Тести з біології по темі Одномембранні органели. Двомембранні органели . Немембранні органели. Цитоскелет

Тести з біології по темі  Одномембранні органели. Двомембранні органели . Немембранні органели. Цитоскелет .

 Рівень А. Завдання 1-9 мають по два, три або чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише одна правильна відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок на бланку, їх реєструватимуть як помилки.

1.  Визначте, як називають лізосоми, які здійснюють перетравлення окремих компонентів клітини:

А   первинні лізосоми;

Б   вторинні лізосоми;

В   аутолізосоми;

Г   третинні.

2.   Визначте органели, які не містять ДНК:

А   хлоропласти;

Б   мітохондрії;

В   ядро;

Г   лізосоми.

3.   Визначте, яку функцію виконують рибосоми:

А   синтез білків;

Б   синтез вуглеводів;

В   синтез АТФ;

Г   синтез пластид.

4.   Визначте, чому мітохондрії називають «енергетичними станціями» клітини:

А   здійснюють синтез АТФ;

Б   здійснюють синтез білків;

В   здійснюють розщеплення АТФ;

Г   А, Б, В.

5.   Визначте, яких включень немає в рослинних організмах:

А   білкові гранули;

Б   зерна глікогену;

В   запаси крохмалю;

Г   А, Б.

6.   Визначте, що представляють собою травні вакуолі:

А   мітохондрії;

Б   лізосоми;

В   пластиди;

Г   рибосоми.

7.   Визначте, як називається внутрішня напіврідка речовина мітохондрій:

А   грани;

Б   кристи;

В   матрикс;

Г   внутрішня мембрана.

8.   Визначте, що входить до складу рибосом:

А   мембрани, РНК;

Б   білки, р-РНК;

В   ліпіди, б-РНК;

Г   білки, м-РНК.

9.   Визначте, де в мітохондріях знаходиться ДНК:

А   кристи;

Б   матрикс;

В  внутрішня  мембрана;

Г   зовнішня мембрана.

 

Рівень Б.   Завдання 10-24 мають на меті встановлення відповідності, послідовності та містять завдання з відкритою відповіддю. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок на бланку, їх реєструватимуть як помилки.

 

 

10.   Створіть відповідність між органелами та їх функціями:

 

А   ЕПС 1   поділяє клітину на компартменти А  
Б   комплекс Гольджі 2   забезпечує внутрішньоклітинне травлення Б  
В   лізосоми 3   утворює лізосоми В  
Г   вакуоля 4   регулює осмотичний тиск Г  
  1. Створіть відповідність між твердженнями та цифрами на малюнку:

 

 

 

А   комплекс Гольджі;

Б   лізосоми;

В   травні вакуолі;

Г   мембрана травної вакуолі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А  
Б  
В  
Г  

 

 

 

 

 

12.   Створіть відповідність між твердженнями та цифрами на малюнку:

 

 

А   рибосоми на мембранах;

Б   вільні рибосоми;

В   порожнини ендоплазматичної сітки;

Г   зерниста ендоплазматична сітка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А  
Б  
В  
Г  

 

13.   Створіть відповідність між органелами та їх функціями:

 

А   мітохондрії 1   синтез АТФ А  
Б   хлоропласти 2   синтез білка Б  
В   рибосоми 3   фотосинтез В  
Г   вторинні лізосоми 4   перетравлення Г  

14.   Створіть відповідність між твердженнями та цифрами на малюнку.

 

 

А   матрикс;

Б   внутрішня мембрана;

В   зовнішня мембрана;

Г   кристи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А  
Б  
В  
Г  

15.   Створіть відповідність між органелами та їх функціями:

 

А   мітохондрії 1   синтез АТФ А  
Б   хлоропласти 2   синтез білка Б  
В   рибосоми 3   фотосинтез В  
Г   вторинні лізосоми 4   перетравлення Г  

 

 

 

16.   Створіть відповідність між терміном та його визначенням:

 

А   ендоплазматична сітка 1   пухирці, що містять ферменти, здатні розщеплювати органічні сполуки А  
Б   комплекс Гольджі 2   сисТести з біології по темі  порожнин у вигляді канальців двох видів Б  
В   лізосоми 3   плоскі цистерни, поруч яких розташовані пухирці та канальця В  
Г   клітинні включення 4   непостійні структури клітини Г  

 

17.   Визначте, які типи пластид є у вищих рослин:

А   хлоропласти;

Б   хроматофори;

В   лейкопласти;

Г   хромопласти.

18.   Визначте, які функції виконує клітинний центр:

А   бере участь в утворенні веретена поділу;

Б   бере участь в поділі клітин тварин;

В   бере участь в поділі клітин вищих рослин.

19.   Визначте органели руху:

А   війки;

Б   псевдоподії;

В   мікрофіламенти;

Г   джгутики.

20.   Визначте, завдяки чому мітохондрії та пластиди є напів автономними органелами:

А   мають свій генетичний апарат;

Б   мають рибосоми;

В   синтезують білки;

Г   містять АТФ.

21.   Визначте органели, в яких синтезуються жири:

А   комплекс Гольджі;

Б   лізосоми;

В   гладенька ендоплазматична сітка;

Г   зерниста ендоплазматична сітка.

22.   Визначте, як називаються внутрішні мембранні складчасті вигини хлоропластів:

А   кристи;

Б   ламели;

В   тилакоїди;

Г   строма.

23.   Визначте, синтез яких речовин здійснюється на мембранах гранулярної ендоплазматичної сітки:

А   білків;

Б   ліпідів;

В   вуглеводів;

Г   стероїдних гормонів.

24.   Визначте, які органели клітини синтезують білки:

А   мітохондрії;

Б   рибосоми;

В   комплекс Гольджі;

Г   хлоропласти.

 

Рівень В. Завдання 25 – 30 містять по чотири варіанти відповідей і мають на меті встановлення відповідності, послідовності та містять завдання з відкритою відповіддю.

Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок на бланку, їх реєструватимуть як помилки.

 

25.   Визначте послідовність етапів утворення лізосом у клітині:

А   комплекс Гольджі – первинні лізосоми – піноцитозні пухирці – травні вакуолі;

Б   первинні лізосоми – комплекс Гольджі – травні вакуолі;

В   травні вакуолі – первинні лізосоми – вторинні лізосоми;

Г    комплекс Гольджі – первинні лізосоми – фагоцитозні пухирці – травні вакуолі;

26.   Визначте, мембрани яких органел  пов’язані з зовнішньою  мембраною ядра:

А   ендоплазматичної сітки;

Б   лізосом;

В   комплексу Гольджі;

Г   А, Б, В.

27.   Визначте травні вакуолі найпростіших:

А   зерниста ендоплазматична сітка;

Б   незерниста ендоплазматична сітка;

В   лізосоми;

Г   мікро пухирці.

28.   Визначте, куди транспортуються білки, синтезовані на ендоплазматичній сітці:

А   клітинний центр;

Б   цитозоль (гіалоплазма;

В   мітохондрії;

Г    комплекс Гольджі.

29.   Визначте, де у мітохондріях містяться молекули ДНК:

А   на зовнішній мембрані;

Б   на внутрішній мембрані;

В   на кристах;

Г   у матрикс.

30.   Визначте, як називають вирости внутрішньої мембрани мітохондрій:

А   грани;           В   матрикс;

Б   кристи;          Г   ламели.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Тести з біології по темі Одномембранні органели (56.1 KiB, Завантажень: 23)

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 2,825sec