Тести з біології по темі Ядро

Тести з біології по темі  Ядро.

 Рівень А. Завдання 1-9 мають по два, три або чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише одна правильна відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок на бланку, їх реєструватимуть як помилки.

 

1.   Визначте клітини, які не мають ядра:

А   еритроцити ссавців;

Б   клітини печінки;

В   клітини м’язової тканини;

Г   інфузорія туфелька.

2.   Визначте багатоядерні клітини:

А   еритроцити ссавців;

Б   клітини печінки;

В   клітини посмугованої м’язової тканини;

Г    А, Б.

3.   Визначте у яких клітин розміри ядра найбільші:

А   яйцеклітина земноводних;

Б    водорості;

В   одноклітинні тварини;

Г   А, Б.

4.   Визначте типи ядер, які забезпечують зберігання та передачу спадкової інформації:

А   вегетативні;

Б   генеративні;

В   ядерця;

Г   А, Б, В.

5.   Визначте типи ядер, які регулюють біосинтез білків:

А   вегетативні;

Б   генеративні;

В   ядерця;

Г   А, Б, В.

6.   Визначте, як називається внутрішнє середовище ядра:

А   кристи;

Б   матрикс;

В   оболонка;

Г   простір.

7.   Визначте, скільки мембран входить до будови ядерної оболонки:

А   одна;

Б   дві;

В   три;

Г   чотири.

8.   Визначте, в якому хромосомному наборі всі хромосоми відрізняються одна від одної:

А   гоплоїдному;

Б   диплоїдному;

В   поліплоїдному;

Г   А, В.

9.   визначте, чим хромосома поділяється на двоє плечей:

А   хроматин;

Б   ядерний матрикс;

В   первинна перетяжка;

Вторинна перетяжка.

 

Рівень Б.  Завдання 10-24 мають на меті встановлення відповідності, послідовності та містять завдання з відкритою відповіддю. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок на бланку, їх реєструватимуть як помилки.

 

 

10.   Створіть відповідність між термінами та їх визначенням:

А   ядерний сік 1   сукупність ознак хромосомного набору А  
Б   ядерце 2   ниткоподібні структури ядра, утворені з білків та нуклеїнових кислот Б  
В   хроматин 3   щільне тільце, що становить собою комплекс РНК В  
Г   каріотип 4   сік, що нагадує цитоплазму. Г  

 

11.   Створіть відповідність між твердженнями та цифрами на малюнку:

 

 

А   вторинна перетяжка

 

Б   первинна перетяжка

 

В   хроматиди

 

Г   центромера

 

 

 

 

 

 

 

 

А

 

 
Б

 

 
В

 

 
Г  

 

 

12.   Створіть відповідність між термінами та їх визначенням:

 

А   хромосоми 1   структури ядра, які несуть гени А  
Б   хроматиди 2   структури, з яких складається хромосома Б  
В   центромера 3   особливі отвори, навколо яких зовнішня мембрана сполучається з внутрішньою В  
Г   ядерні пори 4   пластинчастий утвір у вигляді диска Г  

 

13.   Створіть відповідність між термінами та їх визначенням:

 

А   гомологічні хромосоми 1   нестатеві хромосоми А  
Б   не гомологічні хромосоми 2   статеві хромосоми Б  
В   гетерохромосоми 3   хромосоми, що належать до однієї пари В  
Г   аутосоми 4   хромосоми, що належать до різних пар Г  

 

14.   Створіть відповідність між хромосомними наборами:

 

А   гаплоїдний 1   4п А  
Б   диплоїдний 2   1п Б  
В   триплоїдний 3   3п В  
Г   тетраплоїдний 4   2п Г  

 

15.   Визначте з чого складається ядерний матрикс:

А   ядерний сік;

Б   ядерця;

В   нитки хроматину;

Г   хроматид.

16.   Визначте складові будови ядерця:

А   комплекс РНК з білками;

Б   внутрішньоядерцевий хроматин;

В   попередники рибосом;

Г   ядерні пори.

17.   Визначте, що приєднується до центромер під час поділу клітини:

А   рибосоми;

Б   ДНК;

В   нитки веретена поділу;

Г   РНК.

18.   Визначте, який утвір  хромосоми відповідає за утворення ядерець:

А   первинна претяжка;

Б   вторинна претяжка;

В   хроматини;

Г   центром ера.

19.   Визначте хромосоми, центромери яких поділяють їх на дві неоднакові частини:

А   вторинні;

Б   первинні;

В   нерівноплічні;

Г   рівноплічні.

20.   Визначте функції ядра:

А   захисна;

Б   збереження спадкової інформації;

В   формування рибосом;

Г   синтез ліпідів.

21.   Визначте, скільки хромосом у нестатевих клітинах мухи дрозофіли:

А   шість;

Б   сім;

В   вісім;

Г   дев’ять.

22.   Визначте, внаслідок чого може змінюватись каріотип виду:

А   при народженні нової особини;

Б   унаслідок мутацій;

В   під час смерті;

Г   А, Б.

23.   Визначте структури, які сполучають між собою ядерця, нитки хроматину, ядерні пори:

А   мікроскопічні білкові нитки:

Б   хроматин;

В   ядерний матрикс;

Г   ДНК.

24.   Визначте, що формується з хроматину під час поділу клітини:

А   дочірні клітини;

Б   хромосоми;

В   центромера;

Г   А, Б.

25.   Створіть відповідність між компонентами та місцем їх розміщення в структурах ядра:

 

А   ДНК 1   хромосоми А  
Б   ядерця 2   ядерний сік Б  
В   ядерні пори 3   оболонка В  
Г   РНК 4   ядерце Г  

 

Рівень В. Завдання 25 – 30 містять по чотири варіанти відповідей і мають на меті встановлення відповідності, послідовності та містять завдання з відкритою відповіддю.

Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок на бланку, їх реєструватимуть як помилки.

 

26.  Створіть відповідність між твердженнями та цифрами на малюнку:

 

А   зовнішня мембрана

Б   внутрішня мембрана

В   пора

Г   ядерна оболонка

 

 

 

 


    4

   

 

27.   Доповніть незакінчене речення: З яйцеклітини жаби видалили ядро і замість нього пересадили ядро із заплідненої яйцеклітини тритона, в наслідок чого розвинувся зародок…

А   тритона;

Б   жаби;

В   невідомої тварини;

Г   гібрида.

28.   Доповніть незакінчене речення:  Між ядерними мембранами є простір завширшки…

А   від 1 до 20 нм;

Б   від 20 до 60 нм;

В   від 60 до 80 нм;

Г   від 80 до 100 нм.

29.   Визначте, як називають напрям  сисТести з біології по темі тики, що вивчає дослідження каріотипу для розпізнавання близьких за будовою видів:

А   каріосисТести з біології по темі тика;

Б   генетика;

В   загальна біологія;

Г   біохімія.

30.   Доповніть незакінчене речення:  Під час поділу клітини ядерця…

А   зникають;

Б   відновлюються;

В  подвоюються;

Г   Б, В.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Тести з біології по темі Ядро (64.2 KiB, Завантажень: 16)

завантаження...
WordPress: 22.99MB | MySQL:26 | 0,666sec