Тести з біології по темі Основи еволюційного вчення

Тести з біології по темі Основи еволюційного вчення.

Рівень А. Завдання 1-9 мають по три або чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише одна правильна відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок на бланку, їх реєструватимуть як помилки.

 

1. Визначте прізвище вченого, що розробив поняття «біологічний прогрес» і «біологічний регрес»:

А  Сукачов;

Б  Сєверцов;

В  Ламарк;

Г  Вернадський.

 

2. Визначте явище спрощення будови організмів:

А  ароморфоз;

Б  адаптивна радіація;

В  загальна дегенерація;

Г  ідіодаптація.

 

3. Визначте міжвидові фактори еволюції:

А  статевий добір;

Б  міграції;

В  конкуренція;

Г  хвилі життя.

 

4. Визначте причини біогеоценотичних криз:

А  природний добір;

Б  геологічні;

В  спадкова мінливість;

Г боротьба за існування.

 

5. Визначте ендеміка Північної Америки:

А  лось;

Б  бізон;

В  річковий рак;

Г  бобер.

 

6. Визначте кількість фауністичних областей:

А  10;

Б  7;

В  8;

Г  20.

 

7. Визначте роки виникнення сумчастих:

А  50 млн. років тому;

Б  100 млн. років тому;

В  30 млн. років тому;

Г  150 млн. років тому.

 

 

 

 

 

8. Визначте систему поглядів, яка грунтується на факті етапності розвитку життя на Землі:

А  сальтаціонізм;

Б  неокатастрофізм;

В катастрофізм;

Г  елімінація.

9. Визначте фактори еволюції:

А інтеграція;

Б антропогенні;

В макроеволюція;

Г біологічний прогрес.

 

Рівень  Б. Завдання 10-24 мають на меті встановлення відповідності, послідовності та містять завдання з відкритою відповіддю.

 

10. Встановіть відповідність між шляхами досягнення біологічного прогресу та їх визначеннями:

А

ароморфоз

1 зміни у будові організму, які не змінюють загального рівня організації

А

 

Б

загальна дегенерація

2 значне ускладнення будови організмів, яке підвищує загальний рівень їх організації

Б

 

В

ідіоадаптація

3 явище спрощення будови організмів у процесі заселення нових середовищ життя

В

 

 

11. Встановіть відповідність між темпами еволюції і їх поясненнями:

А

неокатастро-

фізм

1 чим вищі темпи зміни поколінь, тим швидше корисні мутації поширюються в популяціях

А

 

Б

сальтаціонізм

2 сисТести з біології по темі  поглядів, яка грунтується на факті етапності розвитку життя на Землі

Б

 

В

частота зміни поколінь

3 сисТести з біології по темі  поглядів на темпи еволюції, як стрибкоподібні зміни, які відбуваються за незначний проміжок часу

В

 

12. Встановіть відповідність  між термінами та їх визначеннями

А

адаптивна

радіація

1 структурне об’єднання окремих частин, які входять до складу цілісної системи

А

 

Б

елімінація

2 різноманітність видів, зумовлених пристосуванням організмів до змін умов існування, що супроводжуються дивергенцією

Б

 

В

інтеграція

3 загибель особини на будь-якому етапі індивідуального розвитку

В

 

 

 

 

 

 

 

13. Встановіть відповідність між факторами еволюції та їх прикладами:

А

внутрішньо-

видові

1 конкуренція

А

 

Б

міжвидові

2 статевий добір

Б

 

3 міграції

4 виїдання

14. Встановіть відповідність між організмами – ендеміками і місцезнаходженням:

А

півонія

1 Північна Америка

А

 

Б

саламандра

плямиста

2 Нова Зеландія

Б

 

В

ківі

3 Карпати

В

 

Г

бізон

4 Крим

Г

 

 

15. Встановіть відповідність між сисТести з біології по темі тичними категоріями і сисТести з біології по темі тичною приналежністю собаки домашнього:

А

рід

1 тварини

А

 

Б

родина

2 хижі

Б

 

В

ряд

3 собака

В

 

Г

царство

4 собачі

Г

 

 

16. Доповніть незакінчене речення:

______________ – це види, які мають високу екологічну пластичність і не трапляються в зрілих біогеценозах.

А ценофіли;

Б міксотрофи;

В ценофоби;

Г продуценти.

