Тести з біології по темі Історія вивчення клітин. Методи цитологічних досліджень

Тести з біології по темі  Історія вивчення клітин. Методи цитологічних досліджень.

Рівень А . Завдання 1-9 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише одна правильна відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей  згідно з інструкцією. Не робіть  інших позначок на бланку  їх реєструватимуть як помилки

 

1  Встановіть , хто запропонував термін «клітина»:

А Шлейден;

Б Шванн;

В Бер;

Г Гук.

2 Встановіть, хто сформулював основні положення клітинної теорії:

А  Гук

Б Шванн;

В Бер;

Г Вірхов.

3  Вкажіть , цитологія вивчає будову і функції :

А молекул;

Б тканин;

В вірусів;

Г клітин
4  Вкажіть , самостійний , цілісний організм , який  складається з однієї  клітини називається :

А колоніальним ;

Б одноклітинним;

В багатоклітинним;

Г вірус.

5 Вкажіть організм , який складається з багатьох клітин одного , чи кількох типів , які функціонують, здебільшого,  незалежно одна від одної називаються:

А колоніальним ;

Б одноклітинним;

В багатоклітинним;

Г вірус.

6  Встановіть, організм , який складається з великої кількості клітин, які відрізняються за будовою і функціями  називається:

А колоніальним ;

Б одноклітинним;

В багатоклітинним;

Г вірус

7  Встановіть , хто вперше виявив клітинну структуру пробкової тканини:

А Шлейден;

Б Шванн;

В Бер;

Г Гук.

 

8  Вкажіть хто вперше побачив сперматозоїд людини:

А Левенгук

Б Шванн;

В Бер;

Г Вірхов.

9  Вкажіть , метод дослідження клітин з допомогою світлового мікроскопа :

А прижиттєвого вивчення;

Б мічених атомів;

В електронна мікроскопія;

Г світлова мікроскопія.

 

Рівень Б   Завдання 10-24  мають на меті встановлення відповідності , послідовності та містять завдання з відкритою відповіддю

 

10 Встановіть відповідність між прізвищем вченого – біолога і його внеском у вивченні клітини:

А   Левенгук 1   виявив клітинну структуру пробкової тканини А  
Б   Гук 2    спостерігав ядро в яйцеклітині курки Б  
В   Пуркіне 3    побачив сперматозоїд людини В  
Г   Броун 4  описав ядра в клітинах рослин Г  

 

11  Встановіть відповідність між методом і його сутністю:

А світлова мікроскопія 1    місце чи перебіг біохімічних процесів в клітині А  
Б     мічених атомів 2    операції на живій клітині Б  
В    мікрохірургії 3     забарвлення барвниками окремих органел чи їх компонентів В  
Г    цитохімічний аналіз 4   дослідження світловим мікроскопом Г  

 

А   цитологія 1 основна структурно-функціональна одиниця живого А  
Б   клітина 2    наука про будову і функції клітин Б  
В   тканина 3     група клітин і, які мають однакову будову і виконують однакові функції В  
Г   орган 4    частина багатоклітинного організму, яка займає певне положення і виконує притаманну їй функцію Г  

12   Встановіть відповідність між поняттям і його визначенням:

 

 

 

13 Встановіть відповідність між поняттям і визначенням:

 

А   світловий мікроскоп 1 організм , який складається з певної кількості клітин одного типу А  
Б електронний мікроскоп 2    основні положення сформульовані Шванком і Шлейденом Б  
В  клітинна теорія 3     прилад здатний збільшувати об’єкти у 500000 і більше разів В  
Г  колоніальна форма 4    прилад здатний збільшувати об’єкти до 2000-3000 разів Г  

14 .  Встановіть відповідність між клітиною її формою і розмірами

 

А   м’язова 1    куляста А  
Б яйцеклітина 2    видовжена веретеноподібна Б  
В  еритроцит 3     дископодібна В  
Г  нервова 4    зірчаста Г  

 

15 Вкажіть , які з наведених нижче тверджень належать до клітинної теорії Шванна і Шлейдена:

А всі організми складаються з клітин;

Б клітини рослинних організмів відрізняються за будовою;

В кожна клітина з клітини;

Г клітини рослин і тварин подібні за будовою;

16 Вкажіть , методи за допомогою яких можна вивчати живі клітини

А електронна мікроскопія;

Б авторадіографія;

В прижиттєвого вивчення;

Г моніторинг;

17 Вкажіть , ультраструктуру клітини вивчають за допомогою :

А світлового мікроскопа ;

Б електронного мікроскопа;

В лупи;

Г конденсора.

