Тести з хімії по темі: Ароматичні вуглеводні

Тести з хімії по темі: Ароматичні вуглеводні

Варіант 2

Завдання 1-9 мають  по чотири  варіанти  відповідей. У кожному  завданні  лише ОДНА ПРАВИЛЬНА відповідь. Оберіть правильну відповідь  та позначте  її у бланку  відповідей згідно інструкції.

  1. Вкажіть загальну формулу вуглеводнів ряду бензену:

а) СnH2n+2          б) СnH2n                в) СnH2n-2              г) СnH2n-6

2. Вкажіть структурну формулу бензену

а)                    б)                         в)                         г)

 

 

3. Вкажіть структурну формулу бромбензену

а) С6H5Br        б) С6H6Br2            в) С6H12Br2                    г) С6H4Br2

4. Вкажіть назву речовини                 С6H4Cl2

а) хлорбензен   б) дихлорбензен   в) трихлорбензен   г)метилбензен

5. Згадайте вченого, що запропонував зображати структурну формулу бензину у вигляді шестигранного циклу з трьома подвійними зв’язками:

а) Кекуле      б) Кулон        в) Ломоносов      г)Бутлеров

6. згадайте як горить бензен

а) горить майже безбарвним полум’ям;

б) горить світлим полум’ям;

в) горить кіптявим полум’ям;

г) горить зеленим полум’ям.

7. Вкажіть продукт взаємодії бензену з нітратною кислотою

а) хлорбензен  б) нітробензен       в) бромбензен     г) метилбензен

8. Вкажіть гібридизацію атомів Карбону в молекулі бензину

а) sp2–                 б) sp-                   в) sp3–                  г) s-

9. Згадайте формулу молекули бензену

а) циклічна         б) плоска   в) плоска циклічна    г) лінійна

Завдання  10-13 мають  на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного  цифрою, доберіть відповідник, позначені буквою

10. Встановіть відповідність між вуглеводнями та їх загальними формулами:

1) арени                            а) CnH2n+2

2) алкани                           б) CnH2n

3) алкени                           в) CnH2n-6

4) алкіни                           г) CnH2n-2

11. Встановіть відповідність між вуглеводнями та валентними кутами в їх молекулах

1) алкани                           а) 1800

2) циклоалкани                 б) 1200

3) алкіни                           в) 1090 281

4) арени                            г) 600 900

 

 

 

 

12. Встановіть відповідність між молекулярними формулами та назвами речовин:

1) C6H5Cl                           а) нітробензен

2) C6H5Br                          б) метилбензен

3) C6H5NO2                                       в) хлорбензен

4) C6H5CH3                        г) бромбензен

13. Встановіть відповідність між вихідними речовинами та продуктами реакції:

1) C6H6 + Cl2  Fe                           а) C6H5+ NO2 + H2O

2) C6H6 + HNO3                          б) C6H5+ Cl + HCl

3) C6H6 + 3Cl2                                      в) C6H5+ Br + HBr

4) C6H6 + Br2                                                   г) C6H6Cl6

У завданнях  14-17 розташуйте  варіанти  дій  у правильній  послідовнослі. Запишіть  буквами, якими  позначені  дії, у бланку.

14. Встановіть послідовність:

а) у бензені

б) часто називають

в) Хімічний зв’язок

г) ароматичним

д) і його гомологах

15. Встановіть послідовність:

а) в молекулі бензену

б) Група NO2,

в) атом водню

г) називається нітрогрупою

д) що заміщує

16. Встановіть послідовність

а) називають реакціями

б) водню до

в) гідрування

г) Реакції приєднання

д) органічних речовин

17. Встановіть послідовність

а) бензольне кільце

б) Сполуки Карбону з Гідрогеном,

в) ароматичних вуглеводнів

г) належать до

д) в молекулах яких є

Запитання 18-30 мають певні обчислення. Зробіть їх  і виберіть одну правильну відповідь.

18. Вкажіть суму коефіцієнтів в рівнянні горіння бензену

а) 35                 б) 17                             в) 18                    г) 37

19. Розрахувати який об’єм хлору (н. д.) потрібний для добування 450 г. хлорбензену з бензену

а) 22,4 л            б) 67,2 л              в) 89,6 л              г) 44,8 л

 

20. Розрахувати який кисню (н. д.)  потрібний  для спалювання 0,5 моль бензену:

А) 84 л             б) 42 л                  в) 44,8 л                 г) 5,6 л

21.  Розрахувати  скільки бензену можна теоретично добути з 134,4 л ацетилену

А) 1 моль          б) 2 моль             в) 78 г                   г) 156г

22.  Віднайти масову  частку  виходу бензену якщо із   ацетилену об’ємом  25 л  одержано 16 г бензену

А) 100%             б) 55%                 в) 92%                 г) 85%

23.   Доповнити рівняння реакції  2 С6Н6 + ? О2        12СО2 +  6Н2О

А) 17                  б)7                       в) 15                    г) 30

24.Вказати який  об’єм  бензену  (густина 0,8 г/см3) утвориться  із  ацетилену  об’ємом  речовини  33,6 л (н.у.)

А)39г                       б)22,4л                 в)48,75 мл               г)0,5 моль

25Вкажіть скільки  бензену  вступає  в  реакцію  з  бромом, якщо утворюється  140 г бромбензену  (вихід становить  89,2 % від теоретичного)

А)78                          б)156г                   в) 39г                        г) 69,57г

26.  Розрахувати  масу нітробензену  яку  можна  добути  з  бензену  масою  234г  і  розчину  нітратної  кислоти  масою 200 г  з  масовою  часткою  кислоти  63%, якщо  практичний  вихід  нітробензену  становить  94%

А)246г                        б)231,24г              в) 189г                     г)390 г

27.  Доповнити рівняння  реакції  С6Н6+  ?         С6Н52  +  Н2О

А)NaNO3                  б)  NH3                   в) HNO3                  г )HNO2

28.   Визначте  масову  частку  (%)  виходу  циклогексану,  що утворюються  при  гідруванні  7,8 г бензену  воднем 3,36 л до циклогексану  при  нагріванні  за  наявності  каталізатора

А) 30%                         б) 50%                   в) 60%                     г) 90%

29. Доповнити рівняння реакції  С6Н6  +  ?        С6Н6СІ6

А) СІ2                          б) 2СІ2                    в) 3СІ2                     г) 4СІ2

30  Розрахуйте  масу  бензену, яку  можна  отримати  з  ацетилену, що  виділиться  при  дії  води  на  21,4г  кальцій  карбіду, масова частка  домішок  в  якому  9,2%.  Вихід  бензену  становить 94%  від теоретичного

А) 7,41г                        б) 14,8г                  в)5,8 г                      г) 8,7 г

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Тести з хімії по темі Ароматичні вуглеводні (19.6 KiB, Завантажень: 31)

завантаження...
WordPress: 22.94MB | MySQL:26 | 0,512sec