Тести з біології по темі Планетарна роль живої речовини

Тести з біології по темі  Планетарна роль живої речовини. (1)

Рівень А. Завдання 1 – 9 мають по три або чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише одна правильна відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок на бланку, їх реєструватимуть як помилки.

1. Визначте товщину літосфери:

А 50 – 100 км;

Б 49 – 90 км;

В 50 – 200 км;

Г 40 – 200 км.

2. Визначте прізвище вченого, що запропонував поняття «біосфера»:

А Вернадський;

Б Геккель;

В Зюсс;

Г Сукачов.

3. Визначте біохімічну функцію живої речовини:

А захисна;

Б газова;

В транспортна;

Г дихальна.

4. Визначте вміст азоту в атмосфері:

А 21%;

Б 79%;

В 40%;

Г 80%.

5. Визначте організми, які руйнують гірські породи:

А тварини;

Б лишайники;

В мікроорганізми;

Г рослини.

6. Визначте, основи якої науки заклав В. І. Вернадський:

А біології;

Б екології;

В біогеохімії;

Г біохімії.

7. Визначте причину зниження родючості грунту:

А розпушування;

Б засолювання;

В поливання;

Г насаджування рослин.

8. Визначте середньорічну температуру біля поверхні Землі:

А 5° С;

Б 0,5° С;

В 0,1° С;

Г 4° С.

 

9. Визначте рік першого українського видання Червоної книги:

А 1994;

Б 1980;

В 1996;

Г 1992.

 

Рівень  Б.Завдання 10-24 мають на меті встановлення відповідності, послідовності та містять завдання з відкритою відповіддю.

 

10. Встановіть відповідність між оболонками Землі  і визначеннями:

А

літосфера

1 Водна оболонка Землі

А

 

Б

гідросфера

2 Ця оболонка розташована заввишки 80км

Б

 

В

атмосфера

3 Зовнішня тверда оболонка планети

В

 

Г

стратосфера

4 Газова оболонка Землі

Г

 

 

11. Встановіть відповідність між функціями живої речовини та процесами, які відбуваються:

А

газова

1 забезпечує окислення чи відновлення хімічних сполук за допомогою живих організмів

А

 

Б

окислювально-відновна

2 забезпечує поглинання живими істотами з довкілля і накопиченні у своєму організмі певних хімічних елементів

Б

 

В

концетраційна

3 забезпечує вплив живих організмів на газовий склад атмосфери

В

 

 

12. Встановіть відповідність між термінами і визначеннями:

А

ерозія 1 процес відновлення нітритів або нітратів до газоподібних сполук

А

 

Б

денітрифікація 2 розкладання тваринами органічних сполук до неорганічних

Б

 

В

мінералізація 3 пристосування певного виду до умов місцевості, де він раніше не мешкав

В

 

Г

акліматизація 4 зменшення товщі родючого шару внаслідок розмивання водою або видування вітром

Г

 

 

13. Встановіть відповідність між енергоресурсами і відсотками їх використання:

А

нафта

1    23%

А

 

Б

вугілля

2     7%

Б

 

В

газ

3    40%

В

 

Г

атомна енергія

4    27%

Г

 

 

14. Встановіть відповідність між назвами і цифрами на малюнку:

А квагга;

Б безкрила гагара;

В стеллерова корова;

А

 

Б

 

В

 

Г

 

Д

 

Г сумчастий вовк;

Д дронт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Встановити відповідність між екологічними проблемами та заходами, які здійснюються:

А

раціональне використання енергоресурсів 1 постійний контроль за санітарним станом водойм

А

 

Б

вторинне використання сировини 2 захист від ерозії та засолювання

Б

 

В

екологічно обґрунтовані технології обробітку грунту 3 виплавлення алюмінію з металобрухту

В

 

Г

раціональне використання водних ресурсів 4 обмежене застосування нафти, чорного вугілля

Г

 

16. Доповніть незакінчене речення.

Внаслідок надходження  в атмосферу хлорфторвуглецевих сполук загострюється проблема _______ .

А енергоресурсів;

Б питної води;

В озонового екрана;

Г грунту.

 

17. Доповніть незакінчене речення.