 

18 Вкажіть , який метод треба застосувати для вивчення переміщення в клітині молекул РНК:

А  світлова мікроскопія;

Б електронна мікроскопія;

В метод мічених атомів ;

Г метод мікрохірургії

 

19 Вкажіть , який метод треба застосувати для вивчення поділу клітини:

А  світлова мікроскопія;

Б електронна мікроскопія;

В метод мічених атомів ;

Г прижиттєвого вивчення.

20 Вкажіть , який метод треба застосувати для вивчення структури ендоплазматичної сітки, рибосом:

А  світлова мікроскопія;

Б електронна мікроскопія;

В растрової електронної мікроскопії ;

Г мічених атомів.

 

21 Вкажіть у скільки разів буде збільшений об’єкт що досліджувався, якщо збільшення об’єктива мікроскопа становить х8 а окуляра х10

А 20 ;

Б 40;

В  80;

Д 100.

22  Вкажіть  прилад за допомогою якого можна дослідити органели клітини розмірами 256 нм  :

А електронний мікроскоп ;

Б світловий мікроскоп;

В  лупа;

Д  такі органели побачити не можливо.

23 Доповніть незакінчене  речення : центрифугування – це…

А метод цитологічних досліджень коли клітини попередньо подрібнені

поміщають в спеціальний прилад здатний розвивати швидкі оберти,

як результат – клітини осідають шарами які розділяють  і вивчають

окремо  ;

Б використовуються ізотопи  С, Р, О2 . спостерігають за їх міграцією по

клітині ;

В  спеціальними барвниками забарвлюються окремі органели , які

вивчаються

Д вивчення біохімічних процесів за допомогою світлового мікроскопа

24  Вкажіть , чи можна побачити в світловому мікроскопі пухирець діаметром  10 нм:

А так  ;

Б  ні

В  таких мікроскопів не існує;

Д  ні, тому що в світловий мікроскоп не дає такого збільшення  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівень В   Завдання 25-30 підвищеної складності мають на меті встановлення відповідності , послідовності та містять завдання з відкритою відповіддю.

 

25   Встановіть відповідність :

А     Вольвокс

1

 

 

 

А  

Б     Теодор Шванн

2

 

 

Б  

В     Антоані Ван Левенгук

3

 

 

 

В  

Г   Мікроскоп Левенгука

4

 

 

 

Г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26  Доповніть незакінчене речення: Основними прогресивними формами життя на Землі є організми:

А здатні до розмноження ;

Б які мають клітинну будову ;

В  які не мають клітинної будови;

Д  які ще не з’явилися.

 

27  Вкажіть  прилад за допомогою якого можна дослідити органели клітини розмірами 181 нм  :

А електронний мікроскоп ;

Б світловий мікроскоп;

В  лупа;

Д  такі органели побачити не можливо.

28  Вкажіть , чи можна розглядати в електронному мікроскопі пухирець діаметром  120 нм:

А так  ;

Б  ні

В  таких мікроскопів не існує;

Д  ні, тому що в світловий мікроскоп не дає такого збільшення

29 Вкажіть у скільки разів буде збільшений об’єкт що досліджувався, якщо збільшення об’єктива мікроскопа становить х26 а окуляра х10

А 2600 ;

Б 260;

В  26;

Д 100.

 

30   Вкажіть , які клітини видно неозброєним оком:

А кавуна ;

Б нервові;

В яйцеклітина птахів;

Г м’якоть лимона;

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Тести з біології по темі Історія вивчення клітин (41.0 KiB, Завантажень: 12)

завантаження...
WordPress: 22.94MB | MySQL:26 | 0,321sec