Тести з хімії по темі: Ароматичні вуглеводні

Тести з хімії по темі: Ароматичні   вуглеводні

 Варіант 1.

Завдання 1-9 мають по  чотири  варіатни відповідей. У кожному завданні лише ОДНА ПРАВИЛЬНА  відповідь. Оберіть правильну відповідь  позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією

  1. Згадайте  хімічну  формулу бензену

А) С6Н14                 б) С6Н6                  в)С6Н12                   г) С6Н10

2.   Зазначте  характерні реакції для ароматичних  вуглеводнів:

А) заміщення     б)приєднання    б)заміщення і приєднання  г)окиснення

3.   Вкажіть з  чого  добувають  бензен

А) бутану         б)етилену         в)метану         г)циклогексану

4.   Вирізніть формулу дибромбензену:

А) С6Н4Вr2       б) С6Н6Вr2        в)С6Н12Вr2      г) С6Н5Вr

        5.   Згадайте  назву   речовини   С6Н5Вr

А) метилбензен       б)бромбензен   в) хлорбензен   г)хлоргексан

6.   Зазначте назву групу атомів С6Н5*

А) феніл         б) вініл             в) метил          г)етил

7.    Згадайте  вид хімічного зв’язку  в молекулі бензену

А) δ- зв’язки     б) ароматичні зв’язки    в)П-зв’язок    г) δ- і П-зв’язок

8.    Вкажіть загальну формулу  ароматичних вуглеводнів

А) СnН2n+2         б) СnН2n-2         в)CnH2n             г) CnH2n-6

9.  Згадайте назву речовини  С6Н5NO2

А) нітробензен      б)хлорбензен      в)бромбензен      г)толуол

Завдання  10-13 мають на  меті встановлення відповідності. До кожного  стовбчика, позначеного цифрами,  доберіть відповідник, позначений  буквою, і впишіть їх в бланк

10.   Встановіть відповідність  між класами вуглеводнів та їх представника-

ми

1. насичені вуглеводні                 а) С2Н2

                          2. ароматичні  вуглеводні            б) С2Н6

3. етенові  вуглеводні                   в) С6Н6

4. етинові  вуглеводні                  г) С2 Н4

       11.   Встановіть відповідність  між молекулярними  формулами  та

назвами  речовин

1. С6 Н5СІ                                           а) дихлорбензен

2.  С6Н4СІ2                               б) бензен

3.  С6Н3СІ3                               в) хлорбензен

4.  С6Н6                                     г) трихлорбензен

12.    Встановіть відповідність  між групами атомав та назвами

1.  NO2 –                                  а) гомологічна  різниця

2.  СН3–                                   б) нітрогрупа

3.  СН2 –                                  в) метильна група

4.  С6Н5–                                  г) фенільна група

13.    Встановіть відповідність між сполуками та зв’язками між атомами

Карбону  в їх  ланцюгу

1. алкани                                 а) подвійний

2. алкіни                                 б) ароматичний зв’язок

3. алкени                                 в) одинарний

4. бензен                                 г)  потрійний

В завданнях  14-17 розташуйте варіанти дій  у правельній послідовності. Запишіть букви, якими  позначені дії попорядку, у  бланк

14.    Встановіть послідовність

А) називають реакції

Б) органічних речовин

В) Алкілуванням

Г) алкільних радикалів

Д) введення в молекули

15.    Встановіть послідовність

А) суміш

Б) нітратної та

В) Нітруючою сумішю

Г) називають

Д) сульфатної кислоти

16.   Встановіть послідовність

А) у бензені

Б)  ароматичним

В) та його гомологах

Г) часто називають

Д) Хімічний зв’язок

17.   Встановіть послідовність

А) органічних речовин

Б)  Реакція приєднання

В)  називають

Г)  реакцією  гідрування

Д)  водню до

Завдання 18-30 передбачають певні обчислення і мають чотири варіанти відповідей. Оберіть правильну відповідь та позначте їх у бланку відповідей

18.   Визначіть практичний вихід коли  з  13,44 л ацетилену  добули

12 г бензену (н.у.)

А) 15,6 г              б) 77%              в) 156г           г) 23%

19.    Розрахувати який  об’єм  хлору  траба  витратити , щоб добути

225 г хлорбензену

А) 44,8л                б) 22,4 л          в) 11,2 л          г) 67,2 л

20.    Визначити який об’єм  карбон (ІV) оксиду  утворюється  при

горінні  160 г бензену

а) 46л                    б) 275,7 л           в) 22,4л          г) 27,57л

21.     Вкажіть суму  коефіцієнтів  в правій частині  рівняння  горіння

бензену

а) 16                   б)17                  в)18                     г)19

22.     Визначіть молекулярну формулу  речовини  масові частки  в  якій

Карбону і Гідрогену  відповідно  92,8%  та 7,7%. Густина його

пари за воднем  – 39

а) С2Н2                б) С6Н6                 в) С8Н16               г)С8Н14

23.     Доповніть  рівняння  реакції  С6Н6 + ?          С6Н6СІ6

А) 3СІ2               б) 2СІ2               в) СІ2                  г) 2СІ

24.     Розрахувати  густину   ацетилену  за  воднем

А) 11                   б) 12                в) 13                    г) 14

25.     Визначте  масу  бромбензену яку можна  добути із суміші  64 г

Брому  і  15,6 г бензену  за наявністю  каталізатора  FeBr3

А) 31,4г             б) 3,14г              в) 314г                 г) 0,314г

26.     Розрахувати  масу  бензену  в грамах  потрібну  для  добування  246 г

Нітробензену, якщо  масова частка  його виходу  становить 92%

А) 17г                б)170 г              в) 1,7 г                 г) 0,17г

27.     Вкажіть велечину кута, що утворюють  атоми Карбону  у  молекулі

Бензену

А) 1800               б) 900                в) 1200                 г) 1

28.        Зазначте суму  всіх коефіцієнтів в рівнянні взаємодії  бензену

З бромом  при наявності  каталізатора

А) 4                     б) 3                    в) 2                      г) 1

29.      Обчисліть масу  бензену, яку можна   отримати  з ацетилену,що

виділиться  при дії води  на 42,8г  кальцій  карбіду, масова частка

домішок  в  якому  18,4%.  Вихід  бензену   становить  95%  від

теоретичного

а) 131,9г               б)13,19 г           в) 1,319г             г) 0,131г

30.       Доповнити  рівняння реакції

А) 17                   б) 12                   в) 15                    г) 6

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,340sec