Тести з біології по темі Елементний склад живих організмів. Неорганічні сполуки: вода і мінеральні солі

Тести з біології по темі  Елементний склад живих організмів. Неорганічні сполуки: вода і мінеральні солі.

Рівень А . Завдання 1-9 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише одна правильна відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей  згідно з інструкцією. Не робіть  інших позначок на бланку  їх реєструватимуть як помилки

 

1  Встановіть , як називається біологічна наука , яка вивчає хімічний склад живих організмів:

А біологія;

Б генетика;

В біохімія;

Г біофізика.

2 Встановіть, які з хімічних елементів є органогенними:

А  H,C,O,S

Б C,H,N,O;

В Cl, H, P N;

Г S, C,H,N.

3  Вкажіть , який відсоток в організмі людини складає вода :

А 70%;

Б 20%;

В 30%;

Г 60%.
4  Вкажіть , яких елементів в організмі найменше:

А макроелементів;

Б мікроелементів;

В ультрамікроелементів;

Г органогенних.

5 Вкажіть хімічний елемент що входить до складу   кісток і забезпечує їх міцність:

А Силіцій;

Б Кальцій;

В Калій;

Г Натрій.

6  Встановіть , до якої групи елементів відносять Сульфур:

А мікроелементи;

Б макроелементи;

В ультрамікроелементи;

Г органогенний.

7  Встановіть , сполуки  які добре розчиняються у воді, називають:

А) гідрофобними;

Б) гідрофільними;

В) органогенні;

Г) макроелементи

 

 

8  Вкажіть елемент , який визначає червоний колір крові людини:

А Бром;

Б Сульфур;

В Ферум;

Г Аргентум

9  Вкажіть , молекула води складається з :

А двох атомів Гідрогену і двох атомів Оксигену;

Б двох молекул Гідрогену і однієї молекули Оксигену;

В двох атомів Гідрогену і одного атома Оксигену;

Г двох атомів Оксисену.

 

 

Рівень Б   Завдання 10-24  мають на меті встановлення відповідності , послідовності та містять завдання з відкритою відповіддю

 

10 Встановіть відповідність між хімічним елементом і його місцезнаходженням  в оболонках Землі:

 

А   Гідросфера 1   Силіцій Оксиген А  
Б   Атмосфера 2    Гідроген Оксиген Б  
В   Літосфера 3    Оксиген  Нітроген В  
Г   Біосфера 4  Оксиген  Нітроген  Гідроген Г  

 

 

 

 

 

 

 

11 Встановіть відповідність між хімічним елементом і його значенням в організмі людини :

А   вільна вода 1 формує оболонку навколо  сполук, що запобігає їх взаємодії А  
Б гідрофільні сполуки 2    сполуки , які не розчиняються у воді Б  
В   структурована вода 3     універсальний розчинник В  
Г   гідрофобні сполуки 4    сполуки , які добре розчиняються у воді Г  

 

А    Оксиген 1    входить до складу гемоглобіну А  
Б     Фосфор 2     впливає на діяльність серця людини Б  
В    Калій 3     входить до складу кісток В  
Г    Ферум 4   забезпечує реакції окиснення Г  

 

 

 

 

 

 

 

12   Встановіть відповідність між поняттям і його визначенням:

 

 

13 Встановіть відповідність неорганічними сполуками і їх функціями в організмі

 

 

А хлоридна кислота HCl 1 утворює внутрішньоклітинний скелет деяких найпростіших А  
Б двооксид сіліцію SiO2 2   створює кисле середовище у шлунку хребетних Б  
В сполуки кальцію 3   приєднується до нерозчинних сполук і забезпечує їх розчинність В  
Г  залишки сульфатної кислоти 4  входить до складу черепашок молюсків , панцирів раків Г  

14 .  Встановіть відповідність між терміном і його визначенням

А теплоємність ;

Б тургор;

В гідроліз;

Г полярність;

1 розщеплення органічних сполук з приєднанням до місця розриву іонів молекули води;

2 молекула на різних полюсах якої розміщені позитивний і негативний заряди;

3 регуляція теплового режиму організму;

4 внутрішньоклітинний тиск.

 

А  
Б  
В  
Г  

 

15 Вкажіть , які з наведених нижче хімічних елементів належать до мікроелементів:

А Гідроген;

Б Йод;

В Купрум;

Г Карбон;

Д Цинк;

16 Вкажіть , які з наведених нижче хімічних елементів належать до макроелементів:

А Фосфор;

Б Хлор;

В Натрій;

Г Йод;

Д Цинк;

Е Кобальт.

 

17 Вкажіть , правильну послідовність літер у визначенні води:

А відбуваються процеси обміну та;

Б основне середовище;

В перетворення енергії;

Г живих організмів.

 

18 Вкажіть , правильну послідовність літер у визначенні поняття водневий зв’язок:

А  за рахунок сил електростатичної взаємодії;

Б між частково негативним зарядом на атомі кисню однієї молекули;

В дві сусідні молекули води можуть притягуватися одна до одної ;

Г та позитивним зарядом на атомі іншої молекули

19 Вкажіть , правильну послідовність літер у визначенні поняття солі:

А неорганічні речовини;

Б організму;

В підтримують життєдіяльність ;

Г клітин.

20 Вкажіть звідки рослини отримують неорганічні сполуки:

А з повітря ;

Б з води;

В  з ґрунту;

Д  з інших організмів.

21 Вкажіть хімічний елемент відсотковий вміст якого у клітині 65 – 75 %

А Кисень ;

Б Карбон;

В  Нітроген;

Д  Натрій.

22  Вкажіть спосіб захисту від перегрівання у тварин :

А замерзання ;

Б теплоємність;

В  тургор;

Д  почервоніння.

23 Доповніть незакінчене  речення : ультрамікроелементи – це елементи , яких в клітині

А найменше ;

Б найбільше;

В  75 %;

Д 50%;

24  Доповніть незакінчене  речення : неорганічні кислоти в організмі тварин:

А забезпечують активність ферментів  ;

Б зменшують теплопровідність;

В  збільшують тиск;

Д сприяють гідролізу.

 

 

 

Рівень В   Завдання 25-30 підвищеної складності мають на меті встановлення відповідності , послідовності та містять завдання з відкритою відповіддю.

 

25   Встановіть відповідність між назвами груп хімічних елементів і їх символами :

А     органогенні 1     Cu, Zn, I А  
Б     макроелементи 2     S, Cl, Na, Fe Б  
В      мікроелементи 3      O, N, H, C В  
Г      ультрамікроелементи 4    Br, Pb, Ar. Г  

 

 

 

 

 

 

 

26  Встановіть відповідність між  хімічним елементом і його значенням в організмі:

А     N 1     входить до складу гормонів щитовидної залози А  
Б      Cl 2   входить до складу емалі зубів Б  
В      I 3    компонент білків і нуклеїнових кислот В  
Г       F 4  входить до складу хлоридної кислоти Г  

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Встановіть послідовність найважливіших для організму речовин:

А вода ;

Б кисень;

В залізо;

Г йод;

 

28 Встановіть послідовність найважливіших для організму хімічних елементів:

А Pb ;

Б Cu;

В Fe;

Г N;

29 Вкажіть елемент з якого побудовані черепашки молюсків і фораменіферів:

А Pb ;

Б І;

В Са;

Г N;

30   Доповніть незакінчене  речення : Мікроелемент , який входить до складу білків та біомолекул:

А Pb ;

Б І;

В F;

Г S;

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Тести з біології по темі Елементний склад живих організмів (20.9 KiB, Завантажень: 38)

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 0,321sec