Тести з біології по темі Енергетичний обмін. Пластичний обмін. Біосинтез білка

Тести з біології по темі Енергетичний обмін. Пластичний обмін.  Біосинтез білка.

Рівень А. Завдання 1-9 мають по три або чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише одна правильна відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок на бланку, їх реєструватимуть як помилки.

1. Визначте організми, здатні синтезувати органічні речовини з неорганічних:

А   зелені рослини;

Б   земноводні;

В  плазуни;

Г  гриби.

2. Визначте організми, для яких джерелом енергії є органічні сполуки, синтезовані іншими організмами:

А  голонасінні;

Б  ціанобактерії;

В  покритонасінні;

Г  Ссавці.

3.  Визначте місце, де відбувається анаеробне дихання:

А  молекули;

Б  атоми;

В  клітини;

Г  легені.

4.   Визначте де рослини поглинають кисень:

А   на світлі;

Б   у темряві;

В   на світлі і у темряві;

Г   А, Б, В.

5.  Визначте, як називають сукупність реакцій розщеплення складних сполук в організмі, що супроводжується виділенням енергії:

А  пластичний обмін;

Б  обмін речовин;

В  енергетичний обмін.

Г   А, Б, В.

6.  Визначте основне джерело енергії для живих організмів Землі:

А  атомна енергія;

Б  електроенергія;

В  сонячне світло.

7.  Визначте суть циклу Кребса:

А  повторення;

Б  наслідування;

В  розпізнавання.

Г   А, Б, В.

8. Визначте у скільки етапів відбувається енергетичний обмін:

А  2;

Б  3;

В  4;

Г  5.

9. Визначте кількість нуклеотидів, що кодують одну амінокислоту:

А  1;

Б  2;

В  3;

Г  4.

Рівень Б.  Завдання 10-24 мають на меті встановлення відповідності, послідовності та містять завдання з відкритою відповіддю. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок на бланку, їх реєструватимуть як помилки.

10.  Створіть відповідність між макромолекулами та їх мономерами:

А   білки 1  моносахариди А  
Б   жири 2  амінокислоти Б  
В   вуглеводи 3  нуклеотиди В  
Г   нуклеїнові кислоти 4  гліцерин і жирні кислоти Г  

11.   Створіть відповідність між ділянкою молекули білка та кількісним співвідношенням нуклеотидів, що її кодують, у ланцюзі ДНК:

А   Іле-Асп-Ала-Сер 1     15 А  
Б   Ліз-Асн-Глу-Глі-Ала 2     18 Б  
В   Тре-Тре-Ала-Ала-Вал-Вал 3     12 В  
Г   Іле-Асн-Ала-Вал-Вал-Тре-Тре 4     21 Г  

12.  Створіть відповідність між складом нуклеотидів однієї із спіралей ДНК та складом нуклеотидів іРНК:

А  ТАТ ТГЦ ТТТ ГГЦ ААА 1   АЦЦ ЦАА ГГГ УГГ А  
Б  ТЦГ ГГА ЦАА ЦЦТ 2   АУА АЦГ ААА ЦЦГ УУУ Б  
В  ТГГ ГТТ ЦЦЦ АЦЦ 3   АГЦ ЦЦУ ГТТ ГГА В  
Г   ААА ТТТ ААА ГГГ 4   УУУ ААА ТТТ ЦЦЦ Г  

13.   Створіть відповідність між амінокислотним складом пептиду та фрагментом  іРНК, що кодує даний пептид:

А   Сер-Тир-Цис-Ала-Вал 1   УЦГ УАУ УГУ ГЦУ ГУУ А  
Б   Глу-Асп-Глі-Про-Гіс 2   ГАА ГАУ ГГУ ЦЦУ ЦАУ Б  
В   Тре-Тре-Асн-Асн-Фен 3   АЦУ АЦЦ ААУ ААЦ УУУ В  
Г   Ала-Вал-Ала-Фен 4   ГЦУ ГУУ ГЦЦ УУУ Г  

14.  Створіть відповідність між процесами та їх кінцевими продуктами:

А   анаеробне 1  дві   молекули АТФ А  
Б   аеробне 2   36 молекул АТФ Б  
В   бродіння 3  СО2,  Н2О В  
Г   дихання 4   СО2,  спирт Г  

 

15.  Визначте послідовність нуклеотидів, якщо фрагмент білка складається з таких амінокислотних залишків – фен тир фен тре гіс :

А  УАА УАА УУУ УАУ ЦАЦ;

Б  УГА ААЦ ЦУА ЦУА ААА;

В  УУУ УАУ УУЦ АЦУ ЦАУ;

Г  ААА УГЦ УГЦ АЦУ ЦАУ.

16. Визначте послідовність амінокислотних залишків, якщо  фрагмент  ланцюга РНК має таку послідовність нуклеотидів – УГА АГГ ЦУА ААА УАЦ:

А  Тре-Глу-Ліз-Вал-Лей;

Б  Глу-Тре-Вал-Ліз-Лей;

В  – Арг-Лей-Ліз-Тир;

Г  Лей-Вал-Ліз-Арг-Ліз.

