Тести з біології по темі Клітинні мембрани . Поверхневий апарат

Тести з біології по темі  Клітинні мембрани . Поверхневий апарат

Рівень А . Завдання 1-9 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише одна правильна відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей  згідно з інструкцією. Не робіть  інших позначок на бланку  їх реєструватимуть як помилки

1  Вкажіть,  чи усі клітини мають плазматичні мембрани::

А так  ;

Б ні;

В людина не має ;

Г тварини не мають.

2 Вкажіть,   яку функцію виконує поверхневий апарат

А передачі спадкової інформації;

Б захисту;

В транспортну;

Г синтезу.

3 Вкажіть до складу клітинної стінки рослин входять:

А хітин;

Б целюлоза;

В крохмаль;

Г пектин.

4  Вкажіть , цитоплазма клітини відокремлена від навколишнього середовища:

А мембранами ендоплазматичної сітки;

Б ліпідами;

В рибосомами;

Г поверхневим апаратом.
5  Вкажіть , клітинна стінка є у :

А тварин;

Б людини;

В рослин;

Г птахів.

6 Вкажіть , мембрана складається з:

А ліпідів;

Б білків;

В вуглеводів;

Г ліпідів , білків і вуглеводів.

7  Вкажіть, модель будови мембран:

А розчинно – мозаїчна;

Б мозаїчна;

В ліпідна;

Г білкова.

8  Вкажіть , що таке фагоцитоз:

А захоплення твердих об’єктів;

Б відтворення твердих об’єктів;;

В розподіл твердих об’єктів;;

Г відновлення твердих об’єктів;

9  Вкажіть , що таке піноцитоз:

А захоплення рідин;

Б розподіл рідин ;

В поглинання рідин;

Г запасання рідин.

 

 

Рівень Б   Завдання 10-24  мають на меті встановлення відповідності , послідовності та містять завдання з відкритою відповіддю

 

10  Встановіть відповідність між структурами мембран і їх функціями:

 

А ліпіди 1    утворюють комплекси А  
Б вуглеводи 2     розташовані на зовнішній чи внутрішній поверхні мембран Б  
В поверхневі білки 3    забезпечують зв’язок клітини між собою і навколишнім середовищем В  
Г внутрішні білки 4     зв’язують зовнішню і внутрішню поверхні мембран Г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Встановіть відповідність між терміном і його визначенням:

 

А плазматична мембрана 1транспорт пов’язаний із затратами енергії А  
Б  дифузія 2      захищає цитоплазму бере участь у процесах обміну Б  
В  пасивний транспорт 3      процес проникнення речовин крізь мембрани без затрат енергії В  
Г  активний транспорт 4    вибірковість проникнення речовин через мембрани Г  

 

12  Встановіть відповідність між терміном і визначенням :

А фагоцитоз 1   захоплення і поглинання клітиною рідини разом із розчиненими  в ній сполуками А  
Б  піноцитоз 2   захоплення частинок органічних речовин і перетравлення їх Б  
В  компартменти 3   процес проникнення речовин крізь мембрани без затрат енергії В  
Г дифузія 4    відсіки, на які поділяють внутрішньоклітинні мембрани цитоплазму клітин Г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  Встановіть відповідність між будовою і функціями клітинної оболонки :

 

 

 

14  Встановіть відповідність між терміном і його визначенням:

А  клітина рослин 1  складається з хітину , глікогену , білків, виконує захисну функцію А  
Б клітина тварин 2  тверда клітинна стінка, найчастіше оточена слизовою капсулою Б  
В  клітина грибів 3    складається з полісахаридів і білків виконує захисну функцію, тонка еластична В  
Г бактеріальна клітина 4    складається з целюлози, каркас який виконує захисну функцію Г  

 

А  пасивний транспорт 1 пов’язаний із затратами енергії А  
Б  активний транспорт 2 здатні у відповідь на вплив чинників довкілля змінювати просторову структуру Б  
В ферментна активність 3 вибірковість проникнення В  
Г сигнальні білки 4    ферменти беруть участь у регуляції обміну речовин і енергії Г  

 

15 Вкажіть , клітинна стінка є у :

А бактерій;

Б грибів;

В рослин;

Г тварин;

16 Вкажіть , вуглеводи в мембранах ковалентно зв’язані з:

А фосфоліпідами;

Б білками;

В нуклеїновими кислотами;

Г жирами;

17 Вкажіть товщину плазматичної мембрани:

А 5-7 нм;

Б 6-10 нм;

В 20 нм;

Г 58 нм.

 

18  Встановіть де розташовані вуглеводи:

А на цитоплазматичному боці мембрани;

Б не на цитоплазматичному боці мембрани;

В всередині мембрани;

Г утворюють комплекси.

19  Встановіть, пасивний транспорт відбувається :

А  за градієнтом концентрації;

Б проти градієнта концентрації;

В з участю білків переносників ;

Г фагоцитотично

 

20 Вкажіть , плазматична мембрана виконує синтетичну функцію у організмів:

А  рослин і  тварин;

Б грибів ;

В бактерій ;

Г її немає у вищесказаних організмів

 

21 Вкажіть , що зображено на малюнку:

А процес фагоцитозу  

 

Б процес піноцитозу
В пасивний транспорт
Г активний транспорт

 

22 Вкажіть , що зображено на малюнку:

А процес фагоцитозу  

 

Б процес піноцитозу
В пасивний транспорт
Г активний транспорт

 

 

23 Вкажіть , що зображено на малюнку: :

А активний транспорт  

 

Б пасивний транспорт
В процес фагоцитозу
Г процес піноцитозу

 

24 Вкажіть, транспорт через плазма лему великих молекул і частинок з клітини називають:

А ендоцитоз;

Б екзоцитоз;

В фагоцитоз;

Г піноцитоз.

 

 

Рівень В   Завдання 25-30 підвищеної складності мають на меті встановлення відповідності , послідовності та містять завдання з відкритою відповіддю.

 

25 Встановіть відповідність :

 

А білок , який перетинає мембрану

1

 

2

3

 

 

4

 

Б гідрофільні головки ліпідів
В вуглеводи
Г елементи циоскелету

 

26    Встановіть відповідність :

 

 

 

 

 

 

 

1                         2                         3                               4

 

А  
Б  
В  
Г  

 

А дифузія;

Б активний транспорт;

В пасивний транспорт;

Г фагоцитоз.

 

 

26        Встановіть, калій – натрієвий насос належить до транспортної системи:

А полегшеної дифузії;

Б ендоцитозу;

В екзоцитозу;

Г активного транспорту.

28    Встановіть, з пухирцем комплексу Гольджі до поверхні клітини надійшла целюлоза і вивільнилась назовні в результаті злиття пухирця з плазматичною мембраною, це процес:

А полегшеної дифузії;

Б ендоцитозу;

В екзоцитозу;

Г активного транспорту.

 

 

 

29 Встановіть , усі з перелічених сполук поглинаються рослинами крім :

 

А нітратів;

Б  солей амонію ;

В сечовини;

Г білків;

 

 

30  Встановіть , макромолекули транспортуються із клітини за допомогою :

 

А полегшеної дифузії;

Б ендоцитозу;

В екзоцитозу;

Г активного транспорту.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Тести з біології по темі Клітинні мембрани (75.3 KiB, Завантажень: 20)

завантаження...
WordPress: 22.96MB | MySQL:26 | 0,555sec