Тести з біології по темі Історичний розвиток і різноманітність органічного світу

Тести з біології по темі Історичний розвиток і різноманітність органічного світу.

 Рівень А. Завдання 1-9 мають по три або чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише одна правильна відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок на бланку, їх реєструватимуть як помилки.

  • Визначте тривалість життя на Землі:

А 3млрд. років;

Б 4млрд. років;

В 3,8млрд. років;

Г 5млрд. років.

 

2. Визначте прізвища вчених, що сформували біохімічну гіпотезу походження життя:

А Арістотель, Лінней;

Б Пастер, Лінней;

В Опарін, Холдейнг;

Г Геккель, Тімірязєв.

 

3. Визначте прізвище вченого, що сформував «гіпотезу панспермії»:

А Арреніус;

Б Сукачов;

В Дарвін;

Г Вернадський.

 

4. Визначте вік осадочних порід:

А 3млрд. років;

Б 3,8млрд. років:

В 5млрд. років;

Г 4,5млрд. років.

 

5. Визначте організми, які появилися в архейську еру:

А гриби;

Б тварини;

В бактерії;

Г рослини.

 

6. Визначте найпоширеніших тварин вендського періоду:

А черв’яки;

Б поліпи;

В амеби;

Г інфузорії.

 

 

 

7. Визначте довжину ракоскорпіонів:

А 1м;

Б 3м;

В 2м;

Г 4м.

 

8. Визначте організмів з обтічною формою тіла:

А губки;

Б щиткові;

В морські лілії;

Г ракоскорпіони.

 

9. Визначте рослин силурійського періоду:

А Мохоподібні;

Б Плауноподібні;

В Хвощеподібні;

Г Папоротеподібні.

 

Рівень Б.Завдання 10-24 мають на меті встановлення відповідності, послідовності та містять завдання з відкритою відповіддю.

 

10. Встановіть відповідність між періодами та тваринами, що з’явилися у цей період:

А

силурійський 1 морські лілії

А

 

Б

девонський 2 панцирні риби

Б

 

В

кембрійський 3 кистепері риби

В

 

Г

ордовицький 4 губки

Г

 

 

11. Встановіть відповідність між періодами та рослинами, що з’явилися у відповідний період:

А

силурійський 1 червоні водорості

А

 

Б

девонський 2 зелені водорості

Б

 

В

ордовицький 3 риніофіти

В

 

Г

кембрійський 4 папороті

Г

 

 

12. Встановіть відповідність  між періодами та роками:

А

девонський

1 600-500млн.років

А

 

Б

силурійський

2 350млн. років

Б

 

В

кембрійський

3 440млн. років

В

 

Г

ордовицький

4 440-400млн. років

Г

 

 

 

13. Встановіть відповідність між тваринами та їх розмірами:

А

ракоскорпіони 1      6м.

А

 

Б

морські лілії 2     до 30м.

Б

 

В

панцирні риби 3    20м.

В

 

Г

колючозубі риби 4    2м.

Г

 

 

 

14. Встановіть відповідність між вченими та дослідженнями, які вони проводили:

А

Лінней

1 мікроорганізми не можуть самозароджуватись

А

 

Б

Пастер

2 життя виникло з хімічних елементів

Б

 

В

Ламарк

3 живі істоти виникли з мулу

В

 

Г

Демокріт

4 «будь-який організм походить від собі подібного»

Г

 

 

15. Встановіть відповідність між гіпотезами та їх тлумаченням:

 

А

«панспермії»

1 живі істоти виникають з води, грунту, мулу, гною

А

 

Б

біохімічна

2 спори прокаріот з космосу потрапляють на планету

Б

 

В

абіогенна

3 життя виникло з хімічних сполук

В

 

 

 

16. Доповніть незакінчене речення

Собака домашній належить до роду_____________.

А собака домашній;

Б собачі;

В собака;

Г хижі.

 

17. Доповніть незакінчене речення:

Пристосування виду до всього комплексу умов довкілля можливе лише внаслідок неповних адаптацій до дії окремих чинників, що дістало назву гіпотези________________.

А «панспермії»;

Б адаптивного компромісу;

В абіогенної;

Г біохімічної.

18. Доповніть незакінчене речення:

Спора, розганяючись під дією тиску сонячних променів, за__________________ діб може подолати відстань між орбітами Землі та Марса.

А 10;

Б 5;

В 20;

Г 30.

 

19. Доповніть незакінчене речення:

____________, або позаклітинні фактори спадковості:

А рибосоми;

Б плазміди;

В лізосоми;

Г вакуолі.