17.  Визначте правильну послідовність етапів енергетичного обміну:

А  підготовчий – анаеробний – аеробний;

Б  аеробний – анаеробний – підготовчий;

В  аеробний – підготовчий – анаеробний;

Г  підготовчий – аеробний – анаеробний.

18.  Виберіть правильну послідовність перетворення певних органічних кислот за циклом Кребса:

А  щавлевооцтова – піровиноградна – лимонна;

Б  лимонна – щавлевооцтова – піровиноградна;

В  піровиноградна – щавлевооцтова –  лимонна.

Г   А, Б.

19.  Визначте послідовність амінокислот у пептиді, що утворився в наслідок трансляції на базі фрагмента іРНК будовою – УУЦ УГГ АЦЦ УАА:

А   Фен–Три–Тре –  – ;

Б   Фен–Лей–Іле–Вал;

В   Гіс–Про–Тре–Фен.

Г   Фен–Лей–Тре–Фен.

20.   Доповніть незакінчене речення : Завдяки процесам обміну речовин підтримується…

А   асиміляція;

Б   дисиміляція;

В   гомеостаз;

Г   А, Б, В.

21.   Доповніть незакінчене речення: Між фототрофами та хемотрофами спільним є те, що вони…

А   здатні синтезувати органічні речовини;

Б   не здатні синтезувати органічні речовини;

В   для синтезу органічних речовин використовують енергію світла.

Г   А, В.

22.   Доповніть незакінчене речення: Єдину для всіх живих організмів систему збереження спадкової інформації названо…

А   триплетом;

Б   генетичним кодом;

В   ДНК;

Г   РНК

23.  Доповніть незакінчене речення:  У наслідок кожного циклу Кребса може утворюватись…

А   одна молекула АТФ;

Б   дві молекули АТФ;

В   три молекули АТФ;

Г   чотири молекули АТФ.

24.  Доповніть незакінчене речення:    Завдяки гліколізу організми можуть діставати енергію…

А   в умовах дефіциту кисню;

Б   в умовах дефіциту світла;

В   за наявності кисню;

Г   за наявності світла.

 

Рівень В. Завдання 25 – 30 містять по чотири варіанти відповідей і мають на меті встановлення відповідності, послідовності та містять завдання з відкритою відповіддю.

Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок на бланку, їх реєструватимуть як помилки.

 

25.   Створіть відповідність між кількістю нуклеотидів та молекулярною масою амінокислот, що кодує даний геном:

 

А   РНК ВІЛ – 9213 нуклеотидів 1    220000 а. о. м А  
Б   ВТМ – 6600 нуклеотидів 2    307100 а. о. м. Б  
В   іРНК – 1335 нуклеотидів 3    44500 а. о. м. В  
Г   ДНК – 3330 нуклеотидів 4    122100 Г  

 

26.  Створіть відповідність між амінокислотами білка та довжиною фрагмента ДНК, що кодує даний фрагмент білка:

 

А   Лей-Про-Гіс-Арг 1   5,1 нм А  
Б   Тре-Асн-Ала 2   4,08 нм Б  
В   Глі-Глу-Арг-Фен-Лей 3   3,06 нм В  
Г   Глі-Глу-Фен-Арг-Лей-Тре 4   6,12 нм Г  

 

27.   Визначте послідовність нуклеотидів у другій спіралі фрагменту ДНК та процентний вміст кожного нуклеотиду, якщо одна із спіралей фрагменту ДНК має такий склад нуклеотидів – ГГГ ЦАТ ААЦ ГЦТ:

А   ГГЦ ГГГ ТТГ ЦГА; А=20%, Т=20%, Г=30%, Ц=30%;

Б   ЦЦЦ ГТА ТТГ ЦГА;  А=Т=20,8%, Г=Ц=29,2%;

В   ЦЦЦ ГТА ТТГ ЦГА;  А=Т=29,2%, Г=Ц=20,8%;

Г   ЦЦЦ ГТА ТТГ ЦТА;  А=Т= 20%, Г=Ц=30%.

28.   Визначте послідовність процесів, що відбуваються під час транскрипції:

А   ДНК – про-іРНК – іРНК;

Б   про-іРНК – іРНК – ДНК;

В   іРНК – про – іРНК – ДНК;

Г   ДНК – іРНК – про-іРНК.

29.   Визначте, завдяки яким хімічним зв’язкам утворюються третинна та четвертинна структури білкової молекули:

А   електростатичним;

Б   водневим;

В   дисульфідним;

Г   гідрофобним.

30.   Визначте спільне між властивостями білків та нуклеїнових кислот:

А   денатурація;

Б   ренатурація;

В   деструкція.

Г   А, Б.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Тести з біології по темі Енергетичний обмін (18.9 KiB, Завантажень: 30)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,427sec