Тести з біології по темі Видатні вчені – біологи .Методи біологічних досліджень

Тести з біології по темі  Видатні вчені – біологи .Методи біологічних досліджень.

Рівні організації живої матерії.

Рівень А . Завдання 1-9 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише одна правильна відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей  згідно з інструкцією. Не робіть  інших позначок на бланку  їх реєструватимуть як помилки

 

1  Визначте , що є предметом вивчення біології як науки:

А живі організми;

Б неживі об’єкти природи;

В тваринні організми;

Г рослинні організми.

2  Визначте у якому році вперше запропоновано термін «біологія»:

А 1909 рік;

Б 1802 рік;

В 18057 рік;

Г 1904 рік.

3  Вкажіть ким було запропоновано термін «біологія»:

А Аристотель;

Б К. Ліней;

В Ж.-Б. Ламарк;

Г Теофраст.

4  Вкажіть, кого з відомих давньогрецьких вчених мислителів називають «батьком ботаніки»:

А Гален;

Б Гіппократ;

В Теофраст ;

Г Аристотель.

5   Вкажіть з яких біогенних елементів складаються усі  живі істоти:

А Оксисен , Нітроген , Карбон , Гідроген;

Б Оксисен , Нітроген , Фосфор, Сульфур;

В Нітроген , Карбон, Кальцій , Магній;

Г Оксисен, Магній, Калій , Кальцій.

6  Вкажіть  найдавніший метод біологічних досліджень :

А порівняльно – описовий;

Б експериментальний;

В моніторинг;

Д статистичний.

7  Вкажіть науку , яка вивчає вимерлі організми:

А мікологія

Б цитологія;

В орнітологія;

Г палеонтологія.

8  Вкажіть науку, яка вивчає закономірності спадкової мінливості

А ботаніка ;

Б генетика ;

В сисТести з біології по темі тика;

Г цитологія.

9  Вкажіть рівень організації живої матерії  зображений на малюнку:

 

А організменний;

Б біосферний;

В клітинний;

Г популяційно – видовий.

 

 

Рівень Б   Завдання 10-24  мають на меті встановлення відповідності , послідовності та містять завдання з відкритою відповіддю

 

10  Встановіть відповідність між наукою і об’єктами її вивчення:

 

А зоологія 1 неклітинні форми життя А  
Б мікробіологія 2 прокаріотичні організми Б  
В вірусологія 3 рослини В  
Г ботаніка 4 тварини Г  

 

 

 

 

 

 

11 Встановіть  відповідність між біологічними науками і тваринами , які їх представляють:

 

А палеонтологія 1 водорості А  
Б альгологія 2 комахи Б  
В ентомологія 3 вимерлі види В  
Г орнітологія 4 птахи Г  

 

 

 

 

 

12 Встановіть відповідність між прізвищем і портретом  вченого біолога

А С.Г. Навашин  ;

Б К . Ліней;

В Аристотель;

А  
Б  
В  
Г  


Г Ж.Б. Ламарк

1                          2                      3                    4

 

 

 

 

13  Встановіть відповідність між біологічними  термінами , та їх

визначеннями:

А) обмін речовин;

Б) моделювання;

В) наукова теорія;

Г) клітина.

 

1 дослідження і демонстрація структур функцій процесів за допомогою

їх імітацій;

2 узагальнення певної системи фактів і закономірностей;

3 елементарна одиниця будови, життєдіяльності, і розвитку живої

матерії;

4 ступінь процесів асиміляції і дисиміляції

 

А  
Б  
В  
Г  

 

 

 

 

 

 

14  Встановіть відповідність у переліку екосистем і рівнях організації до яких вони належать

 

А молекулярний 1  березовий гай А  
Б  клітинний 2  лейкоцит Б  
В  організменний 3  нуклеїнова кислота В  
Г  екосистем ний 4  кіт Г  

 

 

 

 

 

15  Встановіть послідовність в етапах розвитку  живого на Землі:

А утворення складних вуглецевих сполук;

Б складні соціальні чинники , які характеризують суспільство;

В  поява органічних об’єктів;

Г  неорганічний етап у розвитку матерії.

16  Визначте правильну  послідовність  подій розвитку біологічної науки:

А розшифровка генетичного коду людини;

Б накопичення теоретичного матеріалу вченими – мислителями;

В метафізичний світогляд  К. Лінея;

Г  відкриття мікроскопа

17 Встановіть послідовність у розвитку зоології  за прізвищами вчених-зоологів:

А К . Ліней;

Б Аристотель;

В Ж. Кусто;

Г Ч. Дарвін.

18   Встановіть послідовність етапів розвитку матерії на Землі:

А соціальний;

Б неорганічний;

В органічний;

Г екологічного лиха.

19   Встановіть послідовність рівнів організації живої матерії  починаючи від найменшого:

А біоценоз ставка;

Б біосинтез молекули білка;

В кругообіг води ;

Г зграя горобців.

20 Вкажіть , яка наука вивчає риб

А іхтіологія;

Б генетика;

В мікологія ;

Г бактеріологія.

21 Доповніть незакінчене речення: Вимерлі організми досліджує

А іхтіологія;

Б палеонтологія;

В мікологія ;

Г бактеріологія.

22 Доповніть незакінчене речення: статистично – вірогідна закономірність…

А теорія;

Б гіпотеза;

В факт ;

Г закон.

23 Доповніть незакінчене речення: Науково обґрунтоване припущення це…

А теорія;

Б гіпотеза;

В факт ;

Г закон.

24  Вкажіть, метод дослідження  і демонстрування структур , функцій , процесів за допомогою  їх спрощеного відтворення це

А  моніторинг;

Б  експеримент;

В  моделювання ;

Г   закон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівень В   Завдання 25-30 підвищеної складності мають на меті встановлення відповідності , послідовності та містять завдання з відкритою відповіддю.

 

25  Встановіть відповідність між рівнем організації живої матерії і об’єктом:

 

А  організмовий 1  еритроцит А  
Б   популяційно – видовий 2   Амеба Протей Б  
В   клітинний; 3   зграя горобців В  
Г   молекулярний 4   амінокислота Аланін Г  

 

 

 

 

 

 

26  Встановіть відповідність одиницями виміру на клітинному рівні та їх цифровими показниками

 

А мікрометр 1  10-9г

 

А  
Б   дальтон 2  10-6 м Б  
В   нанометр 3  10-12м В  
Г   нанограм 4  одиниця молекулярної маси дорівнює масі атома водню Г  

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Встановіть послідовність використання біологічних методів з розвитком біологічної науки:

А моделювання;

Б опис, спостереження;

В експеримент;

Г порівняння;

28 Встановіть об’єктом вивчення яких наук є клітинний рівень організації живої матерії:

А) альгології;

Б) цитології;

В) сисТести з біології по темі тики;

Г) мікробіології.

29 Встановіть про кого з відомих вчених  біологів іде мова: «… він тричі рятував Францію , вперше – коли  навчив виноградарів і поварів па стерилізувати напої, вдруге – коли виявив причину і вказав метод боротьби з хворобами тутового шовкопряда, і втретє – коли винайшов вакцину проти сибірської виразки »

А   С.Г. Навашин  ;

Б   К . Ліней;

В   Луї Пастер;

Г   Ж.Б. Ламарк

30 Визначте рівень організації , який характеризується біологічним кругообігом речовин і єдиним потоком енергії:

А клітинний  ;

Б  біосферний;

В біоценотичний;

Г організмовий.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Тести з біології по темі Видатні вчені (37.4 KiB, Завантажень: 18)

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 0,320sec