 

20. Доповніть незакінчене речення:

Девонські земноводні мали найрізноманітніші розміри, від кількох сантиметрів до ____________ завдовжки.

А 5м;

Б 3-4м;

В 2-3м;

Г 2м.

 

21. Визначте порядок сисТести з біології по темі тичних категорій:

А клас-вид-рід-родина-царство;

Б вид-рід-родина-ряд-клас-тип;

В тип-ряд-клас-рід-родина-вид;

Г вид-ряд-родина-рід-клас-тип.

 

22. Визначте послідовність етапів походження життя за гіпотезою панспермії:

А поява складніших форм життя-спори з космосу;

В первинні прокаріоти-спори з космосу-складніші форми життя;

Б спори з космосу-первинні прокаріоти-складніші форми життя.

 

23. Визначте тварин палеозойської ери:

А поліпи;

Б медузи;

В губки;

Г ціанобактерії;

Д бактерії;

Е трилобіти.

 

 

 

 

24. Визначте правильну послідовність періодів у палеозойській ері:

А ордовицький, девонський, кембрійський, силурійський;

Б силурійський, кембрійський, ордовицький, девонський;

В кембрійський, ордовицький, силурійський, девонський;

Г кембрійський, девонський, ордовицький, силурійський.

 

Рівень В.Завдання 25-30 містять завдання з відкритою відповіддю, на послідовність, та з декількома правильними відповідями.

 

25. Визначте етапи виникнення життя за гіпотезою Опаріна-Холдейна:

А спори з космосу;

Б органічні речовини;

В рослини;

Г коацерватні краплі;

Д прокаріоти;

Е пурпурні бактерії.

 

26. Доповніть незакінчене речення:

У результаті фотосинтезуючої діяльності ____________ утворився озоновий шар:

А рослин;

Б бактерій;

В ціанобактерій;

Г залізобактерій.

 

27. Доповніть незакінчене речення:

З кембрійських відкладень відомі добре збережені відбитки_______________.

А губок;

Б трилобітів;

В морських лілій;

Г ракоскорпіонів.

 

28. Визначте тривалість архейської ери:

А 1млрд;

Б 2млрд;

В 2,5млрд;

Г 1,5млрд.

 

29. Визначте тривалість палеозойської ери:

А 240млн. років;

Б 360млн. років;

В 600млн. років;

Г 450млн. років.

 

 

 

30. Визначте спільне у гіпотезі панспермії та біохімічній:

А наявність органічних речовин;

Б поява спор із космосу;

В поява клітинних організмів;

Г утворення коацерватних крапель.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тести з біології по темі  Історичний розвиток і різноманітність органічного світу. (2)

Рівень А. Завдання 1-9 мають по три або по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише одна правильна відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку, їх реєструватимуть як помилки.

1. Визначте тварину кам’яновугільного періоду:

А губки;

Б медузи;

В плазуни;

Г трилобіти.

2. Визначте роки крейдяного періоду:

А 100-50млн.;

Б 130-65млн.;

В 155-55млн.;

Г 135-65млн.

3.Визначте найтеплішу та найвологішу епоху:

А еоценова;

Б олігоценова;

В палеоценова;

Г голоценова.

4. Визначте епоху, в якій відбулося розселення кроманьйонців:

А еоценова;

Б олігоценова;

В палеоценова;

Г голоценова.

5.Визначте період, який характеризувався дуже суворим кліматом:

А антропогеновий;

Б палеогеновий;

В неогеновий;

Г крейдяний.

6. Визначте назву динозавра, який мешкав на території сучасної Північної    Америки:

А птерозавр;

Б іхтіозавр;

В стегозавр;

Г плезіозавр.

7.Визначте період, який закінчився біосферною кризою:

А юрський;

Б тріасовий;

В пермський;

Г палеогеновий.

8. Визначте період буяння голонасінних:

А юрський;

Б пермський;

В кам’яновугільний;

Г тріасовий.

9. Визначте рослиноїдного динозавра:

А рамфоринг;

Б іхтіозаври;

В диплодок;

Г птерозаври.

 

Рівень Б. Завдання 10-24 мають на меті встановлення відповідності, послідовності та містять завдання з відкритою відповіддю.

