Тести з біології по темі Розмноження та індивідуальний розвиток організмів. Форми розмноження

Тести з біології по темі   Розмноження та індивідуальний розвиток організмів. Форми розмноження.

Рівень А.

Завдання 1-9 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише одна правильна відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок на бланку, їх реєструватимуть як помилку.

Виберіть одну правильну відповідь.

  1. Визначте, який тип поділу клітин не супроводжується зменшенням набору хромосом:
    А амітоз;             Б мітоз;

В мейоз;              Г овогенез.

2. Згадайте скільки хроматид у хромосом на кінець мітозу:

А одна;                Б дві; В три;        Г чотири.

3. Визначте скільки клітин утворюється в результаті мітозу:

А 1;   А 2;            В 3;            Г 4.

4. Визначте в якій фазі мейозу відбувається кон’югація хромосом:

А профаза;                            Б метафаза;

В інтерфаза;                 Г анафаза.

5. Згадайте в результаті якого типу поділу клітини утворюється 4 гаплоїдні клітини:

А мітоз;     Б мейоз;              В амітоз;             Г овогенез.

6. Згадайте для якого способу розмноження є характерним утворення гамет:

А нестатевого;                       Б статевого;
В вегетативного;                   Г поліембріонія.

7. Згадайте, яка частина сперматозоїда і яйцеклітини є носієм генетичної інформації:

А оболонка;                 Б цитоплазма;

В рисобоми;                 Г ядро.

8. Визначте, який із способів розмноження організмів виник пізніше за всі у процесі еволюції:

А нестатевий;               Б статевий;

В вегетативний;  Г партеногенез.

9. Згадайте який набір хромосом мають гамети.
А диплоїдний;              Б триплоїдний;
В поліплоїдний;           Г гаплоїдний.

 

Рівень Б.

Завдання 10 – 24 мають на меті встановлення відповідності, послідовності та містять завдання з відкритою відповіддю. До кожного рядка позначеного Б У К В О Ю, доберіть відповідне, позначене Ц И Ф Р О Ю, і впишіть її в таблицю. Потім послідовність цифр перенесіть до бланка.

А

Б

В

  1.  Встановіть який набір хромосом мають:

А сперматозоїди;

Б яйцеклітина;

В зигота;

1 – 1п;                 2 – 2п;        3 – 1п.

11. Визначте, що таке поліспермія:

А злиття більше ніж одного сперматозоїда з однією яйцеклітиною;

Б наявність кількох типів сперматозоїдів у спермі тварин;

В продукування астрономічної кількості сперматозоїдів однією твариною;

Г необхідність взаємодії з яйцеклітиною більше ніж одного сперматозоїда, при тому, що зливається з яйцеклітиною лише один сперматозоїд;

Д можливість запліднення яйцеклітини сперматозоїдами кількох видів.

12. Встановіть послідовність стадій гаметогенезу:

1- ріст;       2 – формування;           3 – розмноження;                  4 – дозрівання.

13. Визначити, як може відбуватись нестатеве розмноження:

А відокремленням багатоклітинних частин;

Б поділом клітини навпіл;

В брунькуванням клітини;

Г утворенням спор;

Д розвитком із незаплідненої клітини.

14. Проілюструвати прикладами види вегетативного розмноження у рослин:
А фрагментація –                            1 малина
Б коренем –                                     2 лишайник
В листком –                                     3 бегонія
Г пагонами.                                    4 смородина

15.Проілюструйте  прикладами  вегетативне  розмноження у  тварин:
А брунькування –                                    1 багатощетинкові черви
Б поперечний  поділ –                              2 планарія
В декілька  поперечних  поділів –           3 дощовий черв’як
Д окремими  сегментами.                        4 кишковопорожнинні

16.Закінчіть  фразу.

Запліднення  –  це…

А поділ клітини;

Б злиття двох гамет;

В сукупність усіх фаз розвитку.

17.Виберіть  із  перелічених  організмів  ті,  яким  притаманне  вегетативне  розмноження.

