Тести з біології по темі Властивості і функції нуклеїнових кислот

Тести з біології по темі   Властивості і функції нуклеїнових кислот

Рівень А . Завдання 1-9 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише одна правильна відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей  згідно з інструкцією. Не робіть  інших позначок на бланку  їх реєструватимуть як помилки

1  Вкажіть,  нуклеїнові кислоти – високомолекулярні біополімери мономерами яких є::

А нуклеотиди ;

Б амінокислоти;

В моносахариди;

Г кислоти.

2 Вкажіть ,  що є носієм генетичної інформації в організмі:

А жири;

Б білки;

В вуглеводи;

Г нуклеїнові кислоти.

3 Вкажіть, скільки типів нуклеотидів входить до складу молекул ДНК і РНК:

А 1;

Б 2;

В 3;

Г 4.

4  Вкажіть , у якому році Д.Уотсон і Ф Крик запропонували модель просторової структури ДНК :

А 1980 р;

Б 1880р;

В 1953р;

Г 1960 р.
5  Вкажіть , хто встановив правило, згідно якого кількість аденінових залишків у молекулі ДНК дорівнює числу тимідилових , а гуанінових – цитозиновим:

А Д.Уотсон;

Б Ф. Крик;

В Е. Чаргафф;

Г К Лінней.

6 Вкажіть ,  у виконанні яких функцій у клітині бере участь ДНК:

А транспортної;

Б розчинника;

В ферментативної;

Г збереження спадкової інформації.

7  Вкажіть нуклеїнові кислоти входять до складу клітин :

А усіх організмів;

Б тільки тваринних клітин;

В тільки рослинних клітин;

Г тільки людини.

8  Вкажіть , власні нуклеїнові кислоти синтезує:

А тільки рослинний організм;

Б тільки організм тварин;

В усі живі організми мають схожий склад;

Г тільки організм людини

9  Вкажіть у молекулі ДНК відсутній :

А цитозин;

Б урацил;

В аденін;

Г гуанін.

 

Рівень Б   Завдання 10-24  мають на меті встановлення відповідності , послідовності та містять завдання з відкритою відповіддю

 

10  Встановіть відповідність між біополімером і його мономером :

 

А білки 1    нуклеотиди А  
Б нуклеїнові кислоти 2     моносахариди Б  
В вуглеводи 3     амінокислоти В  
Г ліпіди 4     жирні кислоти Г  

 

 

 

 

 

11 Встановіть відповідність  між комплементарними нуклеотидами в молекулі ДНК         :

 

А  аденін 1     цитозин А  
Б  гуанін 2      аденін Б  
В  тимін 3      гуанін В  
Г  цитозин 4      тимін Г  

 

 

 

 

 

12  Встановіть відповідність між комплементарними нуклеотидами в молекулі РНК            :

А  аденін 1     цитозин А  
Б  гуанін 2      аденін Б  
В  урацил 3      гуанін В  
Г  цитозин 4     урацил Г  

 

 

 

 

 

 

 

13.  Встановіть відповідність між терміном і його визначенням :

А  розривання водневих зв’язків 1 комплементарність А  
Б  ділянка молекули ДНК яка несе спадкову інформацію про структуру білка 2  денатурація Б  
В чітка відповідність нуклеотидів 3  ген В  
Г універсальний хімічний акумулятор енергії в клітині 4  АТФ Г  

 

 

14  Встановіть відповідність між видами нуклеїнових кислот і їх функціями:

А  ДНК 1  приєднує амінокислоти і переносить їх до місця синтезу білкової молекули А  
Б інформаційна РНК 2  зберігає спадкову інформацію в організмі і забезпечує її передачу  дочірнім клітинам Б  
В транспортна РНК 3    переносить спадкову інформацію від ДНК до місця синтезу молекули білка В  
Г рибосомна  РНК 4 входить до складу рибосом Г  

 

15 Вкажіть пари комплементарних нуклеотидів  у молекулі РНК:

А А-Т;

Б А -Г;

В А -У;

Г Г -Ц;

16 Вкажіть в процесі реплікації відбувається :

А синтез іРНК;

Б синтез білка;

В подвоєння ДНК;

Г синтез тРНК;

17 Вкажіть , що таке комплементарність :

А здатність нуклеотидів до вибіркової сполуки:А-Т,Г-Ц;

Б порядок розміщення залишків амінокислот у молекулі нуклеїнової кислоти;

В зв’язки , які виникають між нуклеотидами ;

Г структура білка.

18  Встановіть послідовність азотистих основ , яка має утворитися в процесі реплікації молекули ДНК на базі полінуклеотидного ланцюга

АЦТ ТТГ ГАТ ТТТ АЦТ ГТГ:

А ТГА ААЦ ЦТА ААА ТГА ЦАЦ;

Б ТАА ТАА ТАА ТАА ТАА ААА;

В ТАЦ АЦГ ЦТЦ АТГ ГТА ЦЦТ ТГЦ;

Г ГЦЦ ТТА ГТТ ЦГТ ГГА ГАА.

