Тести з біології по темі Клітинний цикл. Мітоз. Мейоз

Тести з біології по темі  Клітинний цикл. Мітоз. Мейоз.

 Рівень А. Завдання 1-9 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише одна правильна відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок на бланку, їх реєструватимуть як помилки.

1.   Визначте спосіб поділу клітини прокаріот:

А   мейозу;

Б   мітозу;

В   бінарного поділу;

Г   А. Б.

2.   Визначте спосіб поділу соматичних клітин еукаріотів:

А   мейозу;

Б   мітозу;

В   бінарного поділу;

Г   А. Б.

3.   Визначте спосіб поділу статевих клітин еукаріотів:

А   мейозу;

Б   мітозу;

В   бінарного поділу;

Г   А. Б.

4.   Визначте, скільки клітин утворюється внаслідок одного мітозу:

А   одна;

Б   дві;

В   три;

Г   чотири.

5.   Визначте, який набір хромосом одержать дочірні клітини, якщо материнські мали 8 хромосом:

А   п’ять;

Б   шість;

В   сім;

Г   вісім.

6.   Визначте, які клітини утворюються в еукаріотів, внаслідок мітозу:

А   гаплоїдні;

Б   диплоїдні;

В   тетраплоїдні;

Г   поліплоїдні.

7.   Визначте набір хромосом клітини в інтерфазі:

А   гаплоїдні;

Б   диплоїдні;

В   тетраплоїдні;

Г   поліплоїдні.

8.   Визначте, як називають період існування клітини від початку одного поділу до наступного:

А   синтетичний;

Б   пост синтетичний;

В   пре синтетичний;

Г   клітинний цикл.

9.   Визначте основний спосіб поділу еукаріотичних клітин:

А   мітоз;

Б   мейоз;

В   бінарний поділ;

Г  А, Б.

Рівень Б.  Завдання 10-24 мають на меті встановлення відповідності, послідовності та містять завдання з відкритою відповіддю. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок на бланку, їх реєструватимуть як помилки.

 

10.   Встановіть відповідність між термінами та їх визначенням:

А   мітоз 1   забезпечення точної передачі спадкової інформації від материнської клітини до дочірньої А  
Б   мейоз 2   обмін певними ділянками між гомологічними хромосомами Б  
В   спіралізація 3   процес, в наслідок якого хромосомний набір зменшується вдвічі В  
Г   кросинговер 4   вкорочення і потовщення хроматид. Г  

 

11. Встановіть відповідність між твердженнями та цифрами на малюнку:

 

А   анафаза

Б   профаза

В   телофаза

Г  метафаза

 

 

 

 

 

 

 

А  
Б  
В  
Г  

12.   Встановіть відповідність між твердженнями та цифрами на малюнку:

 

А   постсинтетичний період

Б   синтетичний період

В   пресинтетичний період

Г   інтерфаза

 

 

 

 

А  
Б  
В  
Г  

13.   Визначте послідовність фаз мітозу:

А   профаза – метафаза – анафаза – телофаза;

Б   метафаз – анафаза – телофаза – профаза;

В   анафаза – телофаза – профаза – метафаза

Г   телофаза – профаза – метафаза – анафаза.

14.   Визначте послідовність процесів профази:

А   зникнення ядерця – формування веретена поділу – зникнення ядерець – ущільнення хроматину;

Б   ущільнення хроматину – спіралізація хроматид – зникнення ядерець – формування веретена поділу;

В   формування веретена поділу – спіралізація хроматид;

Г   зникнення ядерець – ущільнення хроматину – формування веретена поділу.

 

15.   Визначте послідовність процесів телофази:

А   припинення руху хроматид – деспіралізація хромосом – поділ цитоплазми – утворення двох дочірніх клітин;

Б   припинення руху хроматид – утворення двох дочірніх клітин – деспіралізація хромосом;

В   припинення руху хроматид – утворення двох дочірніх клітин – поділ цитоплазми;

Г   утворення двох дочірніх клітин – припинення руху хроматид – поділ цитоплазми.

16.   Доповніть незакінчене речення:  У результаті кросинговеру утворюються…

А   дві дочірні клітини;

Б   нові комбінації спадкового  матеріалу;

В   молекули ДНК

Г   А, Б.

17.   Доповніть незакінчене речення:  Мітоз – спосіб поділу клітин, унаслідок якого в дочірніх клітинах порівняно з материнською кількість хромосом…

А   зменшується вдвічі;

Б   збільшується вдвічі;

В   дорівнює кількості материнської;

Г   закономірності не простежуються.

18.   Доповніть незакінчене речення:  В інтерфазі відбувається…

А   подвоєння молекул ДНК;

Б   утворення веретена поділу;

В   деконденсація хромосом;

Г   ріст клітин.

19.   Доповніть незакінчене речення.  Цитокінез (поділ цитоплазми) відбувається під час поділу:

А   рослинних клітин;

Б   тваринних клітин;

В   у профазі мітозу;

Г   у телофазі мітозу.

20.   Визначте, чим завершується клітинний цикл  :

А   наступним поділом клітини;

Б   загибеллю клітини;

В   ростом клітини;

Г   А, В.

21.   Визначте, під час якої фази поділу клітин хромосоми видно під мікроскопом:

А  анафаза;

Б  профаза;

В  телофаза;

Г  метафаза.

22.   Визначте найкоротшу фазу мітозу:

А  анафаза;

Б  профаза;-

В  телофаза;

Г  метафаза.

23.   Визначте інтервал часу між двома поділами клітини:

А   90% всього клітинного циклу;

Б   80 % всього клітинного циклу;

В   70 % всього клітинного циклу;

Г   60 % всього клітинного циклу.

 

24.   Визначте в якій частині клітини вишиковуються хромосоми в метафазі:

А   на полюсах;

Б   в центральній частині;

В   біля ядра;

Г   Б, В.

 

Рівень В. Завдання 25 – 30 містять по чотири варіанти відповідей і мають на меті встановлення відповідності, послідовності та містять завдання з відкритою відповіддю.

Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок на бланку, їх реєструватимуть як помилки.

 

25.   Встановіть відповідність між фазами мейозу та процесами, що відбуваються

А   профаза І 1   формується ядерна оболонка А  
Б   телофаза І 2   кон’югація гомологічних хромосом Б  
В   метафаза ІІ 3   поділяються центромери і хроматиди розходяться до різних полюсів В  
Г   анафаза ІІ 4.   завершується формування веретена поділу Г  

 

26.   Доповніть незакінчене речення. Після повного роз’єднання гомологічних хромосом відбувається:

А   Обмін генами;

Б   мейоз;

В   утворення веретена поділу;

Г   мітоз.

27.   Доповніть незакінчене речення.   В зоні дозрівання статевих клітин відбуваються два послідовних поділи клітин – це…

А   мітоз;

Б   мейоз;

В   кон’югація;

Г   перехрест хромосом.

28.   Доповніть незакінчене речення.   Хромосоми під час метафази мітозу і мейозу розміщуються…

А   в площині екватора;

Б   біля полюсів;

В   утворюють оболонку ядра;

Г   Б, В.

29.   Визначте, які процеси відбуваються в мейозі і відсутні в мітозі:

А   кон’югація;

Б   кросинговер;

В   руйнується ядерна оболонка;

Г   Б, В.

30.   Визначте, що не відбувається в період між першим і другим поділами мейозу:

А   подвоєння молекули ДНК;

Б   інтерфаза;

В   клітини переходять до другого поділу;

Г   А, Б.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Тести з біології по темі Клітинний цикл (50.8 KiB, Завантажень: 52)

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 0,378sec