 

10. Встановіть відповідність між періодами та тваринами, які у той період  існували:

А

пермський   1 шаблезубий тигр

А

Б

тріасовий 2 плезіозаври

Б

В

юрський 3 пеликозаври

В

Г

палеогеновий 4 крокодили

Г

 

11. Встановіть відповідність між динозаврами та їх довжиною тіла:

А плезіозавр 1    до 15м А
Б іхтіозавр 2    30м Б
В диплодок 3    від 2 до 20м В

 

12. Встановіть відповідність між періодами та роками:

А

юрський

1    25млн А
Б

пермський

2    130-65млн Б
В

крейдяний

3    185- 130млн В
Г

палеогеновий

4    280-240млн Г

 

13. Встановіть відповідність між періодами та рослинами, які існували у відповідний період:

А кам’яновугільний 1   діатомові водорості А
Б юрський 2   мохоподібні Б
В крейдяний 3   бурі водорості В
Г палеогеновий 4   перші покритонасінні Г

 

14. Встановіть відповідність між епохами кайнозойської ери та кліматом:

А палеоценова 1 значне зледеніння А
Б еоценова 2 теплий та вологий Б
В олігоценова 3 сухий клімат В
Г плейстоценова 4 суворий Г

 

 

 

 

 

 

15. Встановіть відповідність між ерами, та їх періодами:

А

мезозойська

1 кам’яновугільний

 

А

Б

кайнозойська

2 тріасовий

Б

В

палеозойська

3 антропогенний

В

 

16. Допишіть незакінчене речення:

Птерозаври з’явились наприкінці___________періоду.

А палеогенового;

Б тріасового;

В юрського;

Г антропогенного.

 

17. Допишіть незакінчене речення:

Археоптерикс мешкав у______________ періоді.

А тріасовому;

Б юрському;

В крейдяному;

Г палеогеновому.

 

18. Допишіть незакінчене речення:

Крейдяний період названо так тому, що в морях розповсюдились планктонні  _________________.

А медузи;

Б поліпи;

В радіолярії;

Г форамініфери.

 

19. Допишіть незакінчене речення:

Рослиноїдні ___________ досягали 10м довжини.

А птерозаври;

Б іхтіозаври;

В трицератопси;

Г стегозаври.

 

20. Допишіть незакінчене речення.

Південноамериканський  хижий журавель фороракос досягав _____________ висоти.

А 2м;

Б 3м;

В 2,5м;

Г 3,5м.

 

 

 

21. Визначте правильну послідовність епох у палеогеновому періоді:

А олігоценова – еоценова – палеоценова;

Б палеоценова – еоценова – олігоценова;

В палеоценова – олігоценова – еоценова;

Г еоценова – палеоценова -олігоценова.

 

22. Визначте епохи антропогенового періоду:

А еоценова;

Б плейстоценова;

В олігоценова;

Г голоценова;

Д палеоценова.

 

23. Визначте організми девонського періоду:

А папоротеподібні;

Б комахи;

В кісткові риби;

Г динозаври;

Д плазуни;

Е водорості.

 

24. Визначте правильну послідовність ер у розвитку життя  на Землі:

А  палеозойська – проторезойська – мезозойська – кайнозойська;

Б проторезойська – палеозойська – мезозойська – кайнозойська;

В проторезойська – мезозойська – кайнозойська – палеозойська;

Г мезозойська – кайнозойська – проторезойська – палеозойська.

 

Рівень В. Завдання 25-30 підвищеної складності  мають на меті встановлення відповідності, містять завдання з відкритою відповіддю та з декількома правильними відповідями.

 

25. Визначте епоху утворення бурого вугілля:

А еоценова;

Б палеоценова;

В олігоценова;

Г голоценова.

 

26.Доповніть незакінчене речення:

Розселення кроманьйонців відбувалося в ____________епоху.

А палеоценову;

Б еоценову;

В голоценову;

Г олігоценову.

 

 

 

 

27. Доповніть незакінчене речення:

Вид Людина розумна має два підвиди _______________________:

А пітекантропи, синантропи;

Б синантропи, кроманьйонці;

В неандертальці, кроманьйонці;

Г пітекантропи, неандертальці.

 

28. Доповніть незакінчене речення:

Людей віком ________________  млн. років знайдено в Східній Африці і їх назвали ____________.

А 2млн., австралопітеки;

Б 4-5млн., неандертальці;

В 4-5 млн., австралопітеки;

Г 4-5млн., кроманьйонці.

 

29. Визначте тривалість мезозойської ери:

А 180 млн. років;

Б 185 млн. років;

В 170 млн. років;

Г 160 млн. років.

 

30. Визначте тривалість пермського періоду:

А 20 млн. років;

Б 45 млн. років;

В 40 млн. років;

Г 22 млн. років.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Тести з біології по темі Історичний розвиток і різноманітність органічного світу (25.7 KiB, Завантажень: 19)

завантаження...
WordPress: 22.94MB | MySQL:26 | 1,608sec