Тести з біології по темі Будова клітин прокаріотичних та еукаріотичних організмів

Тести з біології по темі  Будова клітин прокаріотичних та еукаріотичних організмів

Рівень А . Завдання 1-9 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише одна правильна відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей  згідно з інструкцією. Не робіть  інших позначок на бланку  їх реєструватимуть як помилки

1  Вкажіть,  які клітини називають еукаріотичними::

А мають добре виражене ядро ;

Б не мають ядра ;

В мають цитоплазму;

Г мають хлоропласти.

2 Вкажіть, які клітини називають прокаріотичними::

А мають добре виражене ядро ;

Б не мають ядра ;

В мають цитоплазму;

Г мають хлоропласти.

3 Вкажіть, яке царство відноситься до прокаріотів:

А Рослини;

Б Тварини;

В Гриби;

Г Дроб’янки.

4  Вкажіть, яке царство відноситься до еукаріотів:

А Рослини;

Б Віруси;

В Люди;

Г Дроб’янки.

5  Вкажіть , з чого складаються клітини прокаріот:

А поверхневого апарату і цитоплазми;

Б поверхневого апарату , і ядра;

В цитоплазми і ядра;

Г поверхневого апарату , цитоплазми і ядра.

6 Вкажіть , з чого складаються клітини еукаріот:

А поверхневого апарату і цитоплазми;

Б поверхневого апарату , і ядра;

В цитоплазми і ядра;

Г поверхневого апарату , цитоплазми і ядра.

7  Вкажіть які  найбільші розміри клітин прокаріот:

А 0, 2 мкм;

Б 30 мкм;

В  100 мкм;

Г  10 мкм.

8  Вкажіть , як називається статевий процес прокаріотів:

А реплікація ;

Б поділ;

В кон’югація;

Г подвоєння.

9  Вкажіть, еукаріоти за будовою завжди :

А одноклітинні;

Б колоніальні;

В завжди багатоклітинні;

Г одно- і багатоклітинні.

 

 

Рівень Б   Завдання 10-24  мають на меті встановлення відповідності , послідовності та містять завдання з відкритою відповіддю

10  Встановіть відповідність:

А цитоплазма 1    постійні клітинні структури А  
Б цитоскелет 2     непостійні структури Б  
В органели 3     внутрішне середовище клітини В  
Г включення 4     мікротрубочки і мікронитки Г  

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Встановіть відповідність:

А  еукаріоти 1     клітина покривається щільною оболонкою А  
Б  прокаріоти 2      організми , клітини яких мають ядро Б  
В  інцистування 3      нестатеве розмноження В  
Г  брунькування 4    організми , клітини яких не мають ядра Г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12  Встановіть відповідність:

 

А  лізосома

3

 

 

4

А  
Б  ядерце Б  
В  ядро В  

Г ендоплазматична сітка

Г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  Встановіть відповідність:

 

А  ядро

1

 

 

 

 

2

А  

Б   ендоплазматична сітка

Б  
В  хлоропласт В  
Г вакуоля Г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14  Встановіть відповідність:

 

А  капсула

1

 

 

 

2

А  

3

 

 

4

Б   кільцева молекула ДНК

Б  
В  рибосоми В  

Г фотосинтетичні мембрани

Г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Вкажіть, до складу гіалоплазми входять   :

А розчинні білки;

Б полісахариди;

В ліпіди;

Г не входить нічого;

16 Доповніть незакінчене речення  : Органели – це …

А неклітинні структури;

Б постійні клітинні структури;

В структури , які забезпечують живлення, рух, зберігання і передачу спадкової інформації клітини;

Г одно мембранні структури;

17 Доповніть незакінчене речення  : Включення – це …

А неклітинні структури;

Б постійні клітинні структури;

В непостійні структури;

Г запасні сполуки чи кінцеві продукти обміну речовин у вигляді зерен, краплин, кристалів;

18  Встановіть, до одно мембранних органел відноситься:

А вакуолі;

Б лізосоми;

В мітохондрії;

Г ядро.

 

 

19  Встановіть, до дво мембранних органел відноситься:

А Комплекс Гольджі;

Б хлоропласти;

В мітохондрії;

Г ядро.

20  Встановіть, органели , які не мають мембран:

А мікронитки;

Б клітинний центр;

В мітохондрії;

Г рибосоми.

 

21 Вкажіть , що зображено на малюнку:

А ендоплазматична сітка
Б мітохондрія
В зерна крохмалю
Г цитоскелет

 

22 Вкажіть , що зображено на малюнку:

А ендоплазматична сітка  

 

 

 

Б включення кристалів
В мітохондрія
Г рибосоми

 

 

23  Вкажіть двомембранні органели, що є в клітинах рослин:

А хлоропласти;

Б ендоплазматична сітка;

В вакуолі;

Г мітохондрії.

 

24  Вкажіть двомембранні органели, що є в клітинах тварин:

А комплекс Гольджі;

Б ядро;

В рибосоми;

Г мітохондрії.

 

 

 

 

 

 

Рівень В   Завдання 25-30 підвищеної складності мають на меті встановлення відповідності , послідовності та містять завдання з відкритою відповіддю.

 

25 Встановіть відповідність :

 

А  спори 1  фотосинтезуючі пігменти А  
Б  хроматофори 2  прокаріотична клітина покрита багатошаровою оболонкою Б  
В джгутики 3  слизова оболонка В  
Г капсула 4 органели руху Г  

 

 

 

 

 

 

 

26    Встановіть відповідність :

А  коки 1  клітини прокаріот паличкоподібної форми А  
Б  бацили 2   клітини прокаріот кулястої форми Б  
В спірили 3  клітини прокаріот вигнутої форми В  
Г вібріони 4   клітини прокаріот спіральної форми Г  

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Встановіть відповідність:

 

А вібріони  

 

 

 

А  
Б спірили Б  
В  
В бацили
Г  
Г коки

 

28    Вкажіть риси будови і процеси життєдіяльності притаманні клітинам тварин:

А автотрофи;

Б гетеротрофи;

В мають хлоропласти;

Г мають плазматичну мембрану

Д мають хлорофіл у цитоплазмі

Е не мають ядра

 

29    Вкажіть риси будови і процеси життєдіяльності притаманні клітинам ціанобактерій:

А еукаріоти;

Б прокаріоти;

В мають хроматофори;

Г мають мітохондрії

Д не мають органел руху

Е мають ядро

 

30    Вкажіть риси будови і процеси життєдіяльності притаманні клітинам грибів:

А еукаріоти;

Б мають ядро;

В мають хлорофіл у цитоплазмі;

Г мають мітохондрії;

Д мають плазматичну мембрану.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Тести з біології по темі Будова клітин прокаріотичних та еукаріотичних організмів (110.6 KiB, Завантажень: 50)

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 0,560sec