А Дощовий  черв’як.

Б Травневий  хрущ.

В Амеба  протей.

Г Підберезник.

Д Холерний  вібріон.

18.Установіть  відповідність  між  процесом  розмноження

та  прикладами:

А- поділом  клітин;               1.- бджоли;

Б- утворенням  спор;            2.- мохи;

В- частинами  пагона;          3.- бактерії;

Г- брунькування;                  4.- квіткові  рослини;

Д- партеногенез.                   5.- голкошкірі.

19.Установіть  відповідність  між  описом  процесу  та  його

назвою:

А – дробіння  зиготи  відбувається  шляхом  –

Б – жіночі  гамети  утворюються  внаслідок  –

В – редукція  кількості  хромосом  в  гаметогенезі  відбувається  під  час ______

Г – гаплоїдний  набір  хромосом  у  яйцеклітині  стає  диплоїдним  внаслідок  ___

1 – овогенезу;

2 – мейозу;

3 – мітозу;

4 – гаструляція;

5 – запліднення.

20.Згадайте  який  набір  хромосом  містить  ендосперм покритонасінних  рослин:

А триплоїдний;

Б гаплоїдний;

В диплоїдний.

21. Встановіть  відповідність  між  процесом  подвійного запліднення  у  покритонасінних  рослин  та  його  назвою:

А потрапляння  пилкового  зерна  на  приймочку  маточки.

В злиття  спермії  з  яйцеклітиною.

22.Злиття  спермії  з  центральною  клітиною.

1 – запилення;

2 – утворення  зиготи;

3 – утворення  ендосперму.

23.Впиши  пропущені  слова.

А  Статеві  клітини  – …

Б  Статеві  клітини  мають  …  набір  хромосом.

1 гаплоїдний

2 гамети.

24. Виберіть  правильну  відповідь. Вкажіть  організми,  для яких  характерна  фрагментація  як  форма  розмноження.

А Амеба,  -джгутикові,  інфузорії;

Б бджоли,  тлі,  дафнії;

В дріжджові  гриби,  губки,  кишковопорожнинні;

Г плоскі  черви,  кільчасті  черви,  голкошкірі.

 

Рівень В.

Завдання 25 – 30, це завдання підвищеної складності, мають на меті встановлення відповідності, відкрита відповідь, закінчити речення, є завдання на розрахунок.

  1.  Встановіть відповідність.

А ізогамія

Б анізогамія

В оогамія.

1) Гамети відрізняються формою, розмірами, будовою.

2) Зливаються дві однакові гамети.

3) Зливаються нерухома жіноча клітина і рухомий значно дрібніший. сперматозоїд.

А

Б

В

  1.  Встановіть відповідність.

Місце утворення гамет у зозулиного льону і щитника чоловічого

А Антеридії і архегонії утворюються на нижній поверхні заростка

Б антеридії і архегонії утворюються на верхівках стебел.

1) Зозулин льон

2) Щитник чоловічий.

А

Б

  1. Закінчіть речення. Клітини більші за сперматозоїди мають кулясту або овальну форму і різну будову оболонок, у цитоплазмі міститься велика кількість поживних речовин — це характерно для …

А спор

Б яйцеклітини

В зигота.

28. Закінчіть речення. Процес відновлення організмом втрачених або ушкоджених органів і тканин, а також відновлення цілого організму з його частин …

А регенерація

Б життєвий цикл

В розвиток.

29. Вкажіть яким з перелічених праворуч способів розмножуються організми позначені ліворуч:

1) хламідомонада                                    А оогамія

2) інфузорія туфелька                    Б кон’югація

3) мохи (бріофіти)                          В ізогамія

4) попелиця                                     Г партеногенез

5) жаба

30. Допиши пропущене слово. У багатоклітинних організмів статеве розмноження здійснюється за допомогою …

А яйцеклітини

Б гамет

В спор.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Тести з біології по темі Розмноження та індивідуальний розвиток організмів (18.9 KiB, Завантажень: 22)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,318sec