить 43 % мангану.

А) 2,32 т               б) 23 т            в) 0,23 т          г) 2 т

22.       Розрахувати об’єм  аміаку, що виділяється  в  результаті  взаємодії

1 моль амоній  хлориду  з  надлишком кальцій гідроксиду

А) 44,8 л              б) 67,2 л          в) 22,4 л         г) 224 л

23.       Зазначте масу  морської  води  яку необхідно  переробити для

вилучення з неї 500 г натрій хлориду, якщо його  вміст у морській

воді становить 12 %

а) 416 г              б) 4166г          в) 345г              г) 276 г

24.     Зазначте  масову  частку вуглецю  в антрациті  якщо 10 г антрациту

С                палили у кисні з утворенням  карбон (ІV) оксиду  об’ємом 18 л

А) 96,43%         б) 50%             в) 78%             г) 49%

25.     Розрахувати  яку  масу  негашеного вапна, яке  можна добути

випалюванням вапняку  масою  375 кг,  якщо масова частка

домішок  у ньому 20%

а) 16 кг              б) 168 кг           в) 16,86 кг        г) 876кг

26.    Розрахуйте  масу етилового спирту, необхідну  для добування

етилового естеру  оцтової кислоти масою 35,2 г,  якщо  вихід

продукту  становить 80% від теоретично можливого

а) 24 г              б) 23г                в) 22г               г) 21г

27.    Обчисліть масу глюкози  яку можна добути з картоплі масою 1620 кг

(вихід продукту дорівнює 75%) . Масова частка крохмалю в картоплі

складає 20%.

А) 54 кг             б)470 кг           в) 270 кг         г) 320 кг

28.     Доповнити рівняння реакції   С2Н4  + Н2О  P,t,кат

А) С2Н5ОН        б) С2Н6            в) С3Н7ОН       г) С3Н8

29.     Розрахувати скільки грамів кальцій карбіду потрібно для одержання

4,48 л    ацетилену (н.у.), якщо  об’ємна  частка виходу ацетилену

складає 80%  від теоретично можливого

а) 5,6 л                 б) 16г                в) 32 г               г) 12,8 г

30.     Визначіть  який об’єм етилену можна добути при дегідруванні етану

що міститься в 2240 м3  супутних нафтових  газів з масовою

часткою  20%

а) 224 м3             б)448 м3           в) 44,8м3           г) 22,4 м3

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Тести з хімії по темі Хімія в житті суспільства (19.7 KiB, Завантажень: 20)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,326sec