19  Встановіть послідовність азотистих основ , яка має утворитися в процесі реплікації молекули ДНК на базі полінуклеотидного ланцюга

АТТ ЦГГ ГГТ ГЦТ ТАТ ГЦЦ:

А ТГА ААЦ ЦТА ААА ТГА ЦАЦ;

Б ТАА ТАА ТАА ТАА ТАА ААА;

В ТАА ГЦЦ ЦЦА ЦГА АТА ЦГГ

Г ГЦЦ ТТА ГТТ ЦГТ ГГА ГАА.

20   Встановіть послідовність азотистих основ іРНК, яка має утворитися в процесі транскрипції з  молекули ДНК такої будови:

ААТ ТТТ ГАТ ГЦТ ТАТ ГЦЦ:

А ТУА ААЦ ЦУА ААА УГА ЦАЦ;

Б ТАА ТАА ТУА ТАА ТАА ААА;

В ТУА ГЦЦ ЦЦА ЦУА АТА ЦГГ

Г УУА ААА ЦУА ЦГА АУА ЦГГ.

 

21 Вкажіть , що зображено на малюнку:

 

А Будова молекули ДНК  

 

Б Схема будови транспортної РНК
В Будову молекули крохмалю
Г Зображення молекули іРНК

 

22 Встановіть , що зображено на малюнку:

 

А Залишок дизоксирибози 1

 

2

 

3

 

4

 

А

 

 

 

Б

 
Б  Водневий звязок
 

В

 
В  Залишок фосфатної

кислоти

 

Г

 
Г Залишок нітратної основи

 

 

23  Встановіть, про що зашифрована інформація в одному гені :

А  про структуру певного білка;

Б про структуру нуклеїнової кисоти;

В про полісахарид;

Г про ділянку РНК.

24 Доповніть речення «Самоподвоєння молекули ДНК називається»:

А комплементарність;

Б реплікація;

В нуклеотид;

Г розмноження.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівень В   Завдання 25-30 підвищеної складності мають на меті встановлення відповідності , послідовності та містять завдання з відкритою відповіддю.

 

25 Встановіть відповідність :

А   молекула гемоглобіну А  
Б   молекула ДНК Б  
В   транспортна РНК В  
Г  первинна структура білка Г  

 

 

 

 

 

 

 

 

1                        2                                 3                              4

 

26         Встановіть , яким буде другий ланцюжок  молекули ДНК

АГА ЦГГ ГГА АТТ ТТА ГГЦ ЦГТ ГЦТ

А ТУА ААЦ ЦУА ААА УГА ЦАЦ ТТА ГЦЦ;

Б ТАА ТАА ТУА ТАА ТАА ААА ТТА ГЦА;

В ТЦТ ГЦЦ ЦЦТ ТАА ААТ ЦЦГ ГЦТ ЦГА

Г УУА ААА ЦУА ЦГА АУА ЦГГ ЦТГ ГГА.

 

 

27 Встановіть процентний вміст інших нуклеотидів , якщо відомо , що  в молекулі ДНК тимідилові нуклеотиди складають 20% від загальної кількості .

А  
Б  
В  
Г  

А Т-20%, А- 20 %, Ц-30%, Г-30% ;

Б Т-30%, А- 30 %, Ц-20%, Г-20%

В Т-40%, А- 40 %, Ц-10%, Г-10%;

Г Т-10%, А- 10 %, Ц-40%, Г-40%

 

 

28    Встановіть процентний вміст інших нуклеотидів , якщо відомо , що  в молекулі РНК аденінові нуклеотиди складають 16% від загальної кількості .

А А-16%, У- 16 %, Ц-34%, Г-34% ;

А  
Б  
В  
Г  

Б А-16%, Т- 16 %, Ц-34%, Г-34%

В А-34%, У- 34 %, Ц-16%, Г-16% ;

Г А-34%, Т- 34 %, Ц-16%, Г-16%

 

 

 

 

 

 

29 Встановіть скільки  у фрагменті молекули ДНК міститься цитозинових аденінових і тимінових нуклеотидів, якщо відомо що він містить 440 гуанінових нуклеотидів, що становить 22 %  від загальної кількості :

 

А  
Б  
В  
Г  

А А = Т = 560 = 28 %;

Б  А= Т =520 = 35 %;

В А = Т = 510 = 28 %;

Г А = Т = 630 = 28 %;

 

 

30  Встановіть % вміст кожного нуклеотида у фрагменті ДНК. Всіх нуклеотидів 24 з них А-5, Т-5 , Г-7, Ц-7 :

А  
Б  
В  
Г  

А А-20,8%, Т-20,8%, Г-29,2%, Ц-29,2 %;

Б А-20,5%, Т-20,5%, Г-29,5%, Ц-29,5 %;

В А-25%, Т-25%, Г-25%, Ц-25%;

Г А-32%, Т-32%, Г-23%, Ц-23 %;

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Тести з біології по темі Властивості і функції нуклеїнових кислот (81.5 KiB, Завантажень: 27)

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 2,532sec