 

17. Доповніть незакінчене речення:

Сумчасті виникли близько ___________________.

А 200 млн. років;

Б 100 млн. років;

В 50 млн. років;

Г 110 млн. років.

 

 

18. Доповніть незакінчене речення:

Зоогеографи виділяють _________________ фауністичних областей.

А 5;

Б 7;

В 10;

Г 11.

 

 

19. Доповніть незакінчене речення:

_____________ – це середовище еволюційних процесів.

А сукцесія;

Б біоценоз;

В біогеоценоз;

Г агроценоз.

 

20. Доповніть незакінчене речення:

У ___________________ мешкають види бобрів і норок, близькі до європейських.

А Південній Америці;

Б Північній Америці;

В Азії;

Г Африці.

 

21. Визначте прояви біологічного прогресу:

А звуження ареалу, збільшення чисельності популяції;

Б розширення ареалу, збільшення чисельності популяції;

В звуження ареалу, зменшення чисельності популяції;

Г зменшення видового різноманіття, звуження ареалу.

 

22. Визначте приклади дегенерації:

А  поява щелеп у хребетних тварин;

Б  відсутність травної системи у червів;

В  різноманітність ротових органів чуттів у паразитичних червів;

Г  відсутність органів чуттів у паразитичних червів;

Д  утворення квітки у покритонасінних;

Е  різноманітність квіток.

 

23. Визначте послідовність зниження ступеня інтеграції:

А клітинний, молекулярний, організмовий, популяційний;

Б  організмовий, клітинний, молекулярний, популяційний;

В  молекулярний, клітинний, організмовий, популяційний;

Г  популяційний, клітинний, організмовий, молекулярний.

 

24. Визначте послідовність утворення інтразональних біогеоценозів річкової долини:

А  сосновий ліс – русло річки – наноси – листяний ліс – заплавні луки;

Б  русло річки – сосновий ліс – заплавні луки – листяний ліс – наноси;

В  русло річки – наноси – заплавні луки – сосновий ліс – листяний ліс;

Г  русло річки – наноси – заплавні луки – листяний ліс – сосновий ліс.

 

 

 

Рівень В. Завдання 25-30 підвищеної складності мають на меті встановлення відповідності, містять завдання з відкритою відповіддю, та з декількома правильними відповідями.

 

25. Визначте причини біогеоценотичних криз:

А  мінливість;

Б  біотичні;

В  природній добір;

Г  природні;

Д  загальна смертність;

Е  статевий добір.

 

 

 

26. Доповніть незакінчене речення:

До фауністичних областей суходолу відносяться:

А  Голарктична, Палеотропічна;

Б  Неотропічна, Капська;

В  Неарктична, Антарктична;

Г  Австралійська, Неарктична.

 

27. Доповніть незакінчене речення:

На початку ___________ ери вони потрапили в ______________ та бурхливо еволюціонували.

А  палеозойської, Євразію;

Б  кайнозойської, Європу;

В  мезозойської, Європу;

Г  кайнозойську, Євразію.

 

28. Визначте прізвища вчених, які запропонували еволюційну гіпотезу перерваної рівноваги:

А  Зюсс, Геккель;

Б  Гоулд, Стенлі;

В  Вернадський, Сукачов;

Г  Зюсс, Стенлі.

 

29. Визначте роки виникнення ряду хоботних ссавців:

А  20млн. років;

Б  22млн. років;

В  33млн. років;

Г  36млн. років.

 

30. Визначте століття, в якому стан оболонок Землі різко змінювався:

А  XX;

Б  XIX;

В  XV;

Г  XVIII.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Тести з біології по темі Основи еволюційного вчення (17.5 KiB, Завантажень: 20)

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 0,472sec