На межі зникнення понад ______ рослин.

А 10000 видів;

Б 25000 видів;

В 16000 видів;

Г 30000 видів.

 

18. Доповніть незакінчене речення.

________ природоохоронні науково-дослідницькі установи, створені з метою збереження унікальних природних комплексів.

А заказники;

Б заповідники;

В національні парки;

Г ботанічні сади.

 

19. Доповніть незакінчене речення.

________  прикладна галузь знань про збереження і поліпшення стану біосфери.

А екологія;

Б охорона природи;

В ноосфера;

Г літосфера.

 

20. Доповніть незакінчене речення:

Організми впливають і на концентрацію в атмосфері ______ .

А водяної пари;

Б аргону;

В азоту;

Г вуглецю.

 

21. Визначте ряд послідовності розташування оболонок Землі:

А стратосфера, літосфера, атмосфера, гідросфера, тропосфера;

Б атмосфера, стратосфера, тропосфера, літосфера, гідросфера;

В тропосфера, стратосфера, літосфера, атмосфера, гідросфера;

Г гідросфера, тропосфера, літосфера, стратосфера,  атмосфера.

 

 

 

 

22. Визначте правильну схему колообігу Оксигену:

А вулканічна діяльність – атмосфера – озоновий шар – господарська діяльність людини – фототрофи – дихання живих організмів;

Б фототрофи – атмосфера – дихання живих організмів;

В атмосфера – вулканічна діяльність – фототрофи;

Г господарська діяльність – атмосфера – вулканічна діяльність.

 

 

23. Визначте ряд, який утворений з організмів, що беруть участь  в утворенні осадочних порід:

А хламідомонада, радіолярія, устриця;

Б наутилиус, устриця, радіолярія;

В лишайники, наутилиус, жук-олень;

Г устриця, краби, лишайники.

 

24. Визначте ряд, який вказує на проблеми грунту

А демографічний вибух, засолювання, зрошування;

Б засолювання, ерозія, зрошування;

В ерозія, перенаселеність, озоновий екран;

Г озоновий екран, засолювання, зрошування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівень В. Завдання 25-30 підвищеної складності  мають на меті встановлення відповідності, містять завдання з відкритою відповіддю та з декількома правильними відповідями.

 

25. Визначте ряд сполук, які спричиняють кислотні дощі.

А двооксид Сульфуру, аміак, метан;

Б двооксид Сульфуру, Натрій оксид;

В аміак, хлорвуглецеві сполуки;

Г Натрій оксид, метан, аміак.

 

26. Доповніть незакінчене речення:

До Червоної книги України занесені: _______.

А їжак звичайний, беркут;

Б хохуля звичайна, їжак вухатий;

В кріт звичайний, махаон;

Г форамініфери, річковий рак.

 

27. Встановіть послідовність між типами природоохоронних територій та визначеннями:

А

заказники

1 природоохоронні, культурно-просвітницькі установи

А

 

Б

природні

 парки

2 природні території, створені для збереження і відтворення природних комплексів

Б

 

В

заповідники

3 природоохоронні науково-дослідницькі

території

В

 

 

28. Доповніть незакінчене речення:

У процесах ґрунтоутворення активну участь беруть_______.

А діатомові водорості, гриби;

Б гриби, дощові черв’яки;

В кишковопорожнинні, птахи;

Г кроти, кишковопорожнинні.

 

29. Визначте ряд, який представлений назвами національних природних парків:

А Синевір, Асканія-Нова, Карпатський;

Б Чорноморський, Швацький, Вижницький;

В Карпатський, Яворівський, Швацький;

Г Дунайський, Чорноморський, Карпатський.

 

30. Доповніть незакінчене речення:

Природоохоронна діяльність забезпечується Основним Законом:_______.

А Конвенцією;

Б Конституцією;

В Національною програмою;

Г МСОП.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Тести з біології по темі Планетарна роль живої речовини (34.2 KiB, Завантажень: 6)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Тести з біології по темі Планетарна роль живої речовини (34.2 KiB, Завантажень: 5)

завантаження...
WordPress: 22.94MB | MySQL:26 | 0,623sec