Тести з біології по темі Розмноження. Індивідуальний розвиток

Тести з біології по темі   Розмноження. Індивідуальний розвиток.
Життєвий цикл організмів.

Рівень – А

Завдання 1-9 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише одна правильна відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок на бланку, їх реєструватимуть як помилку.

1. Визначте, яке з розмножень не відноситься до нестатевого.

А поділом клітини;

Б злиття двох гамет;

В утворенням спор та зооспор;

Г множинним поділом клітин.

2.Згадай, як називається процес, зображений  на малюнку ?

А мітоз;

Б гаметогенез;

В гаструляція;

Г дробіння.

 

3.Вкажіть ,що  у квіткових рослин розвивається  із  заплідненої центральної клітини зародкового мішка ? Яке його значення ;

А Зародковий мішок ;

Б ендосперм;
В зародок;

Г насінний зачаток.

4.Вкажіть , що утворюється при  овогенезі;

А сперматозоїд;

Б зичать;

В яйцеклітина;

Г  зародок.

5.Вибиріть правильну відповідь: Зентодерми розвиваються :

А епітелій шкіри і кишечника;

Б епітелій кишечника і легенів;
В легені і скелет;

Г серце і шлунок.

6.Визначте , кому  із запропонованих тварин характерний прямий розвиток:  А кісткових риб;

Б земноводних;

В комах;

Г найпростіших.

7.Вкажіть ,як  називається  багатоклітинний зародок з порожниною в середині:
А бластула;

Б гаструла;

В морула;

Г дробіння.

8.Вкажіть  процес дроблення зиготи завершується  формуванням :

А бластули;

Б гасперули;

В марули ;

Г яйцеклітини.

9.Вкажіть ,як називається процес розвитку  особин від народження до смерті: А орілогенез ;

Б онтогенез;

В органогенез ;

Г овогенез.

 

 

Рівень – Б

Завдання 10 – 24 мають на меті встановлення відповідності, послідовності та містять завдання з відкритою відповіддю. До кожного рядка позначеного
Б У К В О Ю, доберіть відповідне, позначене Ц И Ф Р О Ю, і впишіть її в таблицю. Потім послідовність цифр перенесіть до бланка.

10.Закінчіть речення.

Життєвий цикл –…
А  процес розвитку організму;

Б  чергування поколінь;

В  сукупність усіх фаз розвитку організмів певного виду.

 

11.Вкажіть на якій стадії формується порожнина первинної кишки;
А дробіння;

Б бластули;

В морули;

Г гаструли;

Д органогенезу.

 

12.Вкажіть, чим утворений осьовий комплекс  ланцетника?

А нервова трубка;

Б печінка;

В хорда;
Г травна трубка;

Д серце.

13. Вкажіть, з кількох шарів складається бластула

А одного шару клітина;

Б двох шарів клітини;

В трьох шарів клітини;

Г чотирьох шарів клітини;

Д грудки клітин;

 

14. Зроби висновок.

Тварини, які мають лише один тип статевих залоз називають…

А  гермафродити;
Б  одностатеві;
В  роздільностатеві.

15. Встановіть порядoк  чергування поколінь у медузи аурелії

А статеве і нестатеве;

Б статеве і партеногенез;

В роздільностатеве і гермафродитне.

 

16. Встанови відповідність термінів і їх значення

А індивідуальний розвиток організмів;

Б еволюційний розвиток;

В наука, що вивчає старіння живих організмів, у тому числі і людини;

Г галузь, яка займається штучними змінами організмів у ході зародкового розвитку.

 

1. ембріональна інженерія

2. онтогенез

3. філогенез

4. геронтологія

 

17. Вибери правильну відповідь

Назви форму розмноження організмів, коли дочірній організм формується з незаплідненого яйця

А копуляція;

Б запліднення;

В вегетативне розмноження;

Г партеногенез.

18. Вибери зайве

При подвійному заплідненні для квіткових рослин характерні деякі особливості.

 

Серед відповідей вкажіть явище, яке відсутнє при подвійному заплідненні

 

А спермій зливається з центральною диплоїдною клітиною;

Б спермій зливається з яйцеклітиною;

В дві гаплоїдні клітини зародкового мішка зливаються одна з одною;

Г яйцеклітина містить великий запас поживних речовин;

Д в заплідненні беруть участь 2 спермії;

Е 2 спермії пилкового зерна переміщаються у складі цитоплазми пилкової трубки, яка проростає.

19. Встановіть відповідність. Фізіологічна регенерація у тварин.

А линяння;

Б заміщення хвоста і луски;

В заміщення пір’я, пазурів, шпор;

Г скидання рогів.

1) членистоногі;

2) олені;

3) рептилії;

4) птахи.

20. Встановіть відповідність порядку життєвого циклу папороті

1

2

3

4

5

А спорофіт;

Б спорангій;

В зигота;

Г гаметофіт;

Д спора.

 

 

 

 

 

21. Встановіть відповідність стадій з повними перетворенням

А личинка;

1

2

3

4

Б яйце;

В лялечка;

Г імаго.

 

 

 

 

22. Встановіть відповідність, з яких зародкових листків у ссавців формуються

А

Б

В

А сім’яники;

Б сальні залози;

В шлунок.

 

1) ектодерма;

2) ентодерма;

3) мезодерма.

23. Встановіть у яких рослин домінує статеве покоління (гаметофіт).

А

+

А папороті;

Б моху сфагнуму;

В хвощів;

Г плаунів;                                        або

А

Д зозулиного льону.

 

А

Б

В

Г

Д

 

24. Добери відповідну характеристику до кожного терміну.

1 брунькування;

2 множинний поділ;

3 мітоз;

4 мейоз;

2п

А 2п

2п

Б Одна з дочірніх клітин за розмірами перевищує інших.

п

п

В 2п

п

п

Г Ядро материнської клітини ділиться багато разів, а згодом навколо кожного ядра відокремлюється і цитоплазма.

1

2

3

4

 

 

 

 

Рівень – В

Завдання 25 – 30, це завдання підвищеної складності, мають на меті встановлення відповідності, відкрита відповідь, закінчити речення, є завдання на розрахунок.

25. Дописати пропущене слово. У багатоклітинних організмів статеве розмноження здійснюється за допомогою:
А  яйцеклітини;
Б  гамет;
В  спори.

26. Впиши пропущене слово. Розвиток організму з незаплідненої яйцеклітини називається…
А  партеногенез;
Б  автогенез;
В  запліднення.

27. Визначте скільки хромосом будуть мати: яйцеклітина, зигота, клітини зародка, клітини ендосперми коли відомо, що у клітинах рослин є три пари хромосом.
А  яйцеклітина;

Б  спермій;
В  зигота;
Г  клітини зародка;

Д  клітини ендосперми.

1 — 3, 2 — 6, 3 — 3, 4 — 6, 5 — 9.

28. Створи відповідь розвитку травневого хруща.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Зроби висновок. Чим статеві клітини відрізняються від соматичних?

А  набором хромосом;

Б  рівнем обміну речовин;

В  кількістю ядер;

Г  функціями.

1.  АБВ;     2. АБГ;       3. АГБ;       4. БВГ.

30. Вибери правильну відповідь.

1)  на гаметофіті формуються:
А  гамети; Б  спори;    В  насіння.

2)  на спорофіті формуються:
А  гамети; Б  спори;    В  насіння.

А  1б, 2А;
Б  1в, 2б;
В  1а, 2б.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Тести з біології по темі Розмноження (91.2 KiB, Завантажень: 22)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,319sec